เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก
ขึ้นตรงไหน

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ และคณะ, บรรณาธิการ.
 ชื่อเรื่อง 
ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย /บรรณาธิการโดย เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ และคณะ
 ISBN  978-616-82-1200-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  1006 หน้า
 หมายเหตุ  Contents: สารบัญ
--ระบาดวิทยาของผู้สูงวัยในประเทศไทย
--พันธุศาสตร์ในเวชศาสตร์สูงวัย
--ความเสื่อมของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะคุ่มกันบกพร่องในผู้สูงอายุ
--แนวความคิดและหลักการดูแลผู้สูงวัย
--การวิเคราะห์ผู้สูงอายุแบบหลายมิติ
--การรักษาสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาในผู้สูงวัย
--กิจกรรมทางการเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
--การประเมินทางกาย ใจ จิตวิญญาณ สังคม อย่างเป็นการบูรณาการต่อผู้ป่วยสูงอายุเพื่อแผนการรักษาอย่างเป็นองค์รวม:บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในทีมสหวิชาชีพ
--การเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้สูงวัย
--การดูแลผู้ป่วยสูงอายุในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน --การบอดเจ็บในผู้สูงอายุ --การประเมินผู้สูงวัยก่อนการผ่าตัด --การดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาล --การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย --การดูแลประคับประคองในผู้สูงวัย --การล้มในผู้สูงอายุ --การเปลี่ยนแปลงด้านการกลืนในผู้สูงอายุ --ต่อมลูกหมากโตในผู้สูงวัย --อาการหลงลืมและภาวะสมองเสื่อม --ความผิดปกติของปริมาณและคุณาพของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยสูงอายุ --ปัญหาการนอนในผู้สูงอายุ --โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ --การจัดการความปวดในผู้สูงอายุ --ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ --การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ --การใช้ยารักษาภาวะนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ --แผลกดทับในผู้สูงอายุ --การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาของหลอดเลือดแดงและการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ --โรคปอดในผู้สูงอายุ --ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ --โรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ --โรคพาร์กินสันและภาวะเคลื่อนไหวผิดปกติในผู้สูงวัย --ปัญหาการทรงตัวในผู้สูงวัย --โรคข้อในผู้สูงอายุ --ปัญหากระดูกในผู้สูงอายุที่มีภาวะไตเสื่อม --ปัญหาระบบไตในผู้สูงอายุ --การเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อในผู้สูงอายุ --สุขภาพสตรีวัยทอง --มะเร็งต่อมลูกหมาก --การดูแลโรคมะเร็งในผู้ป่วยสูงอายุ --การเปลี่ยนแปลงของกระจกตาและโรคกระจกตาเสื่อมในผู้สูงอายุ --ต้อกระจกในผู้สูงวัย --โรคของเปลือกตาในผู้สูงวัย --โรคจอประสาทตาในผู้สูงวัย --โรคต้อหินในผู้สูงอายุ --ปัญหาสายตาการมองเห็นในผู้สูงวัย --หูตึงในผู้สูงอายุหรือการเสื่อมการได้ยินจากวัย --โรคจิตในผู้สูงอายุ --ภาวะซีดในผู้สูงอายุ --การสร้างเสริมสุขภาพจากพุทธภาษิต(ตถาตภาสิตา) --กระจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน --ดนตรีกับผู้สูงอายุ
 เลขเรียก  WT100 ต367 2561
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  เวชศาสตร์วัยชรา
 ผู้แต่งร่วม  พรทิพย์ ควรคิด บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  สมบัติ ตรีประเสริฐสุข บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  ภรเอก มนัสวานิช บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย บรรณาธิการร่วม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WT100 ต367 2561 ฉ.1 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WT100 ต367 2561 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WT100 ต367 2561 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WT100 ต367 2561 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WT100 ต367 2561 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้สูงอายุ]
    หัวเรื่อง [เวชศาสตร์วัยชรา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำราเวชศาสตร์ผู้ส..