เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ประทุม สร้อยวงค์, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลอายุรศาสตร์/บรรณาธิการ ประทุม สร้อยวงค์
 ISBN  978-616-39-8189-9
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  270 หน้า
 เลขเรียก  WY101 ป248ก 2560
 หัวเรื่อง  อายุรศาสตร์--การพยาบาล--การพยาบาลผู้ใหญ่
 หัวเรื่อง  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังในระยะสุดท้าย--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมดุลกรด-ด่าง--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์--การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นของระบบทางเดินหายใจ--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบและภาวะหายใจล้มเหลว--การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอักเสบของหัวใจ--การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบโลหิตวิทยา--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน--การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง--การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน--การพยาบาลผู้ป่วยที่ความผิดปกติขิงต่อมไทรอยด์--การพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดภาวะคุชชิ่ง ซินโดรม--การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื้อรังในระบบประสาท--การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบประสาท
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.1 
  Barcode: 48863
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.2 
  Barcode: 48864
หนังสือทั่วไป On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.3 
  Barcode: 48865
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 สิงหาคม 2562
  จอง
4. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.4 
  Barcode: 48866
หนังสือทั่วไป On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.5 
  Barcode: 48867
หนังสือทั่วไป On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.6 
  Barcode: 49000
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 สิงหาคม 2562
  จอง
7. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ป248ก 2560 ฉ.7 
  Barcode: 49001
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 23 สิงหาคม 2562
  จอง
   [แสดง 7/7 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอายุรศาส..
Bib 13399160447