เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code กลับ
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ศุกระวรรณ อินทรขาว, และคณะ บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม2 = Textbook of pediatrics/บรรณาธิการโดย ศุกระวรรณ อินทรขาว, จักรชัย จึงธีรพานิช, ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล, กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์, พชรพรรณ สุรพลชัย, ขนิษฐา คูศิวิไลส์และ พรทิพา อิงคกุล
 ISBN  978-616-81-3963-9
 พิมพ์ลักษณ์  ปทุมธานี : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  777 หน้า ภาพประกอบ
 เลขเรียก  WS100 ศ241ต 2561
 หัวเรื่อง  กุมารเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  เด็ก--โรค
 ผู้แต่งร่วม  ,จักรชัย จึงธีรพานิช, บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  ,ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์, บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  ู ขนิษฐา คูศิวิไลส์, บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  พรทิพา อิงคกุล, บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  พชรพรรณ สุรพลชัย, บรรณาธิการร่วม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS100 ศ241ต 2561 ฉ.1 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WS100 ศ241ต 2561 ฉ.2 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WS100 ศ241ต 2561 ฉ.3 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กุมารเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำรากุมารเวชศาสตร..