เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก
ขึ้นตรงไหน

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ประทุม สร้อยวงค์, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลอายุรศาสตร์/บรรณาธิการ ประทุม สร้อยวงค์
 ISBN  978-616-39-8189-9
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  270 หน้า
 หมายเหตุ  Contents:
--แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังในระยะสุดท้าย
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมดุลกรด-ด่าง
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
--การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นของระบบทางเดินหายใจ
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบและภาวะหายใจล้มเหลว
--การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
 หมายเหตุ  Contents:
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอักเสบของหัวใจ
--การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบโลหิตวิทยา
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
--การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
--การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
--การพยาบาลผู้ป่วยที่ความผิดปกติขิงต่อมไทรอยด์
--การพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดภาวะคุชชิ่ง ซินโดรม
 หมายเหตุ  Contents:
--การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื้อรังในระบบประสาท
--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบประสาท
 เลขเรียก  WY101 ป248ก 2560
 หัวเรื่อง  อายุรศาสตร์--การพยาบาล--การพยาบาลผู้ใหญ่
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.1 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 29 เมษายน 2558
  จอง
5. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
7. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 29 เมษายน 2558
  จอง
   [แสดง 7/7 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอายุรศาส..