รายการหนังสือหรือตำราทั้งหมด
ปีการศึกษา 2562

Data retrived from : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (UlibM), coding retrived by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.พะเยา, date: 28 Sep 2020
ที่IDชื่อเรื่องผู้แต่งเลขเรียกพิมพ์ลักษณ์ปีที่พิมพ์จำนวน
1.13399159042 NTC's Preparation for the TOEFL Broukal Milada and Nolan-Woods Enid Illinois : National Textbook Company, 1996 1996 1
2.13399159010 Nurse's Drug Reference Spratto R. George QV39 S766d 1997 Albany : Delmar Publishers, 1997 1997 1
3.13399159092 CECIL ESSENTIALS OF MEDICINE Andreoli and Others WB115 A555c 1997 Philadelphia : W.B.SAUNDERS COMPANY, 199719971
4.13399159012 Breastfeeding and Human Lactation Riordan Jan WY157.3 B775 1999 Boston : Jones and Baetlett Publishers, 1999 1999 1
5.13399157806 Harry Potter and the prisoner of azkaban Rowling, J.K. New york: Arthur A. Levine Books an Imprint of Scholastic Press,New york 1999 1999 1
6.13399157805 Harry Potter and the chamber of secrets Rowling, J.K. New York: Arthur A. Levine Books an Imprint of Scholastic Press,New York 1999 1999 1
7.13399157804 Harry Potter and the sorcerer's stone Rowling, J.K. New York: Arthur A. Levine Books an Imprint of Scholastic Press,New York 1999 1999 1
8.13399159148 Community Health Nursing : Theory and Practice Smith M. Claudia and Maurer A. Frances WY106 S644c 2000 Philadelphia : Smith Maurer, 2000 2000 1
9.13399157807 Harry Potter and the Goblet of fire 4 Rowling, J.K. New York: Arthur A. Levine Books an Imprint of Scholastic Press,New York 2000 2000 1
10.13399159149 Community Health Nursing : Promoting the Health of Populations Nies A. Mary and McEwen Melanie WY106 N676c 2001 Philadelphia : SAUNDERS, 2001 2001 1
11.13399159139 Foundamentals of Nursing : The Art & Science of Nursing Care Taylor Carol, Lillis Carol and LeMone Priscilla WY16 T239f 2001 LIPPINCOTT, 200120011
12.13399159095 Textbook of Medical-Surgical Nursing Suzanne C. Smeltzer and Brenda G. Bare WY150 2004 Philadelphia : LIPPINCOTT, 200420041
13.13399159002 Case Studies in Critical Care Nusing : A Guide for Application and Review Melander Sheila Drake WY154 M517c 2004 China : SAUNDERS, 200420041
14.13399159003 Quick Reference to Critical Care Diepenbrock H. Nancy WY18.2 D562Q 2004 Philadelphia : LIPPINCOTT, 200420041
15.13399158399 Pathophysiology ; Concepts of altered health states / Carol Mattson Porth. Porth, Carol Mattson QZ4 P851p 2005 Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins 2005 2005 1
16.13399159140 Alas of Clinical Gross Anatomy Moses, Kennecth p. and others QS17 M911A 2005 Philadelphia : ELSEVIER MOSBY, 200520051
17.13399158653 Robbins and Cotran pathologic Basis of Disease QZ4 K63R 2005 n.p., 200520051
18.13399158494 Disease Management--A Guide For Case Managers Huber Diane L. WB330 2005 U.S.A. : Elsevier Saunders, 200520051
19.13399158371 Professional Guide to Diseases WB39 P69 2005 Philadelphia : LIPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS, 200520051
20.13399159041 Williams OBSTETRICS Cunningham F. Gary and Others WG100 C973W 2005 New York : McGrawHill, 200520051
21.13399158780 Schwartz's Principles of Surgery Brunicardi F. Charles and Others WO100 S399S 2005 New York : McGrawHill, 200520051
22.13399158404 Health assessment for nursing practice / Susan F. Wilson, Jean Foret Giddens.1 Wilson, Susan Fickertt. WY100.4 W753H 2005 St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby, 200520051
23.13399143148 Maternity Nursing an Introductory Text Leifer, Gloria WY157.3 L527M 2005 Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 200520051
24.13399155151 เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษ นเรศ สุรสิทธิ์ กรุงเทพฯ: พี.เอส.เพรส, 200520051
25.13399154113 Grant's Atlas of Anatomy Agur, A, M. R. QS17 A284G 2005 Philadelphia: Lipinncott Williams & Wilkins, 200520051
26.13399154092 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา สตีฟ พาร์คเกอร์ QS4 ส172ร 2005 กรุงเทพฯ: แพรว สำนักพิมพ์, 200520051
27.13399152581 Saunders Nursing Guide to Laboratory and diagnostic tests Malarkey, Louise M. QY25 M495S 2005 Missouri: ELSEVIER CHURCHILL LIVINGSTONE, 200520051
28.13399152580 Understanding Clinical Investigations : A Quick Reference Manual Skinner, Susan QY90 S482U 2005 London: Baillere Tindall, 200520051
29.13399152744 Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease Kumas, Vinay QZ4 K63R 2005 philadelphia: ELSEVIER SAUNDERS, 200520051
30.13399152448 Diabetes : Your Questions Answered Drury, Paul W810 D543D 2005 London: Churchill Livingstone, 200520051
31.13399143151 Lippincott's Manual of Psychiatric Nursing Care Plans Schultz, Judith M. WY049 S387L 2005 Philaselphia : LIPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS, 200520051
32.13399143175 Essential Communication Skills for Nursing Sully, Philippa WY087 S953e 2005 Edinburgh : ELSEVIER MOSBY, 200520051
33.13399143170 Fundamental Nursing Skills and Concepts Timby, Barbara K. WY100 T583f 2005 Philadelphia : LIPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS, 200520051
34.13399143150 Effective Leadership & Management in Nursing Susan Colvert Droske WY105 S949E 2005 New Jersey : PEARSON Prentice Hall, 200520051
35.13399143171 Community Health Nursing : Promoting and Protecting the Public's Health Allender, Judith Ann. WY106 A425c 2005 Philadelphia : LIPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS, 200520051
36.13399143149 Community/Public Health Nursing Practice Maurer, Frances A WY106 M453C 2005 St.Louis : ELSEVIER SAUNDERS, 200520051
37.13399143077 Virtual Clinical Excursions- -Medical-Surgical for dewit: Fundamental Concepts and Skill for Nursing deWit, Susan C. WY150 D522V 2005 Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 200520051
38.13399143143 Critical Care Nursing a Holistic Approach Morton, Patricia Gonce WY154 M921C 2005 Philadelphia : LIPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS, 200520051
39.13399143064 Wong's Essentials of Pediatric Nursing Hockenberry, Marilyn J. WY159 H151W 2005 Missouri : ELSEVIER MOSBY, 200520051
40.13399143110 Thompson's Pediatric Nursing an Introductory Text Tompson, Eleanor Dument WY159 T469P 2005 Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 200520051
41.13399143065 Virtual Clinical Excursions-Pediatrics for Wong's Essentials of Pediatirc Nursing Wilson, David WY159 W715V 2005 Missouri : ELSEVIER MOSBY, 200520051
42.13399143447 Psychiatric Nursing Contemporary Practice Boyd, Mary Ann WY160 B789P 2005 Philadelphia : LIPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS, 200520052
43.13399143147 Foundations of Mental Health Care Michelle Morrison-Valfre WY160 M882F 2005 Missouri : ELSEVIER MOSBY, 200520051
44.13399143056 Psychiatric nursing : contemporary practice Boyd, Ann M. WY160 P9276b 2005 NULL : Lipinncott Williams & Wilkins, 200520051
45.13399143168 Basic Concepts of Psychiatric- Mental Health Nusing Shives, Louise Rebraca WY160 S558b 2005 Philadelphia : LIPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS, 200520051
46.13399143166 Handbook of Psychiatric Nursing Stuart, Gail W. WY160 S929p 2005 Missouri : ELSEVIER MOSBY, 200520051
47.13399143172 Success in Practical/Vocational Nursing From Student to Leader Hill, signe S. WY195 H648S 2005 Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 200520051
48.13399158711 Nurses' quick reference to common laboratory & diagnostictests / Marshall Barnett Dunning III, Frances TalaskaFischbach. 1 Dunning, Marshall Barnett. WY100 D924 2006 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams& Wilkins, 2006 2006 1
49.13399158783 Medical-Surgical Nursing ; Critical Thinking for Collaborative Care Vol.2 Ignatavicius Donna D. and Workman Linda M. WY100 I24m 2006 Missouri : Elsevier Saunders, 2006 2006 1
50.13399158671 HARRISON'S PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE VOLUME 1 Longo Dan L.,MD New York : McGrawHill, 200620061
51.13399158421 Clinical application of mechanical ventilation David W. Chang. WF102 C456C 2006 Clifton Park : Thomson Delmar Learning, 200620061
52.13399158779 Greenfield's Surgery Scientific Principles & Practice Mulholland Michael W. and Others WO100 G812 2006 Philadelphia : LIPPINCOTT, 200620061
53.13399159274 Core Curriculum for Critical Care Nursing Alspach Grift Joann WY18 A462c 2006 Marryland : Elsevier, 200620061
54.13399143079 Introductory Maternity & Pediatric Nursing Klossner, N. Jayne WY157.3 K66I 2006 philadelphia : LIPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS, 200620061
55.13399154115 Color Atlas of Anatomy : a photographic study of the human body Rohen, Johannes W. QS17 R737C 2006 Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS, 200620061
56.13399154156 Clinically Oriented Anatomy Moore,Keith L. QS4 M822c 2006 Philadelphia: Lipinncott Williams & Wilkins, 200620061
57.13399152738 Pathology Boaed Review Roberts, Cory A. QZ17 R971P 2006 New York: Mc Graw Hill, 200620061
58.13399152735 Human Diseases Neighbors, Marianne QZ40 N734h 2006 New york: Thomson Delmar Learning, 200620061
59.13399143438 Critical Care Nursing Secrets Schell, Hildy WY018.2 S322C 2006 St.Louis : MOSBY ELSEVIER, 200620061
60.13399143770 Nursing Care Plans : Guidelines for individulaizing client care across the life span Doenges,Marilynn E. WY049 D651n 2006 Philadelphia : F.A Daris company, 200620061
61.13399143632 Medical-Surgical Nursing : critical thinking for collaborative care v.1 Ignatavicius, Donna D. WY100 ไม่พบรหั 2006 st.Louis, Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 200620061
62.13399143445 Geriatric Nursing Growth of a Specialty Ebersole, Priscilla WY152 E16G 2006 New York : Springer Publishing Company, 200620061
63.13399143579 AACN Essentials of Critical Care Nursing Chulay, Marianne WY154 C559A 2006 New York : McGraw - Hill, 200620061
64.13399143144 A Textbook of Children's and Young People's Nursing Glasper, E Alan WY159 G922T 2006 Edinburgh : ELSEVIER MOSBY, 200620061
65.13399143075 Virtual Clinical Excursions Pediatrics for Wong's Nursing Care of Infants and Children Wilson, David WY159 W715V 2006 Arizona : ELSEVIER MOSBY, 200620061
66.13399143426 Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing : a Clinical Approach Varcarolis, Elizabeth M. WY160 V289F 2006 St.Louis : SAUNDERS, 200620061
67.13399143167 Urinary&Fecal Incontinence Current Management Concepts Doughty, Dorothy B. WY164 D272u 2006 Missouri : MOSBY ELSEVIER, 200620061
68.13399158692 Anatomy and Physiology From Science to Life Kemnitz Jenkins QS4 J52A 2007 Montgomery College : Wiley, 200720071
69.13399158717 Nursing health assessment : critical pocket guide / byPatricia M. Dillon1 Dillon, Patricia M. WY100 D579N 2007 Philadelphia : F.A. Davis, 200720071
70.13399158585 Virtual Clinical Excursions --Medical-Surgical for Lewis, Heitkemper, Dirksem, O'Brien, and Burcher: Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, Mathers, Dorothy WY150 M862V 2007 Missouri : MOSBY ELSEVIER, 200720071
71.13399143427 Fundamentals of nursing human health and function : study guide to accompany Craven and Hirnle's Johnson, Joyce Young WY100 J67F 2007 Philadelphia : Lipinncott Williams & Wilkins, 200720071
72.13399143419 Maternity & Women's Health Care Lowdermilk, Deitra Leonard WY157.3 L912m 2007 China : MOSBY ELSEVIER, 200720071
73.13399154114 Human Anatomy & Physiology Marieb, Elaine. QS4 M387H 2007 San Francisco: PEARSON Benjamin Cummings, 200720071
74.13399154141 Essentials of Anatomy & Physiology Seeley, Rod R. QS4 S452E 2007 Boston: McGraw - Hill, 200720071
75.13399152947 Elsevier's Integrated Immunology and Microbiology Actor, jeffrey K. QW540 A188E 2007 Philadelphia: MOSBY ELSEVIER, 200720071
76.13399143561 Saunders Q&A Review for the NCLEX-PN Examination Silvestri, Linda Anne WY018.2 S587S 2007 St. Louis Missouri : SAUNDERS, 200720071
77.13399143173 Understanding the Nursing Process : Concept Mapping and Care Planning for Students Carpenito-Moyet, Lynda Juall WY100.400 C373u 2007 Philadelphia : Lipinncott Williams & Wilkins, 200720071
78.13399143580 Modules for Basic Nursing Skill Eills, Janice Rider WY100 E47M 2007 Philadelphia : LIPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS, 200720071
79.13399143439 Basic Nursing Essentials for Practice Potter, Patricia A. WY100 P868B 2007 St.Louis, Missouri : MOSBY ELSEVIER, 200720071
80.13399143791 Student Workbook for Understanding Medical Surgical Nursing S.WILLIAMS, Linda WY100 S548S 2007 Philadelphia : F.A. Davis Company, 200720072
81.13399143790 Understanding Medical Surgical Nursing S.WILLIAMS, Linda WY100 S548U 2007 Philadelphia : F.A. Davis Company, 200720071
82.13399143440 Leading and Managing in Nursing Yoder-Wise, Patricia S. WY105 Y54L 2007 St. Louis : MOSBY ELSEVIER, 200720071
83.13399143444 Primary Care : the art and science of advaced practice nursing Dunphy, lynne M. WY128 D925P 2007 Philadelphia : F.A.DAVIS COMPANY, 200720071
84.13399143448 Introductory Medical-Sugical Nursing Timby, Barbara K. WY150 T853i 2007 Philadelphia : LIPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS, 200720071
85.13399143430 Nursing Care of Children : principles & practice James, Susan Rowen WY159 J29N 2007 Philadelphia : SAUNDERS, 200720071
86.13399143443 Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems1 Lewis, Sharon L. WY161 L673M 2007 Philadelphia : MOSBY ELSEVIER, 200720071
87.13399143432 Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems Lewis, Sharon L. WY161 L673M 2007 philadelphia : MOSBY ELSEVIER, 200720072
88.13399143433 Medical-Surgical Nursing Health and LIIness Perspectives Monahan, Frances Donovan WY161 M734M 2007 Philadelphia : MOSBY ELSEVIER, 200720071
89.13399144464 Fundamentals of Nursing : Caring and Clinical Judgment Harkreader, Helen WZ100 H325F 2007 St.Louis, Missouri : SAUNDERS, 200720071
90.13399159946 Seldin and Giebisch^'s the kidney : physiology and pathophysiology volume1/ Robert J. Alpern, Steven C. Hebert Robert J. Alpern, Steven C. Hebert WJ300 S464k 2008 Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2008 2008 1
91.13399158583 Nutrition now / by Judith E. Brown 1 Brown, Judith E QU145 B878N 2008 Belmont, CA : Thomson/Wadsworth, 2008 2008 1
92.13399159944 Seldin and Giebisch's the kidney : physiology and pathophysiology volume2 / Robert J. Alpern, Steven C. Hebert Robert J. Alpern, Steven C. Hebert WJ300 S464k 2008 Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2008 2008 1
93.13399158456 IELTS Tesbuilder 2 Sam McCarter Thailand : MACMILLAN, 200820081
94.13399158757 CANCER : Principles of Practice of Oncology Vol.2 Vincent T. DeVita, Jr.Theodore S. Lawrence and Steven A. Rosenberg QZ200 C215 2008 Philadelphia : LIPPINCOTT, 200820081
95.13399158723 Hurst's the Heart Vol.1 WG100 F435H 2008 New York : McGrawHill, 200820081
96.13399158724 Hurst's the Heart Vol.2 WG100 F435H 2008 New York : McGrawHill, 200820081
97.13399159162 Fundamentals of Nursing : THE ART AND SCIENCE OF NURSING CARE/by Carol R. T. and Carol L. WY16 T239f 2008 Philadelphia : Wolters Kluwer, 200820081
98.13399159248 Gray's Anatomy : The Anatomical Basic of Clinical Practice QS4 G784 2008 London : ELSEVIER, 200820081
99.13399152603 Urinalysis and body fluids/by Strasinger, Susan King Strasinger, Susan King QY185 S897U 2008 Philadelphia: F.A Davis Company, 200820082
100.13399152480 Thailand Health Profile 2005-2007 Suwit Wibulpolprasert W11 S881T 2008 Bangkok: Ministry of Public Health, 200820081
101.13399143428 Fundamentals of Nursing : concepts, process and practice Kozier, Barbara WY100 K88F 2008 New Jersey : PEARSON Prentice Hall, 200820081
102.13399143449 Medical-Surgical Nursing : critical thinking in client care LeMone, Priscilla WY100 L489M 2008 New Jersey : PEARSON Prentice Hall, 200820081
103.13399143802 Public Health Nursing: leadership, policy & practice Ivanov,L. Louise WY108 I855P 2008 Philadelphia : Delmar cengage learning, 200820081
104.13399143429 Pediatric Nursing : caring for children Ball, Jane W WY159 B187P 2008 New Jersey : PEARSON Prentice Hall, 200820081
105.13399160020 Fundamentals of nursing : human health and function / by Ruth F. Craven & Constance J. Hirnle Craven, Ruth F. & Hirnle, Constance J. WY100 C898F 2009 Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2009 2009 1
106.13399160127 Cardiothoracic care for children and young people : a multidisciplinary approach / edited by Kerry Cook, Helen Langton Kerry Cook, Helen Langton WY152.5 C26741 2009 Wiley-Blackwell, 2009 2009 1
107.13399158455 MEDICINE 1 Sam McCarter New York : Oxford University Press, 200920091
108.13399159278 Research Method in Health ; Investigating Health and Health Services Bowling, Ann WA20.5 B787r 2009 London : McGraw Hill, 200920091
109.13399158610 Drug therapy in nursing / [edited by] Diane S.Aschenbrenner, Samantha J. Venable WB330 A794D 2009 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 200920091
110.13399158929 Fundamentals of Nursing Craven F. Ruth and Hirnle J. Constance WY100 C898 2009 Philadelphia : LIPPINCOTT, 200920091
111.13399159281 Health assessment for nursing practice / Susan FickerttWilson, Jean Foret Giddens.1 Wilson, Susan Fickertt. WY100 W753H 2009 St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier, 200920091
112.13399160016 Handbook of clinical audiology / editor-in-chief, Jack Katz ; editor, Larry Medwetsky, Robert Burkard, Linda J. Hood Larry Medwetsky, Robert Burkard, Linda J. Hood WV270 H236 2009 Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 200920091
113.13399159852 Nursing for wellness in Older Adults Carol A Miller WY152 M647n 2009 Philadelphia : Wolters Kuwer., 200920091
114.13399144172 Essentials of Maternity, Newborn, & Women's Health Nursing Ricci, Susan Scott WY157.3 R491E 2009 Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 200920091
115.13399156808 จากใจสู่ใจ..How We Lead Matters เนลสัน, มาริลีน คาร์ลสัน กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล, 200920091
116.13399156827 The Top Secret Som Sujeera Bangkok: Amarin Publishing, 200920091
117.13399152780 Site-Specific Cancer Series: Prostate Cancer Hogle, William P. QZ200 H391S 2009 Integrity: ONS Pubishing Division, 200920091
118.13399151326 Chemotherapy and Biotherapy Guidelines and Recommendations for Practice Polovich, Martha. WB330 P778C 2009 Integrity: ONS Pubishing Division, 200920091
119.13399150401 Thailand Nation Antiretroviral Treatment Guideline 2006/2007 AcharaTeeraratkul WC503.199 A516t 2009 bangkok: Department of Disease Control, 200920095
120.13399144251 Lippincott's Review for NCLEX-PN Timby, Barbara Kuhn WY018.2 T489L 2009 Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 200920091
121.13399144173 The Practice of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Genneration of Evidence Burns, Nancy. WY020.5 B967P 2009 St.Louis , Missouri : SAUNDERS ELSEVIER, 200920091
122.13399143801 Medical-Surgical Nursing Concepts & Practice Dewit, Susan C. WY150 D521M 2009 St.Louis, Missouri : SAUNDERS, 200920091
123.13399158710 Drug information handbook fot advanced practice nursing/by Turkoski, Beatrice B. and auther QV39 T939D 2010 Ohio : LEXI-COMP, 2010 2010 1
124.13399158782 Schwartz's Principles of Surgery Brunicardi F. Charles and Others WO100 S399S 2010 New York : McGrawHill, 2010 2010 1
125.13399158706 Perianesthesia nursing core curriculum : preprocedure,phase I and phase II, PACU nursing / American Society ofPeriAnesthesia Nurses ; Lois Schick, Pamela E. Windle WY18.2 A512P 2010 St. Louis, Mo. : Saunders/Elsevier, 2010 2010 1
126.13399158707 Nursing research : methods and critical appraisal forevidence-based practice / edited by Geri LoBiondo-Wood,Judith Haber WY20.5 N974 2010 St. Louis, Missouri : Mosby Elsevier, 2010 2010 1
127.13399160014 Handbook of nursing diagnosis / Carpenito-Moyet, Lynda Juall Carpenito-Moyet, Lynda Juall WY49 C294h Philadelphia : Wolters Kluwer, 2010 2010 1
128.13399159427 Study guide to accompany The human body in health & disease Swisher, Linda QS4 s979s 2010 St. Louis, Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201020101
129.13399158969 Human Physiology Sherwood Lauralee QT104 S554H 2010 CENGAGE Learning, 201020101
130.13399158417 Nutrition & Biochemistry for Nurses SM Raju QU145 R181N 2010 New Delhi : JAYPEE BROTHERS Medical Publishers(P) Ltd., 201020101
131.13399158651 Pathophysiology : the biologic basis for disease in adults and children / [edited by] Kathryn L. McCance, Sue E. Huether ; section editors, Valentina L. Brashers, Neal S. Rote 0 Kathryn L. McCance, Sue E. Huether ; section editors, Valentina L. Brashers, Neal S. Rote QZ140 P297 2010 Maryland Heights, Mo. : Mosby Elsevier, 201020101
132.13399158652 Pathophysiology Qz4 C125P 2010 n.p., 201020101
133.13399158926 Pathophysiology : The Biologic Basis for Disease in Adults and Children Mc L. Kathryn and Others QZ4 M122P 2010 MOSBY ELSEVIER, 201020101
134.13399158927 Study Guide : Pathophysiology - The Biologic Basis for Disease in Adults and Children Mc Cance L. Kathryn and others QZ4 M122P 2010 Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201020101
135.13399158654 Developing Practice for Public Health Promotion Naidoo Jennie WA546 N155P 2010 Edinburgh : ELSEVIER, 201020101
136.13399158655 Health Promotion Throghout the Life Span Madle Edelman WA590 E21H 2010 Canada : MOSBY ELSEVIER, 201020101
137.13399158718 Examination of the newborn : a practical guide / by HelenBaston and Heather Durward.1 Baston, Helen WS141 B327E 2010 London ; New York : Routledge, 201020101
138.13399158729 Illustrated study guide for the NCLEX-RN exam / editorsby JoAnn Zerwekh and Jo Carol Claborn. WY18.2 Z58I 2010 St. Louis : Mosby, 201020101
139.13399158588 Core curriculum for neonatal intensive care nursing / edited by Patricia Beachy, Jane Deason WY18 C797V 2010 Philadelphia : Saunders, 201020101
140.13399160193 Introductory medical-surgical nursing / Barbara K. Timby, Nancy E. Smith Barbara K. Timby, Nancy E. Smith WY150 T583I 2010 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201020101
141.13399160197 Venous thromboembolism : a nurses guide to prevention and management / Ellen Welch; with contribution from Lynda Bonner Ellen Welch; with contribution from Lynda Bonner WY152.5 W439v 2010 n.p., 201020101
142.13399160239 Professional skills in nursing / Debnath, Rita Debnath, Rita WY16 D286p 2010 London : SAGE Publication Inc., 201020101
143.13399160196 Mosby's essentials for nursing assistants / Sheila A. Sorrentino, Leighann N. Remmert and Berne Gorek Sheila A. Sorrentino, Leighann N. Remmert and Berne Gorek WY193 S713m 2010 St. Louis : Mosby Elsevier, 201020101
144.13399160243 Workbook and competency evaluation review for Mosby's essentials for nursing assistants / Sheila A. Sorrentino, Leighann N. Remmert and Berne Gorek Sheila A. Sorrentino, Leighann N. Remmert and Berne Gorek WY193 S713w 2010 United States of America : Mosby Elsevier, 201020101
145.13399160008 Handbook of inflammatory bowel disease / editors, Stephen J. Bickston, Richard S. Bloomfeld Stephen J. Bickston, Richard S. Bloomfeld WI420 H236 2010 Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health, 201020101
146.13399160138 Professional issues in primary care nursing / edited by Carol Lynn Cox, Marie Hill Carol Lynn Cox, Marie Hill WY160 P964 2010 Chichester, West Sussex, U.K. ; Ames, Iowa : Blackwell Pub, 201020101
147.13399160140 An introduction to theory and reasoning in nursing / Betty M. Johnson, Pamela B. Webber Betty M. Johnson, Pamela B. Webber WY86 J66i 2010 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 201020101
148.13399144170 Maternal Child Nursing Care Perry, Shannon E. WY157.3 P465M 2010 Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201020101
149.13399154160 McMinn's Color Atlas of Head and Neck Anatomy QS17 M167 2010 Philadelphia: MOSBY ELSEVIER, 201020101
150.13399154161 McMinn's Color Atlas of Head and Neck Anatomy Logan, Bari M. QS17 M167 2010 Philadelphia: MOSBY ELSEVIER, 201020101
151.13399154157 Clinically Oriented Anatomy Moore,Keith L. QS4 M822C 2010 Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 201020101
152.13399154162 Brief Atlas of the Human Body Patton, Kevin T. QS4 P318B 2010 St.Louis. Missiouri: MOSBY ELSEVIER, 201020101
153.13399154158 Anatomy & Physiology Patton, Kevin T. QS4 P322A 2010 St.Louis, Missouri: MOSBY ELSEVIER, 201020101
154.13399154159 Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology Patton, Kevin T. QS4 P322A 2010 St. Louis, Missouri: MOSBY ELSEVIER, 201020101
155.13399152778 Copstead & Banasik: Pathophysiology : Study Guide Banasik, Jacquelyn L. QZ4 B214C 2010 st. Louis, Missouri: SAUNDERS ELSEVIER, 201020101
156.13399152777 Pathophysiology Copstead, Lee-ellen C. QZ4 C125P 2010 st.Louis, Missouri: ELSEVIER SAUNDERS, 201020101
157.13399152779 Pathophysiology the Biologic Basis for Disease in Adults and Children : Study guide McCance, Kathryn L. QZ4 M122P 2010 Missouri: MOSBY ELSEVIER, 201020101
158.13399144174 Essentials of Nursing Research : Appraising Evidence for Nursing Practice Polit, denise F. WY020.5 P769E 2010 Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 201020101
159.13399144245 Critical Care Nursing Made Incredibly Easy! Cutler, Lee R. WY049 C934C 2010 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Wiliams & Wilkins, 201020101
160.13399144004 Study Guide for Brunner and Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing Boyer, Mary Jo WY100 B791S 2010 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201020101
161.13399144246 Leadership and Nursing Care Management Huber, Diane L. WY105 H877L 2010 Missouri : SAUNDERS ELSEVIER, 201020101
162.13399144175 Foundations of Nusing in the Community: Commynity-Oriented Practice Stanhope, Marcia WY106 S786F 2010 St.Louis, Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201020101
163.13399144252 Virtual Clinical Excursions --Medical-Surgical for ignatavicius and Workman: Medical-Surgical Nursing: Patient-Centered Collaborative Care, Mathers, Dorothy WY150 M862V 2010 Missouri : SAUNDERS ELSEVIER, 201020101
164.13399144250 Acute Stroke Nursing Williams, Jane WY152.5 W721A 2010 West Sussex : Wiley-Blackwell, 201020101
165.13399144176 Virtual Clinical Excursions-Obstetrics-Pediatrics for Perry, Hockenbeery, Lowdermilk, and Wilson: Maternal Child Nursing Care Crum, Kelly Ann. WY157.300 C956V 2010 Marryland Heights, Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201020101
166.13399144171 Foundation of Maternal-Newborn and Women's Health Nursing Murray, Sharon Smith WY157.300 M984F 2010 Missouri : SAUNDERS ELSEVIER, 201020101
167.13399144228 Family Health Care Nursing : Theory practice and research Kaakinen, Joanna Rowe WY200 K478F 2010 Philadelphia : F.A Davis Company, 201020101
168.13399159150 Essentials of Community Health Nursing/Basavanthappa, B.T. Basavanthappa, B.T. WY106 B318E 2011 2 New Delhi : JAYPEE BROTHERS Medical Publishers(P) Ltd., 2011 2011 1
169.13399158713 Pediatrics and child health / by Tim Lee and Malcolm Levene 0 Rudolf, Mary and auther WS200 P126 2011 West Sussex : WILEY-BLACKWELL, 2011 2011 1
170.13399158714 Children & Young people's nursing made incredibly easy! WY159 D496C 2011 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2011 2011 1
171.13399158629 Lippincott's photo atlas of medication administration WB340 L989L 2011 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 201120111
172.13399158912 Stroke Mohr P. J. and others WL355 M294S 2011 Philadelphia : ELSEVIER, 201120111
173.13399158778 Women's Cancers Keen Alison & Lennan Elaine WP145 K26W 2011 Malaysia : Wiley-Blackwell, 201120111
174.13399158755 Foundation of Basic Nursing White , Lois and Others WY100 W585F 2011 Australia : CENGAGE Learning, 201120111
175.13399158391 Advanced Practice in Critical Care : a case study approach / McGloin, Sarah., Anne McLeod McGloin, Sarah WY154 Mc195A 2011 U.S.A : Wiley-Blackwell, 201120112
176.13399160015 Professional nursing : concepts & challenges / Kay Kittrell Chitty, Beth Perry Black Kay Kittrell Chitty, Beth Perry Black WY16 C548P 2011 St. Louis, Missouri : Saunders Elsevier, 201120111
177.13399159846 Mosby's comprehensive review of practical nursing for the NCLEX-PN examination Eyles, Mary O. WY18.2 E894M 2011 St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby, 201120111
178.13399144229 Adult Health Nursing Christensen, Barbara Lauritsen WY152 A244 2011 St. Louis, Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201120111
179.1339916051510 Longman preparation series for the TOEIC test Advanced course: listening and reading. / Lin Lougheed 1 Lougheed, Lin,^d1946- White Plains, N.Y. : Pearson Education, 2012 2012 2
180.1339916051610 Longman preparation series for the TOEIC test introductory course : listening and reading. / Lin Lougheed 1 Lougheed, Lin,^d1946- White Plains, N.Y. : Pearson Education, 2012 2012 2
181.13399158587 Comprehensive nursing care / by Roberta Pavy Ramont, DoloresMaldonado Niedringhaus, Mary Ann Towle. 1 Ramont, Roberta Pavy. WY100 R175C 2012 Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2012 2012 1
182.13399158586 Clinical nursing skills : basic to advanced skills / Sandra F.Smith, Donna J.Duell, Barbara C.Martin 1 Smith, Sandra F. WY100 S659C 2012 New Jersey : Prentice-Hall, 2012 2012 1
183.13399158715 Nursing leadership & management / byPatricia Kelly 1 Kelly, Patricia WY105 K29N 2012 Australia : CENGAGE learning, 2012 2012 1
184.13399159394 Harrison's Principles of internal medicine Harison T.R. WB100 L322H 2012 New York : McGraw Hill, 201220121
185.13399158722 Student laboratory manual for Bates' nursing guide to physical examination and historytaking / by Beth Hogan-Quigley, Mary Louise Palm, Lynn S.Bickley.1 Hogan-Quigley, Beth. WB205 H714B 2012 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams& Wilkins, 201220121
186.13399159900 NOC and NIC Linkages to NNANDA-I and Clinical Conditions : Supporting Critical Reasoning and Quality Care/Johnson, Marion Johnson, Marion WY15 N974A 2012 Maryland Heights, MO : Elsevier Mosby, 201220121
187.13399158716 Essentials of critical care nursing : A holistic approach/ by Morton, Patricia Gonce and Fontain, Dorrie K. 0 Morton, Patricia Gonce and Fontain, Dorrie K. WY154 E78 2013 Philadelphia. : Woltlers Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 2013 1
188.13399159555 The Prisoner of Zenda/by Anthony Hope Hope, Anthony. Hammersmith : Haper Press, 201320132
189.13399159556 Antony and Clropatra/by William Shkespeare William Shkespeare Hammersmith : Haper Press, 201320132
190.13399159557 The beautiful and damned/byF. Scott Fitxgerald0 Fitxgerald, F. Scott Hammersmith : Haper Press, 201320132
191.13399159558 Anne of green gables/by L. M. Montgomery Montgomery, L. M. Hammersmith : Haper Press, 201320132
192.13399159559 The American/by Henry James James, Henry. Hammersmith : Haper Press, 201320132
193.13399159560 Tales of the jazz age/by F. Scott Fitzgerald Fitzgerald, F. Scott Hammersmith : Haper Press, 201320132
194.13399159561 Ivanhoe /by Sir Walter Scott Scott, Walter, Sir. Hammersmith : Haper Press, 201320132
195.13399159562 The Pilgrim's progress/by John Bunyan Bunyan, John. Hammersmith : Haper Press, 201320132
196.13399159564 The Wings of the dove/by Henry James James, Henry. Hammersmith : Haper Press, 201320132
197.13399159565 The Winter's tale/by William Shakespeare Shakespeare, William Hammersmith : Haper Press, 201320132
198.13399158720 Memmler's the human body in health and disease / by BarbaraJanson Cohen1 Cohen, Barbara Janson QT104 C678M 2013 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201320131
199.13399159323 Pharmacological aspects of nursing care/by Bonita E. Broyles, Barry S. Reiss and Mary E. Evans0 Broyles, Bonita E....ed al. QV4 B885P 2013 Australia : Delmar Cengage Learning, 201320131
200.13399159277 Pathophysiology / Lee-Ellen C. Copstead and Jacquelyn L.Banasik.1 Copstead, Lee-Ellen C. QZ140 C781p 2013 St. Louis : Elsevier / Saunders, 201320131
201.13399159858 Mosby's Medical dictionary O'Toole,Marie T. W013 M894 2013 St.Louis, Missouri : Elsevier Mosby, 201320131
202.13399159317 Introduction to epidemiology/by Ray M. Merrill Merrill, Ray M. WA905 M571I 2013 Burlington,MA : Jone and Bartlett, 201320131
203.13399159282 Bates^' guide to physical examination and history taking / Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi1 Bickley, Lynn S. WB205 B583B 2013 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201320131
204.13399159305 Maternal, fetal, & neonatal physiology : a clinicalperspective / Susan Tucker Blackburn1 Blackburn, Susan Tucker WQ205 B628M 2013 St.Louis, Missouri : Saunders Elsevier, 201320131
205.13399159224 Pediatric primary care Catherine E. Burns, Ardys M. Dunn, Margaret A. Brady, Nancy Barber Starr, and Catherine G. Blosser. WS100 P371 2013 Philadelphia : ELSEVIER, 201320131
206.13399159315 Chronic illness : impact and interventions /edited by Ilene Morof Lubkin and Pamala D. Larsen Lubkin,Ilene Morof and Pamala D. Larsen WT500 L929C 2013 Sudbury, Mass. : Jone and Bartlett, 201320131
207.13399159312 The Practice of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Genneration of Evidence/by Susan K. Grove, Nancy Burns and Jennifer Gray Burns, Nancy. WY020.5 B967P 2013 St.Louis , Missouri : SAUNDERS ELSEVIER, 201320131
208.13399158624 Fundamentals of nursing : human health and function / by Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle1 Craven, Ruth F. WY100 C898F 2013 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 201320131
209.13399158719 Procedure checklists for fundamentals of nursing : human health and function / editors, Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle, Sharon Jensen. WY100 C898P 2013 Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams &Wilkins Health, 201320131
210.13399158721 Study guide for fundamentals of nursing : human health and function / editors, Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle, Sharon Jensen. WY100 C898S 2013 Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams &Wilkins Health, 201320131
211.13399159321 Concepts for nursing practice/by Jean Foret Giddens0 Giddens, Jean Foret. WY100 G453C 2013 St. Louis, Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 201320131
212.13399159212 Community/public health nursing practice : health for families and populations / Frances A. Maurer and Claudia M.Smith1 Maurer, Frances A. WY106 M453C 2013 St. Louis : Elsevier/Saunders, 201320131
213.13399159821 Outcome assessment in advanced practice nursing / Ruth M. Kleinpell WY128 O93 2013 New York : Springer Pub. Co., 201320131
214.13399159318 Maternal-child nursing/ by Emily slone McKinney...[ed al.] McKinney, Emily slone...[ed al.] WY157.3 M984M 2013 St. Louis, Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 201320131
215.13399159245 Essentials of maternity, newborn, and women^'s healthnursing / Susan Scott Ricci1 Ricci, Susan Scott WY157.3 R491E 2013 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201320131
216.13399159319 Wong's Essentials of Pediatric Nursing/by Marilyn J. Hockenberry and David Wilson Hockenberry, Marilyn J. WY159 H151W 2013 Missouri : ELSEVIER MOSBY, 201320131
217.13399159223 Essentials of pediatric nursing /Kyle, Terri and Carman, Susan. Kyle, Terri and Carman, Susan. WY159 K99S 2013 n.p., 201320131
218.13399159222 Medical-surgical nursing : patient-centered collaborativecare / edited by Donna D. Ignatavicius, M. Linda Workman WY161 M489 2013 St. Louis, Mo. : Saunders/Elsevier, 201320131
219.13399159739 Illustrated study guide for the NCLEX-RN exam / editorsby JoAnn Zerwekh WY18.2 Z58I 2013 St. Louis : Mosby, 201320131
220.13399159499 Pathophysiology made incredibly easy! QZ4 P297 2013 philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 201320131
221.13399159744 Occupational therapy and older people/Edited by Anita Atwal and Anne Mclntyre Atwal, Anita and Mclntyre, Anne. edited WB555 A244O 2013 West Sussex UK : WILEY-BLACKWELL, 201320131
222.13399159322 Psychiatry : test preparation & review manual WM18 S755P 2013 St. Louis, Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 201320131
223.13399159249 Quick reference to wound care:palliative,home, and clinical practices/[edited by] Pamela Brown. Brown, Pamela, ed. WR39 Q6 2013 Burlington, MA. : JONES & BARTLETT LEARNING, 201320131
224.13399160098 Health promotion in nursing / Janice A. Maville, Carolina G. Huerta Janice A. Maville, Carolina G. Huerta WY100 M461h 2013 Clifton Park : Thomson Delmar Learning,, 201320131
225.13399159211 Psychiatric-mental health nursing : evidence-based concepts, skills, and practices Mohe, Wanda K. WY160 M697W 2013 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201320131
226.13399159738 Pass CCRN! /Robin Donohoe Dennison Dennison, Robin Donohoe. WY18.2 D411P 2013 Missouri : ELSEVIER, 201320131
227.13399159877 Williams Obstetrics / Cunningham, Gary F. and Others Cunningham F. Gary and Others New York : McGrawHill, 2014 2014 1
228.13399159153 Health Promotion for Nurses: A Practical Guide/by Clark, C.C. & Paraska, K.K. Clark, C.C. & Paraska, K.K. WY100.1 C592H 2014 Burlington : Jones & Bartlert Learning., 2014 2014 1
229.13399159951 Essentials of anatomy & physiology/Kenneth S. Saladin, Kenneth S. Saladin, Robin K. McFarland ; digital authors Stephen J. Sullivan QP34.5 S159e 2014 New York : McGraw-Hill, 201420141
230.13399159214 Epidemiology for public health practice / Robert H. Friis,Thomas A. Sellers00 Friis, Robert H. WA105 F912E 2014 Sudbury, MA : Jones and Bartlett, 201420141
231.13399159283 Advanced health assessment and diagnostic reasoning / Jacqueline Rhoads, Sandra Wiggins Petersen.1 Rhoads, Jacqueline,^d1948- WB141 R474 2014 Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, 201420141
232.13399159320 Fundamental concepts and skill for nursing/by Susan C. dewit and Patricia O'Neill 0 deWit, Susan C.and Patricia O'Neill WY100 D521F 2014 St. Louis, Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 201420141
233.13399159213 Community health nursing : an alliance for health / Holzemer, Stephen Paul and Klainberg, Marilyn. WY106 H762C 2014 New York : McGraw-Hill, Health Professions Division, 201420141
234.13399159276 Clinical nursing skills & techniques / Anne Griffin Perry,Patricia A. Potter and Wendy R. Ostendort.1 Perry, Anne Griffin WY150 P462C 2014 St. Louis : Mosby, 201420141
235.13399159731 Clinical nursing skills & techniques : Skills performance checklists / Anne Griffin Perry,Patricia A. Potter and Wendy R. Ostendort.1 Perry, Anne Griffin WY150 P462C 2014 St. Louis : Mosby, 201420141
236.13399159313 Nursing today : transition and trends/by JoAnn,Zerwekh and Ashley Zerwekh Garneau Zerwekh, JoAnn and Ashley Zerwekh Garneau WY16 Z58N 2014 St. Louis : ELSEVIER SAUNDERS, 201420141
237.13399159316 Lippincott's NCLEX-RN alternate-format questions/by Diana Rupert0 Rupert, Diana WY18.2 R945L 2014 Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 201420141
238.13399159314 Nursing research : methods and critical appraisal forevidence-based practice / edited by Geri LoBiondo-Wood,Judith Haber0 LoBiondo-Wood, Geri and Judith Haber WY20.5 N974 2014 St. Louis, Missouri : Mosby Elsevier, 201420141
239.13399159311 Lippincott's Manual of Nursing Practice/edited by Sandra M. Nettina Nettina, Sandra M. WY49 N474L 2014 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins,, 201420141
240.13399159974 Foundations of behavioral neurosience / Neil R. Carlson Neil R. Carlson WL102 C284f 2014 Boston, Mass. : Pearson, 201420141
241.13399159850 Critical Care Nursing : Diagnosis and Management Urden Linda D. ,Stacy Kathleen M. and Lough Mary E. WY154 U74T 2014 Missouri : Mosby, 201420141
242.13399160021 Sparks and Taylor's nursing diagnosis pocket guide / Sheila Sparks Ralph, Cynthia M. Taylor Sheila Sparks Ralph, Cynthia M. Taylor WY49 R163SA 2014 Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 201420141
243.13399160483 Laboratory manual for nursing health assessment: A best practice approach/Sharon Jensen. Jensen, Sharon. WY49 J54N 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015 2015 1
244.13399160150 The Kingdom of Thailand health system review / Pongpisut Jongudomsuk ... [et al.] ; editor, Viroj Tangcharoensathien Pongpisut Jongudomsuk ... [et al.] ; editor, Viroj Tangcharoensathien WA540.JT3 K54 2015 Geneva : World Health Organization, 2015 2015 2
245.13399160452 Fundamentals of Nursing : THE ART AND SCIENCE OF NURSING CARE/by Carol Taylor, Carol Lillis, Pamela Lynn and Priscilla LeMone WY16 T239f 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015 2015 1
246.13399159956 Cancer : principles & practice of oncology. Primer of the molecular biology of cancer editors, Vincent T. DeVita, Jr., Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg QZ202 C215 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201520151
247.13399159949 Clinical Exercise Pathophysiology for Physical Therapy : Examination, Testing, and Exercise Prescription for Movement-Related Disorders by Debra Coglianese Coglianese, Debra WB460 C641 2015 Thorofare : Slack Incorporated, 201520151
248.13399159811 Patient-centered communication in medicine & public health / Prathurng Hongsranagon Prathurng Hongsranagon WX162 P912p 2015 Bangkok : Charansanitwong Printing, 201520159
249.13399159519 Taylor's Handbook of clinical nursing skills /Pamela Lynn Lynn, Pamela WY49 L989T 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201520151
250.13399159861 Biology : a global approach Campbell, Neil A. Kendallville : Rearson Education, 201520151
251.13399160486 Nutrition and Diagnosis-Related Care/ Sylvia Escott-Stump Escott-Stump, Sylvia. WB39 E74N 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201520151
252.13399160458 Essentials of Nursing Practice/edited by Catherine Delves-Yates Delves-Yates, Catherine, ed. WY100 E78 2015 Los Angeles : SAGE, 201520151
253.13399160642 Leadership Roles and Management Functions in Nursing : theory and application/Besie L.Marquis and Carol Jorgensen Huston . Marquis Besie L. and Huston Carol Jorgensen WY105 M357L 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201520151
254.13399160461 Adult health nursing/Kim Cooper and Kelly Gosnell Cooper, Kim and Gosnell, Kelly WY152 A244 2015 St. Louis Missouri : ELSEVIER, 201520151
255.13399159853 Clinical lipidology : a companion to Braunwald's heart disease Ballantyne,Christie M. QY465 C641 2015 Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 201520151
256.13399159704 Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease/vinay Kumar, Abul K. Abbas and Jon C. Aster Kumar, Vinay, Abbas, Abul K. and Aster, Jon C. QZ004 K63R 2015 philadelphia : ELSEVIER SAUNDERS, 201520151
257.13399159929 Operative standards for cancer surgery: Volume 1. Breast, lung, pancreas, cancer / presented by the American College of Surgeons and the Alliance for Clinical Trials in Oncology ; editorial board Heidi Nelson ... [et al.] Heidi Nelson ... [et al.] QZ268 O61 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 201520151
258.13399159939 Harwood-Nuss' clinical practice of emergency medicine / Allan B. Wolfson, editor-in-chief ; Robert L. Cloutier ... [et al.], associate editors Allan B. Wolfson, editor-in-chief ; Robert L. Cloutier ... [et al.], associate editors WB105 H343 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201520151
259.13399159215 Seidel's guide to physical examination / Jane W. Ball, Joyce E. Dains, John A. Flynn, Barry S. Solomon, Rosalyn W. Stewart. WB205 S458 2015 St. Louis, Missouri : Elsevier/Mosby, 201520151
260.13399159962 Diabetes in cardiovascular disease : a companion to Braunwald's heart disease / [edited by] Darren K. McGuire, Nikolaus Marx Darren K. McGuire, Nikolaus Marx WG120 D536 2015 Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 201520151
261.13399159934 Atlas of cardiovascular emergencies / editors, Cedric Lefebvre, James C. O?Neill, David M. Cline Cedric Lefebvre, James C. O?Neill, David M. Cline WG17 A881 2015 New York : McGraw-Hill Education, 201520151
262.13399159964 Advances in surgical pathology. Breast cancer / Omar Hameed [and three others] Omar Hameed, Shi Wei, Mohamed Mokhtar Desouki, Heidi Umphrey WP870 A244 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201520151
263.13399159938 Pediatric emergency medicine secrets / Steven M. Selbst Steven M. Selbst WS18.2 P371 2015 Philadelphia : Saunders/Elsevier, 201520151
264.13399159943 Current diagnosis and treatment : pediatric emergency medicine / C. Keith Stone ... [et al] C. Keith Stone ... [et al] WS205 C976 2015 New York : McGraw-Hill Education, 201520151
265.13399159845 Pediatric nursing made incredibly easy! Mikki Meadows-Oliver WY49 P371 2015 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201520151
266.13399160686 Hacker & Moore?s essentials of obstetrics & gynecology / [edited by] Neville F. Hacker, Joseph C. Gambone, Calvin J. Hobel WQ 100 H118 2016 Philadelphia : ELSEVIER, 2016 2016 1
267.13399159972 Individualized diabetes management : a guide for primary care / Anthony H. Barnett & Jenny Grice Anthony H. Barnett & Jenny Grice WK180 A628i 2016 Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2016 2016 1
268.13399159977 Bullying among older adults : how to recognize and address an unseen epidemic / Robin P. Bonifas Robin P. Bonifas WT141 R422b 2016 Baltimore : HPP Health Professions Press, 2016 2016 1
269.13399159941 Human Anatomy & Physiology / Marieb,Elaine N, Hoehn,Katja Marieb,Elaine N, Hoehn,Katja QS004 M387H 2016 San Francisco: PEARSON, 201620161
270.13399159954 Human physiology : an integrated approach / Silverthorn, Dee Unglaub Silverthorn, Dee Unglaub., Johnson, Bruce R., Ober, William C., Ober, Claire E., Silverthorn, Andrew C. QT104 S587h 2016 Harlow, Essex : Pearson Education, 201620161
271.13399159930 Emergency medicine : oral board review / William G. Gossman, Scott H. Plantz Gossman, William G. and Plantz, Scott H WB18.2 E53 2016 New York : McGraw-Hill Education, 201620161
272.13399159950 Physical Examination & Health Assessment/Jarvis, Carolyn. Jarvis, Carolyn. WB205 J38l 2016 St. Louis, Mo : Elsevier, 201620161
273.13399159955 West's respiratory physiology : the essentials / John B. West, Andrew M. Luks West, John B. (John Burnard), Luks, Andrew M. WF102 W518r 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
274.13399159419 Wound made incredibly easy/by Slachta, Patricia A. [Clinical editor] Slachta, Patricia A. WO700 S631W 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
275.13399159415 Williams Gynecology/by Barbara L.Haffman, John O. Schorge, Karen D.Bradshaw, Lisa M.Halvorson, Joseph I.Schaffer and Marlene M.Corton Barbara L.Haffman, John O. Schorge, Karen D.Bradshaw, Lisa M.Halvorson, Joseph I.Schaffer and Marlene M.Corton WP140 W723 2016 New york : McGrawHill Education, 201620161
276.13399159411 Public health nursing : population-centered health care in the community/Stanhope,Marcia and Jeanette Lancaster Stanhope,Marcia and Jeanette Lancaster WY106 S785P 2014 St.Louis,Missouri : ELSEVIER, 201620161
277.13399159735 Community and public health nursing : evidence for practice/Gail A. Harkness and Rosanna F. DeMarci Harkness, Gail A. and DeMarci, Rosanna F. WY108 H282C 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
278.13399159424 Wound, Ostomy and Continence nurses society core curriculum ostomy management/edited by Jane E. Carmel, Janice C. Colwell, and Matgaret T.Goldberg0 Carmel, Jane E. Colwell, Janice C. and Goldberg, Matgaret T. WY156.5 C287W 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
279.13399159734 Maternity & Women's health care/Deitra Leonard Lowdermilk Shannon E. Perry, Kitty Cashion and Kathryn Rhodes Alden Lowdermilk. Deitra Leomard ...jt auth WY157.3 L912M 2016 St.Louis,Mo. : ELSEVIER, 201620161
280.13399160460 Pediatric Evidence The practice-chaging studies/Lindsay P. Carter, Meredith G. A. Eicken and Vandana L. Madhavan Carter, Lindsay P. Eicken, Meredith G. A. and Madhavan, Vandana L. WS200 C23P 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
281.13399159645 Vander's Human physiology the mechanisms of body function/by Eric P. Widmaier, Hershel Rafe and Kevin T. Strang Widmaier Eric P. QT104 W641V 2016 New York : McGraw-Hill, 201620161
282.13399159965 Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer : principles & practice of oncology review / editor, Ramaswamy Govindan & Daniel Morgensztern Ramaswamy Govindan & Daniel Morgensztern QZ18.2 D496 2016 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201620161
283.13399159961 The MD Anderson manual of medical oncology / Hagop N. Kantarjian, Robert A. Wolff Hagop N. Kantarjian, Robert A. Wolff QZ200 K16m 2016 New York : McGraw-Hill Medical, 201620161
284.13399159742 Issues of cancer survivorship an interdisciplinary team approach to care/Debra Kantor and Zelda Suzan kantor, Debra and Suzan, Zelda QZ266 K16I 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
285.13399159855 Current medical diagnosis & treatment 2016 Papadakis,Maxine A. , McPhee,Stephen J. ; Rabow,Michael W., associate editor WB100 C976 2016 New York : McGraw-Hill, 201620161
286.13399159848 Guide to the essentials in emergency medicine Shirley Ooi, Peter Manning WB105 G946 2016 Singapore : McGraw-Hill, 201620161
287.13399159935 Tintinalli's emergency medicine : a comprehensive study guide / Tintinalli, Judith E. ,editor-in-chief ; Stapczynski,J. Stephan, ... [et al.] ,co-editors Tintinalli, Judith E. ,editor-in-chief ; Stapczynski,J. Stephan, ... [et al.] ,co-editors WB105 T593 2016 New York : McGraw-Hill Education, 201620161
288.13399159966 Atlas of clinical emergency medicine / editors, Scott C. Sherman [and four others] Scott C. Sherman, Stephen John Cico, Erik Nordquist, Christopher Ross, Ernest Wang WB17 A88175 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
289.13399159971 Cancer : principles & practice of oncology. Prostate and other genitourinary cancers / [edited by] Vincent T. DeVita, Jr., Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg Vincent T. DeVita, Jr., Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg WJ762 C215 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
290.13399159968 Emergency and trauma radiology : a teaching file / editor, Daniel B. Nissman ; associate editors, Katherine R. Birchard, Benjamin Y. Huang, Ellie R. Lee Daniel B. Nissman ; associate editors, Katherine R. Birchard, Benjamin Y. Huang, Ellie R. Lee WN180 E5361 2016 Philadelphia, PA : Wolters Kluwer, 201620161
291.13399159936 Essential procedures for practitioners in emergency, urgent, and primary care settings : a clinical companion / Theresa M. Campo, Keith A. Lafferty. Theresa M. Campo, Keith A. Lafferty WY100 C198e 2016 New York : Springer, 201620161
292.13399159740 Pediatric Nursing/ Mary Muscari Muscari, Mary E. WY159 M985P 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
293.13399159847 Medical-surgical nursing : patient-centered collaborative care Donna D. Ignatavicius and M. Linda Workman WY161 M489 2016 St. Louis, Mo. : Saunders/Elsevier, 201620161
294.13399159834 Lippincott Certification Review: Pediatric Acute Care Nurse Practitioner Kline-Tilford, Andrea M.and Haut Catherine WY18.2 K539l 2016 Philadelphia : Wolters Kuwer., 201620161
295.13399159854 Teaching in nursing : a guide for faculty Billings,Diane M. and Halstead,Judith A. WY18 T253 2016 St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, 201620161
296.13399159844 Critical care nursing made incredibly easy! David W. Woodruff, clinical editor WY49 C934 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
297.13399159511 Maximize your reading 1/ text composition MPS North America LLC Hoboken, NJ : Pearson, 2017 2017 2
298.13399159512 Maximize your reading 2/ text composition MPS North America LLC Hoboken, NJ : Pearson, 2017 2017 2
299.13399159513 Maximize your reading 3/ text composition MPS North America LLC Hoboken, NJ : Pearson, 2017 2017 4
300.13399159514 Maximize your reading 4/ text composition MPS North America LLC Hoboken, NJ : Pearson, 2017 2017 3
301.13399159515 Maximize your writing 1/ text composition MPS North America LLC Hoboken, NJ : Pearson Education, 2017 2017 2
302.13399159516 Maximize your writing 2/ text composition MPS North America LLC Hoboken, NJ : Pearson Education, 2017 2017 2
303.13399159517 Maximize your writing 3/ text composition MPS North America LLC Hoboken, NJ : Pearson Education, 2017 2017 2
304.13399159518 Maximize your writing 4/ text composition MPS North America LLC Hoboken, NJ : Pearson Education, 2017 2017 2
305.13399159522 English for health sciences I/Supong Tangkiengsirisin Bangkok : Thammasat University Press, 2017 2017 2
306.13399160058 Interchange 2/Jack C. Richards, Jonathan Hull and Susan Proctor Richards, Jack C., Hull, Jonathan and Proctor, Susan. CAMBRIDGE University Press, 2017 2017 1
307.13399159958 Porth pathophysiology : concepts of altered health states / Hannon, Ruth A., Porth, Carol M. Hannon, Ruth A. QZ4 P851 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 2017 1
308.13399159963 Clinical judgement and decision making in nursing / Mooi Standing Mooi Standing WY100 S885C 2017 Los Angeles : Sage/Learning Matters, 2017 2017 1
309.13399160485 Psychiatric-mental health nursing / Sheila L. Videbeck Videbeck, Sheila L. WY160 V652p 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2017 2017 1
310.13399159973 CMSA Core curriculum for case management / Hussein M. Tahan & Teresa M. Treiger Hussein M. Tahan & Teresa M. Treiger WY18.2 T649 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 2017 1
311.13399159960 Health assessment made incredibly visual! / Willis,Laura M., Clinical editor Willis,Laura M. WY49 H434 2017 Philadelphia : Wollters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2017 2017 1
312.13399159969 Lippincott Williams & Wilkins' Administrative medical assisting / Julie Ledbetter Julie Ledbetter W_80 J94a 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 2017 1
313.13399159970 Study guide for Lippincott Williams & Wilkins Administrative medical assisting / Julie Ledbetter Julie Ledbetter W_80 J94s 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 2017 1
314.13399159523 Interchange 1/Jack C. Richards, Jonathan Hull and Susan Proctor Richards, Jack C., Hull, Jonathan and Proctor, Susan. CAMBRIDGE University Press, 201720173
315.13399159524 Inter change 2/Jack C. Richards Jonathan Hull and Susan Proctor Richards, Jack C., Hull, Jonathan and Proctor, Susan. CAMBRIDGE University Press, 201720172
316.13399159525 Inter change 3/Jack C. Richards Jonathan Hull and Susan Proctor Richards, Jack C., Hull, Jonathan and Proctor, Susan. CAMBRIDGE University Press, 201720173
317.13399159957 Principles of human physiology / Cindy L. Stanfield Stanfield, Cindy L. QT104 S735p 2017 Boston : Pearson Education, 201720171
318.13399159732 Clinical nursing calculations/Susan Sienkiewicz and Jennifer Palmunen Sienkiewicz, Susan. and Palmunen, Jennifer QV748 S572C 2017 Burlington, MA : Jones&Bartlett Learning, LLC. an Ascend Learning Company, 201720171
319.13399159937 Mosby's diagnostic and laboratory test reference /Pagana, Kathleen Deska. Pagana, Kathleen Deska., Pagana, Timothy J., Pagana, Theresa Noel. QY39 P128M 2017 St. Louis : Elsevier, 201720171
320.13399159842 Pathophysiology made incredibly visual! QZ140 P297 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
321.13399159552 Palliative and end of life care in nursing/ Jane Nicol and Brian Nyatanga Nicol, Jane and Brian Nyatanga WB310 N364P 2017 California : SAGE, 201720171
322.13399159826 Bates' Nursing Guide to Physical Examination and History Taking, 2ed / Beth Hogan-Quigley,Mery Louise Palm and Lynn Bickley Beth Hogan-Quigley,Mery Louise. Palm,Lynn Bickley WY100.4 H714 2017 China: Wolters Kluwer Health, 201720171
323.13399159501 Fundamentals of nursing : human health and function / by Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle and Christine M. Henshaw. Craven, Ruth F. et.all WY100 C898F 2017 philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 201720171
324.13399159947 Health assessment for nursing practice / Susan FickerttWilson, Jean Foret Giddens.1 Wilson, Susan Fickertt, Giddens,Jean Foret WY100 W753H 2017 St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier, 201720171
325.13399159423 AACN Procedure manual for high acuity, progressive, and critical care/Wiegand, Debra L. ed. Wiegand, Debra L. ed. WY154 W645A 2017 St. Louis, Missouri : Elsevier, 201720171
326.13399159838 Maternity and Pediatric Nursing Ricci,Susan Scott, Kylie,Terri and Carman, Susan WY157.3 R538 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
327.13399159741 Essentials of pediatric nursing /Terri Kyle and Susan Carman Kyle, Terri and Carman, Susan. WY159 K99E 2017 Philadelphia Wolters Kluwer 201720171
328.13399159425 Essentials of psychiatric mental health nursing/by Elizabeth M. Varcarilis Varcarilis,Elizabeth M. WY160 V289E 2017 St. Louis, Missouri : Elsevier, 201720171
329.13399159417 Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems Lewis, Sharon L. WY161 L673M 2017 Philadelphia : MOSBY ELSEVIER, 201720171
330.13399159927 Emergency Nursing Certification (CEN):self-assessment and exam review/McGrath, Jayne. and Foley, Andi. McGrath, Jayne. and Foley, Andi. WY18.2 E53 2017 New York : McGraw-Hill Education, 201720171
331.13399159421 Burns and Grove's the practice of nursing research/Gray, Jennifer R., Grove, Susan K., and Sutherland, Suzanne Gray, Jennifer R., Grove, Susan K., and Sutherland, Suzanne WY20.5 G778B 2017 St. Louis, Missouri : Elsevier, 201720171
332.13399160043 English for health sciences I / Supong Tangkiengsirisin Supong Tangkiengsirisin Bangkok : Thammasat University Press, 201720171
333.13399159975 Current diagnosis & treatment emergency medicine / edited by C Keith Stone, Roger L. Humphries C Keith Stone, Roger L. Humphries WB105 C976 2017 New York : McGraw-Hill Companies, 201720171
334.13399160004 Bates' pocket guide to physical examination and history taking / Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi WB39 B583b 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
335.13399159942 Exercise physiology for health, fitness, and performance / Sharon A. Plowman, Denise L. Smith haron A. Plowman, Denise L. Smith WE103 P732e 2017 Philadelphia, PA. : Wolters Kluwer, 201720171
336.13399159743 West's Pulmonary Pathophysiology: the Essentials/John B. West and Andrew M. Luks West, John B. and Luks, Andrew M. WF600 W518P 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
337.13399159931 Physiology of behavior / Carlson,Neil R. , Birkett,Melissa A. Carlson,Neil R. , Birkett,Melissa A. WL102 C284p 2017 Vivar in Malaysia : Pearson, 201720171
338.13399159967 Pediatric laboratory medicine / Patricia Jones, Dennis J. Dietzen, Shannon Haymond, Michael J. Bennett Patricia Jones, Dennis J. Dietzen, Shannon Haymond, Michael J. Bennett WS25 J77p 2017 New York : McGraw-Hill Education, 201720171
339.13399159940 Critical care emergency medicine / David A. Farcy ... [et al.] David A. Farcy ... [et al.] WX218 C934 2017 New York, NY : McGraw-Hill Medical, 201720171
340.13399159945 Nursing laboratory and diagnostic tests demystified / Jim Keogh Jim Keogh WY100.4 K37n 2017 New York : McGraw-Hill Medicall, 201720171
341.13399159932 Clinical leadership in nursing and healthcare : values into action / [edited by] David Stanley David Stanley WY105 C641 2017 Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, 201720171
342.13399159553 The Essentials of nursing leadership/Ruth Taylor and Brian Webster-henderson Taylor, Ruth. and Webster-henderson, Brian . WY105 T245E 2017 Los Angeles : SAGE, 201720171
343.13399159839 Study Guide for Essentials of Pediatric Nursing Kyle,Terri and Carman Susan WY157.3 K99e 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
344.13399159837 Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing Ricci,Susan Scott WY157.3 R491e 2017 Philadelphia, PA : Wolters Kluwer, 201720171
345.13399159733 Essentials of psychiatric nursing/Mary Ann Boyd Boyd, Mary Ann. WY160 B789E 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
346.13399159948 Davis essential nursing content + practice questions psychiatric mental health / Cathy Melfi Curtis, Carol Norton Tuzo Cathy Melfi Curtis, Carol Norton Tuzo WY160 C978d 2017 Philadelphia : F.A. Davis Company, 201720171
347.13399159933 Psychiatric-mental health nursing / Videbeck, Sheila L. Videbeck, Sheila L. WY160 V652p 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 201720171
348.13399159859 Nursing diagnosis : application to clinical practice Carpenito-Moyet,Lynda Juall WY18.2 N974 2017 Philadelphia, PA : Wolters Kluwer, 201720171
349.13399159536 Resource manual for nursing research generating and assessing evidence for nursing practice/Denise F. Polit and Beck,Cheryl Tatano Polit, Denise F. and Cheryl Tatano Beck WY20.5 P769R 2017 philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
350.13399159860 Handbook of nursing diagnosis Carpenito-Moyet, Lynda Juall WY49 C294h 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
351.13399160451 Williams Obstetrics / F. Gary Cunningham, and Others Cunningham F. Gary and Others 00WQ100 C973W 2018 New York : McGrawHill, 2018 2018 1
352.13399159849 Clinically Oriented Anatomy Moore,Keith L., Dalley,Arthur F. and Agur,Anne M.R. QS4 M822C 2018 Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2018 2018 1
353.13399159976 Community and public health nursing : promoting the public's health / Cherie Rector Cherie Rector WY108 H282c 2018 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2018 2018 1
354.13399159857 Nurses' Handbook of Health Assessment Weber,Janet R. WY49 W374n 2018 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2018 2018 1
355.13399159658 Medical physiology : principles for clinical medicine0 Rhoades, Rodney A. and Bell, David R. QT104 R489M 2018 philadelphia : Wolters Kluwer, 201820181
356.13399159426 Strategies, techniques, approaches to critical thinking : A clinical reasoning workbook for nurses/by Sandra Luz Martinez de Castillo Castillo, Sandra Luz Martinez de WY100 C352S 2018 St. Louis, Missouri : Elsevier, 201820181
357.13399159862 The evolution of the theory of technological competency as caring in nursing : A middle-range theory of nursing Locsin, Rozzano C. and Waraporn Kongsuwan WY100 E93 2018 Songkhla, Thailand : Rozzano C. Locsin, 201820181
358.13399159420 Ebersole and Hess'gerontological nursing & healthy aging/Touhy,Theris A. and Jeet, Kathleen Touhy,Theris A. and Jeet, Kathleen WY152 T722G 2018 St.Louis, Missouri : Elsevier, 201820181
359.13399159422 Critical care nursing diagnosis and management/Linda D. Urden, Kathleen M. Stacy and Mary E. Lough Urden,Linda D., Stacy, Kathleen M. and Lough, Mary E. WY154 U74C 2018 Marryland Heights, Missouri : Elsevier, 201820181
360.13399159833 Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childbearing family Silbert-Flagg, JoAnne and Pillitteri, Adele WY157.3 Pi641M 2018 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201820182
361.13399159928 Emergency nursing core curriculum / Emergency Nurses Association Sweet, Vicki. WY18 E53 2018 St. Louis : Elsevier, 201820181
362.13399160459 Acute and critical care nursing at a glance/Edited by Helen Dutton and Jacqui Finch Dutton, Helen. and Finch, Jacqui. ed. WY49 A189 2018 New york : John Wiley & sons, 201820181
363.13399159856 Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing Hinkle,Janice L. WY150 H663b 2018 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201820181
364.13399159841 Nursing research: reading, using, and creating evidence Houser, Janet WY20.5 H842n 2018 Burlington, Massachusetts : Jones & Bartlett Learning, 201820181
365.13399159498 Sparks & Taylor's Nursing diangnosis pocket guide/Linda Lee Phelps. Phelps, Linda Lee WY49 P541S 2018 philadelphia : Wolters Kluwer, 201820181
366.13399160684 Taylor^'s clinical nursing skills : A nursing process approach/Pamela Lynn Lynn, Pamela WY150 L989T 2019 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019 2019 1
367.13399159831 Nursing for wellness in older adults/Carol A Miller Miller, Carol A WY152 M647N 2019 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201920191
368.13399159836 Foundations of maternal-newborn and women's health nursing Murray,Sharon Smith, McKinney,Emily Slone, Holub,Karen and Jones,Renee WY157.3 M984fa 2019 St.Louis, Missouri : Elsevier, 201920191
369.13399159840 Psychiatric & Mental Health Nursing for Canadian Practice Austin,Wendy, Kunyk, Diane, Peternelj, Cindy, and Boyd, Mary Ann WY160 A938p 2019 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201920191
370.13399160683 Essentials of human anatomy & physiology / Elaine N. Marieb, Suzanne M. Keller Marieb, Elaine N. and Keller, Suzanne M. QS 4 M334e 2019 Harlow : Pearson Education Limited, 201920191
371.13399160484 Cardiology board review and self-assessment: A companion guide to hurst's the heart/Edited by Mark J. Eisenberg Eisenberg, Mark J. and4 other WG18.2 C667 2019 New york : McGraw Hill, 201920191
372.13399160462 Drugs for pregnant and lactating women/Carl P. Weiner and Clifford Mason Weiner, Carl P. and Mason, Clifford. WQ39 D79 2019 Philadelphia : ELSEVIER, 201920191
373.13399160454 Lippincott Nursing Procedures WY100 L765 2019 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201920191
374.13399160457 Nursing health assessment a best practice approach/Sharon Jensen. Jensen, Sharon. WY49 J54N 2019 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201920191
375.13399159851 Human nutrition: science for healthy living Stephenson, Tammy J. and Schiff, Wendy J. QU145 S647h 2019 New York : McGraw-Hill Education, 201920191
376.13399159709 Varney's Midwifery/Tekoa L. King and auth. King, Tekoa L. Brucker, Mary C. Osborne, Kathryn and Jevitt, Cecillia M. WY157 V318V 2019 Burlington : Jones & Bartlett Learning, 201920191
377.13399160682 Human Anayomy/ Kenneth S. Saladin Saladin, Kenneth S. QS 4 S159H 2020 New York : McGraw Hill education, 2020 2020 1
378.13399160346 ศัพท์แพทย์ศาสตร์ อังกฤษ - ไทย ม.ป.ท., 251325131
379.13399149197 คู่มือปฏิบัติงานโภชนาการ ของ เจ้าหน้าที่อนามัย กองโภชนาการ กรมอนามัย WD100101 ก192ค 2513 NULL: กองโภชนาการ กรมอนามัย, 251325131
380.13399158590 ร่างกายมนุษย์ = Grand atlas of human body / โดย อรพิน ยงวัฒนา อรพิน ยงวัฒนา QS4 อ313 2525 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 252525257
381.13399149916 การบำบัดโรคหัวใจฉุกเฉิน เชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ WG141.5.R2 ก56 2530 NULL: เชียงใหม่ : หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์, 2530253024
382.13399160347 พจนานุกรมแพทยศาสตร์ เล่ม2/วิทย์ เที่ยงบูรณะ 0 วิทย์ เที่ยงบูรณะ เกษม เที่ยงบูรณะ กรุงเทพฯ บำรุงสาสน์ 2533 2533 1
383.13399160708 ปัญหาทางตา ww140 น37ป 2533 ม.ป.ท., 253325331
384.1339916070210 สัญญาณชีพ / วรมนต์ ตรีพรหม 0 วรมนต์ ตรีพรหม 04 WB200^ว176ส [เชียงใหม่] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 2537 1
385.13399157666 ดาบจอมภพ เล่ม 2 โก้วเล้ง กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์-วิชาการ, 2537 2537 1
386.13399157609 เพชรพระอุมา ตอน แต่ปางบรรพ์ เล่ม5 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
387.13399157608 เพชรพระอุมา ตอน แต่ปางบรรพ์ เล่ม4 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
388.13399157607 เพชรพระอุมา ตอน แต่ปางบรรพ์ เล่ม3 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
389.13399157606 เพชรพระอุมา ตอน แต่ปางบรรพ์ เล่ม2 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ้า้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
390.13399157605 เพชรพระอุมา ตอน แต่ปางบรรพ์ เล่ม1 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
391.13399157604 เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี เล่ม5 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
392.13399157603 เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี เล่ม4 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
393.13399157602 เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี เล่ม3 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
394.13399157601 เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี เล่ม2 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
395.13399157600 เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี เล่ม1 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
396.13399157599 เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา เล่ม3 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
397.13399157598 เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา เล่ม2 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
398.13399157597 เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา เล่ม1 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
399.13399157596 เพชรพระอุมา ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร เล่ม4 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
400.13399157595 เพชรพระอุมา ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร เล่ม3 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
401.13399157594 เพชรพระอุมา ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร เล่ม2 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
402.13399157593 เพชรพระอุมา ตอน ไพรมหากาฬ เล่ม 4 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 2
403.13399157591 เพชรพระอุมา ตอน ไพรมหากาฬ เล่ม 3 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 2
404.13399157589 เพชรพระอุมา ตอน ไพรมหากาฬ เล่ม 2 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 2
405.13399157587 เพชรพระอุมา ตอน ไพรมหากาฬ เล่ม 1 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 2
406.13399157585 เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ เล่ม4 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 2
407.13399157583 เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ เล่ม3 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 2
408.13399157581 เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ เล่ม2 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 2
409.13399157579 เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี เล่ม 4 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
410.13399157578 เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย เล่ม 4 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
411.13399157577 เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี เล่ม 3 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
412.13399157576 เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย เล่ม 3 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
413.13399157575 เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี เล่ม 2 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
414.13399157574 เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย เล่ม 2 พนมเทียน (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
415.13399157573 เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี เล่ม 1 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
416.13399157572 เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย เล่ม 1 พนมเทียน (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2538 2538 1
417.13399160698 อาการปวดท้องและหลักการวินิจฉัยโรค WI ออ 2538 ม.ป.ท., 253825381
418.13399157691 เล็บครุฑ พนมเทียน (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2539 2539 4
419.13399160669 ร่าง เล่ม1 ม.ป.ท., 253925391
420.13399157564 ล่องไพร ตอนทางช้างเผือก มาลัย ชูพินิจ NULL: กระท่อม ป.ล., 2540 2540 1
421.13399157563 ล่องไพร ตอนผีตองเหลืองคนสุดท้าย มาลัย ชูพินิจ NULL: กระท่อม ป.ล., 2540 2540 1
422.13399157562 ล่องไพร ตอนวิมานฉิมพลี (เล่ม 1) มาลัย ชูพินิจ กรุงเทพฯ: กระท่อม ป.ล., 2540 2540 1
423.13399158985 แก้วจอมแก่น แว่นแก้ว กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์, 254025401
424.13399160707 จักษุวิทยา WW101 อ252จ 2540 ม.ป.ท., 254025401
425.13399157656 ฟ้าสางที่กลางใจ นราวดี,นามแฝง กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2541 2541 1
426.13399150027 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อ สุธิศา ล่ามช้าง WC200 ส44ก 2541 NULL: ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, 254125411
427.13399157631 แกมกลิ่นสุคนธา ประภัสสร เสวิกุล กรุงเทพฯ: บริษัทดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง จำกัด, 2542 2542 1
428.13399157630 ราตรีประดับดาว ว.วินิจฉัยกุล กรุงเทพฯ: เพื่อนดี, 2542 2542 1
429.13399157664 ข้ามสีทันดร กฤษณา อโศกสิน กรุงเทพฯ: ดับเบิ้ลนายน์., 2543 2543 1
430.13399157646 อนิลทิตา เล่ม 2 ตรี อภิรุม กทม: สนุกอ่าน, 2543 2543 1
431.13399157629 รัตติกัลยา เล่ม3 พนมเทียน บริษัทวิศวนาถการพิมพ์ จำกัด: ณ บ้านวรรณกรรม,บริษัทวิศวนาถการพิมพ์ จำกัด 2543 2543 1
432.13399157628 รัตติกัลยา เล่ม2 พนมเทียน กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2543 2543 1
433.13399157627 รัตติกัลยา เล่ม1 พนมเทียน วิศวนาถการพิมพ์: ณ บ้านวรรณกรรม, 2543 2543 1
434.13399157619 น้ำผึ้งขม กฤษณา อโศกสิน ดับเบิ้ลนายน์ จำกัด: ดับเบิ้ลนายน์ จำกัด, 2543 2543 1
435.13399157611 อมตะ วิมล ไทรนิ่มนวล โรงพิมพ์ L.T.Press: อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2543 2543 2
436.13399160697 โรคลำไส้ การวินิฉัจและการรักษา WI400 อ686ร 2543 ม.ป.ท., 254325431
437.13399160701 ต้อกระจก การดูแล WW260 ภ464ต 2543 ม.ป.ท., 254325431
438.13399157686 เพลงดอกฝัน กนกวลี พจนปกรณ์, บก. กรุงเทพฯ: เพื่อนดี, 2544 2544 1
439.13399157678 เจ้าจันท์ผมหอม(นิราศพระธาตุอินทร์แขวน) มาลา คำจันทร์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2544 2544 1
440.13399157674 ปุลากง โสภาค สุวรรณ กรุงเทพฯ: บรรณกิจ., 2544 2544 1
441.13399157665 แผ่นดินอื่น กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ กรุงเทพฯ: นาคร, 2544 2544 1
442.13399157662 สายโลหิต เล่ม 2 โสภาค สุวรรณ กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2544 2544 1
443.13399157661 สายโลหิต เล่ม 1 โสภาค สุวรรณ กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2544 2544 1
444.13399157655 เพียงความเคลื่อนไหว MERE MOVEMENT เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กรุงเทพฯ: เกี้ยว-เกล้าพิมพการ, 2544 2544 1
445.13399157654 อาร์ทิมิสฟาวล์ โคลเฟอร์, อีออยน์. กรุงเทพฯ: ต้นไม้, 2544 2544 1
446.13399157652 งู วิมล ไทรนิ่มนวล ปทุมธานี: สยามประเทศ, 2544 2544 1
447.13399157677 พิภพมนตรา จุฑารัตน์ กรุงเทพฯ: บริษัท มังกรการพิมพ์ (1994)จำกัด, 2545 2545 1
448.13399157672 เรือนทรายชายน้ำ โบตั๋น,นามแฝง กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2545 2545 1
449.13399157671 ข้างหลังภาพ ศรีบูรพา,นามแฝง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2545 2545 1
450.13399157670 ลูกผู้ชาย ศรีบูรพา,นามแฝง กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2545 2545 1
451.13399157669 เมราเดีย สิริกาญจน์ ศุภเลิศพร กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545 2545 1
452.13399157667 ก่อกองทราย ไพทูรย์ ธัญญา กรุงเทพฯ: นาคร, 2545 2545 1
453.13399157660 เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ เล่ม4 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545 2545 1
454.13399157659 เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ เล่ม3 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545 2545 1
455.13399157658 เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ เล่ม2 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545 2545 1
456.13399157657 เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ เล่ม1 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545 2545 1
457.13399160501 ตำราอายุรศาสตร์ 1 WB115 ว3462ต ม.ป.ท., 254525451
458.13399157687 ช่างสำราญ เดือนวาด พิมวนา กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2546 2546 1
459.13399157685 เพลงรักในสายลมหนาว คิมอุนฮี กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์., 2546 2546 1
460.13399157684 รัตตมณี วราลินี กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จำกัด, 2546 2546 1
461.13399157683 กุหลาบเล่นไฟ เทพิตา กรุงเทพฯ: ดับเบิ้ลนายน์, 2546 2546 1
462.13399157682 ไฟนางฟ้า เกตุวดี กรุงเทพฯ: ดับเบิ้ลนายน์, 2546 2546 1
463.13399157681 บัลลังก์แสงเดือน ปิยะพร ศักดิ์เกษม. กรุงเทพฯ: ดับเบิ้ลนายน์, 2546 2546 1
464.13399157680 ในเรือนใจ กี่งฉัตร กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิซซิ่ง จำกัด( มหาชน), 2546 2546 1
465.13399157679 ภูแสนดาว ดวงตะวัน กรุงเทพฯ: เพื่อนดี, 2546 2546 1
466.13399157676 มังกร เยาวราช ภราดร ศักดา กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2546 2546 1
467.13399157673 พุทธานุภาพ กัลปพฤกษ์,นามแฝง กรุงเทพฯ: ดับเบิ้ลนายน์, 2546 2546 1
468.13399157668 สองดวงจันทร์:Wolk Two Moons. ครีซ, ซารอน กรุงเทพฯ: มติชน, 2546 2546 1
469.13399159028 แฮรี่ พอตเตอร์กับภาคีนกฟีนิกซ์/Rowling, J.K. แปลโดยสุมาลี Rowling, J.K. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 254625461
470.13399159097 หัวใจนักคิด=The art of systems thinking O'Cornor, Joseph กรุงเทพมหานคร : Be Brught Books, 254625461
471.13399158954 คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล ฉบับปรับปรุงใหม่/โดยเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ และจุฬาภรณ์ สมรูป เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ QV55 ฉ432ค 2553 กรุงเทพฯ: บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 254625462
472.13399159038 คางทูม = Mumps / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WC520 ส846 2546 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2546254660
473.13399160699 โรคข้อเสื่อม WE348 ว281ๅ 2546 ม.ป.ท., 254625461
474.13399160700 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล WO185 ว528ก 2546 ม.ป.ท., 254625461
475.13399157692 เพชรพระอุมา ตอน จอมพราน เล่ม1 พนมเทียน(นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2547 2547 1
476.13399158153 มหกายวิภาคศาสตร์การเคลื่อนไหว = Gross anatomy oflocomotion / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ QS4 ผ381ม 2547 กรุงเทพฯ : พี.บี.ฟอเรน บุ๊คส์ เซ็นเตอร์, 254725475
477.13399158170 กุมารเวชศาสตร์ : แนวทางวินิจฉัยและรักษา 1 / บรรณาธิการ,สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ] WS113 ก246 2547 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 254725475
478.13399158186 กุมารเวชศาสตร์ : แนวทางวินิจฉัยและรักษา 2 / บรรณาธิการ,สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ] WS113 ก246 2547 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 254725475
479.13399158150 โรคไทรอยด์ในเด็ก / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล WS330 ส162ร 2547 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2547254730
480.13399155163 วิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง บิ๊กส์, แอนดรูว์ กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548 2548 1
481.13399154013 สถิติสำหรับงานวิจัย กัลยา วานิชย์บัญชา QA276 ก399ส 2548 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 2548 1
482.13399148318 เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสมอง : การแปลผลโดยการจำแนกรูปแบบภาพรังสี = Cerebral Computer Tomography a Pattern Approch อุทัยรัศมิ์ เชื่อมรัตนกุล WL141 อ845อ 2548 กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ท, 2548 2548 3
483.13399158413 หัวใจนี้ ไม่มีพอ นิรชา เจนวีระนนท์ บรรณาธิการ กรุงเทพฯ : ANIT Piblishing, 254825481
484.13399158784 ทาน ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก พุทธทาสภิกขุ กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 254825481
485.13399158976 ธรรมะสำหรับ คนเกลียดวัด พุทธทาสภิกขุ กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 254825481
486.13399154241 เหล็ก "โลหปฏิวัติ" เมื่อ 2,500ปีมาแล้ว ยุคเหล็กในประเทศไทย: พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสังคม ศรีศักร วัลลิโภดม กรุงเทพฯ: มติชน, 254825481
487.13399158491 กายวิภาคศาสตร์ QS4 จ426ก 2548 กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 254825485
488.13399158904 คู่มือเภสัชกร : การผสมยาเคมีบำบัด บรรณาธิการ ธิดา นิงสานนท์ และคณะ QV34 ธ581ค 2548 กรุงเทพมหานคร : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 254825483
489.13399158539 ทำไมต้องฆ่าตัวตาย A Cry for Help! อรอนงค์ อินทรจิตร และคณะ W.864 อ383ท 2548 กรุงเทพมหานคร : สถาบันจอตวิทยาฮอทไลน์, 254825481
490.13399158285 Disasters : roles of critical care / บรรณาธิการ,ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล, ดุสิต สถาวร WB105 ช891D 2548 [กรุงเทพฯ] : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 254825485
491.13399158769 เวชบำบัดวิกฤตทางอายุรศาสตร์ วิชัย ประยูรวิวัฒน์ และคณะ WB105 ว543ว 2548 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรา วพม., 254825489
492.13399158825 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ลักษมี ชาญเวชช์ WB310 ล231ก 2548 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 254825482
493.13399158807 Update in Problem-Based Medical Practices บรรณาธิการ ชุษณา สวนกระต่าย และคณะ WB50 ช639U 2548 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254825483
494.13399158544 ตำราโรคติดเชื้อ 1 = A textbook of infectious diseases / บรรณาธิการ: พรรณทิพย์ ฉายากุล ... [และคนอื่นๆ] WC100 พ262ต 2548 กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 254825481
495.13399158843 โรคข้อจากผลึกเกลือ บรรณาธิการ วรวิทย์ เลาห์เรณู WE344 ว281ร 2548 เชียงใหม่ : หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 254825482
496.13399159134 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ = Meningitis / สุรเกียรติอาชานานุภาพ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WL200 ส846 2548 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2548254860
497.13399158850 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 31 บรรณาธิการ ทวี รัตนชูเอก และคณะ WO18 ไม่พบรหัส 2548 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 254825483
498.13399158659 เพศศาสตร์ในสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา = Human sexuality in obstetrics and gynecology เอนก อารีพรรค บรรณาธิการ WP100 อ893พ 2548 กรุงเทพฯ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 254825483
499.13399158871 มะเร็งรังไข่ บรรณาธิการ สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ WP322 ส357ม 2548 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 254825482
500.13399158283 สูติศาสตร์ / ธีระพงศ์ เจริญวิทย์, บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ, ศักนัน มะโนทัย, สมชาย ธนวัฒนาเจริญ, กระเษียร ปัญญาคำเลิศ, บรรณาธิการ WQ100 ธ665ส 2548 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254825485
501.13399158619 ห่วงใยคุณแม่ ดูแลลูกน้อย : คู่มือคุณแม่ฉบับสมบูรณ์/โดย อลิซาเบท เฟนวิก เฟนวิก, เอลิซาเบท WQ500 ฟ599ห 2548 กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 254825481
502.13399158893 การดูแลสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาล จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ WX140 จ418ก 2548 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 254825482
503.13399158489 การเยียวยาด้วยหัวใจถักทอข่ายใยชีวิต / โดย ประเวศ วะสี ประเวศ วะสี,^d2474- WX153 ส181ก 2548 กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 254825481
504.13399158338 คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาด้วยรังสีเคมีบำบัด / บรรณาธิการ ศิริวรรณ วินิจสร, จิราภรรณ ทองสุโชติ และ พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร WY156 ศ486ค 2548 กรุงเทพฯ : ฮายาบูสะ, 2548254811
505.13399160696 ตำราอิเล็คโทรลัยต์ในเด็ก WS320 ว429ต 2548 ม.ป.ท., 254825481
506.13399154356 กรุงเทพฯมาจากไหน = BANGKOK : THE HISTORICAL BACKGROUND สุจิตต์ วงษ์เทศ กรุงเทพฯ: มติชน, 254825481
507.13399154955 Core Comepetency = ความสามารถหลักขององค์กร พราไฮแล๊ต, ซี เค กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 254825481
508.13399155153 บทสนทนา ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ = English for The Medical Profession Doctors Nurses Medical students Everyone involved in health care ก็อดสัน, บ็อบ กรุงเทพมหานคร: โรงพยาบาล บี เอ็น เอช (บางกอกเนอสซิ่งโฮม), 2548254810
509.13399155935 การสื่อสารต่างวัฒนธรรม = Intecultural Communication เมตตา วิวัฒนานุกูล กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254825481
510.13399156108 ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = The Southern of Thailand crisis มนูญ หนูสงค์, ดต. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 254825481
511.13399156722 กลยุทธ์รู้ใจคน = Winning with people แม็กซ์เวลล์, จอห์น กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี, 254825482
512.13399150925 นวดไทย 'การนวดไทยแผนโบราณ'/โดยมณีวรรณ เจีย มณีวรรณ เจีย WB905 ม139น 2548 เชียงใหม่: The Knowledge Center., 254825481
513.13399148314 ภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาท = Critical care neurology อาคม อารยาวิชานนท์ WL140 อ591ภ 2548 กรุงเทพฯ: ศิริธรรมออฟเซ็ท, 254825489
514.13399147050 นิ้วล็อก = Trigger Finger วิชัย วิจิตรพรกุล WO192 ว543น 2548 กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 254825483
515.13399143574 การดูแลสุขภาพมารดา ทารกแรกเกิดปกติ และครอบครัว ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต WY157.3 ต122ก 2548 ชลบุรี : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 254825487
516.13399154355 ชุดประวัติศาสตร์สำหรับประชาชน โบราณคดีประชาชน : บทบาทการวิจัยต่อท้องถิ่นภาคเหนือ สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 254825481
517.13399154359 ล้านนาในมิติกาลเวลา นพคุณ ตันติกุล กรุงเทพฯ: The Knowledge Center., 254825483
518.13399154363 ชีวิตของมาซาโอะ เซโตะ : ผู้ถูกพ่อและญี่ปุ่นทอดทิ้ง เซโตะ, มาซาโอะ กรุงเทพฯ: เซอินอูน(ประเทศไทย), 254825481
519.13399154364 พุ่ม เจนเซน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชซิ่ง, 254825481
520.13399154365 ชีวิตโคตรตลก โน้ต เชิญยิ้ม กรุงเทพฯ: Anit Publishing, 254825481
521.13399154448 คิดทางขวาง พรทิพย์ โรจนสุนันท์, พญ. กรุงเทพฯ: มติชน, 254825481
522.13399154451 คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา หทัยทิพพ หทัยธรรม กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 254825481
523.13399154452 การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน วินัย ดำสุวรรณ กรุงเทพฯ: แม็ค, 254825481
524.13399154453 คิดแบบทักษิณ นภัทร (นามแฝง) กรุงเทพฯ: บุ๊ค คาเฟ่, 254825481
525.13399154454 คิดแบบทักษิณ นวพันธ์ ปิยะวรรณกร กรุงเทพฯ: บุ๊ค คาเฟ่, 254825481
526.13399154455 สอนลูกให้คิดเป็น เสรี พงศ์พิศ กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญาไทย, 254825485
527.13399154460 เหนือ ใต้ ออก ตก นพพร สุวรรณพานิช กาญจนบุรี: ไทรโยค เพรส, 254825481
528.13399154466 สาวไส้เพลย์บอย ONO เมทนี บุรณศิริ กรุงเทพฯ: ธันเดอร์, 254825481
529.13399154467 ผี...สึนามิ ไพทูรย์ ยอดรัก กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ์, 254825481
530.13399154468 รักรู้ทัน พิมลวรรณ ศุภยางค์ กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ใส่ใจ, 254825481
531.13399154471 คู่มือการเขียนจดหมายรักอังกฤษ: Handbook of English Love Letter ลำดวน จาดใจดี กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย, 254825481
532.13399154473 กลวิธีการเขียนนวนิยายสไตล์ทมยันตี ทมยันตี, (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 254825481
533.13399154486 วิธีคิด วิธีเขียน บุญยงค์ เกศเทศ กรุงเทพฯ: หลักพิมพ์, 254825483
534.13399154503 วาจาเจาะใจ จิตรจำนงค์ สุภาพ กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 254825485
535.13399154539 จิตกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม สันติ เล็กสุขุม กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 254825481
536.13399154585 เกมส์ปลดทุกข์ สนาน-สนุก,(นามแฝง) กรุงเทพฯ: แสงดาว, 254825481
537.13399154586 กีฬาเพื่อชีวิต : Sports for life ดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์ เชียงราย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 254825481
538.13399154848 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ยุดา รักไทย กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์, 254825481
539.13399154855 บนเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ กรุงเทพฯ: มติชน, 254825481
540.13399154858 ข้าวของพ่อ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี, 254825481
541.13399154862 กินต้านโรค ชะลอวัย อายุยืน ศิวัช พงษ์พนม กรุงเทพฯ: ไพลิน, 254825481
542.13399154867 นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : ทุนมนุษย์ ชัยวัฒน์ ชยางกูร กรุงเทพฯ: เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 254825481
543.13399154872 เป็นนายสมบูรณ์แบบ ที คมกฤส กรุงเทพฯ: บ้านฉลาด, 254825481
544.13399154875 กูไม่แน่ สาทิส อินทรกำแหง กรุงเทพฯ: คลินิกสุขภาพ, 254825481
545.13399154880 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทอง มานิต รัตนสุวรรณ กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 254825481
546.13399154886 อยู่อย่างยั่งยืน สุขภาพทางเลือก 1 บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล กรุงเทพฯ: รวมทรรศ์, 254825481
547.13399154903 จากใจพ่อเขียนถึงลูก เดียว, จิมมี่ กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 254825481
548.13399154909 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคปฏิบัติ ณรงค์วิทย์ แสนทอง กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 254825481
549.13399154910 อาณาจักรล่องหน Bizony, Piers กรุงเทพมหานคร: มติชน, 254825481
550.13399154911 คู่มือดูแลสุขภาพด้วยการล้างพิษ : detox handbook Harper, Jennifer กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 254825483
551.13399154914 วิธีบริหารกายและจิตพิชิตโรค กรกนก ไกเซอริน กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 254825482
552.13399154922 คิดอย่างมีกึ๋น : เหลาความคิดธุรกิจให้ชัดเจน เฉียบคมโดยไม่มีข้อยกเว้น มาร์คัม, เดฟ กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี, 254825482
553.13399154928 เครื่องปรุงในอาหารไทย ศรีสมร คงพันธุ์ กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์, 254825482
554.13399154929 โภชนาการและคุณค่าผักพื้นบ้านอาหารต้านโรค แสงโสม ลีนะวัฒน์ กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์, 254825482
555.13399154931 อาหารไทยกับความหลากหลายทางชีวภาพ วิเชียร เพชรพิสิฐ กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์, 254825482
556.13399154933 การดูแลรักษาสุขภาพด้วยผักพื้นบ้าน วีระสิงห์ เมืองมั่น กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์, 254825483
557.13399154935 ผักพื้นบ้านกับสังคมไทย พิเศษประชิด วามานนท์ กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์, 254825482
558.13399154938 ไม้ต้นประดับ เล่ม 1 วชิรพงศ์ หวลบุตตา กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 254825481
559.13399154939 ไม้ต้นประดับ เล่ม 2 วชิรพงศ์ หวลบุตตา กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 254825481
560.13399154956 หลากวิธีถนอมหลอดเลือด นภา, (นามแฝง) กรุงเทพฯ: แสงดาว, 254825482
561.13399154964 ผัก 333 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน นิดดา หงษ์วิวัฒน์ กรุงเทพ: แสงแดด, 254825481
562.13399154975 สุขภาพดีไม่ต้องแพง ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ กรุงเทพฯ: แปลน พับลิชชิ่ง, 254825482
563.13399154985 เล่นกับเด็ก เบญจา แสงมลิ, คุณหญิง กรุงเทพฯ: บริษัท เกรท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 254825483
564.13399154998 ลูกน้องที่ดี ลูกพี่ที่น่ารัก จอมพล สุภาพ กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการฑูต, 254825485
565.13399155101 มาตรประมาณค่า : (Rating Scale) อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน กรุงเทพมหานคร: หจก.ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 254825481
566.13399155105 ปาล์มและปรงในป่าไทย พูนศักดิ์ วัชรากร กรุงเทพฯ: บ้านและสวน, 254825481
567.13399155150 บ่อเกิดสำนวนไทย ดนัย เมธิตานนท์ กรุงเทพฯ: มิติใหม่, 254825481
568.13399155162 เปิดฟ้าภาษาโลก เล่ม 12 นิติภูมิ นวรัตน์ กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 254825481
569.13399155884 ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม:การทะลุรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม อานันท์ กาญจนพันธุ์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 254825481
570.13399155891 เคล็ด (ไม่) ลับ...การบริหาร+การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ประทีป ตั้งมติธรรม กรุงเทพฯ: เอ็น. พี. สกรีนพริ้นติ้ง, 254825481
571.13399155894 คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน คณิณ บุญสุวรรณ กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 254825481
572.13399155896 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย วิมล จิโรจพันธุ์ กรุงเทพฯ: แสงดาว, 254825481
573.13399155900 วิถีไทย วิมล จิโรจพันธุ์ กรุงเทพฯ: แสงดาว, 254825481
574.13399155901 วิถีไทย อุดม เชยกีวงศ์ กรุงเทพฯ: แสงดาว, 254825481
575.13399155905 การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต โกวิทย์ พวงงาม กรุงเทพฯ: วิญญชน, 254825481
576.13399155908 สาระที่ถูกมองข้ามทางวัฒนธรรม ชะวัชชัย ภาติณชุ กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 254825481
577.13399155912 เศรษฐวิบัติ : The Return Depression Economics พอล, ครุกแมน กรุงเทพฯ: มติชน, 254825481
578.13399155915 ก้าวใหม่ของวิจัยในชั้นเรียน(แบบมุ่งสู่ความเป็นสากล) ชาตรี สำราญ กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์, 254825481
579.13399155926 การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี นิธิ เอียวศรีวงค์ กรุงเทพฯ: มติชน, 254825481
580.13399155936 การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ ทักษ์ เฉลิมเตีรณ กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, 254825481
581.13399155939 กว่าจะมี ที่นี่ประเทศไทย ธรรมศักดิ์ พึ่งตนเพียร กรุงเทพฯ: บริษัท มีเดียออฟมีเดีย จำกัด, 254825481
582.13399155945 เฉียดตาย "สึนามิ" ชาญณงค์ ขันทีท้าว กรุงเทพฯ: เค.เค.พับลิชชิ่ง, 254825481
583.13399155954 "คนไทย"ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา รวมความรู้ "ไทยศึกษา"ของ "ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน" เจีย แยนจอง กรุงเทพฯ: มติชน, 254825481
584.13399156031 ไทยศึกษา:คู่มือการศึกษา 10151 หน่วยที่ 1-7(ฉบับปรับปรุง) สุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254825482
585.13399156033 ไทยศึกษา:คู่มือการศึกษา 10151 หน่วยที่ 8-15(ฉบับปรับปรุง) สุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254825482
586.13399156035 ไทยศึกษา:ประมวลสาระชุดวิชา 10151 หน่วยที่ 1-7(ฉบับปรับปรุง) สุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254825485
587.13399156040 ไทยศึกษา:ประมวลสาระชุดวิชา 10151 หน่วยที่ 8-15(ฉบับปรับปรุง) สุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254825485
588.13399156047 สังคมมนุษย์ เอกสารการสอนชุดวิชา 10131 หน่วยที่ 1-8 สุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ กรุงเทพฯ: สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย, 254825485
589.13399156052 สังคมมนุษย์ เอกสารการสอนชุดวิชา 10131 หน่วยที่ 9-15 สุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ กรุงเทพฯ: สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย, 254825485
590.13399156062 แปดเป็ง ประเพณีนมัสการ พระเจ้าตนหลวง เมืองพะเยา พระมหาศรีบรรดร ถิรธมฺโม พะเยา: นครนิวส์การพิมพ์, 254825484
591.13399156066 เด็กไทยใครว่าโง่ ทักษิณ ชินวัตร กรุงเทพ: บริษัทอมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด, 254825482
592.13399156073 ครอบครัวนี้ มีคำตอบ สุนีย์ สินธุเดชะ กรุงเทพมหานคร: เรือนปัญญา, 254825481
593.13399156103 วิวัฒนาการของสังคม บุญศักดิ์ แสงระวี กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 254825485
594.13399156115 อารยธรรมมนุษย์:เอกสารการสอนชุดวิชา10121หน่วยที่ 6-10 สุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช, 254825482
595.13399156117 อารยธรรมมนุษย์:เอกสารการสอนชุดวิชา10121หน่วยที่ 11-15 สุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช, 254825483
596.13399156120 ครอบครัวและคุณภาพเด็ก พูนสุข ช่วยทอง กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก, 254825488
597.13399156148 การสื่อสารของมนุษย์ รจิตลักขณ์ แสงอุไร กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี, 254825485
598.13399156195 เทคนิคและวิธีการสอนร่วมสมัย ชาญชัย ยมดิษฐ์ กรุงเทพฯ: หลักพิมพ์, 254825483
599.13399156288 อยู่อย่างเต๋า เกรียงไกร เจริญโท กรุงเทพฯ: แม่โพสพ, 254825481
600.13399156291 รุ่งอรุณแห่งความรู้สึกตัว โกวิท เอนกชัย กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 254825481
601.13399156292 ปริญญาจิต ธรรมโอสถเยียวยารักษาใจ จิตตคุรุวัน (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ก๊ดมอร์นิ่ง, 254825481
602.13399156307 เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน ดังตฤณ (นามแฝง) กรุงเทพมหานคร: ดีเอ็มจี, 2548254810
603.13399156320 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 254825481
604.13399156351 เวลาเหลือน้อย บูรพา ผดุงไทย กรุงเทพฯ: เอกพิมพ์ไท, 254825481
605.13399156660 จริต 12 คัมภีร์ ชี้ชะตามนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ดวงเฮง แซ่จัง กรุงเทพฯ: ก๊ดมอร์นิ่ง, 254825481
606.13399156671 จริต 12 คัมภีร์ ชี้ชะตามนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ดวงเฮง แซ่จัง กรุงเทพฯ: กู๊ดมอร์นิ่ง, 254825481
607.13399156678 หวังวันหนึ่ง ความสุขจะอยู่เคียงข้างเรา ชุติปัญญา (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ใบไหม, 254825481
608.13399156681 เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ นนทบุรี: สนุกอ่าน, 254825481
609.13399156709 บัญชีชีวิต ชาญชัย อธิปญโญ, พระอาจารย์ กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จำกัด, 254825481
610.13399156711 ชีวิตที่เหนื่อยนัก...พักเสียบ้างดีไหมะ ชุติปัญโญ, (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ใยไหม, 254825482
611.13399156717 ยังไม่เคยทำ ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้ นวพันธ์ ปิยะวรรณกร กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 254825482
612.13399156727 กลเม็ดเผด็จสุข อภิญญา ตันทวีวงศ์ กรุงเทพ: หมอชาวบ้าน, 254825481
613.13399156728 7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง โควีย์, สตีเฟ่น อาร์ กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี, 254825481
614.13399156755 ผู้หญิงทันสมัยต้องใช้ชีวิตเป็น ณัชชา (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ใยไหม, 254825481
615.13399156996 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สุวิมล ว่องวาณิช กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2548254816
616.13399157143 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม 1 ทวีศักดิ์ นพเกษร นครราชสีมา: โชคเจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด(CJM), 2548254811
617.13399157914 ธรรมะเอกเขนก ขวัญ เพียงหทัย กรุงเทพฯ: ห้องหนังสือ เรือนธรรม, 254825482
618.13399157918 แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเจ้าชายเลือดผสม โลว์ลิ่ง, เจ.เค กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 254825481
619.13399157960 มาโอ การผจญภัยของแมว (ไม่) โง่ กับพ่อมดระดับ ๗๑ พัณณิดา ภูมิวัฒน์ กรุงเทพฯ: แพรวเยาวชน, 254825482
620.13399157962 เหมืองแร่ ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1 อาจินต์ ปัญจพรรค์ กรุงเทพฯ: มติชน, 254825482
621.13399157964 เหมืองแร่ ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2 อาจินต์ ปัญจพรรค์ กรุงเทพฯ: มติชน, 254825482
622.13399157966 สองทศวรรษในดงขมิ้น ไต้ ตามทาง กรุงเทพฯ: มติชน, 254825482
623.13399158001 ชีวิตไม่ยาก ถ้าตั้งโจทย์ง่าย หนุ่มเมืองจันทร์, (นามแฝง) กรุงเทพฯ: มติชน, 254825482
624.13399154096 Chula's Atlas of Basic Human Anatomy วิไล ชินธเนศ QS17 ว725C 2548 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254825484
625.13399153945 สรีรวิทยา 2 คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล QT104 ค127ส 2548 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล: กรุงเทพฯ, 254825483
626.13399153968 สรีรวิทยา 3 กนกวรรณ ติลกสกุลชัย QT104 ค127ส 2548 กรุงเทพฯ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548254812
627.13399153969 สรีรวิทยา 3 คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล QT104 ค127ส 2548 กรุงเทพฯ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548254812
628.13399153970 สรีรวิทยา 3 ชัยเลิศ พิชิตพรชัย QT104 ค127ส 2548 กรุงเทพฯ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548254812
629.13399153666 การตรวจวิเคราะห์สารน้ำจากการเจาะเพื่อส่งตรวจ วิโรจน์ ไววานิชกิจ QU105 ว712ก 2548 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 254825489
630.13399153662 พลังแห่งเอนไซน์บำบัด ฟุลเลอร์,ดิคซี QU145 ฟ549พ 2548 กรุงเทพฯ: วงพิมพ์, 254825481
631.13399153704 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล ชวนพิศ วงศ์สามัญ QU25 ช271ก 2548 ขอนแก่น: โครงการตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 254825481
632.13399153696 น้ำยาและสารละลายสำหรับห้องปฏิบัติการชีวการแพทย์ ปรียานาถ วงศ์จันทร์ QU25 ป473น 2548 เชียงใหม่: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 254825481
633.13399153661 การจัดการกระบวนการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ QU25 ว712ก 2548 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254825481
634.13399153709 วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมัน นิธิยา รัตนาปนนท์ QU86 น614ว 2548 กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 254825483
635.13399153286 ยา กับโรคตา หู คอจมูก กุสาวดี เมลืองนนท์ และคณะ QV150 ก731ย 2548 บริษัท นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จำกัด: คณะเภสัชศาสตร์ มหาทยาลัยรังสิต, 254825483
636.13399153268 การเปลี่ยนแปลงยาเบื้องต้น ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา QV38 ป399ก 2548 กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์ การพิมพ์, 254825483
637.13399153294 ยาปฏิชีวนะกล่มเศฟาโลสปอริส์ (Cephalosporins) ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์ QV76.5 ธ395ย 2548 สมาคมโรคติดเชชื้อแห่งประเทศไทย: กรุงเทพฯ, 254825483
638.13399153341 แนะยา-แจงโรค เล่ม 3 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ QV76.5 ส846น 2548 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254825483
639.13399153344 แนะยา-แจงโรค เล่ม 4 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ QV76.5 ส846น 2548 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254825483
640.13399153241 สูตรลับตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคหัวใจ-ความดันโลหิต แก้ว กาญจนา QV767 ก891ส 2548 นนทบุรี: นีออน บุ๊ค, 254825481
641.13399153277 สมุนไพรบำบัดเบาหวาน 130 ชนิด จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก QV767 จ653ส 2548 กรุงเทพฯ: เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 254825482
642.13399153278 น้ำกระสายยา คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 1 ชยันต์ พิเชียรสุนทร QV767 ช193น 2548 กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 254825481
643.13399153256 เคล็ดลับ ตำรับยาสมุนไพรรักษาโรค ลำปาง ปาซิโร QV767 ล339ค 2548 กรุงเทพมหานคร: มรดกสยาม, 254825481
644.13399153285 สิทธิการิยะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ QV767 ส181ส 2548 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254825481
645.13399152911 วัคซีนและโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์,บก. QW805 ว287ว 2548 กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 254825482
646.13399152912 วัคซีน...น่ารู้ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย QW805 ส293ว 2548 กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 254825484
647.13399152585 การตรวตทางพยาธิวิทยาคลินิก อ้อยทิพย์ ณ ถลาง QY400 อ455ก 2548 บริทรุ่งศิลป์การพิมพ์(1977)จำกัด: วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมุงกุฏเกล้า, 254825483
648.13399152726 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย QZ150 ส747พ 2548 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254825483
649.13399152729 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย QZ150 ส747พ 2548 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254825481
650.13399152719 ชีวมะเร็งศาสตร์(Biocancer) พระเทวินทร์ เทวินโท QZ202 พ333ช 2548 กรุงเทพฯ: มหาจุฬาบรรณาคาร, 254825487
651.13399152713 ปฏิบัติการย่อยสลายเซลล์มะเร็งสูญหายด้วยพลังธรรมชาติบริสุทธิ์ สิทธิพร เปล่งขำ QZ266 ส723ป 2548 กรุงเทพฯ: โกเมนเอก, 254825481
652.13399152715 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ QZ4 ล461พ 2548 กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล, 254825482
653.13399152483 จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์ วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ W50 ว574จ 2548 กรุงเทพฯ: วิญญูชน จำกัด, 254825481
654.13399152054 คู่มือหมอครอบครัว : เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างง่าย สายพิณ หัตถีรัตน์ WA308 ส661ค 2548 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254825483
655.13399152007 การพยาบาลอาชีวอนามัย:แนวคิดและการปฏิบัติ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, รศ.ดร. WA400 พ718ก 2548 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 254825483
656.13399150941 เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย เล่ม 4 อรรถสิทธ์ เวชชาชีวะ WB102 อ366ร 2548 กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซิล์คโรคพับบลิเชอร์เอเยนซี จำกัด, 254825482
657.13399150945 การยกการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุ่นใจ เครือสถิตย์ WB105 อ829ก 2548 กรุงเทพฯ: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 254825482
658.13399150973 สารานุกรมทันโรค เล่ม 1 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WB115 ส846ส 2548 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254825483
659.13399150947 What's up Docะ นพดล สโรบล WB290 น169W 2548 กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 254825484
660.13399150951 Theme 'New Trends in O&G' นเรศร สุขเจริญ, บก. WB320 น266T 2548 กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254825482
661.13399151006 ภูมิปัญญาสุขภาพ : ปฏิบัติการต่อรองของความรู้ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) WB890 ศ111ภ 2548 กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, 2548254815
662.13399150342 คู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนกสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, คณะกรรมการป้องและควบคุมโรคไข้หวัดนก WC515 ก218ค 2548 กรุงเทพ: สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 254825486
663.13399149423 บำบัดโรคปวดข้อชะลอกระดูกพรุน มะปราง WE175 ม269บ 2548 กรุงเทพฯ: ไพลิน, 254825481
664.13399149420 ตำราโรคข้อ เล่ม 2 สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์,บก. WE544 ส854ต 2548 กรุงเทพฯ: สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 254825481
665.13399149419 ตำราโรคข้อ เล่ม 1 สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์,บก. WE544 ส854ต 2548 กรุงเทพฯ: สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 254825481
666.13399149716 การบำบัดด้วยออกซิเจนและการดูแลทางเดินหายใจ:การปฏิบัติที่เป็นเลิศ สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ WF145 ส818ก 2548 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 254825482
667.13399149723 การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก วชิราภรณ์ สุมนวงศ์ WF985 ว153ก 2548 ชลบุรี: ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คุณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา, 254825487
668.13399149946 Pulmonary Hypertension Development of Pulmonary Selective Therapy กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล WG420 ก276P 2548 กรุงเทพฯ: Tac Offset Printing, 254825483
669.13399147685 รวมบทความความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับภาวะโลหิตจาง วิโรจน์ ไววานิชกิจ WH155 ว712ร 2548 กรุงเทพมหานคร: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 254825483
670.13399147836 โรคทางเดินอาหาร และการรักษา 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ WI140 จ683ร 2548 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 254825482
671.13399147832 โรคกระเพาะอาหาร เพ็ญแข แดงสุวรรณ WI300 พ884ร 2548 กรุงเทพฯ: ใกล้หมอ, 254825481
672.13399147843 นิ่วในถุงน้ำดี สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WI755 ส846น 2548 กรุงเทพ: หมอชาวบ้าน, 254825482
673.13399148018 ปัสสาวะ บุญทรง ปรีชาบริสุทธิ์ถุล WJ140 บ461ป 2548 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเทคนิคการแพทย์. ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์, 254825485
674.13399148026 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ (ปรับปรุงครั้งที่2) พูนทรัพย์ โสภารัตน์ WJ303 พ866ก 2548 เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548254811
675.13399148030 นิ่วในท่อไต สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WJ356 ส846น 2548 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254825485
676.13399148143 คู่มือ เบาหวาน : The Ultimate Guide Book for Diabetes กองบรรณาธิการ ใกล้หมอ WK850 ก351ค 2548 กรุงเทพฯ: ใกล้หมอ, 254825482
677.13399147477 จิตวิญญาณ:มิติหนึ่งของการพยาบาล ทัศนีย์ ทองประทีป WM100 ท365จ 2548 กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์, 2548254813
678.13399147515 ระบาดวิทยาทางสุขภาพจิตและจิตเวช นันทิกา ทวิชาชาติ WM100 น427ร 2548 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 254825483
679.13399147475 จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี มาโนช หล่อตระกูล WM100 ม455จ 2548 กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 254825485
680.13399147038 Surgical Reviews รัฐพลี ภาคอรรถ, บก. WO100 ร356S 2548 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254825483
681.13399147062 ศัลยศาสตร์ทั่วไป หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย B สิโรจน์ กาญจนปัญจพล WO100 ส722ก 2548 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร, 254825482
682.13399147039 คู่มือผ่าตัดเล็ก เกษียร ภังคานนท์ WO192 ก817ค 2548 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254825487
683.13399146753 ตำรานรีเวชวิทยา เสวก วีระเกียรติ,บก. WP100 ส933ต 2548 กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 254825481
684.13399146756 OB & GYN : Update & Practical IV อรรณพ ใจสำราญ WP100 อ345O 2548 กรุงเทพฯ: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254825485
685.13399146761 เอนโดไครน์นรีเวช (Gynecologic Endocrinology) ธีระพร วุฒยวนิช WP505 ธ666อ 2548 กรุงเทพฯ: วิทอินดีไซน์, 254825483
686.13399146432 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 7-10 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WQ100 ส747ก 2548 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548254810
687.13399146406 การพยาบาลสูติศาสตร์ : อาหารสมุนไพรสำหรับสตรีมีครรภ์และมารดาหลังคลอด วรุณวรรณ ผาโคตร WQ150 ว336ก 2548 กรุงเทพฯ: เค.เอส.พี, 254825488
688.13399146394 ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ ฐิติมา สุนทรสัจ และคณะ WQ240 ฐ351ภ 2548 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 254825483
689.13399146401 การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน เทียมศร ทองสวัสดิ์ WQ240 ท756ก 2548 เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 254825484
690.13399146476 การพยาบาลมารดาเพื่อลดความเจ็บปวดในระยะคลอด อุสาห์ ศุภรพันธ์ WQ300 อ866ก 2548 ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 254825481
691.13399146419 การพยาบาลภาวะเสี่ยงสูง และภาวะวิกฤตในระยะคลอด ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ WQ330 ฐ341ก 2548 สงขลา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 254825482
692.13399146416 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพหญิงในระยะคลอดและทารกแรกเกิด วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ WQ500 ว729ก 2548 ชลบุรี: ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 254825483
693.13399145837 เลี้ยงลูกให้ดีไม่ต้องมี How to กาญจนา (รัตนสุภา) จิวะกิดาการ WS113 ก427ล 2548 กรุงเทพฯ: ณ เพชรสำนักพิมพ์, 254825483
694.13399145789 ตำราอีเล็คโทรลัยต์ในเด็ก วันดี วราวิทย์ และคณะ WS320 ว429ต 2548 นนทบุรี: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด, 254825482
695.13399145813 การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ WS420 ก768ก 2548 กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์, 254825482
696.13399145792 กิจกรรม PQ เพื่อพัฒนา CQ ในเด็กปฐมวัย วิตินันท์ สุนา WS440 ว577ก 2548 กรุงเทพฯ: แสงจันทร์การพิมพ์, 254825482
697.13399145060 วัยทอง คำถามที่คุณมี คำตอบที่คุณต้องการ กริม กนกเวชยันต์ WT120 ป342ว 2548 กรุงเทพ: หน้าต่างสู่สุขภาพ, 254825481
698.13399143369 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย: บทบาทพยาบาลวิชาชีพ สุกัญญา ประจุศิลป WY087 ส739ก 2548 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2548254810
699.13399143578 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1 อภิญญา เพียรพิจารณ์ WY100 อ253ค 2548 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก, 254825486
700.13399143310 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด ตอนที่ 1 การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ WY152.5 อ498ก 2548 กรุงเทพมหานคร : ศุภวนิชการพิมพ์, 254825481
701.13399143395 การพยาบาลสาธารณภัย วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว WY154 ว254ก 2548 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 254825483
702.13399143287 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WY160 ส747ก 2548 นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช, 254825484
703.13399143300 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 11-15 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WY160 ส747ก 2548 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254825484
704.13399143296 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-10 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WY160 ส747ก 2548 นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย, 254825485
705.13399160318 คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536 กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2549 2549 1
706.13399158457 อายุรศาสตร์ 2006 : Current concepts and update treatment (1) / บรรณาธิการ, สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม ... [และคนอื่นๆ] WB115 ส284อ 2549 กรุงเทพฯ : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, 2549 2549 5
707.13399158827 ตรงประเด็น เรื่อง Adverse Drug Reaction บรรณาธิการ ธิดา นิงสานนท์ และคณะ WD320 ธ581ต 2549 กรุงเทพมหานคร : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 2549 2549 3
708.13399158866 Hot Issues in Pediatrics บรรณาธิการ อุไรวรรณ โชติเกียรติ และคณะ WS100 อ858H 2549 กรุงเทพมหานคร : สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2549 2549 5
709.13399158878 นรีเวชวิทยาเด็กและวัยรุ่น = Childhood & adolescentgynecology / วีระพล จันทร์ดียิ่ง, จิตติ หาญประเสริฐพงษ์บรรณาธิการ WS360 ว846น 2549 สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 2549 15
710.13399158743 สาระทบทวน การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดา และทารก WY157 ล216ส 2549 กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, 2549 2549 2
711.13399158694 สาระทบทวน การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น WY159 ล216ส 2549 กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, 2549 2549 3
712.13399158198 New trend in pediatric critical care nursing / บรรณาธิการ, สุภารัตน์ ไวยชีตา, ธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ, วรรณา คงวิเวกขจรกิจ WY159 ส838N 2549 กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 2549 4
713.13399122995 สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ / ละเอียดแจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์ บรรณาธิการ WY160 ส216ส 2549 กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2549 2549 113
714.13399157828 รหัสลับดาวินซี บราวน์, แดน กรุงเทพฯ: อมรินทร์, กรุงเทพฯ^d2549 2549 2
715.13399158274 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบหลากหลาย บรรณาธิการ : กิ่งแก้ว อารีรักษ์ และคณะ นนทบุรี : เกรท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 254925493
716.13399158253 อัสวัด ราชันย์แห่งความมืด เล่ม1 วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 254925491
717.13399159068 อ่านไวใน7 วัน Speed Reading in a Week Konstant Tina กรุงเทพมหานคร : BizKit publishing, 254925492
718.13399158381 บัลลังก์สายหมอก เล่ม1 วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 254925491
719.13399158382 บัลลังก์สายหมอก เล่ม2 วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 254925491
720.13399158693 จิตวิทยาทั่วไป = General psychology / สุวรี ศิวะแพทย์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 254925492
721.13399158543 แม่ค้าขนมหวาน เล่ม 2 ฬีฬา กรุงเทพมหานคร : ยาหยี-ยาใจ, 254925491
722.13399158201 อัสวัด ราชันย์แห่งความมืด เล่ม 2 วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 254925491
723.13399158697 ใช้หัวใจให้บริการ = The Nordstrom way to customer serviceexcellence / Robert Spector and Patrick McCarthy ;แปลและเรียบเรียง ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์1 สเปคเตอร์, โรเบิร์ต กรุงเทพฯ : บิสคิต, 254925493
724.13399158978 แม่ค้าขนมหวาน เล่ม 1 ฬีฬา กรุงเทพมหานคร : ยาหยี-ยาใจ, 254925491
725.13399158571 พจนานุกรมจีน-ไทย/ โดย เผย์ เสี่ยวรุ่ย เผย์ เสี่ยวรุ่ย กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 254925491
726.13399158349 คู่มือการใช้ยาในเด็ก/บรรณาธิการโดย นวลจันทร์ ปราบพาล, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ QV55 จ683ค 2549 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราจุฬาฯกุมารเวชศาสตร์, 254925491
727.13399158906 คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข บรรณาธิการ ธิดา นิงสานนท์ และคณะ QV55 ธ581ค 2549 กรุงเทพมหานคร : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 254925496
728.13399158515 ยาฉีด = Parenteral preparations / โดยภารุณี ถนอมเกียรติ ภารุณี ถนอมเกียรติ QV786 ภ468ย 2549 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254925492
729.13399158674 กฏหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม / เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ W.32.5 ม543ก 2549 กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด, 254925493
730.13399158402 Best practices in critical care / บรรณาธิการ ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล, เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ, ดุสิต สถาวร WB105 ช891B 2549 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 254925498
731.13399158821 Bedside Approach in Internal Medicine การอบรมระยะสั้น อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 7 บรรณาธิการ จันทราภา ศรีสวัสดิ์ และคณะ WB115 จ281B 2549 กรุงเทพมหานคร : กองอายุรกรรมและภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 254925497
732.13399158975 ตำราอายุรศาสตร์ประยุกต์ 4 WB115 ส731อ 2549 เชียงใหม่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 254925492
733.13399158841 รอบรู้ เรื่อง กระดูกพรุน ป้องกันได้ รักษาหาย ด้วยตัวเอง ธวัช ประสาทฤทธา WE251 ธ393ร 2549 กรุงเทพมหานคร : เรือนปัญญา, 254925491
734.13399158423 โรคข้อ กระดูก และกล้ามเนื้ออักเสบติดเชื้อ / วรวิทย์ เลาห์เรณู, บรรณาธิการ WE304 ว281ร 2549 เชียงใหม่ : หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 254925493
735.13399158287 Respiratory Care : การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจน สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ WF26 ส818ก 2549 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 254925491
736.13399158846 แนวทางการรักษาโรคเลือดออกง่ายในประเทศไทย มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย WH312 ม686น 2549 กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 254925495
737.13399158848 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต = Pharmacentical Care in Renal Patients บรรณาธิการ มัณฑนา ภานุมาภรณ์ WJ300 ม335ก 2549 กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 254925492
738.13399158234 การดูแลรักษาเบาหวานแบบองค์รวม / บรรณาธิการ ธิติ สนับบุญ WK810 ธ586ก 2549 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254925492
739.13399158767 โรคความจำเสื่อมและอาการหลงลืม / โดยกุลรัตน์ ชิตรัตน์ กุลรัตน์ ชิตรัตน์ WL348 ก477ร 2549 กรุงเทพฯ : สมิต, 254925495
740.13399158869 OB & GYN : Update & Practical V บรรณาธิการ สุรางค์ ตรีรัตนชาติ และคณะ WP100 ส858O 2549 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254925494
741.13399158370 ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย / บรรณาธิการ ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ... [และคนอื่นๆ] WS200 ศ257ป 2549 กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 254925498
742.13399158392 กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล, มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ บรรณาธิการ WS200 ส236ก 2549 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 254925492
743.13399158174 นรีเวชวิทยาเด็กและวัยรุ่น = Childhood & adolescentgynecology / วีระพล จันทร์ดียิ่ง, จิตติ หาญประเสริฐพงษ์บรรณาธิการ WS360 ว846น 2549 สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549254910
744.13399158409 คู่มือพยาบาล : ฉบับเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ, ศักดิ์ชัยวงศกิตติรักษ์ WY100 ศ324ค 2549 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2549254910
745.13399158008 สาระทบทวน การพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลขั้นต้น WY106 ล216ส 2549 กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, 25492549111
746.13399158010 สาระทบทวน การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดา และทารก WY157 ล216ส 2549 กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, 2549254950
747.13399158009 สาระทบทวน การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น WY159 ล216ส 2549 กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, 25492549110
748.13399158887 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล หน่วยที่ 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY20.5 ส747ส 2549 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254925495
749.13399158888 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล หน่วยที่ 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY20.5 ส747ส 2549 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254925495
750.13399158889 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล หน่วยที่ 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY20.5 ส747ส 2549 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254925495
751.13399158011 สาระทบทวน กฏหมายและจรรยาบรรณ วิชาชีพการพยาบาล WY32 ล216ส 2549 กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, 25492549110
752.13399159225 ตำรา ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน หลักการและแนวปฏิบัติ : Textbook of emergency surgery principle & practice โสภณ จิตสิริธรรม, (และคณะ),บรรณาธิการ WO500 ส979ต 2549 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 254925495
753.13399154950 ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ = Organizationl Leadership ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี กรุงเทพ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 254925491
754.13399155117 ฟิสิกส์ และเคมี = Essential atlas of physics and chemistry ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์ กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 254925492
755.13399156193 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน บุญชม ศรีสะอาด กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 254925492
756.13399156724 คู่มือควบคุมอารมณ์คน = Make Peace with anyone ไลเบอร์แมน, เดวิด เจ. กรุงเทพฯ: วีเลิร์น, 254925492
757.13399156753 ชีวิตง้าย ง่าย = Simple your life คุสเทนมาคเคอร์, เวอร์เนอร์ ติกิ. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 254925491
758.13399153697 สารต้านอนุมูลอิสระ = Radical Scavenging Agent จันทนา บุญยะรัตน์ QU130.5 อ977ส 2549 กรุงเทพฯ: พี.เอส.พริ้นท์, 254925492
759.13399153698 สารต้านอนุมูลอิสระ = Radical Scavenging Agent ปรีชา บุญจูง QU130.5 อ977ส 2549 กรุงเทพฯ: พี.เอส.พริ้นท์, 254925492
760.13399153699 สารต้านอนุมูลอิสระ = Radical Scavenging Agent มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง QU130.5 อ977ส 2549 กรุงเทพฯ: พี.เอส.พริ้นท์, 254925492
761.13399153700 สารต้านอนุมูลอิสระ = Radical Scavenging Agent โอภา วัชระคุปต์ QU130.5 อ977ส 2549 กรุงเทพฯ: พี.เอส.พริ้นท์, 254925492
762.13399151001 แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข สำหรับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป = Quick Reference Guide อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย,บก WB300 อ259น 2549 กรุงเทพฯ: บริษัท กิตติชัย พริ้นติ้ง จำกัด, 2549254911
763.13399150981 Theme 'Rational managerment in Medical Practice' เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คระแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ WB320 จ683T 2549 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 254925493
764.13399150354 คู่มือการสร้างแกนนำเด็กวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ WC503.6 ว485ค 2549 เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 254925492
765.13399148001 Neurogenic bladder = ภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท วชิร คชการ,บก. WJ500 ว145N 2549 กรุงเทพฯ: สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ (ประเทศไทย)ในพระบรมราชูปถัมภ์, 254925495
766.13399154368 ร้อยเรื่องล้านนา ไพโรจน์ สาลีรัตน์ กรุงเทพฯ: HM Publishing, 254925491
767.13399154370 คนเด่นคนดังรอบจักรวาล พูลสมบัติ ภูอภิรมย์ กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 254925492
768.13399154372 แผนที่และคู่มือเที่ยวไทย ฉบับภาษาไทย'49 บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด กรุงเทพฯ: ทิงค์เน็ต, 254925491
769.13399154374 อัจฉริยะบนทางสีขาว สานุพันธ์ ตันติศิริวัฒน์ กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์, 254925495
770.13399154476 พูดอย่างไร สไตล์ผู้นำ : How to Speak like a Leader สุเมธ แสงนิ่มนวล กรุงเทพฯ: บุ๊คแบ็งก์, 254925493
771.13399154483 กลเม็ดการเขียนให้เก่ง สมบัติ จำปาเงิน กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 254925491
772.13399154484 การอ่านให้เก่ง ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล กรุงเทพฯ: กระดาษสา, 254925491
773.13399154495 ร้อยคำประพันธ์ในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ นพดล สังข์ทอง กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 254925493
774.13399154508 แนวทางและตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ ปานใจ สุภาพ กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 254925495
775.13399154902 รู้ทันอาหาร สรรค์สร้างสุขภาพดี ศิริพร โกสุม กรุงเทพฯ: อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทล, 254925492
776.13399154917 เภสัชโภชนา 2 สรจักร ศิริบริรักษ์ กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 254925492
777.13399154921 ฉลาดรู้คู่สุขภาพ โสภาพรรณ กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 254925491
778.13399154925 ทำไมTeamไม่เวอร์ค ปริญญา ตันสกุล กรุงเทพ: จิตจักรวาล, 254925491
779.13399154926 สุภาษิตสุนทรภู่:สอนหลัการทำงานสำหรับผู้นำและนักบริหาร(เพลงยาวถวายโอวาท) เอกรัตน์ อุดมพร กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา, 254925491
780.13399154940 สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, พญ. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์, 254925492
781.13399154942 สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคอีสาน เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, พญ. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์, 254925492
782.13399154948 การเจรจาต่อรอง วัทกินส์, ไมเคิล กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 254925491
783.13399154949 กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ กรุงเทพ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 254925491
784.13399154953 การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ แลนโด, ซาย กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 254925491
785.13399154971 สื่อพื้นบ้านขานรับงานสุขภาพ กาญจนา แก้วเทพ กรุงเทพ: โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส..), 254925492
786.13399154973 อุบายเฉียบ : วิธีพัฒนาตนเองด้วยการรู้จักใช้สติปัญญาวางแผนการ... จังซิงแซ กรุงเทพฯ: คุณธรรม, 254925491
787.13399154982 KM วันละคำ "จากนักปฏิบัติ KM สู่นักปฏิบัติ KM" วิจารณ์ พานิช กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.), 254925493
788.13399155025 ลดน้ำหนักง่ายๆ ด้วยการกินให้ฉลาด ปาจรีย์ นุพงษ์ กรุงเทพฯ: ไพลิน, 254925491
789.13399155161 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย ทวี สมหวัง เชียงราย: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 254925491
790.13399155169 ภาษาไทย 1 พาทินี ไทยะจิตต์ กรุงเทพฯ: TripleED, 254925495
791.13399156069 1นาทีแนะวิธีเรียนเก่ง \"ครูแว่น\" (นามแฝง) กรุงเทพฯ: บุคส์ ทู ยู, 254925492
792.13399156070 1นาทีแนะวิธีเรียนเก่ง โชติกานต์ เที่ยงธรรม กรุงเทพฯ: บุคส์ ทู ยู, 254925491
793.13399156072 ครอบครัวอบอุ่น ส. ผ่องสวัสดิ์ กรุงเทพฯ: มูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม, 254925491
794.13399156074 ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก2006/2007 ธรรมนิตย์ วิเชียรสินธุ์ กรุงเทพมหานคร: ฏ ปฏัก, 254925491
795.13399156134 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 254925495
796.13399156153 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน จินตนา สุจจานันท์ กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 254925493
797.13399156201 ประสบการณ์และกลยุทธ์ของผู้บริหาร ในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ทิศนา แขมมณี กรุงเทพฯ: บริษัท เกรท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 254925493
798.13399156218 ข้าราษฎร อาทิตย์ อุไรรัตน์ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต, 254925491
799.13399156226 คู่มือการเรียนการสอน: การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ อำพร ไตรภัทร ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์, 254925495
800.13399156318 เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน ดังตฤณ (นามแฝง) กรุงเทพมหานคร: ดีเอ็มจี, 254925491
801.13399156319 พุทธธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท สกธรรมิก จำกัด, 254925491
802.13399156321 ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท สกธรรมิก จำกัด, 254925492
803.13399156357 นิทานมงคลธรรม เสฐียรพงษ์ วรรณปก กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 254925491
804.13399156697 มีชีวิตที่คิดไม่ถึง ดังตฤณ (นามแฝง) กรุงเทพมหานคร: ดีเอ็มจี, 254925499
805.13399156710 ชีวิตคือละคร ชาญชัย อธิปญโญ, พระอาจารย์ กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จำกัด, 254925491
806.13399156713 วิถีทางแห่งการสร้างสุข ชุติปัญโญ, (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ใยไหม, 254925492
807.13399156714 แรงดลใจให้ชีวิต ชุติปัญโญ, (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ใยไหม, 254925492
808.13399156715 คู่มือบัณฑิตจบใหม่และผู้สนใจสมัครงานแบบมั่นใจว่าได้งาน \"ครูแว่น\" (นามแฝง) กรุงเทพฯ: บุคส์ ทู ยู, 254925491
809.13399156726 ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ มนตรี ภู่มี กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี, 254925491
810.13399156759 คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุทธิพร บุญส่ง กรุงเทพฯ: TripleED, 254925494
811.13399157164 ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ชาย โพธิสิตา กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 254925492
812.13399157165 ขอบคุณ...ที่เป็นเอดส์ เจมีไน กรุงเทพฯ: Anit Publishing, 254925493
813.13399157168 นางสาวธาลัสซีเมีย กนกวรรณ ศิลป์สุข กรุงเทพฯ: รักลูก, 254925492
814.13399157170 หัวเราะคือยาวิเศษ เกียรติสุดา สุริยยศ กรุงเทพมหานคร: สรรสาระ, 254925491
815.13399157177 เอดส์ ไดอารี่ เล่ม 4 แก้ว กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 254925492
816.13399157179 สถิติเพื่อการวิจัย ระพินทร์ โพธิ์ศรี กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 254925492
817.13399157183 Nero Burning ROM 7 Nero Express 7 โชคดี ศรีใจพระเจริญ กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้ากรุ๊ป, 254925492
818.13399157190 การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล กัลยา วานิชย์บัญชา กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254925491
819.13399154134 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์ รำแพน พรเทพเกษมสันต์ QS4 ร465ก 2549 กรุงเทพมหานคร: บูรพาสาส์น(1991), 254925493
820.13399154100 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ วิไล ชินธเนศ, และคณะ QS4 ว725ก 2549 กรุงเทพมหานคร: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254925494
821.13399153932 สาระสำคัญวิชาสรีรวิทยา ทวีศักดิ์ บูรณวุฒิ, พ.อ. QT104 ท228ส 2549 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2549254910
822.13399153692 Medical Biochemistry Review for basic medical science ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ QU120 ป622M 2549 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 254925492
823.13399153674 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล ชวนพิศ วงศ์สามัญ QU25 ช271ก 2549 ขอนแก่น: ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น, 254925492
824.13399153267 ยากับโรคหัวใจและหลอดเลือด การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่26-27 มกราคม 2549 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะเภสัชศาสตร์ QV150 ม246ย 2549 กรุงเทพฯ: นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996), 254925493
825.13399153291 หนังสือ นานาสาระ (จากวิชาสัมมนา) เกษร นันทจิต QV34 ก814ห 2549 เชียงใหม่: บริษัท ประชากรธุรกิจ จำกัด, 254925496
826.13399153332 คู่มือการใช้ยาในเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ QV55 จ683ค 2549 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราจุฬาฯกุมารเวชศาสตร์, 2549254915
827.13399153261 การใช้ยาอย่างปลอดภัย วิโรจน์ สุ่มใหญ่ QV55 ว712ก 2549 กรุงเทพฯ: โฮมสวีทโฮม, 254925493
828.13399153348 คู่มือฉลาดใช้ วิตามิน แร่ธาตุ และสมุนไพร รีดเดอร์ส ไดเจสท์ QV767 ร495ค 2549 กรุงเทพฯ: รีดเดอร์ส ไดเจสท์(ประเทศไทย), 254925491
829.13399153282 ยาแพทย์แผนไทยโบราณ วิสันติ์ กฏแก้ว QV767 ว775ย 2549 กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา, 254925491
830.13399153301 คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช มาโนช หล่อตระกูล QV77.2 ม455ค 2549 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254925493
831.13399152917 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล จินตนา อาจสันเที๊ยะ QW50 จ483จ 2549 หจก. บางกอกบล๊อก: กรุงเทพฯ, 254925499
832.13399152932 ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน QW50 ภ365ต 2549 กรุงเทพฯ: หจก. วี.เจ. พริ้นติ้ง จำกัด, 254925492
833.13399152451 โรงเรียนแพทย์ชนบท คู่มือเวชศาสตร์ชุมชนภาคสนาม สายพิณ หัตถีรัตน์, บก. W18 ส661ร 2549 กรุงเทพมหานคร: บริษัท สร้างสื่อ จำกัด, 254925492
834.13399152457 สงสัย...ตายเพราะหมอ อรสม สุทธิสาคร W85 อ379ส 2549 กรุงเทพฯ: สารคดี, 254925492
835.13399152010 ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2548 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) WA20.5 ส691ค 2549 กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์, 254925491
836.13399152042 คู่มือปฐมพยาบาล มะปราง (นามแฝง) WA292 ม269ค 2549 กรุงเทพฯ: ไพลินบุ๊คเน็ท, 254925491
837.13399152060 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก WA400 อ176อ 2549 กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 254925493
838.13399152012 การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวไทย อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ WA546.1 อ862ก 2549 สงขลา: ลิมบราเดอร์การพิมพ์, 254925495
839.13399152057 พฤติกรรมสุขภาพ เฉลิมพล ตันสกุล WA590 ฉ422พ 2549 มหาสารคาม: โครงการตำราหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 254925493
840.13399151271 ตำราอายุรศาสตร์ 1 วิทยา ศรีดามา WB115 ว582ต 2549 กรุงเทพฯ: โคงการตำราจุฬาอายุรศาสตร์, 254925496
841.13399150970 คู่มือหยุดปวดด้วยตัวเอง สุรศักดิ์ ศรีสุข WB176 ส854ค 2549 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254925493
842.13399151028 ทักษะทางคลินิก จินตนา ศิรินาวิน WB200 จ483ท 2549 กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน, 254925494
843.13399150953 ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย สันต์ หัตถีรัตน์ WB290 ส575ต 2549 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254925495
844.13399151009 มาดหมอ แบบ หมอมาศ เล่ม 1 มาศ ไม้ประเสริฐ WB327 ม529ม 2549 กรุงเทพฯ: หมอมาศ, 254925491
845.13399151010 มาดหมอ แบบ หมอมาศ เล่ม 2 มาศ ไม้ประเสริฐ WB327 ม529ม 2549 กรุงเทพฯ: หมอมาศ, 254925491
846.13399151000 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 1,001 ตำรับยาใกล้ตัว รักษาโรคด้วยตนเอง รีดเดอร์ส ไดเจสท์ WB327 ร495 2549 กรุงเทพฯ: รีดเดอร์ส ไดเจสท์, 254925491
847.13399150923 เป็นหวัดไม่ต้องไปหาหมอ สปริง, จัสติน WB510 ส222ป 2549 กรุงเทพมหานคร: คลินิกสุขภาพ, 254925492
848.13399151114 โยคะ 120 ท่า หุ่นดี บำบัดโรค ปีรติ ปันวา WB900 ป649ย 2549 กรุงเทพ: ไพลินบุ๊คเน็ท, 254925492
849.13399150334 โรคติดเชื้อที่ปรากฏขึ้นใหม่และโรคติดเชื้อที่ปรากฏขึ้นอีก 5 กำธร มาลาธรรม WC100 ก573ร 2549 บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 254925493
850.13399150331 โรคติดเชื้อที่ปรากฏขึ้นใหม่และโรคติดเชื้อที่ปรากฏขึ้นอีก 4 ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ WC100 ธ162ร 2549 บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 254925493
851.13399150329 ไข้เลือดออกเด็งกี่ ศุขธิดา อุบล WC528 ศ666ข 2549 กรุงทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254925494
852.13399149444 การตรวจร่างกายทางออร์โทปิดิคส์ ก่อกู้ เชียงทอง, บก. WE141 ก342ก 2549 เชียงใหม่: คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 254925495
853.13399149433 Rheumatology for the Non-Rheumatologist ประจำปี 2549 อัจฉรา กุลวิสุทธิ์, บก. WE346 อ499R 2549 กรุงเทพฯ: สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 254925495
854.13399149447 สรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ WE500 พ149ส 2549 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต, 254925493
855.13399149965 ECG ทางคลินิก ยงยุทธ สหัสกุล WG140 ย127E 2549 กรุงเทพฯ: งานตำราและสิ่งพิมพ์สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบ, 254925494
856.13399149953 อีซีจี ทางคลินิก ยงยุทธ สหัสกุล WG140 ย127อ 2549 กรุงเทพฯ: งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริร, 254925495
857.13399149963 Basic Dysrhythmias: หลักการอ่าน การพยาบาลและแนวทางการรักษา ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ WG330 ศ489B 2549 ชลบุรี: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549254914
858.13399147690 โลหิตวิทยาเบื้องต้น วิชัย ประยูรวิวัฒน์ WH100 ว111ล 2549 บริษัทร่งศิลป์การพิมพ์(1977)จำกัด: โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 254925492
859.13399147692 เลือด และระบบน้ำเหลือง รับพร กิตติวัชร WH140 ร385ล 2549 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549254913
860.13399147838 โรคทางเดินอาหาร และการรักษา 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ WI140 จ683ร 2549 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 254925492
861.13399147840 ตำราโรคตับอ่อน จุมพล วิลาศรัศมี WI700 จ638ต 2549 กรุงเทพฯ: ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 254925493
862.13399147996 การรักษาภาวะไตวายระยะสุดท้าย โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย WJ342 ส293ก 2549 กรุงเทพมหานคร: Medinfo GD, 254925495
863.13399148009 Improving Quality of Dialysis สมชาย เอี่ยมอ่อง, บก. WJ378 ส241I 2549 กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 254925491
864.13399148039 การดูแลผู้ป่วยโรคไต พนิดา กุลประสูติดิลก WJ616.610 พ199ก 2549 กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 254925494
865.13399148145 เบาหวาน รู้จริงจะเบาใจ ประสาร เปรมะสกุล, พลเอก WK810 ป411บ 2549 กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 254925493
866.13399148308 โรคลมปัจจุบัน (Stroke)(หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก): Understanding Stroke ลินด์เลย์, ริชาร์ด WL355 ล437ร 2549 กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่สุขภาพ, 254925491
867.13399147525 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย WM055 อ332ก 2549 กรุงเทพมหานคร: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549254910
868.13399147509 จิตเวชศาสตร์พื้นฐานและโรคทางจิตเวช สมภพ เรืองตระกูล WM100 ส271จ 2549 กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 254925492
869.13399147585 เคล็ดลับ คลายเครียด แก้นอนไม่หลับ สุวรรธนา สุวรรณรัต WM188 ส875ค 2549 กรุงเทพฯ: ไพลินบุ๊คเน็ท, 254925493
870.13399147520 พยาบาลกับบุหรี่ กรองจิต วาทีสาธกกิจ WM290 ก186พ 2549 กรุงเทพฯ: เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย, 254925492
871.13399147490 ทฤษฎีการให้การให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น ดวงมณี จงรักษ์ WM420 ด218ท 2549 กรุงเทพมหานคร: ส.ส.ท., 254925493
872.13399147052 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 32 Current practice in colorectal surgery ประยุทธ ศิริวงษ์ WO018 ป364ศ 2549 กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพเวชสาร, 254925492
873.13399147054 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 34 Difficult surgery ประยูร ศิริวงษ์ WO018 ป364ศ 2549 กรุงเทพฯ: โฆษิตการพิมพ์, 254925492
874.13399146422 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 1-6 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WQ100 ส747ก 2549 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549254910
875.13399146447 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 11-15 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WQ100 ส747ก 2549 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254925495
876.13399146459 กว่าจะเป็นแม่ คู่มือตั้งครรภ์คุณภาพ ไอเซ็นเบิร์ก, แอร์เลนน์ WQ200 อ967ก 2549 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254925493
877.13399146465 การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตร์ WQ240 ม246ก 2549 กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 254925499
878.13399145867 การคัดกรองพัฒนาการและการทดสอบหาความผิดปกติในเด็ก นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ WS105 น417ก 2549 เชียงใหม่: ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 254925499
879.13399145823 คู่มือภาคปฏิบัติการการดูแลเด็กเล็ก คณาจารย์โรงเรียนบ้านเด็กไทย WS113 ค127ค 2549 กรุงเทพฯ: KID\'S HOME, 254925492
880.13399145807 การซักประวัติและตรวจร่างกายในเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ WS141 จ683ก 2549 กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด, 2549254915
881.13399145794 คุยปัญหาลูกปฐมวัย กุลยา ตันติผลาชีวะ WS440 ก728ค 2549 กรุงเทพมหานคร: เพื่อนอักษร, 254925493
882.13399145805 เลี้ยงลูกวัยอนุบาลให้ฉลาดด้วย Tests กุลยา ต้นติผลาชีวะ WS440 ก728ล 2549 กรุงเทพฯ: เพื่อนอักษร, 254925492
883.13399145059 10 ระบบเปลี่ยนแปลงเมื่อวัยเปลี่ยนไป ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน WT120 ถ459ร 2549 กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์, 254925493
884.13399145063 เคล็ดลับสู่ความสดใสในวัยทอง พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ WT120 พ565ค 2549 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 254925493
885.13399144798 ตำรา เวชปฏิบัติจักษุสาธารณสุข สมสงวน อัษญคุณ WW100 ส286ต 2549 กรุงเทพฯ: วิทอินดีไซน์, 254925495
886.13399144313 การจัดการทางการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย เพ็ญจันทร์ แสนประสาน WY018 พ885ก 2549 กรุงเทพฯ : บริษัท สุขขุมวิทการพิมพ์ จำกัด, 254925498
887.13399144167 การจัดการทางการพยาบาลสู่การเรียนรู้ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน WY018 พ885ก 2549 กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2549254912
888.13399143368 มโนมติและกระบวนการพยาบาลหน่วยที่13-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา51201(ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY100 ส747ม 2549 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254925495
889.13399143363 มโนมติและกระบวนการพยาบาลหน่วยที่7-12 : เอกสารการสอนชุดวิชา51201(ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY100 ส747ม 2549 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254925494
890.13399143358 มโนมติและกระบวนการพยาบาลหน่วยที่1-6 : เอกสารการสอนชุดวิชา51201(ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY100 ส747ม 2549 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254925495
891.13399143577 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2 อภิญญา เพียรพิจารณ์ WY100 อ253ค 2549 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 254925495
892.13399144006 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2 อภิญญา เพียรพิจารณ์ WY100 อ253น 2549 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 254925491
893.13399143576 ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา WY101 ส732ท 2549 กรุงเทพฯ : หจก.เอ็น พี เพรส, 254925498
894.13399143492 พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทัศนีย์ ทองประทีป WY152 ท365พ 2549 กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์, 254925495
895.13399143575 การพยาบาลมารดาติดเชื้อเอชไอวี วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ WY153.5 ว729ก 2549 ชลบุรี : ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 254925495
896.13399143442 การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีมและเครื่องดูดสูญญากาศ ดวงกมล ปิ่นเฉลียว WY157 ด153ก 2549 กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 254925493
897.13399143388 การพัฒนาบุคลากรพยาบาล วิภาดา คุณาวิกติกุล WY30 ว648ก 2549 เชียงใหม่ : โชตนา พริ้นท์, 254925495
898.13399158970 เส้นทรายสีเงา เล่ม 1 วรรณวรรธน์ กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 2550 2550 1
899.13399158232 ตำราอายุรศาสตร์^nเล่มที่ 4 / บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา. วิทยา ศรีดามา,^eบรรณาธิการ. WB115 ว582ต 2550 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 2550 5
900.13399158826 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป กิ่งแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ WB320 ก632ว 2550 กรุงเทพมหานคร : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550 2550 5
901.13399158828 โรคอ้วน การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมี บรรณาธิการ รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร WD210 ร314ร 2550 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550 2550 3
902.13399158877 หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพ = Principles and Using Qualitative Research in Nursing anh Health เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย WY20.5 พ872ห 2550 ม.ป.ท., 2550 2550 5
903.13399157874 ดั่งดวงหฤทัย เล่ม1 วิมล ศิริไพบูลย์, คุณหญิง กรุงเทพมหานคร: ณ บ้านวรรณกรรม, 2550 2550 1
904.13399157876 ดั่งดวงหฤทัย เล่ม2 วิมล ศิริไพบูลย์, คุณหญิง กรุงเทพมหานคร: ณ บ้านวรรณกรรม, 2550 2550 1
905.13399158708 จักรพรรดินี เล่ม 1 0 ลักษณวดี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
906.13399158709 จักรพรรดินี เล่ม 2 ลักษณวดี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
907.13399158366 ทรายล้อมตะวัน เล่ม2 วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
908.13399158325 มนต์เพียงรัก เล่ม 1 ฬีฬา กรุงเทพฯ : ยาหยี-ยาใจ, 255025501
909.13399158326 มนต์เพียงรัก เล่ม 2 ฬีฬา กรุงเทพฯ : ยาหยี-ยาใจ, 255025501
910.13399158641 รัศมีจันทร์ เล่ม 1 ลักษณวดี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
911.13399158665 หนี้รัก เล่ม 2 ลักษณวดี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
912.13399158725 พิษวาส เล่ม1 ทมยันตี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
913.13399158726 พิษวาส เล่ม 2 ทมยันตี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
914.13399158212 เมฆขาว เล่ม 1 โรสลาเรน กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
915.13399158213 เมฆขาว เล่ม 2 โรสลาเรน กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
916.13399158205 สายใจ เล่ม 1 ลักษณวดี กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
917.13399158206 สายใจ เล่ม 2 0 ลักษณวดี กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
918.13399158801 คู่มือฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดด้วยวิธีการงดข้าว : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาภูมิปัญญาไทย / โดยทิพาวดี เอมะวรรธนะ ทิพาวดี เอมะวรรธนะ กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255025505
919.13399158971 เส้นทรายสีเงา เล่ม 2 วรรณวรรธน์ กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
920.13399158466 มาลาเค เล่ม 2 0 โรสลาเรน กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
921.13399158467 มาลาเค เล่ม 1 โรสลาเรน กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
922.13399158208 โสมส่องแสง เล่ม 2 โรสลาเรน กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
923.13399158207 โสมส่องแสง เล่ม 1 โรสลาเรน กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
924.13399158365 ทรายล้อมตะวัน เล่ม1 วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255025501
925.13399158628 มือใหม่หัดตัดต่อ VDO กับ Ulead VDO Studio ดุษฎี ชัยเลิศ นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 255025501
926.13399158507 วลีฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานพยาบาล / วุฒิชัย ธนาธรรมวัตร วุฒิชัย ธนาธรรมวัตร กรุงเทพฯ : เจ.บี.พับลิชชิ่ง 255025505
927.13399159195 ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า)/โดย วุทธิพันธุ์ ปรัชญาพฤทธิ์ และ สุวรรณ คูสำราญ วุทธิพันธุ์ ปรัชญาพฤทธิ์ และ สุวรรณ คูสำราญ กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน., 255025505
928.13399158503 เรียนรู้เรื่องเพศกับคุณหมอ ภาค1 / โดยสุวัทนา อารีพรรค สุวัทนา อารีพรรค QT225 ส876ร 2550 กรุงเทพฯ : บ.บุญศิริ, 255025503
929.13399158504 เรียนรู้เรื่องเพศกับคุณหมอ ภาค2 / โดยสุวัทนา อารีพรรค สุวัทนา อารีพรรค QT225 ส876ร 2550 กรุงเทพฯ : บ.บุญศิริ, 255025503
930.13399158805 สันติ-สุขภาวะ สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสุขภาพ บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ W.80 ก941ส 2550 นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 255025505
931.13399158211 ไข้หวัดนก : พลิกสถานการณ์ด้วยความรู้ / บรรณาธิการ,เจนนุช ว่องธวัชชัย, วิโรจน์ ไววานิชกิจ, สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ WC515 จ716ข 2550 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255025503
932.13399158972 ออร์โธปิดิกส์ ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครั้งที่ 3 บรรณาธิการ วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ และคณะ WE168 ว743อ 2550 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 255025501
933.13399158286 โรคทางเดินอาหารและการรักษา 4 / บรรณาธิการ, สุเทพ กลชาญวิทย์ ... [และคนอื่นๆ] สุเทพ กลชาญวิทย์ WI140 ส781ร 2550 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255025503
934.13399158336 โรคไต:กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษา สมชาย เอี่ยมอ่อง. WJ102 ส241ร 2550 กทม.: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 255025503
935.13399158415 ตำราศัลยศาสตร์ทั่วไป : หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย B / บรรณาธิการ, สิโรจน์ กาญจนปัญจพล, จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ,จุมพล วิลาศรัศมี WO100 ส723ต 2550 กรุงเทพฯ : ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550255010
936.13399158420 วิสัญญีวิทยาขั้นต้น / บรรณาธิการ,ปวีณา บุญบูรพงศ์, อรนุชเกี่ยวข้อง, เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ WO275 ป496ว 2550 กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255025503
937.13399158861 เวชศาสตร์ร่วมสมัย = Surgical Emergency บรรณาธิการ พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ WO700 พ526S 2550 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255025505
938.13399158847 เวชศาสตร์ร่วมสมัย = Pediatrics : Self Sufficiency and Optimal Child Care บรรณาธิการ สุชาดา ศรีทิพยวรรณ และคณะ WS100 ส759P 2550 กรุงเทพมหานคร : ธนาเพส, 255025502
939.13399154947 กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, and Persuasion รีอาร์ดอน, แคทลีน เค กรุงเทพ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 255025501
940.13399154966 100 สุดยอดอาหารเพื่อความอ่อนเยาว์สดใส = The top 100 foods for a younger you Merson, Sarah กรุงเทพมหานคร: เนชั่นบุ๊คส์, 255025503
941.13399155104 โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง = An Inconvenient Truth กอร์, อัล กรุงเทพฯ: มติชน, 255025501
942.13399156751 เดอะซีเคร็ต = The Secret เบิร์น, รอนดา กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 255025502
943.13399153941 สรีรวิทยา = Essential Atlas of Physiology กฤตยา รามโกมุท QT17 ก276ส 2550 กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 255025509
944.13399152927 แบคทีเรียในช่องปาก = Oral Bacteriology รวี เถียรไพศาล QW65 ร168บ 2550 สงขลา: ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255025503
945.13399152129 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข = Health Economics วรพจน์ พรหมสัตยพรต WA30 ว225ศ 2550 มหาสารคาม: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 255025504
946.13399148149 หนึ่งโรคหลายร้อยผลกระทบ - จับตาย 'เบาหวาน' ฆาตกรเงียบ นิตยา จันทร์เรือง มหาผล WK810 น578ห 2550 กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส), 255025501
947.13399154373 ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชาตรีเฉลิม ยุคล กรุงเทพฯ: แพรว สำนักพิมพ์, 255025501
948.13399154489 ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ กรุงเทพฯ: CCK. Knowledges power, 255025503
949.13399154498 พลังการพูด (Speech Power) จิตรจำนงค์ สุภาพ กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 255025505
950.13399154587 จัดดอกไม้เอง...ง่ายจัง อรรถกร จันทร์เพ็ญ กรุงเทพมหานคร: ชมรมเด็ก, 255025502
951.13399154897 ขนมไทยโบราณ ศรราม ดีรอด กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 255025501
952.13399154960 กิน-อยู่อย่างรู้ทัน กองบรรณาธิการ ใกล้หมอ กรุงเทพฯ: ใกล้หมอ, 255025502
953.13399154962 มหัศจรรย์น้ำผักผลไม้ : Healthy Drinks กังสดาล กานพลู กรุงเทพฯ: แสงดาว, 255025503
954.13399154970 101 วิธีทำอย่างไร...ไม่ให้เสียเปรียบคน สตาร์ค, ปีเตอร์ บี. กรุงเทพฯ: บี มีเดีย, 255025501
955.13399154979 จัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ บูรชัย ศิริมหาสาคร กรุงเทพฯ: แสงดาว, 255025503
956.13399155106 มหันตภัยโลกร้อน สุพัตรา แซ่ลิ่ม กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 255025502
957.13399155121 มหันตภัยโลกร้อน ฉบับเยาวชน : Global Warming...เรื่องจริงที่เยาวชนต้องรู้ วันฟ้าใส (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์, 255025502
958.13399155164 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิเศษ ชาญประโคน กรุงเทพฯ: TripleED, 255025505
959.13399156159 วัฒนธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ นนทบุรี: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 255025501
960.13399156170 ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทิศนา แขมณี กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255025501
961.13399156217 หัวอกผู้(ถูก)ว่า อาทิตย์ อุไรรัตน์ กรุงเทพฯ: ส เจริญ การพิมพ์, 255025501
962.13399156331 หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา วศิน อินทสระ กรุงเทพมหานคร: ธรรมดา, 255025505
963.13399156336 คู่มือพุทธศาสนิกชน แก้ว ชิดตะขบ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 255025507
964.13399156342 พระพุทธศาสนาของโลก ปฐมเหตุกฐินหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 255025507
965.13399156362 ดวงตะวันขึ้นทางตะวันตก ส. ชิโนรส กรุงเทพ: สุขภาพใจ, 255025502
966.13399156745 อัจฉริยะสร้างได้ วนิษา เรซ กรุงเทพมหานคร: บริษัท อัจฉริยะสร้างได้ จำกัด, 255025503
967.13399156748 เข็มทิศหัวใจ ศิริรัตน์ ณ พัทลุง ต.สุวรรณ กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 255025503
968.13399156763 คิดบวก พูดบวก ทำบวกเสียแต่วันนี้ พีล, นอร์แมน วินเซนต์ กรุงเทพฯ: ต้นไม้, 255025503
969.13399156766 แนวทางสู่ความสุข อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์, 255025503
970.13399156769 วิสัยทัศน์ใหม่ ฮวงจุ้ย ตามหลักธรรมชาติ สำหรับโรงเรียน บ้าน ห้องนอน ประสิทธิ์ โพธิ์นิ่มแดง กรุงเทพฯ: บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด, 255025503
971.13399156784 ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 255025501
972.13399157181 เลือกซื้อ PC และ Notebook 2008 พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 255025502
973.13399157185 มือใหม่หัดตัดต่อ VDO และ Ulead Video Studio ดุษฎี ชัยเลิศ กรุงเทพมหานคร: บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 255025501
974.13399157186 งกแต่รวย ช่วยไม่ได้ เจริญ แซ่จู กรุงเทพมหานคร: Centerpoint Entertainment, 255025502
975.13399157191 บันทึกคนเสื้อกาวน์ เรื่องเล่าจาก...ยะลา ปรีชา ไชยบุญเรือง กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 255025501
976.13399157192 โกอินเตอร์ แบบง่ายๆ สไตล์ออแพร์ ธัญญ่า (นามแฝง) กรุงเทพฯ: แจ่มใส, 255025501
977.13399157193 เทคนิควิธีประเมินโครงการ พิสณุ ฟองศรี กรุงเทพฯ: บริษัท พรอพเพอร์ตี้พริ้นท์ จำกัด, 255025503
978.13399157916 แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี โลว์ลิ่ง, เจ.เค กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 255025501
979.13399157917 แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับนักโทษแห่งอัซคาบัน โลว์ลิ่ง, เจ.เค กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 255025501
980.13399157919 แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมฑูต โลว์ลิ่ง, เจ.เค กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 255025502
981.13399153960 สรีรวิทยา 1 คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล QT104 ค127ส 2550 กรุงเทพฯ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255025507
982.13399153964 สรีรวิทยา 2 คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล QT104 ค127ส 2550 กรุงเทพฯ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255025505
983.13399153349 รู้โรค รู้ยา และการรักษาด้วยตัวเอง สุชาดา โตพึ่งพงศ์ QV55 ส759ร 2550 กรุงเทพฯ: เรือนปัญญา, 255025501
984.13399153298 เภสัชวิทยา เล่ม 2 อโนชา อุทัยพัฒน์ QV55 อ239ภ 2550 กรุงเทพฯ: ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 255025508
985.13399152937 พื้นฐานการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน กฤษณา จรรยาพูน QW504 ก282พ 2550 ขอนแก่น: โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต, 255025503
986.13399152482 สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ จากปรัชญาสู่การปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ W84.599 ก941ส 2550 กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.), 255025501
987.13399152481 สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน สุรสม กฤษณะจูฑะ W85 ส855ส 2550 กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.), 255025501
988.13399152081 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุขหน่วยที่ 1-5 : เอกสารการสอนชุดวิชา 52307 สุโขทัยธรรมาธิราข, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ WA308 ส747อ 2550 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255025505
989.13399152097 สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ WA31 พ355ส 2550 กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.), 255025501
990.13399152098 สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ พระไพศาล วิสาโล WA31 พ355ส 2550 กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.), 255025501
991.13399152099 สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ WA31 พ355ส 2550 กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.), 255025501
992.13399152100 สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) WA31 พ355ส 2550 กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.), 255025501
993.13399152101 สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) WA31 พ355ส 2550 กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.), 255025501
994.13399152102 สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.) WA31 พ355ส 2550 กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.), 255025501
995.13399152077 อนามัยชุมชนกระบวนการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา(ฉบับปรับปรุง) สมใจ วินิจกุล WA390 ส237อ 2550 กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์, 255025505
996.13399150986 อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ WB105 ท238อ 2550 กรุงเทพฯ: ภาควิชา อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 255025502
997.13399151011 ตำราอายุรศาสตร์ 2 วิทยา ศรีดามา WB115 ว582ต 2550 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255025506
998.13399151138 วิถีทางเลือกกับการพึ่งตนเอง : ศาสนา ความเชื่อ กับการแสวงหาสุขภาวะ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ WB327 ก941ว 2550 กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.), 255025501
999.13399151110 หลักการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท น้อมจิตต์ นวลเนตร์ WB460 น358ห 2550 ขอนแก่น: หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 255025504
1000.13399151032 เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย ทวีศักดิ์ เผือกสม WB50 ท228ช 2550 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255025505
1001.13399151023 สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ WB900 ก941ส 2550 กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.), 255025504
1002.13399150339 โรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย WC100 จ631ร 2550 กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 255025503
1003.13399149450 ฟื้นฟูวิชาการโรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปี 2550 ไพจิตต์ อัศวธนบดี WE304 พ969ฟ 2550 กรุงเทพฯ: สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 255025503
1004.13399147716 เทคนิคและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย ธนู ตาตุ WH170 ธ281ท 2550 เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255025502
1005.13399148150 เบาหวาน รู้จริงจะเบาใจ ประสาร เปรมะสกุล, พลเอก WK810 ป411บ 2550 กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 255025501
1006.13399147588 ศาสตร์และศิลป์ของการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการดื่มสุราในเวชปฏิบัติทั่วไป สมบัติ ตรีประเสริฐสุข WM274 ส254ศ 2550 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 255025509
1007.13399147518 สู้เพื่อไทยไร้ควันบุหรี่ : บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ประกิต วาทีสาธกกิจ WM290 ป196ส 2550 กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน, 255025501
1008.13399147066 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 35 Controversies and current concepts in surgery ประยูร ศิริวงษ์ WO018 ป367ศ 2550 กรุงเทพฯ: บริษัทโฆสิตการพิมพ์ จำกัด, 255025502
1009.13399146769 ภาวะผิดปกติที่สัมพันธ์กับการมีระดู มณี รัตนไชยานนท์ WP550 ม125ภ 2550 กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 255025507
1010.13399146471 หัตถการสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เล่ม 1 บัณฑิต จันทะยานี WQ400 บ259ห 2550 กรุงเทพฯ: นำอักษรการพิมพ์, 255025506
1011.13399146013 โรคผิวหนังต้องรู้: สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป อภิชาติ ศิวยาธร WR140 อ252ร 2550 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 255025505
1012.13399145822 เตรียมก่อนโต : Why do Kids do thatะ วูล์ฟลัน, ริชาณ์ด ซี WS103 ว889ต 2550 กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, 255025501
1013.13399145851 เลี้ยงลูกน้อยอย่างเข้าใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ WS113 จ681ล 2550 กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 255025503
1014.13399145909 สมาธิสั้นหายได้ไม่ยาก นภัทร พุกกะณะสุต WS350.800 น195ส 2550 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์., 255025501
1015.13399145908 โรคสมาธิสั้น หลากหลายวิธีบำบัดเพื่อลูกรัก มาโนช อาภรณ์สุวรรณ WS350.800 ม455ร 2550 กรุงเทพฯ: รักลูกบุ๊กส์, 255025501
1016.13399144855 หูพิการแต่กำเนิด การวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพ กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ WV100 ก282ห 2550 กรุงเทพฯ: กชกรการพิมพ์, 255025505
1017.13399143678 ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร WY020.5 บ418ร 2550 กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด, 255025502
1018.13399143400 สารสนเทศทางการพยาบาล สุกัญญา ประจุศิลป WY026.5 ส739ส 2550 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255025505
1019.13399143505 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาล ในศตวรรณที่ 21 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร WY105 บ418ภ 2550 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255025508
1020.13399143568 แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิก สภาการพยาบาล WY128 ส226น 2550 กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 255025506
1021.13399158678 Feel good ชีวิตนี้ดีจัง = Little changes to simplify yourcomplicated life / Pamela Allardice, เขียน ; จุรีรัตน์ดาดวง, แปลและเรียบเรียง 1 แอลลาไดซ์, พาเมลา กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551 2551 1
1022.13399158639 คู่มือการใช้งาน Microsoft Access 2007 / โดย จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2551 2551 1
1023.13399158414 คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary &abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ ปราณี ทู้ไพเราะ กรุงเทพฯ : N P Press, 2551 2551 5
1024.13399160038 หลักภาษาไทย / จงชัย เจนหัตถการกิจ จงชัย เจนหัตถการกิจ กรุงเทพฯ : บริษัทธนาเพรส, 2551 2551 2
1025.13399160320 ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ / พรพรรณ ภูสาหัส พรพรรณ ภูสาหัส WQ15 พ247ศ 2551 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2551 2551 3
1026.13399158216 ไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนก = Influenza a virus / บรรณาธิการ ภาวพันธ์ ภัทรโกศล, ประเสริฐ เอื้อวรากุล. WC515 ภ474ข 2551 กรุงเทพฯ : สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย), 2551 2551 10
1027.13399158055 พิชิตโรคอ้วนและเบาหวาน / วิศาล เยาวพงศ์ศิริ วิศาล เยาวพงศ์ศิริ WD210 ว761พ 2551 กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์, 2551 2551 1
1028.13399158394 New frontiers in dialysis / บรรณาธิการ, ธนิต จิรนันท์ธวัช... [และคนอื่นๆ] ธนิต จิรนันท์ธวัช WJ378 ธ262N 2551 กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2551 2551 1
1029.13399158858 ก้าวทันการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง = Update on Post Stroke Management บรรณาธิการ วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์ และคณะ WL355 ว865ก 2551 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2551 2551 12
1030.13399158046 กระบวนการปรึกษาแบบสร้างเสริมศักยภาพ : คู่มือการทำงานกับผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี เล่มที่ 2 / เขียนและเรียบเรียงอวยพร เขื่อนแก้ว ; บรรณาธิการ สุนีย์ ตาฬวัฒน์, สุภาพรทองสุข อวยพร เขื่อนแก้ว WM503.7 อ437ก 2551 กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิิชชิ่ง, 2551 2551 5
1031.13399158865 คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา บรรณาธิการ จิตเกษม สุวรรณรัฐ WQ209 จ394ค 2551 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2551 2551 5
1032.13399143689 การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์: แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ รัตน์ศิริ ทาโต WY020.5 ร373ก 2551 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 2551 2551 3
1033.13399158623 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่มที่ 3 /โดย คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ค127ก 2551 นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2551 2551 1
1034.13399158627 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients / บรรณาธิการ เพลินตา ศิริปการ ... [และคนอื่น ๆ] WY154 พ924ก 2551 ขอนแก่น : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551 2551 6
1035.13399158197 ตำราการพยาบาลเด็ก / โดย คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, บัญจางค์ สุขเจริญ ... [และคนอืนๆ] WY159 ม246ต 2551 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 2551 6
1036.13399158458 คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1 ทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบ = NCLEX-RN Review 5th edition 2005/ บรรณาธิการ ประกาย จิโรจน์กุล และคณะ,ผู้แปล คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ WY21.1 ค126ก 2551 กรุงเทพฯ: เซ็นเกจ เลินนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด, 2551 2551 16
1037.13399151105 ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2 : โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WB110 ส846ต 2551 กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2551 2551 16
1038.13399151174 อายุรศาสตร์ = Current Concepts and Update Treatment (2) โรงพยาบาลราชวิถี, กลุ่มงานอายุรศาสตร์ WB115 ร925อ 2551 กรุงเทพฯ: ซิตี้พริ้นท์, 2551 2551 2
1039.13399143502 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของNANDA = NANDA Nursing Diagnosis วิจิตรา กุสุมภ์ WY100 ว528ข 2551 กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, 2551 2551 3
1040.13399158367 ฤกษ์สังหาร เล่ม1 วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1041.13399158368 ฤกษ์สังหาร เล่ม2 วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1042.13399158534 สายรุ้ง เล่ม 1 ทมยันตี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1043.13399158535 สายรุ้ง เล่ม 2 ทมยันตี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1044.13399158642 รัศมีจันทร์ เล่ม 2 ลักษณวดี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1045.13399158616 สรวงฟ้า เล่ม 2 ลักษณวดี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1046.13399158660 รอยอินทร์ เล่ม 1 โรสลาเรน กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1047.13399158661 รอยอินทร์ เล่ม 2 โรสลาเรน กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1048.13399158662 ใยเสน่หา เล่ม 1 ทมยันตี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1049.13399158663 ใยเสน่หา เล่ม 2 ทมยันตี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1050.13399159210 ศิวาลัย เล่ม2 ทมยันตี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1051.13399159209 ศิวาลัย เล่ม1 ทมยันตี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1052.13399158564 เจ้าหญิงในดวงใจ / โดย ฬีฬา (นามแฝง) ฬีฬา (นามแฝง) กรุงเทพฯ : ยาหยี-ยาใจ, 255125511
1053.13399158986 การสร้างสมรรถนะภาพวิชาชีพครู โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ ทวีป อภิสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255125511
1054.13399158353 พลับพลึงสีรุ้ง ฬีฬา กรุงเทพฯ : ยาหยี-ยาใจ, 255125511
1055.13399158204 จงเป็นนายแห่งตน หลี่เจ๋ย : อธิคม สวัสดิญาณ เรียบเรียง กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 255125513
1056.13399158256 วิธีสร้างความมั่นใจให้ตนเอง ศ.ดร.นายแพทย์ วิทยา นาควัชระ กรุงเทพฯ : GOODBOOK, 255125511
1057.13399158582 สารอาหารดีๆ อยู่ 120 ปี ไม่มีโรค พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล นนทบุรี : DREAMERS, 255125511
1058.13399158192 ทรายนี้ยังมีรัก เล่ม 1 / วรรณวรรธน์ [นามแฝง] วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 255125511
1059.13399158615 สรวงฟ้า เล่ม 1 ลักษณวดี กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255125511
1060.13399159270 ทรายนี้ยังมีรัก เล่ม 2 / วรรณวรรธน์ [นามแฝง] วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 255125511
1061.13399159428 พัฒนาทักษะการคิด...พิชิตการสอน/สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 255125513
1062.13399158227 การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ : สำหรับพยาบาล / เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ บรรณาธิการ QU25 พ885ก 2551 กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 255125518
1063.13399158902 เภสัชวิทยา เล่ม 1 บรรณาธิการ จุฑามาณี สุทธิสีสังข์ และคณะ QV55 จ627ภ 2551 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551255110
1064.13399158261 สุดยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ / สรจักร ศิริบริรักษ์ สรจักร ศิริบริรักษ์ QV767 ส325ส 2551 กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255125513
1065.13399159072 การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือด / วิโรจน์ ไววานิชกิจ วิโรจน์ ไววานิชกิจ QY450 ว387ก 2551 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551255150
1066.13399158657 การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรียนของไทย อำพล จินดาวัฒนะ และคณะ WA590 อ692ก 2551 กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, 255125513
1067.13399158225 อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ, จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ...[และคนอื่นๆ] WB105 จ281อ 2551 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 255125517
1068.13399158529 ดูแลตัวเองด้วยกายภาพบำบัด : หลังผ่าตัดเต้านม / เขียนโดยช่อผกา ดำรงไทย ; รูปประกอบโดย นาวี ฑีฆบุตร ;บรรณาธิการต้นฉบับ มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ ช่อผกา ดำรงไทย WB460 ช321ด 2551 กรุงเทพฯ : หนังสือดีของผีเสื้อ, 2551255110
1069.13399158023 หลักการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท / น้อมจิตต์ นวลเนตร์ น้อมจิตต์ นวลเนตร์ WB460 น196ห 2552 ขอนแก่น : สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255125515
1070.13399159035 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ บรรลุ ศิริพานิช WB541 ก266 2551 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2551255160
1071.13399159067 ตำราออร์โธปิดิคส์ 1 = Textbook of Orthopaedics 1/ บรรณาธิการ ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ และ ภานุพันธ์ ทรงเจริญ WE168 ต217 2551 กรุงเทพฯ : สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย, 2551255112
1072.13399158499 Minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) / ธีรชัย อภิวรรธกกุล ธีรชัย อภิวรรธกกุล WE185 ธ622m 2551 เชียงใหม่ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255125515
1073.13399158842 สรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ WE500 พ149ส 2551 ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 255125513
1074.13399158335 โรคทางเดินอาหารและการรักษา 5 / บรรณาธิการ, สุเทพ กลชาญวิทย์ ... [และคนอื่นๆ] สุเทพ กลชาญวิทย์ WI140 ส781ร 2551 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551255120
1075.13399158239 ตำรา วีระสิงห์ เมืองมั่น : ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะฉุกเฉิน = Verasing Muangman is textbook of urologic emergency / บรรณาธิการ วชิร คชการ WJ168 ว145ต 2551 กรุงเทพฯ : ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551255110
1076.13399158867 Textbook of Peritoneal Dialysis บรรณาธิการ สมชาย เอี่ยมอ่อง และคณะ WJ378 ส241T 2551 กรุงเทพมหานคร : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 255125513
1077.13399158852 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 6 บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน และคณะ WO100 พ247ศ 2551 กรุงเทพมหานคร : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 255125513
1078.13399158441 ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 4/ บรรณาธิการโดย กฤษฎา รัตนโอฬาร WO500 ก279ต^d2551 กรุงเทพฯ: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255125515
1079.13399158169 PCOS, Polycystic Ovary Syndrome / เสวก วีระเกียรต์บรรณาธิการ WP320 พ971 2551 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, 255125517
1080.13399159047 OB & GYN : Update & Practical Vll/บรรณาธิการโดย ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร และ สมชัย นิรุตติศาสน์ บรรณาธิการทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร และ สมชัย นิรุตติศาสน์ WQ200 อ449 2551 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255125512
1081.13399158658 การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง อุ่นใจ กออนันตกุล บรรณาธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตร์ WQ240 อ829ก 2551 สงขลา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255125515
1082.13399158864 การพยาบาลในระยะคลอด พิริยา ศุภศรี WQ300 พ733ก 2551 กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 255125511
1083.13399158863 Clinical Practice in Pediatrics 2008 : Current Practice บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร และคณะ WS100 ด764C 2551 กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 255125515
1084.13399158337 ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก / บรรณาธิการ นิชราเรืองดารกานนท์ ... [และคนอื่นๆ] WS103 น558ต 2551 กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 255125518
1085.13399158304 พัฒนาการวัยเตาะแตะ เล่มที่ 1 : ช่วงระหว่างย่างเข้าขวบที่ 2กับขวบที่ 3 / Heidi E. Murkoff, Arlene Eisenberg, Sandee E. Hathaway ; สดุดี พิมล ผู้แปล1 เมอร์คอฟฟ์, ไฮดิ อี WS103 ส162พ 2551 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 255125513
1086.13399158067 แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมออทิซึม / จิราพร ศรีเจริญกาญจน์ จิราพร ศรีเจริญกาญจน์ WS110 จ237น 2551 กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์, 2551255110
1087.13399158166 โรคระบบประสาทที่พบบ่อยในเด็ก / ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ WS340 ณ215 2551 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 255125515
1088.13399158061 แนวคิด & วิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น = Adolescent health: concepts & application / อาภรณ์ ดีนาน อาภรณ์ ดีนาน WS460 อ631น 2551 กรุงเทพฯ : ไฮเดนกรุ๊ป, 2551255130
1089.13399159208 กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพ:ทฤษฎีและการปฏิบัติ/โดยอารี ชีวเกษมสุข อารี ชีวเกษมสุข WY100 อ273ก 2551 นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551255120
1090.13399158215 การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปาณี เสนาดิสัย [และคนอื่นๆ] สุปาณี เสนาดิสัย WY101 ส823ก 2551 กรุงเทพ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, 255125514
1091.13399158290 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม / วิจิตรา กุสุมภ์(บรรณาธิการ) วิจิตรา กุสุมภ์ WY154 ว528ก 2551 กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 255125513
1092.13399158233 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical care nursing / บรรณาธิการ สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, ชวนพิศ ทำนอง WY154 ส753ก 2551 ขอนแก่น : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255125519
1093.13399158989 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ : ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์/ บรรณาธิการโดย มณีภรณ์ โสมานุสรณ์- เรียบเรียงโดย ดวงฤทัยศรีสุจริต, ปราชญาวตี ยมานันตกุล, ปราณี แสดคง และวัจมัยสุขวนวัฒน์ WY157 ก492ร 2551 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, 2551255132
1094.13399158605 ตำราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัยวงศกิตติรักษ์, กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล WY158 ศ324ต 2551 กรุงเทพฯ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255125519
1095.13399158836 New Trend in Pediatric Practice 2008 บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร WY159 ด764N 2551 กรุงเทพมหานคร : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 255125513
1096.13399158538 การพยาบาลเด็ก^nเล่มที่ 1 / บรรณาธิการ มาลี เอื้ออำนวยและคนอื่นๆ. มาลี เอื้ออำนวยและคนอื่นๆ,^eบรรณาธิการ. WY159 ม511ก 2551 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255125519
1097.13399158278 Advanced pediatric critical care nursing / บรรณาธิการ:สุภารัตน์ ไวยชีตา, ธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ, เรณู พุกบุญมี WY159 ส838A 2551 กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255125512
1098.13399158026 Advanced pediatric critical care nursing / บรรณาธิการ:สุภารัตน์ ไวยชีตา, ธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ, เรณู พุกบุญมี WY159 อ941 2551 กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551255110
1099.13399158289 จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล สิวลี ศิริไล WY85 ส733จ 2551 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255125512
1100.13399160546 Update on Wound Care 2008/บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน WO700ช175U กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 255125511
1101.13399154995 SMEs projects = ธุรกิจไซส์เล็กกระทัดรัด วีรดา ดำสนิท กรุงเทพฯ: red, 255125512
1102.13399156160 เศรษฐศาสตร์จุลภาค ฉบับมาตรฐาน = Foundations of Microeconomics เบด โรบินส์ กรุงเทพฯ: บริษัท วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 255125512
1103.13399156775 สปาอารมณ์ = Emotional Wellness OSHO กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์, 255125513
1104.13399156776 สปาอารมณ์ = Emotional Wellness โอโช กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์, 255125513
1105.13399156779 เดอะลาสต์เลกเชอร์ = The Last Lecture เพาช์, แรนดี กรุงเทพฯ: อมรินทร์ HOW TO, 255125513
1106.13399156813 เดอะ ลาสด์เลกเซอร์ = The Last Lecture เพาช์, แรนดี กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 255125511
1107.13399157210 วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ = Computer science and information technology โอภาส เอี่ยมสิริวงค์ กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255125511
1108.13399145864 ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี WS200 ส181ป 2551 กรุงเทพ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 255125519
1109.13399153751 ยีนและดีเอ็นเอ = Introduction to Genes & DNA Claybourne, Anna QU58.5 C745ย 2551 กรุงเทพฯ: นานมี บุ๊คส์, 255125513
1110.13399153376 คู่มือร้านยาเรื่องยาต้านจุลชีพ จิรัชฌา อุดมชัยสกุล QV350 จ527ค 2551 กรุงเทพฯ: ศิษฏิกร, 255125513
1111.13399152934 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and Clinical Immunology อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์. QW504 อ371ว 2551 กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255125513
1112.13399152125 การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขเชิงเศรษฐศาสตร์ = Economics Analysis of Health Problems สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล WA30 ส183ก 2551 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255125516
1113.13399151101 ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป1: แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WB110 ส846ต 2551 กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2551255121
1114.13399149500 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ = Approach to the joint Disease Patient สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ WE304 ส241น 2551 กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 255125515
1115.13399147714 พยาธิวิทยาต่อมน้ำเหลือง = Pathology of the Lymph Node พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ WH700 พ164พ 2551 กรุงเทพฯ: Focal Image Printing Group, 255125513
1116.13399143885 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3 = Medical-Surgical Nursing Crinical Management for Positive Outcomes 7th. แบล็ค, จอยซ์ เอ็ม. WY152 บ896ก 2551 กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ กรุ๊ป เพรส จำกัด, 255125518
1117.13399143878 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2 = Medical-Surgical Nursing Crinical Management for Positive Outcomes 7th. แบล็ค, จอยซ์ เอ็ม. WY152 บ896ก 2551 กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ กรุ๊ป เพรส จำกัด, 255125518
1118.13399143729 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1 = Medical-Surgical Nursing Crinical Management for Positive Outcomes 7th. แบล็ค, จอยซ์ เอ็ม. WY152 บ896ก 2551 กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ กรุ๊ป เพรส จำกัด, 2551255118
1119.13399143661 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15 เอกสารการสอนชุดวิชา51207 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY159 ส747ก 2551 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255125515
1120.13399154379 หมวดตี้ ทีมงานรักหมวดตี้ NULL: NULL, 255125511
1121.13399154380 แบกเป้เที่ยวต่างแดน คนเดียวก็เที่ยวได้ เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255125511
1122.13399154589 กายภาพบำบัดทางการกีฬา ประวิตร เจนวรรธนะกุล กรุงเทพ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255125512
1123.13399154989 การพัฒนาภาวะผู้นำ5-D LEADERSHIP กมลวรรณ รามเดชะ กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ, 255125512
1124.13399154992 วัฒนธรรมสุขภาพ กับการเยียวยา แนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 255125513
1125.13399155013 เมื่อหมอเป็นมะเร็ง ธันย์ โสภาคย์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255125512
1126.13399155029 หยุดอายุไว้ที่ 20 กฤษดา ศิรามพุช กรุงเทพ: อมรินทร์สุขภาพ, 255125512
1127.13399155174 ทีเด็ดพิชิต Reading Post Grad Team กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 255125512
1128.13399156155 1 นาที แนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน ครูแว่น(นามแฝง) กรุงเทพมหานคร: บุ๊คส์ ทู ยู, 255125512
1129.13399156162 จิตวิทยาสังคม จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255125515
1130.13399156167 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255125512
1131.13399156169 การเรียนรู้ร่วมกันแบบมีเข็มมุ่งสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255125511
1132.13399156215 เล่าเรื่องเมืองเหนือ ฉบับสมบูรณ์ อสิธารา (นามแฝง) เชียงใหม่: Rich Publishing, 255125511
1133.13399156216 เล่าเรื่องเมืองเหนือ ฉบับสมบูรณ์ อำพัน ไชยวรศิลป์ เชียงใหม่: Rich Publishing, 255125511
1134.13399156231 ทฤษฎีให้บริการปรึกษา วัชรี ทรัพย์มี กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255125512
1135.13399156349 เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน เล่ม2 ดังตฤณ (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี, 255125511
1136.13399156353 เช้าวันใหม่...หัวใจเบิกบาน วิพันธ์ ชมะโชติ กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 255125511
1137.13399156355 108 เรื่องเล่าผฝงคติความคิด เพื่อการดำเนินชีวิตที่งดงาม กิร ดังได้สดับมา พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 255125512
1138.13399156782 เชาว์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต วีระวัฒน์ ปันนิตามัย กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255125513
1139.13399156785 ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว2 อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 255125511
1140.13399156786 ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว4 อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 255125511
1141.13399156798 ปรัชญาชีวิต คาลิล ยิบราน กรุงเทพฯ: ผีเสื้อ, 255125512
1142.13399157189 สุขกันเถอะโยม 2 ฉายหมู่ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต กรุงเทพฯ: เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง, 255125511
1143.13399157921 แว้งที่รัก ชบาบาน (นามแฝง) กรุงเทพฯ: สารคดี, 255125511
1144.13399158003 ดอยรวก นทธี ศศิวิมล กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 255125512
1145.13399154152 การฝึกด้วยน้ำหนัก การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่เทคนิคการปฏิบัติ สนธยา สีละมาด QS4 ส191ก 2551 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255125514
1146.13399153778 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารน้ำทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ QU105 ว712ก 2551 กรุงเทพมหานคร: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255125515
1147.13399153756 ตำราวิชาการ อาหารเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก QU145.5 ก218ต 2551 กรุงเทพฯ: กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 255125511
1148.13399153728 โภชนศาสตร์ครอบครัว อบเชย วงศ์ทอง QU145 อ245ภ 2551 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 255125515
1149.13399153726 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล ชวนพิศ วงศ์สามัญ QU25 ช271ก 2551 ขอนแก่น: หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, 255125513
1150.13399153733 คู่มือ แปลผลตรวจเลือด เล่มแรก ประสาร เปรมะสกุล, พลเอก QU25 ป411ค 2551 กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 255125511
1151.13399153712 การวิเคราะห์การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาล เพ็ญจันทร์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ QU25 พ53ก 2551 กรุงเทพฯ: หจก.วี.เจ. พริ้นติ้ง, 255125514
1152.13399153358 โรคและยา ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จิรัชฌา อุดมชัยสกุล QV105 จ527ร 2551 กรุงเทพฯ: ศิษฎกรก, 255125513
1153.13399153442 โรคที่ควรรู้และการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ สมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง QV39 ส253ร 2551 พะเยา: กอบคำการพิมพ์, 255125514
1154.13399153351 ยา เล่ม2 พิสิฐ วงศ์วัฒนะ QV55 พ778ย 2551 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 255125513
1155.13399153350 ใช้ยา-ต้องรู้ (เล่ม 2) เรวดี ธรรมอุปกรณ์ QV55 ร767ช 2551 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 255125511
1156.13399153361 เคมีของยา ฉบับ 1 : Medicinal Chemistry Vol.1 โอภา วัชระคุปต์ QV744 อ977ค 2551 กรุงเทพฯ: พี.เอส.พริ้นท์, 255125513
1157.13399152972 แอนติบอดี ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ : Antibody Theory and Applications วัชระ กสิณฤกษ์ QW575 ว382อ 2551 เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255125512
1158.13399152604 Renin-Angiotensin-aldosterone system inhibitor สมชาย เอี่ยมอ่อง, บก. QY135 ส241R 2551 กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 255125513
1159.13399152751 โรคมะเร็ง : อาการทางจิตเวชและการรักษา สมภพ เรืองตระกูล QZ266 ส271ร 2551 กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255125513
1160.13399152498 ฆ่าตัวตายทำไม ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน W864 ศ722ฆ 2551 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประสานมิตร, 255125511
1161.13399152103 วิทยาการระบาดเชิงคลินิกและชีวสถิติ มานพ คณะโต WA105 ม443ว 2551 ขอนแก่น: ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255125515
1162.13399152113 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ สมชาย สุขสิริเสรีกุล WA30 ส241ศ 2551 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255125511
1163.13399152145 สังคมศาสตร์สาธารณสุข(Public Health Social Science) เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร WA31 ช738ส 2551 กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 255125512
1164.13399152114 นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ WA395 ม686น 2551 กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2551255115
1165.13399151098 เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์ บดินทร์ ขวัญนิมิตร WB105 บ116ว 2551 กรุงเทพฯ: ชานเมืองการพิมพ์, 255125516
1166.13399151287 การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย วิทยา ศรีดามา, บก. WB290 ว582ก 2551 กรุงเทพฯ: โครงการตำราจุฬาฯอายุรศาสตร์, 2551255110
1167.13399151123 โรคที่ควรรู้ และ การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ สมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง WB50 ส253ร 2551 พะเยา: เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, 255125512
1168.13399151195 ตำราวิชาการ การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก WB520 ก218ต 2551 กรุงเทพฯ: กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 255125511
1169.13399151180 ดนตรีบำบัด สำนักการแพทย์ทางเลือก WB550 ส691ด 2551 กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 255125511
1170.13399150369 โรคอุบัติใหม่...มหาภัยใกล้ตัว นำชัย ชีววิวรรธน์ WC100 น515ร 2551 กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์, 255125515
1171.13399150347 Update on Pediatric Infectious Diseases 2008 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย WC100 ส293U 2551 กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์(1977)จำกัด, 255125515
1172.13399150359 วิธีดูแลรักษาหวัดและไข้หวัดใหญ่ วรารัก WC510 ว157ว 2551 กรุงเทพฯ: สมิต, 255125515
1173.13399149479 ตำราศัลยศาสตร์ข้อสโพกและข้อเข่าเทียม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย,คณะกรรมการอนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า WE312 ร426ต 2551 กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร, 255125513
1174.13399149501 กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล WE725 ร622ก 2551 ขอนแก่น: สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255125515
1175.13399149495 การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลัง รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล WE725 ร622ก 2551 ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551255116
1176.13399149740 หลักการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วยโรคหืด อรรถการ นาคำ WF553 อ348ห 2551 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255125515
1177.13399147718 ภูมิคุ้มกันโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด วารุณี คุณาชีวะ WH100 ว485ภ 2551 เชียงใหม่: ภาควิชาเทคนิกการแพทย์ คณะเทคนนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255125511
1178.13399147707 คู่มือปฏิบัติการธนาคารเลือด วารุณี คุณาชีวะ WH460 พ866ค 2551 เชียงใหม่: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255125513
1179.13399147849 อวัยวะในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน:พื้นฐานทางการแพทย์ ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์ WI101 ข129อ 2551 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255125515
1180.13399147854 ตำราอายุรศาสตร์ทางเดินอาหารในเวชเวชปฏิบัติ รัฐกร วิไลชนม์ WI140 ร352ต 2551 กรุงเทพ: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551255110
1181.13399147864 ไส้เลื่อนความรู้สำหรับประชาชน พัฒนพงศ์ นาวีเจริญ WI950 พ526ส 2551 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255125511
1182.13399148165 บำบัดเบาหวานด้วยอาหาร ศัลยา คงสมบูรณ์เวช WK819 ศ339บ 2551 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255125512
1183.13399147556 สุขภาพจิต=Mental Health โกศล วงศ์สวรรค์ WM100 ก961ส 2551 กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 255125511
1184.13399147550 บุหรี่กับสุขภาพ : บทบาทของพยาบาลต่อการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ทัศนา บุญทอง WM290 ท363บ 2551 กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 255125516
1185.13399147562 การทำกลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ ภัทราภรณ์ ทุ่งคำปัน WM420 ภ376ก 2551 เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551255114
1186.13399147068 Update on Wound Care 2008 ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย WO700 ช175U 2551 กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร, 255125513
1187.13399146779 การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า ชำนาญ เกียรติพีรกุล WP140 ช533ก 2551 เชียงใหม่: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255125513
1188.13399146488 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เยื้อน ตันนิรันดร WQ200 ย617ว 2551 กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย., 2551255112
1189.13399146012 SLE และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิโรจน์ ไววานิชกิจ WR152 ว712S 2551 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255125511
1190.13399145853 สุขภาพจิตเด็ก ผกา สัตยธรรม WS105 ผ113ส 2551 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255125514
1191.13399145870 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย สกุณา บุญนรากร WS135 ส126ก 2551 นราธิวาส: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 255125519
1192.13399145857 คู่มือโรคผิวหนังเด็ก อมรศรี ชุณหรัศมิ์ WS260 อ289ค 2551 กรุงเทพฯ: ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย, 2551255115
1193.13399145896 ภาวะวิกฤตทางหัวใจในเด็ก รวมถึงการดูแลเด็กหลังผ่าตัดรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิด อภิชัย คงพัฒนโยธิน WS290 อ251ภ 2551 กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก, 255125518
1194.13399145891 การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ electrolyte ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล WS320 ช642ก 2551 นนทบุรี: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2551255115
1195.13399145930 การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก นิตยา ไทยาภิรมย์ WS320 น578ก 2551 เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์, 2551255110
1196.13399145943 การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ WS420 ก768ก 2551 กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 255125518
1197.13399145122 ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุGNRE เพื่อนช่วยจำ(นามแฝง) WT018 พ953ข 2551 กรุงเทพฯ: มปท., 2551255123
1198.13399145136 ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่ ANR (Adult Nursing Review) เพื่อนช่วยจำ(นามแฝง) WT018 พ953ท 2551 กรุงเทพฯ: มปท:, 2551255120
1199.13399145094 การอภิบาลผู้สูงอายุ ทับทิม วงศ์ประยูร WT100 ท354ก 2551 กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 255125515
1200.13399145082 ยากับโรคในผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะเภสัชศาสตร์ WT100 ม246ย 2551 กรุงเทพฯ: นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996), 255125513
1201.13399145137 ผู้ชายถึงผู้ชาย คงความหนุ่มไว้หลังวัย 40 Man to Man : how to stay young after 40 โฌฌารด์, โกล๊ด WT120 ฌ999ผ 2551 กรุงเทพฯ: ปราชญ์เปรียวสำนักพิมพ์, 255125511
1202.13399145084 คู่มือยืดอายุสมอง ศิรินทร ฉันศิริกาญจน WT155 ศ456ค 2551 กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์(1991)จำกัด, 255125511
1203.13399144803 ต้อกระจกภายหลังการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ สบง ศรีวรรณบูรณ์ WW260 ส218ต 2551 กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255125515
1204.13399143541 คู่มือสำหรับใช้สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ วิชา กฏหมายกับวิชาชีพพยาบาล นครินทร์ นันทฤทธิ์ WY032 น131ค 2551 พะเยา : นครนิวส์การพิมพ์, 255125519
1205.13399143637 ข้อควรระวังทางกฏหมายของพยาบาล มานิตย์ จุมปา WY032 ม453ข 2551 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255125515
1206.13399144187 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) สภาการพยาบาล, คณะอนุกรรมการจริยธรรม WY085 ส226น 2551 กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2551255110
1207.13399143780 ทฤษฎีระบบของนิวแมน: การนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล ศรีพรรณ กันธวัง WY086 ศ229ท 2551 เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2551255110
1208.13399144350 คุณภาพการบริหารการพยาบาล พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ WY105 พ466ค 2551 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551255112
1209.13399143738 การบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย WY105 ว585ก 2551 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์, 2551255113
1210.13399144206 บทเรียนจากกรณีศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ WY106 ส236บ 2551 กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2551255119
1211.13399144212 บทบาทของพยาบาลในงานด้านการชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ วิโรจน์ ไววานิชกิจ WY128 ว712บ 2551 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2551255111
1212.13399143987 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 11-15 เอกสารการสอนชุดวิชา 51208 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY152 ส747ก 2551 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255125515
1213.13399143985 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 1-5 เอกสารการสอนชุดวิชา51208 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY152 ส747ก 2551 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255125518
1214.13399143672 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10 เอกสารการสอนชุดวิชา 51208 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY152 ส747ก 2551 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255125517
1215.13399144055 ภาวะช็อคและการพยาบาล วัลภา คุณทรงเกียรติ WY154 ว442ภ 2551 ชลบุรี : ศรีศิลปการพิมพ์, 2551255119
1216.13399143619 การพยาบาลกระดูกและข้อ นภาดล สีหพันธุ์ WY157.599 น196ก 2551 อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 255125519
1217.13399143631 การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ วรรณี สัตยวิวัฒน์ WY157.599 ว272ก 2551 กรุงเทพฯ : หจก.เอ็นพีเพรส, 255125511
1218.13399143687 คู่มือเตรียมความพร้อม วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น(Nursing case of children and adolescents) คณาจารย์สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เครือ่ายภาคเหนือ WY159 ค127ค 2551 นครสวรรค์ : วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เครือข่ายภาคเหนือ, 2551255114
1219.13399143657 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10 เอกสารการสอนชุดวิชา 51207 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY159 ส747ก 2551 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255125514
1220.13399143654 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5 เอกสารการสอนชุดวิชา 51207 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY159 ส747ก 2551 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255125516
1221.13399158731 English for nurses / by Siripen Sutharoj Siripen Sutharoj Bangkok : Thamnasat university press, 2552 2552 10
1222.13399158393 May I help you? พูดอังกฤษง่ายๆ...สไตล์พยาบาล/ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช. กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช, 2552 2552 10
1223.13399158593 แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / โดย สิทธิ์ ธีรสรณ์ สิทธิ์ ธีรสรณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 2552 5
1224.13399158790 องค์การและการบริหารจัดการ = Organization and management / พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์, 2552 2552 1
1225.13399158226 English Grammar in Use ฉบับคำอธิบายภาษาไทยพร้อมคำเฉลย เมอร์ฟีย์, เรย์มอนด์ และศ.สุไร พงษ์ทองเจริญ สำนักพิมพ์ Times Graphics Pte Ltd Singapore ครั้งที่พิมพ์ 16 2552 2552 3
1226.13399160164 การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ : การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด = Management administration of state agencies : comparative analysis of indicators / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กรุงเทพฯ : โฟรเพซ, 2552 2552 3
1227.13399160123 จิตวิทยาทั่วไป = General psychology / กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552 2552 2
1228.13399160125 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย / พิสณุ ฟองศรี พิสณุ ฟองศรี กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2552 2552 2
1229.13399160128 ความสุข 3 อย่าง...สร้างได้ / วิทยา นาควัชระ วิทยา นาควัชระ กรุงเทพฯ : กู๊ดบุ๊ค, 2552 2552 3
1230.13399160129 พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior / ภาวิณี เพชรสว่าง ภาวิณี เพชรสว่าง กรุงเทพฯ : บริษัท วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2552 2552 1
1231.13399160134 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management Information System / พลพธู ปิยวรรณ พลพธู ปิยวรรณ กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552 2552 2
1232.13399160158 การบริหารความเสี่ยงภัย และการประกันภัยในศตวรรษที่ 21 / ฐิติวดี ชัยวัฒน์ ฐิติวดี ชัยวัฒน์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 2552 2
1233.13399160174 พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior / วิภาส ทองสุทธิ์ วิภาส ทองสุทธิ์ กรุงเทพฯ : อินทภาษ, 2552 2552 1
1234.13399160175 อ่านสามก๊ก ถกบริหาร / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2552 2552 2
1235.13399160177 การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง / วิสูตร จิระดำเกิง วิสูตร จิระดำเกิง ปทุมธานี : วรรณกวี, 2552 2552 2
1236.13399160179 ISO 9001:2008 กับงานบริหารงานบุคคลและการฝึกอบรม / ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2552 2552 2
1237.13399160225 คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary &abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ ปราณี ทู้ไพเราะ กรุงเทพฯ : N P Press, 2552 2552 1
1238.13399160252 65 วิธีพูดดีดีได้ใจคน / ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา กรุงเทพฯ : คุณธรรม, 2552 2552 2
1239.13399160275 ถาม-ตอบ ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับ...งานสารบรรณ|การจัดซื้อ-จัดจ้าง|ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ|การฝึกอบรม/การจัดงาน / สุพร พละเสวีนันท์, ไปรมา ไวทยาชีวะ, ปรีดา โทนแก้ว สุพร พละเสวีนันท์, ไปรมา ไวทยาชีวะ, ปรีดา โทนแก้ว นนทบุรี : เอส พี เอส พรินติ้ง, 2552 2552 1
1240.13399160285 การจัดการมุ่งเน้นผลงาน = Results-based management / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล ประเวศน์ มหารัตน์สกุล กรุงเทพฯ : พิมพ์ตะวัน, 2552 2552 2
1241.13399160292 พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี / สุพานี สฤษฎ์วานิช สุพานี สฤษฎ์วานิช ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 2552 2
1242.13399160333 พูดอย่างฉลาด / ยุดา รักไทย, ปานจิตต์ โกฐจนาวรรณ ยุดา รักไทย, ปานจิตต์ โกฐจนาวรรณ กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2552 2552 1
1243.13399160319 ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ / พรพรรณ ภูสาหัส พรพรรณ ภูสาหัส WQ15 พ247ศ 2552 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2552 2552 3
1244.13399160300 หู คอ จมูกเร่งด่วน / กรีฑา ม่วงทอง, ปริยนันท์ จารุจินดา , ธฤต มุนินิทร์นพมาศ กรีฑา ม่วงทอง, ปริยนันท์ จารุจินดา , ธฤต มุนินิทร์นพมาศ, บรรณาธิการ WV100 ห641 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 2552 2552 1
1245.13399158400 สรีรวิทยา 1/ โดยคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะผู้จัดทำ, ชุมพล ผลประมูล ... [และคนอื่นๆ] QT104 ช627ส 2552 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 2552 5
1246.13399159151 มะเร็งเม็ดเลือดขาว สาคร พรประเสริฐ QZ350 ส629ม 2552 เชียงใหม่ : ดาราวรรณการพิมพ์, 2552 2552 1
1247.13399158193 ตำราอายุรศาสตร์ : โรคตามระบบ I / วันชัย วนะชิวนาวิน,สุทิน ศรีอัษฏาพร , วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, บรรณาธิการ WB115 ว426ต 2552 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 2552 11
1248.13399158673 ตำราอายุรศาสตร์ : โรคตามระบบ II / วันชัย วนะชิวนาวิน,สุทิน ศรีอัษฏาพร , วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, บรรณาธิการ WB115 ว426ต 2552 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 2552 3
1249.13399158214 อายุรศาสตร์ 2552 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช WB115 ส873อ 2552 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2552 2552 5
1250.13399159108 Manual of medical diagnosis / บรรณาธิการ, ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วกิติณรงค์, กมลวรรณ จุติวรกุล ชุษณา สวนกระต่าย บรรณาธิการ WB209 ช639M 2552 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 2552 50
1251.13399158334 ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตัน= Pathophysiology and management in carotid artery stenosis / กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม, บรรณาธิการ WG59.c2 ก674ต 2552 เชียงใหม่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 2552 20
1252.13399158859 สุขภาพจิต = Mental Health จุฑารัตน์ สถิรปัญญา WM100 จ631ส 2552 สงขลา : นำศิลป์โฆษณา, 2552 2552 4
1253.13399160144 สารานุกรมแม่ตั้งครรภ์ = Pregnancy Encyclopedia / วิทยา ถิฐาพันธ์ วิทยา ถิฐาพันธ์ WQ200 ว582ส 2552 กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2552 2552 2
1254.13399158292 ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ, วนิดา เปาอินทร์ ... [และคนอื่นๆ] วนิดา เปาอินทร์ WS200 ว171ต 2552 กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2552 2552 9
1255.13399160083 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1/บรรณาธิการโดย เรณู สอนเครือ เรณู สอนเครือ, บก. WY100 ร765น 2552 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2552 2552 5
1256.13399160210 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2 / อภิญญา เพียรพิจารณ์, บรรณาธิการ อภิญญา เพียรพิจารณ์ WY100 อ253น 2552 นนทบุรี : โครงการตำรา สวัสดิการวิชาการ สบช., 2552 2552 1
1257.13399158898 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อย พนิดา ศิริอำพันธ์กุล WY164 พ199ก 2552 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 2552 3
1258.13399158037 เคหพยาบาล : การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง มาลินี ชลานันต์ ... [และคนอื่น ๆ] WY200 ค785 2552 กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย, 2552 2552 10
1259.13399155018 องค์การเพื่อการเรียนรู้ / ยุรพร ศุทธรัตน์ ยุรพร ศุทธรัตน์ กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2552 2552 5
1260.13399157843 กล่องปริศนา คอมพริเคท (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ตะวันส่องสำนักพิมพ์, 2552 2552 1
1261.13399152754 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ QZ4 ล461พ 2552 กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล, 2552 2552 19
1262.13399152491 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ = Health Risk Assessment อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก W.85 อ176ก 2552 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2552 2552 17
1263.13399151243 การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม1 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 5)/บรรณาธิการโดย สมจิต หนุเจริญกุล สมจิต หนุเจริญกุล WB115 ส236ก 2552 กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 2552 59
1264.13399151251 การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3)/บรรณาธิการโดย สมจิต หนุเจริญกุล สมจิต หนุเจริญกุล WB115 ส236ก 2552 กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณธแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 2552 2552 58
1265.13399151258 การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 4)/บรรณาธิการโดย สมจิต หนุเจริญกุล สมจิต หนุเจริญกุล WB115 ส236ก 2552 กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณธแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 2552 2552 55
1266.13399151265 การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4/บรรณาธิการโดย สมจิต หนุเจริญกุล สมจิต หนุเจริญกุล WB115 ส236ก 2552 กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณธแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 2552 2552 58
1267.13399147598 ศัพท์ทางจิตเวช / สงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์ สงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์ WM013 ส132ศ 2552 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2552 2552 129
1268.13399158795 English for Nurses Siripen Sutharoj กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552255210
1269.13399158606 Advanced Excel เจาะลึกการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล / โดย วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255225523
1270.13399158793 วารสาร กทช. 2552 กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 255225521
1271.13399158638 ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS4 / โดย ภัททิรา เหลืองวิลาศ ภัททิรา เหลืองวิลาศ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255225521
1272.13399158475 ฝึกพูดอังกฤษสักประโยคในหนึ่งวัน Moon Dan-Yeol & E2K กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์, 255225525
1273.13399158581 ตำนานแห่งพรีเดน ตอน หม้อต้มมหากาฬ อเล็กซานเดอร์ ลอยด์ กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์, 255225521
1274.13399158563 หนึ่งเดียวในดวงใจ / โดย ฬีฬา (นามแฝง) ฬีฬา กรุงเทพฯ : ยาหยี-ยาใจ, 255225521
1275.13399158565 เรียนพูดอังกฤษ ใน 6 สัปดาห์/ โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล1 สมชาย ชัยธนะตระกูล กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 255225523
1276.13399158490 ขอเพลงให้ตัวเองหน่อย ดีเจพี่ฉอดและดีเจที่อ้อย ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ, 255225521
1277.13399158240 อขิทโร ลูกปัดมนตรา เล่ม 1 วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255225521
1278.13399158243 ไฟฝันวันรัก ณารา กรุงเทพฯ : ปริ๊นเซส, 255225521
1279.13399158322 กฎแห่งกระจก ฉบับการ์ตูน โยชิโนริ โนงุจิ กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW-TO, 255225521
1280.13399158308 รุ่งอรุโณทัย : Breaking dawn เล่ม 2 Stephanie Meyer กรุงเทพฯ : ปราชญ์เปรียว, 255225521
1281.13399158550 English Breakfast Worathep Banglumpu กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์, 255225521
1282.13399158229 วิชาความสุข ธรรมรตา ก : ประพันธ์สาส์น, 255225522
1283.13399158700 อาหารสำหรับหญิงมีครรภ์ / ธัญนันท์ อบถม ; [บรรณาธิการ:มนูญ เจ้ยจู] ธัญนันท์ อบถม กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 255225523
1284.13399158567 English for nursing and health care students / by PeterC. Schwarz and Amporn Thiengtrongdee1 ชวอตซ์, ปีเตอร์ ซี นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255225522
1285.13399158686 เอกสารชุดพัฒนาทักษะการคิด โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล่ม2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด/โดย ทองสุข รวยสูงเนิน ทองสุข รวยสูงเนิน กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า กรุงเทพมหานคร, 255225523
1286.13399158687 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาและอาชีพ / โดยถวัลย์ มาศจรัส ถวัลย์ มาศจรัส กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 255225523
1287.13399158545 รุ่งอรุโณทัย : Breaking dawn เล่ม 1 Stephanie Meyer กรุงเทพฯ : ปราชญ์เปรียว, 255225521
1288.13399158689 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / โดยธนู ทดแทนคุณ และ กานต์รวี แพทย์พิทักษ์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 255225523
1289.13399158570 Speak ง่ายๆ สไตล์พยาบาล / โดย พรฤดี นิธิรัตน์ พรฤดี นิธิรัตน์ นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255225522
1290.13399159152 จิตวิทยาสังคม จำรอง เงินดี กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 255225521
1291.13399158230 รักล้นใจ กรมาศ กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 255225521
1292.13399158765 เคล็ดลับออกกำลังกายให้มีหน้าอกสวย=Your best bust in minutes a day/โดย ซินดี้ ทาร์กอส ซินดี้ ทาร์กอส กรุงเทพมหานคร : BEAR Publishing, 255225525
1293.13399158228 ธาราหิมาลัย ณารา กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 255225522
1294.13399158701 ล้างพิษเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ยั่งยืน / โดยศศิธร ศิริวิมล ศศิธร ศิริวิมล กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 255225523
1295.13399158766 คัมภีร์ผิวสวย หน้าใส เนื้อแน่น ตัวหอม+Reality ที่ทำได้จริง/โดยจิตรา ก่อนนันเกียรติ จิตรา ก่อนันทเกียรติ กรุงเทพมหานคร : จิตรา, 255225525
1296.13399158217 ปฐพีเล่ห์รัก ร่มแก้ว กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 255225521
1297.13399159159 ฉลาดช็อป ฉลาดใช้ ฉลาดออม Chantiri Emily เรียบเรียงโดย อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด, 255225521
1298.13399159161 กิจกรรมสบายใจไกลความเครียด Elkin Allen แปลโดย สัจจะพล ศรีสอ้าน กรุงเทพมหานคร : ดีไลท์พับลิชชิ่ง, 255225521
1299.13399159202 ข้าบดินทร์ เล่ม 1 วรรณวรรธ กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255225521
1300.13399159203 ข้าบดินทร์ เล่ม 2 วรรณวรรธ กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255225521
1301.13399159216 กฎทอง สู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำ วิชัย กอสงวนมิตร นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 255225521
1302.13399159327 Change We Can Believe In (เปลี่ยน สะท้านโลก) อรยา สูตะบุตร และสุภาภรณ์ กาญจน์วีระโยธิน แปล กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 255225521
1303.13399158589 ระบบร่างกายมนุษย์ = Human body / โดย อรกัญญ์ ภูมิโครักษ์ อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ QS4 อ313 2552 กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 255225526
1304.13399158496 สรีรวิทยา เล่ม 2 / ชุมพล ผลประมูล, สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์ บรรณาธิการ QT104 ช627ส 2552 กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 255225525
1305.13399159055 ความรู้เรื่องยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย QV55 ค181 2552 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552255260
1306.13399158899 ตำรับยาสมุนไพร: สืบสาน ส่งต่อ พัฒนา วิบูลย์ เข็มเฉลิม QV767 ว634ต 2552 กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม, 255225521
1307.13399158113 พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology / บรรณาธิการพรรธนมณฑน์ อุชชิน ... [และคนอื่น ๆ] QY4 พ164 2555 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552255210
1308.13399158608 พยาบาลไร้หมวก / หยดน้ำ (เพ็ญลักขณา ขำเลิศ) ; บรรณาธิการชาติชาย มุกสง, วรัญญา เพ็ชรคง เพ็ญลักขณา ขำเลิศ QZ266 พ895พ 2552 กรุงเทพฯ : มีดี กราฟฟิค, 255225522
1309.13399158497 ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา : การรักษาตามแนวสหสาขาสำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อยทางศัลยกรรม = Surgical oncology interdisciplinary approach to common surgical cancers / คณะบรรณาธิการ, ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย ... [และคนอื่นๆ] QZ268 ภ433ศ 2552 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2552255210
1310.13399158910 เนื้องอกและมะเร็งในกุมารศัลยศาสตร์ = Tumors in Pediatric Surgical Practice บรรณาธิการ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา และคณะ QZ275 ส854น 2552 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255225524
1311.13399158806 คู่มือทักษะการสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ฉบับพกพา ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ และคณะ W.62 ศ813ค 2552 กรุงเทพมหานคร : ธนาเพส, 2552255210
1312.13399158360 คู่มือทักษะการสื่อสารสำหรับพยาบาลและนักเรียนพยาบาล / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ W.62 ศ813ค 2552 กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2552255210
1313.13399158816 เวชบำบัดวิกฤต สงขลานครินทร์ Surviving Sepsis Campaign บรรณาธิการ รังสรรค์ ภูรยานนทชัย และคณะ WB105 ร314ว 2552 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255225525
1314.13399158818 ตำราเวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล และคนอื่นๆ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลและคนอื่นๆ,^eบรรณาธิการ. WB105 ส232ว 2552 สมุทรปราการ : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 255225523
1315.13399158537 ตำราเวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลและคนอื่นๆ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลและคนอื่นๆ,^eบรรณาธิการ. WB105 ส232ว 2552 สมุทรปราการ : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 255225529
1316.13399158284 Critical care : towards optimal perfection / บรรณาธิการ,เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ, ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ WB105 อ881C 2552 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2552255210
1317.13399158279 การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์ / คณะบรรณาธิการ:จันทราภา ศรีสวัสดิ์ และคนอื่น ๆ WB115 จ281ก 2552 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2552255220
1318.13399158407 อายุรศาสตร์ 2009 = Current Concepts and Update Treatment (3)/ บรรณาธิการ, สูงชัย อังธารารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] สูงชัย อังธารารักษ์ WB115 ส886อ 2552 กรุงเทพฯ : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, 255225525
1319.13399158454 Manual of medical diagnosis / บรรณาธิการ, ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วกิติณรงค์, กมลวรรณ จุติวรกุล ชุษณา สวนกระต่าย WB209 ช639M 2552 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552255214
1320.13399158248 ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย / สันต์ หัตถีรัตน์ สันต์ หัตถีรัตน์ WB290 ส576ต 2552 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 255225522
1321.13399158022 ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู / บรรณาธิการ, ภัทราวุธ อินทรกำแหง WB320 ต226 2552 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า 255225525
1322.13399159220 คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการ;กันทิมา สิทธิธัญกิจ, พรทิพย์ เติมวิเศษ กันทิมา สิทธิธัญกิจ และ พรทิพย์ เติมวิเศษ, บรรณาธิการ. WB50 ค246 2552 กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 255225521
1323.13399158760 โรคหาย จาก ปลายเท้า/โดยบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล WB537 บ149ร 2552 กรุงเทพฯ: รวมทรรศน์, 255225522
1324.13399158761 นวดไทย 'การนวดไทยแผนโบราณ'/โดยมณีวรรณ เจีย และแม็กซ์ เจีย มณีวรรณ เจีย และแม็กซ์ เจีย WB905 ม139น 2552 เชียงใหม่: Duangkamal, 255225522
1325.13399158831 หวัดเรื้อรัง = Chronic rhinitis / เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ WC510 ส251ห 2552 ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552255210
1326.13399158633 หวัดเรื้อรัง = Chronic rhinitis / เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ WC510 ส251ห 2552 ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255225521
1327.13399158059 เรียนรู้ รับมือ ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่/เรียบเรียง ตุลย์ [นามแฝง] ตุลย์ [นามแฝง] WC515 ต652ร 2552 กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์สุขภาพ, 2552255210
1328.13399158060 ทำอย่างไรไม่ติดไข้หวัดใหญ่ 2009/ศรัญญู ชูศรี ศรัญญู ชูศรี WC515 ศ159ท 2552 กรุงเทพมหานคร : ดีไลท์ลิชชิ่ง, 2552255210
1329.13399158035 ไรฝุ่น และโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก / มุทิตาตระกูลทิวากร, วรรณะ มหากิตติคุณ, ประนุท ตันไพบูลย์ มุทิตา ตระกูลทิวากร WD300 ม244ร 2552 เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 255225525
1330.13399158395 ตำราโรคกระดูกพรุน 1 (Textbook of Osteoposis) ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล WE250 ฉ235ต 2552 กรุงเทพฯ: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552255210
1331.13399158485 ปวดข้อ - ข้อเสื่อมและการประยุกต์กระบวนการพยาบาล / ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, ผศ. WE348 ณ371ป 2552 กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552255210
1332.13399158845 การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ ทนันชัย บุญบูรพงศ์ WF145 ท116ก 2552 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณธแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552255212
1333.13399158474 การติดตามเฝ้าระวังระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด / เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ WG103 ท647 2552 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255225525
1334.13399158788 Essential hematology for general practitioners/บรรณาธิการโดย นภชาญ เอื้อประเสริฐ, อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ WH100 น189E 2552 กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255225525
1335.13399158260 รู้จักและเข้าใจเลือดสิ่งมหัศจรรย์ในร่างกายเรา ศักดา ดาดวง WH100 ม943ร 2552 ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพมหานคร, 255225523
1336.13399158282 คู่มือร้านยา : โรคและยาระบบทางเดินอาหาร / เรียบเรียงโดย จิรัชฌา อุดมชัยสกุล จิรัชฌา อุดมชัยสกุล WI100 จ527ค 2552 กรุงเทพฯ : ศิษฎิกร, 255225525
1337.13399158258 Basic and Clinical Neuroscience 1/ ณัฐ พสุธารชาติ, อรอุมา ชุติเนตร และ นิจศรี ชาญณรงค์, บรรณาธิการ ณัฐ พสุธารชาติ /บรรณาธิการ WL100 ณ321B 2552 กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552255213
1338.13399158223 ประสาทวิทยาทางคลินิก = Clinical neurology / พรภัทร ธรรมสโรช และ เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช, บรรณาธิการ WL140 พ254ป 2552 กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552255215
1339.13399159136 ไมเกรน = Migraine / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WL344 ส846 2552 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2552255260
1340.13399158306 คู่มือกายภาพบำบัด ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก/โดยวิยะดา ศักดิ์ศรี วิยะดา ศักดิ์ศรี WL346 ว678ค 2552 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255225528
1341.13399158312 คู่มือกายภาพบำบัด ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก/โดยวิยะดา ศักดิ์ศรี วิยะดา ศักดิ์ศรี WL346 ว678ค 2552 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255225522
1342.13399158422 การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน = Management of Acute Ischemic Stroke / นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) WL355 น556ก 2552 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255225529
1343.13399159036 การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร / โดย วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช WL355 ว671ก 2552 กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552255221
1344.13399158493 ความปวดและการระงับปวด = Pain & Pain Management ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ และคณะ WL704 ศ287ค 2549 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 255225525
1345.13399158727 จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี มาโนช หล่อตระกูล, นพ. WM100 ม456จ 2552 กรุงเทพฯ: หจก.สวิชาญการพิมพ์, 255225521
1346.13399158175 คู่มือกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการจิตเวชเฉียบพลัน=Occupational therapy manual for acute psychiatric care/เทียม ศรีคำจักร์และสายฝน ซาวล้อม เทียม ศรีคำจักร์ WM450 ท749ค 2552 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255225525
1347.13399158853 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 8 บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน และคณะ WO100 พ247ศ 2552 กรุงเทพมหานคร : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 255225521
1348.13399158246 การดูแลบาดแผลและการป้องกันการติดเชื้อด้วยตนเอง / ธวัช ประสาทฤทธา ธวัช ประสาทฤทธา WO700 ธ392ก 2552 กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 255225525
1349.13399158609 เวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา / บรรณาธิการโดย สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน, เยื้อน ตันนิรันดร WP100 ว896ส 2552 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255225521
1350.13399158966 OB & GYN : Update & Practical VIII/บรรณาธิการ อรรณพ ใจสำราญ...[และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ อรรณพ ใจสำราญ WP100 อ177O 2552 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255225522
1351.13399158273 การพยาบาลมารดาหลังคลอด วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ WQ500 ว729ก 2552 ชลบุรี: โรงพิมพ์ศรีศิลปการพิมพ์., 2552255210
1352.13399158043 กุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ เปรมฤดี ภูมิถาวร ...[และคนอื่น ๆ] WS100 ก246 2552 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255225525
1353.13399158044 กุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ เล่มที่ 2/ บรรณาธิการ เปรมฤดี ภูมิถาวร ...[และคนอื่น ๆ] WS100 ก246 2552 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255225525
1354.13399159344 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป/บรรณาธิการโดย ประยงค์ เวชวนิชสนองและวนพร อนันตเสรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ WS100 ป362ก 2552 กรุงเทพมหานคร: ชานเมืองการพิมพ์, 255225522
1355.13399158875 Clinical Practice in Pediatrics : Challenging Issues บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร และคณะ WS200 C641 2552 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกูำเกล้า, 255225526
1356.13399158350 คู่มือหัตถการในเด็ก / บรรณาธิการ กัญญา ศุภปิติพร,จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ WS200 ค695ม 2552 [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552255283
1357.13399158955 Critical practice in pediatrics : challenging issues/โดยดุสิต สถาวร...[และคนอื่นๆ] ดุสิต สถาวร...[และคนอื่นๆ] WS200 ด381 2552 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 255225529
1358.13399158389 ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา / นวลจันทร์ ปราบพาล ... [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ WS200 น315ป 2552 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552255249
1359.13399158882 Pediatric Endocrinology : Common Problems & Current Management บรรณาธิการ เกวลี อุณจักร และคณะ WS330 ก771P 2552 ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย, 255225523
1360.13399158881 เด็กพิเศษ 6 เพ็ญแข ลิ่มศิลา WS350 พ884ด 2552 กรุงเทพมหานคร : พลอยแกมเพชร, 255225523
1361.13399158031 เวชบำบัดวิกฤตในเด็ก สำหรับกุมารแพทย์และแพทย์ทั่วไป= Pediatric critical care / บรรณาธิการ อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ] WS366 ว896 2552 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 255225525
1362.13399158998 การเล่นในเด็กป่วย / แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร WS380 จ286ก 2552 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์ 255225522
1363.13399158895 ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน / ประเสริฐ อัสสันตชัย, บรรณาธิการ WT30 ป422ป 2552 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552255210
1364.13399158635 จักษุวิทยา / บรรณาธิการโดย วณิชา ชื่นกองแก้ว และ อภิชาติ สิงคาลวณิช WW101 จ211 2552 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255225521
1365.13399158891 โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ บรรณาธิการ สมสงวน อัษญคุณ และคณะ WW140 ส286ร 2552 เชียงใหม่ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255225528
1366.13399158479 ข้อควรระวังทางกฏหมายของพยาบาล/โดยมานิตย์ จุมปา มานิตย์ จุมปา WY032 ม453ข 2552 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255225522
1367.13399158569 พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/โดย ทัศนีย์ ทองประทีป ทัศนีย์ ทองประทีป WY152 ท365พ 2552 กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์, 255225522
1368.13399158438 การดูแลผู้ป่วยให้ตายดี / โดย สันต์ หัตถีรัตน์ สันต์ หัตถีรัตน์ WY152 ส576ก 2552 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 255225521
1369.13399158341 การดูแลแผลกดทับ : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล / บรรณาธิการ, ยุวดี เกตสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ] ยุวดี เกตสัมพันธ์ WY154.5 ย442ก 2552 กรุงเทพฯ : งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช, 2552255210
1370.13399158705 การพยาบาลและเวชปฏิบัติทางนรีเวชกรรม/โดยสมบูรณ์ บุณยเกียรติ สมบูรณ์ บุณยเกียรติ WY156 ส258ก 2552 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เค.ซี. พริ้นติ้ง, 255225521
1371.13399158990 การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีมและเครื่องดูดสูญญากาศ/ โดยดวงกมล ปิ่นเฉลียว, พ.ต.ท.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว, พ.ต.ท.หญิง WY157 ด153ก 2552 กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 25522552110
1372.13399158148 การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ =Nursing obstetrics : complication during pregnancy / สุภาวดี เครือโชติกุล สุภาวดี เครือโชติกุล WY157 ส227 2552 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552255210
1373.13399158231 Respiratory care การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจน / สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ, บรรณาธิการ สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ WY163 ส818R 2552 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255225524
1374.13399158427 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ/โดยชลิดา ธนัฐธีรกุล ชลิดา ธนัฐธีรกุล WY164 ช251ก 2552 ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552255220
1375.13399158594 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่่มีปัญหาสุขภาพ เล่มที่1/โดยพจนา ปิยะปกรณ์ชัย และ อำไพรัตน์ กลิ่นขจร พจนา ปิยะปกรณ์ชัย WY18 พ172ก 2552 นนทบุรี : กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก, 255225525
1376.13399158584 รอบรู้เรื่องมะเร็งและเมนูพิชิตโรค ปณิธิ พุทธกรุณา มายิก, 255225521
1377.13399160039 75 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่อาจจะไม่เหมือนใคร แต่ทำให้รักตัวเองเป็นและรักคนอื่นเป็น / จุฑา จิรชีวะ จุฑา จิรชีวะ กรุงเทพฯ : กู๊ดลัค, 255225521
1378.13399160044 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / พยอม วงศ์สารศรี พยอม วงศ์สารศรี กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 255225523
1379.13399160054 คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ = Aptitude, personality & motivation tests / เขียนโดย จิม บาร์เร็ตต์ ;แปล รัชนี เอนกพีระศักดิ์ จิม บาร์เร็ตต์ ;แปล รัชนี เอนกพีระศักดิ์ กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 255225521
1380.13399160055 หลุดจากกับดัก = Balance scorecard / วิโรจน์ ฤทธาธร วิโรจน์ ฤทธาธร กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255225522
1381.13399160124 กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = A framework for human resource management / โดย Dessler, Gary ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์, สายชล ธำรงโชติ Dessler, Gary ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์ ... [และคนอื่นๆ] กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 255225521
1382.13399160132 การวางแผนและควบคุมการผลิต = Production planning and control / บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ กรุงเทพฯ : ท้อป, 255225522
1383.13399160135 การเขียนบทความ / วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย เชียงใหม่ : บี เอส ดี การพิมพ์, 255225522
1384.13399160136 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ = Language for communication arts / วรวุฒิ ภักดีบุรุษ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 255225523
1385.13399160165 นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ / เจษฎา นกน้อย, บรรณาธิการ เจษฎา นกน้อย, บรรณาธิการ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255225521
1386.13399160166 เข้าใจปัญหาชีวิต (ด้วยแง่คิดจิตวิทยา) / สิทธิโชค วรานุสันติกูล, สุทธิศักดิ์ คณาปราชญน์ สิทธิโชค วรานุสันติกูล, สุทธิศักดิ์ คณาปราชญน์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255225522
1387.13399160168 ความสุข : คู่มือพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุด / มาติเยอ ริการ์ ; สดใส ขันติวรพงศ์ แปล มาติเยอ ริการ์ ; สดใส ขันติวรพงศ์ แปล กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 255225521
1388.13399160172 เขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต / อมิตา อริยอัชฌา อมิตา อริยอัชฌา กรุงเทพฯ : บลิสลอเนส, 255225521
1389.13399160180 บริหารงานและจัดการคนในองค์กรอย่างไรในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ : ไขปัญหา 55 ประเด็นร้อน การบริหารงานองค์การและการบริหารคน / อภิชัย ศรีเมือง อภิชัย ศรีเมือง กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 255225522
1390.13399160181 วัฒนธรรมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น : การทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย / ทิม คีลี่ และสุนันทา เสียงไทย ทิม คีลี่ และสุนันทา เสียงไทย กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255225522
1391.13399160218 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม / ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ, 255225523
1392.13399160249 การคิดและการตัดสินใจ = Thinking and decision making / คณาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 255225523
1393.13399160250 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ = Strategic management / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255225522
1394.13399160251 เกม กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร [ให้เป็นเลิศ] / สมชาติ กิจยรรยง, จีรชา ใจเปี่ยม สมชาติ กิจยรรยง, จีรชา ใจเปี่ยม กรุงเทพฯ : พาวเวอร์ฟูล ไลฟ์, 255225522
1395.13399160253 องค์การเพื่อการเรียนรู้ / ยุรพร ศุทธรัตน์ ยุรพร ศุทธรัตน์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255225523
1396.13399160270 สรรพวิธีจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ = Knowledge management to intelligent organization / บูรชัย ศิริมหาสาคร, พัดชา กวางทอง บูรชัย ศิริมหาสาคร, พัดชา กวางทอง กรุงเทพฯ : แสงดาว, 255225521
1397.13399160271 ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน (ฉบับพร้อมใช้งาน) / ณรงค์วิทย์ แสนทอง ณรงค์วิทย์ แสนทอง กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 255225521
1398.13399160272 พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ / บาร์เนส, มาร์ค, เขียน; ภิเษก ชัยนิรันดร์, เรียบเรียง บาร์เนส, มาร์ค, เขียน; ภิเษก ชัยนิรันดร์, เรียบเรียง กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255225521
1399.13399160279 การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : Idea ดี ๆ ไม่มีวันหมด / เกศินี จุฑาวิจิตร เกศินี จุฑาวิจิตร นครปฐม : เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 255225523
1400.13399160280 สื่อเล็กๆ ที่น่าใช้ในงานพัฒนา / กาญจนา แก้วเทพ กาญจนา แก้วเทพ กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 255225522
1401.13399160282 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 255225521
1402.13399160284 สื่อสารอย่างมีตรรกะ ชนะ (ใจ) ทุกสถานการณ์ = Logical communication / คัตสึมิ, นิชิมูระ,เขียน ; ประวัติ เพียรเจริญ, แปล คัตสึมิ, นิชิมูระ,เขียน ; ประวัติ เพียรเจริญ, แปล กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 255225521
1403.13399160286 การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย : มิติใหม่ของภาครัฐ = Governing by network / สตีเฟ่น โกลด์สมิท และ วิลเลียม ดี. เอกเกอร์ส ; แปลและเรียบเรียงโดย จักร ติงศภัทิย์ และ กฤษฎา ปราโมทย์ธนา สตีเฟ่น โกลด์สมิท และ วิลเลียม ดี. เอกเกอร์ส ; แปลและเรียบเรียงโดย จักร ติงศภัทิย์ และ กฤษฎา ปราโมทย์ธนา กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 255225521
1404.13399160290 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255225521
1405.13399160291 คิดอย่างมีกลยุทธ์ = Senryaku power professional / ไซโต, โยชิโนริ : เขียน ; ประวัติ เพียรเจริญ : แปล ไซโต, โยชิโนริ : เขียน ; ประวัติ เพียรเจริญ : แปล กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 255225521
1406.13399160293 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร / พัชราภรณ์ เนียมมณี พัชราภรณ์ เนียมมณี กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 255225522
1407.13399160294 นโยบายเศรษฐกิจว่าด้วยสวัสดิการสังคม : บทวิเคราะห์ประสบการณ์ในประเทศตะวันตก / เอื้อมพร พิชัยสนิธ เอื้อมพร พิชัยสนิธ ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255225521
1408.13399160295 คิดด้วยภาพ = Think in Pictures / คัตสึมิ, นิชิมูระ : เขียน ; ประวัติ เพียรเจริญ, แปลและเรียบเรียง คัตสึมิ, นิชิมูระ : เขียน ; ประวัติ เพียรเจริญ, แปลและเรียบเรียง กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 255225522
1409.13399160299 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย / เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 255225521
1410.13399160301 ออกรายงานด้วย iReport / วรเศรษฐ สุวรรณิก วรเศรษฐ สุวรรณิก กรุงเทพฯ : วรรณิก, 255225522
1411.13399160302 เทคนิคการเขียนบันทึกเสนอ และการเกษียนหนังสือ / กิจคณิตพงศ์ อินทอง กิจคณิตพงศ์ อินทอง กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 255225522
1412.13399160309 คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ข. นักวิชาการเงินและบัญชี / สิงห์ทอง บัวชุม สิงห์ทอง บัวชุม กรุงเทพฯ : เดอร์เบสท์ เซ็นเตอร์, 255225521
1413.13399160310 เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ / สิงห์ทอง บัวชุม สิงห์ทอง บัวชุม กรุงเทพฯ : เดอร์เบสท์ เซ็นเตอร์, 255225521
1414.13399160185 สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง 121 ชนิด / จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก QV766 จ653ส 2552 กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255225522
1415.13399160212 สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research / อรุณ จิรวัฒน์กุล อรุณ จิรวัฒน์กุล WA900 อ174ส 2552 กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 255225523
1416.13399160257 ตำราอายุรศาสตร์สำหรับทันตแพทย์ / วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา WB115 ตท367 2552 กรุงเทพฯ : โครงการตำราจุฬาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255225521
1417.13399160226 ศาสตร์แห่งความอ่อนเยาว์ และสุขภาพดีตลอดกาล / พรพิมล ศิริกุล พรพิมล ศิริกุล WB327 พ249ศ 2552 กรุงเทพฯ : ชิชินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 255225522
1418.13399160222 อาหารรักษาโรค / อุทัยวรรณ วิสุทธากุล อุทัยวรรณ วิสุทธากุล WB400 อ677 2552 กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 255225521
1419.13399160186 สมุนไพรบำบัดเบาหวาน 150 ชนิด / จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก WK815 จ249ส 2552 กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสาธารณสุข, 255225522
1420.13399160330 การดูแลบุคคลที่มีภาวะอารมณ์ซึมเศร้า / ประภาศรี ทุ่งมีผล ประภาศรี ทุ่งมีผล WY160 ป171ก 2552 นครสวรรค์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์, 255225521
1421.13399160157 ภูมิแพ้ แก้ง่าย = Health care for allergies / สวีซือต๋า, หยางเสี่ยนหง, เฉินจือหลิง, เขียน ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, ผู้แปล สวีซือต๋า, หยางเสี่ยนหง, เฉินจือหลิง, เขียน ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, ผู้แปล WD300 ส439ภ 2552 กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 255225524
1422.13399159776 แนวทางเวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา/บรรณาธิการ สมชัย นิรุตติศาสตร์ และคณะ สมชัย นิรุตติศาสตร์ และคณะ, บรรณาธิการ. WQ100 ส162น 2552 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552255210
1423.13399156219 กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน มกราพันธุ์ จูฑะรสก กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 255225525
1424.13399156824 จำแม่น ไม่มีลืม = Learn to Remember โอ เบรน, โดมินิค กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255225523
1425.13399143862 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล/บรรณาธิการโดย สุปาณี เสนาดิสัย สุปาณี เสนาดิสัย WY101 ส825ค 2552 กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, 2552255222
1426.13399143969 การพยาบาลและเวชปฏิบัติทางนรีเวชกรรม/โดยสมบูรณ์ บุณยเกียรติ สมบูรณ์ บุณยเกียรติ WY156 ส258ก 2552 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เค.ซี. พริ้นติ้ง, 2552255211
1427.13399154142 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = HUMAN ANATOMY วิไล ชินธเนศ, และคณะ QS4 ว725ก 2552 กรุงเทพฯ: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552255210
1428.13399153753 สเต็มเซลล์ ยาเพื่ออนาคต = Stem cell Hope for the Hopless สมศักดิ์ วรคามิน QU325 ส284ส 2552 กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์, 255225522
1429.13399153389 เภสัชวิทยา: เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology: principles and exercises ณัฐวุธ สิบหมู่ QV18 ณ363ภ 2552 กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 255225525
1430.13399152963 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล/โดย จินตนา อาจสันเที๊ยะ จินตนา อาจสันเที๊ยะ QW50 จ483จ 2552 กรุงเทพฯ: หจก.บางกอกบล๊อก, 2552255262
1431.13399152958 แบคทีเรียและโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในช่องปาก = Bacteria and common infectious diseases in the oral cavity รวี เถียรไพศาล QW65 ร168บ 2552 สงขลา: ไอคิว มีเดีย, 255225525
1432.13399152140 ระบาดวิทยา = Epidemiology ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร WA105 พ981ร 2552 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255225525
1433.13399149517 ตำรากระดูกหักในเด็ก กมลพร แก้วพรสวรรค์ WE175 ก136ต 2552 กรุงเทพฯ: โครงการตำรา- ศิริราช, 2552255216
1434.13399149542 กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม = Physical Therapy in Cervucal Spondylosis รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล WE725 ร622ก 2552 ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255225526
1435.13399149482 กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม = Physical Therapy in Cervical Spondylosis รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล WE725 ร622ก 2552 ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255225523
1436.13399148053 สรีรวิทยาของไต ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์และของกรดด่าง = Renal Physiology Electrolytes and Acid-Base Disorders ดุสิต จิรกุลสมโชค WJ301 ด764ส 2552 ขอนแก่น: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น, 2552255210
1437.13399148335 ความปวดและการระงับปวด = Pain & Pain Management 2 ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ WL704 ศ287ค 2552 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 2552255210
1438.13399146781 การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช = Operative Gynecologic Laparoscopy โกวิท คำพิทักษ์ WP660 ก951ก 2552 กรุงเทพฯ: คลังนานาวิทยา, 255225525
1439.13399143910 การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ผ่องพรรณ อรุณแสง WY152 ผ225ก 2552 ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น, 2552255210
1440.13399144333 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2/พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร WY152 พ587ก 2552 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552255219
1441.13399154513 ศาสตร์การเขียน สุทิติ ขัตติยะ กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255225525
1442.13399154517 การสร้างและการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา สมาน จันทะดี กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า, 255225525
1443.13399155008 ธรรมชาติช่วยชีวิต วู, ทอม กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์., 255225525
1444.13399155015 "กระเพาะอาหาร"อวัยวะที่ไม่ได้มีไว้แค่ย่อยอาหาร พิมลวัลย์ ดีงามสุข กรุงเทพฯ: ฟีลกูด, 255225523
1445.13399155024 รวยได้ไม่ต้องเครียด Happy BIZ คมกฤติ ฉายารัตนากร กรุงเทพฯ: MINIBEAR PUBLISHING, 255225521
1446.13399155034 วิธีสร้างลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่ดีให้ลูก มัลลิ่นส์, แอนดรูว์ กรุงเทพ: รักลูกกรุ๊ป, 255225524
1447.13399156205 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ กรุงเทพฯ: PRO-TEXTS, 2552255210
1448.13399156352 สแกนกรรม กฤษณา สุยะมงคล กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี, 255225521
1449.13399156364 เมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลง ชาญชัย อธิปญโญ กรุงเทพ: Dดี, 255225522
1450.13399156366 ห้าวันที่ฉันตื่น กับ ติช นัท ฮันห์ สหรัฐ เจตมโนรมย์ กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ธรรมะ, 255225521
1451.13399156772 อัจฉริยะสร้างสุข วนิษา เรซ กรุงเทพฯ: อัจฉริยะสร้างได้, 255225523
1452.13399156800 สปาอารมณ์ : Emotional Wellness โอโช กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์, 255225521
1453.13399156811 เมื่อคุณรู้ล่วงหน้า เดย์, ลอร่า กรุงเทพฯ: ต้นไม้, 255225521
1454.13399156812 กรรมติดปีก อ.อิทธิเวท (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ไพลิน, 255225521
1455.13399156814 แนวทางสู่ความสุข อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรุงเทพฯ: freemindbook, 255225525
1456.13399156822 เรียนรู้ เท่าทัน ค้นหา ความลับแห่งจิตใจ สู่เส้นทางของความสำเร็จ โอซาวะ, มากิโกะ กรุงเทพ: สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 255225522
1457.13399157207 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows กัลยา วานิชย์บัญชา กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 255225523
1458.13399153772 หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัด รุจิรา สัมมะสุต QU145 ร661ห 2552 กรุงเทพ: สุพัตราการพิมพ์, 255225525
1459.13399153734 คู่มือ แปลผล ตรวจเลือด ประสาร เปรมะสกุล, พลเอก QU25 ป411ค 2552 กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 255225528
1460.13399153742 คู่มือ แปลผลตรวจเลือด เล่มแรก ประสาร เปรมะสกุล, พลเอก QU25 ป411ค 2552 กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 255225528
1461.13399153447 เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด นารัต เกษตรทัต QV150 น481ภ 2552 กรุงเทพมหานคร: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255225525
1462.13399153414 การบริหารยา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ธิดา นิงสานนท์ QV15 ธ581ก 2552 กรุงเทพ: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 255225528
1463.13399153399 Pharmacotherapy in infectious diseases 2009 นารัต เกษตรทัต QV250 น481P 2552 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 255225525
1464.13399153370 อีมัลชันและยาเหน็บ มัณฑนา ภาณุมาภรณ์ QV38 ม335อ 2552 กรุงเทพฯ: โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 255225525
1465.13399153404 คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง สภาการพยาบาล QV55 ส226ค 2552 กรุงเทพฯ: สภาการพยาบาล, 2552255210
1466.13399153364 ภาวะเป็นพิษจากสาร ออร์กาโนฟอสฟอรัส และ คาร์บาเมต วินัย วนานุกูล QV605 ว621ภ 2552 กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255225526
1467.13399153394 เภสัชวิทยา คณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย QV738 ค127ภ 2552 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 255225525
1468.13399153355 คัมภีร์ยาสมุนไพรไทย ธรรมนิตย์ QV767 ธ339ค 2552 กรุงเทพฯ: ไทยคลอลิตี้บุ๊คส์, 255225523
1469.13399152944 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเอชไอวี ในบุคคลากรทางการแพทย์จากการทำงาน...ระบาดวิทยาและการป้องกัน นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล QW170 น243ก 2552 กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 255225528
1470.13399152967 จับเข่าคุยกับเรื่องไวรัสตับอักเสบบี : ภัยเงียบที่ป้องกันและรักษาได้ ยง ภู่วรวรรณ QW170 ย113จ 2552 กรุงเทพมหานคร: ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ, 255225525
1471.13399152948 การตรวจพิสูจน์เชื้อราก่อโรคทางห้องปฎิบัติการ บงกชวรรณ สุตะพาหะ QW180 บ113ก 2552 เชียงใหม่: โครงการส่งเสริมงานแต่งตำราคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทลัยเชียงใหม่, 255225525
1472.13399152745 มะเร็งไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ธรรมปราโมทย์ QZ201 ธ348ม 2552 กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 255225523
1473.13399152748 หนทางพิชิตมะเร็ง ธรรมปราโมทย์ QZ201 ธ348ห 2552 กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 255225523
1474.13399152759 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2 สุจินดา ริมศรีทอง QZ4 ส754พ 2552 กรุงเทพฯ: โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2552255210
1475.13399152529 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ : การประเมินและการนำไปใช้ นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส W84.41 น722ค 2552 ขอนแก่น: ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255225523
1476.13399152484 คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) W84 ส691ค 2552 กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช), 255225523
1477.13399152518 คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) W84 ส691ค 2552 กรุงเทพมหานคร: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 255225524
1478.13399152148 การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น ดวงพร คำนูญวัฒน์ WA18 ด211ก 2552 กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวทิยาลัยมหิดล, 255225522
1479.13399151169 Critical Care : The Model of Holistic Approach 2008-2009 เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ WB105 อ881C 2552 กรุงเทพฯ: สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 255225525
1480.13399151181 คู่มือโรค ปราณี ทู้ไพเราะ WB110 ป446ค 2552 กรุงเทพฯ: N P Press Limited Partnership, 255225528
1481.13399151316 Ramathibodi Clinical Update in Medicine 2009 Best Optimal Treatment in Internal Medicine สมนึก สังฆานุภาพ WB115 ส253R 2552 กรุงเทพ: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 2552255210
1482.13399151221 คู่มือตรวจโรคด้วยตนเเองเบื้องต้น รู้ทันท่วงที ก่อนที่จะสายเกินแก้ ! ปิติกานต์ บูรณาภาพ WB290 ป615ค 2552 กรุงเทพฯ: วิทยสถาน, 2552255210
1483.13399151187 ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภัทราวุธ อินทรกำแหง WB320 ภ378ต 2552 กรุงเทพฯ: โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2552255214
1484.13399150364 Update on Pediatric Infectious Diseases 2009 อังกูร เกิดพาณิช WC100 อ487U 2552 กรุงเทพฯ: สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 255225525
1485.13399149565 ตำราโรคกระดูกพรุน 2 (Textbook of Osteoposis) ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล WE250 ฉ235ต 2552 กรุงเทพฯ: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552255210
1486.13399149536 ปวดข้อ - ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ WE348 ณ371ป 2552 กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เพรส, 255225522
1487.13399149534 ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ WE348 ณ371ป 2552 กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เพรส, 255225528
1488.13399149549 เรียนรู้สู้กระดูกเสื่อม ถาวร สุทธิยุทธ์ WE348 ถ332ร 2552 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255225523
1489.13399149485 โรคกระดูกคอเสื่อม ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ WE725 ต237ร 2552 เชียงใหม่: โครงการตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255225523
1490.13399149971 การติดตามเฝ้าระวังระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ WG103 ท649ก 2552 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255225524
1491.13399149995 เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลิอด สมใจ หวังศุภชาติ WG500 ส237อ 2552 กรุงเทพมหานคร: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 255225525
1492.13399147767 เวชปฏิบัติทางโลหิตวิทยา วิชัย ประยูรวิวัฒน์ WH120 ว543ว 2552 กรุงเทพมหานคร: สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 255225525
1493.13399147722 ภาวะโลหิตจางและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สาคร พรประเสริฐ WH155 ส629ภ 2552 เชียงใหม่: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552255210
1494.13399147752 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย กุลนภา ฟู่เจริญ WH160 ก726ก 2552 ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255225525
1495.13399147742 ธาลัสซีเมียแบบองค์รวม อรุณี เจตศรีสุภาพ WH160 อ419ธ 2552 ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552255210
1496.13399147732 กระบวนการห้ามเลือดและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้านกระบวนการห้ามเลือด อำพร ไตรภัทร WH310 อ689ก 2552 ขอนแก่น: คณะแทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552255220
1497.13399147881 เดินทางบนทางเดินอาหาร ตรีชฎา บุญจันทร์ WI100 ต181ด 2552 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 2552255219
1498.13399148042 Practical Dialysis in the year 2009 ธนิต จิรนันท์ธวัช WJ378 ธ262P 2552 กรุงเทพ: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2552255211
1499.13399148160 เบาหวานศาสตร์ (Diabetes) พระเทวินทร์ เทวินโท WK810 พ333บ 2552 กรุงเทพฯ: บริษัทรุ่งแสงการพิมพ์จำกัด, 255225525
1500.13399148376 คู่มือดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น ปิติกานต์ บูรณาภาพ WL346 ป615ค 2552 กรุงเทพฯ: ยูโรปา เพรส บจก., 255225523
1501.13399148375 คู่มือ กายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก วิยะดา ศักดิ์ศรี WL346 ว678ค 2552 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255225521
1502.13399148380 คู่มือกายภาพบำบัด ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก วิยะดา ศักดิ์ศรี WL346 ว678ค 2552 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255225529
1503.13399147575 จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล ทัศนีย์ ทองประทีป WM100 ท365จ 2552 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255225522
1504.13399147607 สมาธิบำบัดทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต= Meditation Therapy in Psychiatry and Medtal Health ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ WM420 ธ395ส 2552 ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255225525
1505.13399147071 ตำราศัลยศาสตร์: พื้นฐานศัลยศาสตร์และอาการของโรคศัลยกรรมสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป วุฒิชัย ธนาพงศธร WO100 ว865ต 2552 กรุงเทพฯ: ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, 255225527
1506.13399146509 สูตินรีเวชทันยุค : OB - GYN in practice 2009 มลคล เบญจาภิบาล WQ100 ม197ส 2552 กรุงเทพฯ: ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 255225525
1507.13399146506 ตำราสูติศาสตร์ มานี ปิยะอนันต์ WQ100 ม455ต 2552 กรุงเทพฯ: ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 255225525
1508.13399146585 เตรียมความพร้อมแก่คุณแม่มือใหม่ นาถศิริ สุวรรณกุล WQ150 น464ต 2552 กรุงเทพฯ: ไพลิน, 255225523
1509.13399146527 ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก M&CNR (Maternal and Child Nursing Review) เพื่อนช่วยจำ(นามแฝง) WQ18 พ953ท 2552 กรุงเทพฯ: มปท:, 2552255220
1510.13399146552 คู่มือตั้งครรภ์ทันสมัย ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ WQ200 ป622ค 2552 กรุงเทพฯ: พริม, 255225526
1511.13399146532 เวชศาสตร์ปริกำเนิดในเวชปฏิบัติ วิทยา ถิฐาพันธ์ WQ210 ว582ว 2552 กรุงเทพฯ: สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย, 2552255210
1512.13399146542 เวชศาสตร์ปริกำเนิด ข้อถกถียงในเวชปฏิบัติปริกำเนิด วิทยา ถิฐาพันธ์ WQ210 ว582ว 2552 กรุงเทพฯ: สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย, 2552255210
1513.13399146513 การพยาบาลสูติศาสตร์: ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ สุภาวดี เครือโชติกุล WQ240 ส839ก 2552 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2552255214
1514.13399146018 หมอผิวหนังนั่งคุยเรื่อง "สะเก็ดเงิน" ประวิตร อัศวนนท์ WR205 ป376ห 2552 กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชซิ่ง, 255225523
1515.13399145954 คู่มือเลี้ยงลูก ชนิกา ตู้จินดา WS113 ช149ค 2552 กรุงเทพฯ: รักลูก, 255225524
1516.13399145939 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย สกุณา บุญนรากร WS135 ส126ก 2552 สงขลา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 255225521
1517.13399145903 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด : ตำราศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก กัลยาณกิติ์ กิติยากร สุกษม อัตนวานิช WS290 ส738ร 2552 กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2552255210
1518.13399145920 คลื่นไฟฟ้าหัวใจในเด็ก อนันต์ โฆษิตเศรษฐ WS290 อ168ค 2552 กรุงเทพฯ: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 255225525
1519.13399144866 โรคหูตามอาการและอาการแสดง ลลิดา เกษมสุวรรณ WV100 ล145ร 2552 กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.เพรส, 255225525
1520.13399144814 ตำราจักษุพยาธิวิทยา วสี ตุลวรรธนะ WW620 ว362ต 2552 NULL: หจก เวิลด์ออฟเซ็ท, 2552255210
1521.13399144718 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล กมลวิช เลาประสพวัฒนา WX167 ก137ร 2552 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 255225525
1522.13399144018 การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฏิบัติ วิจิตร ศรีสุพรรณ WY020.5 ว523ก 2552 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255225522
1523.13399143692 การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1 คาร์เปนนิโต, โมเยท WY100 ค336ก 2552 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2552255213
1524.13399143648 การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 คาร์เปนนิโต, โมเยท WY100 ค336ก 2552 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2552255211
1525.13399143763 กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก พรศิริ พันธสี WY100 พ282ก 2552 กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2552255210
1526.13399144400 กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก วิจิตรา กุสุมภ์ WY100 ว528ก 2552 กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2552255215
1527.13399144147 คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่มที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล WY100 ว585ค 2552 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2552255217
1528.13399143746 คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล WY100 ว585ค 2552 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 255225529
1529.13399143825 ถามและตอบ: การบริหารหอผู้ป่วย เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ WY105 ส945ถ 2552 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล, 255225523
1530.13399144273 การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆ ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ WY152 ล461ก 2552 กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2552255218
1531.13399143871 การพยาบาลผู้สูงอายุ ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ WY152 ว344ก 2552 ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, 2552255220
1532.13399143988 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 11-15 เอกสารการสอนชุดวิชา 51208 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY152 ส747ก 2552 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255225521
1533.13399143812 การพยาบาลผู้สูงอายุ อรวรรณ แผนคง WY152 อ373ก 2552 กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2552255210
1534.13399143830 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม1 วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์,บก WY157 ว256ก 2552 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255225525
1535.13399143842 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม3 ศุภวดี แถวเพีย WY157 ศ178ก 2552 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255225523
1536.13399143841 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม3 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ WY157 ศ178ก 2552 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255225524
1537.13399143975 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ WY159 ม246ต 2552 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 255225525
1538.13399143724 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม1(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ WY159 ม246ต 2552 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 255225523
1539.13399144243 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ ชลิดา ธนัฐธีรกุล WY164 ช251ก 2552 ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552255215
1540.13399143974 เคหพยาบาล: การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ศูนย์ฝึกอบรมปฏฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย WY200 ศ813ค 2552 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255225525
1541.13399159952 เทวปักษี เล่ม 1 ลักษณวดี [นามแฝง] กรุงเทพฯ : บ้านวรรณกรรม, 2553 2553 1
1542.13399159953 เทวปักษี เล่ม 2 ลักษณวดี [นามแฝง] กรุงเทพฯ : บ้านวรรณกรรม, 2553 2553 1
1543.13399160033 คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary &abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ ปราณี ทู้ไพเราะ กรุงเทพฯ : N P Press, 2553 2553 2
1544.13399160050 อีกสักครั้ง--ขอใจได้มีรัก / ญาณิน ญาณิน กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2553 2553 1
1545.13399160156 เทคนิควิธีประเมินโครงการ พิสณุ ฟองศรี กรุงเทพฯ: บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2553 2553 3
1546.13399160199 กินบัวบกลดความดันกันเบาหวาน / สุวิมล โต่นวุธ สุวิมล โต่นวุธ นนทบุรี : กรีน-ปัญญาณ, 2553 2553 1
1547.13399160227 โปรแกรมล้างพิษเพื่อสุขภาพ หุ่นสวย ผิวใส ห่างไกลโรค / เคท สิริโสภณ เคท สิริโสภณ กรุงเทพฯ : Feel Good, 2553 2553 3
1548.13399160298 สร้าง Mind Map อย่างชาญฉลาด ด้วย MindManager / อาณัติ รัตนถิรกุล อาณัติ รัตนถิรกุล กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553 2553 3
1549.13399160334 แกะรอยโจโฉ ปราชญแห่งการปกครอง/เสี้ยวจันทร์ เสี้ยวจันทร์ กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2553 2553 1
1550.13399160232 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 8-15 = Occupational health and safety management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA400 ม246อ 2553 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 5
1551.13399158925 โรคคลาสสิก มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไต รู้ทัน ป้องกันไว้ก่อนจะาสยเกินแก้ อุษา บุษบาโสภณ WB115 อ864ร 2553 นนทบุรี : เอ็นเคกรุ๊ป พับลิชชิ่ง, 2553 2553 10
1552.13399160200 เทคนิคในการทำให้จิตใจของผู้ป่วยที่เคยได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมั่นคงขึ้น = Stabilization techniques for psychotraumatized patients / ณัฐวัฒน์ งามสมุทร ... [และคนอื่นๆ] ณัฐวัฒน์ งามสมุทร, ดาวชมพู พัฒนาประภาพันธุ์, นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์, ศุภรา เชาว์ปรีชา, สุชาติ พหลภาคย์ WM420 ท591 2553 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2553 2553 1
1553.13399160321 ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ / พรพรรณ ภูสาหัส พรพรรณ ภูสาหัส WQ15 พ247ศ 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553 2553 1
1554.13399160061 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย หน่วยที่ 8-15 = Disaster management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA250 ส418ก 2553 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 1
1555.13399158317 การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน : การจัดบริการพยาบาลในโรงเรียน/ โดยปิยะนุช จิตตนูนท์ ปิยะนุช จิตตนูนท์ WA350 ป621ก 2553 สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์, 2553 2553 8
1556.13399158168 ตำราอายุรศาสตร์สัญจร.^nเล่ม 2 = RCPT textbook of medicinevolume 2 / บรรณาธิการ อมร ลีลารัศมี ... [และคนอื่น ๆ ] WB100 ต367 2553 กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2553 2553 5
1557.13399158295 อายุรศาสตร์ทันยุค 2553 = Update in internal medicine 2010/ บรรณธิการ รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์,วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, , อภิรดี ศรีวิจิตรกมล WB100 ร636อ 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 2553 10
1558.13399158376 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1/โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล WB115 ค961ก 2553 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 2553 10
1559.13399159013 อายุรศาตร์ประยุกต์ 7 ชัยยุทธ เจริญธรรม และคณะ WB115 ช421อ 2553 เชียงใหม่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 2553 2
1560.13399158480 ตำราแทงเข็ม-รมยา และ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ของ หมอไสว มาลยเวช / โดยหมอไสว มาลยเวช(ไพศาล มาลาพันธุ์ ) ไสว มาลยเวช WB369 ส179ต 2553 กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553 2553 2
1561.13399158329 Clinical practice in gastroenterology/บรรณาธิการโดย สถาพร มานัสสถิตย์, สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, อุดม คชินทร WI100 ค173 2553 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 2553 2553 18
1562.13399160102 Basic and Clinical Neuroscience 1/ ณัฐ พสุธารชาติ, อรอุมา ชุติเนตร และ นิจศรี ชาญณรงค์, บรรณาธิการ ณัฐ พสุธารชาติ /บรรณาธิการ WL100 ณ321B 2553 กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 2553 2
1563.13399158860 จุดประกาย เปลี่ยนโฉมประเทศไทยปลอดควันบุหรี่ ประกิต วาทีสาธกกิจ WM290 ป196จ 2553 กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2553 2553 1
1564.13399158299 สูตินรีเวชวิทยาพื้นฐาน = Basic OB & GYN / บรรณาธิการ,เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์, จิตติมา รุจิเวชพงศธร, ภาวินพัวพรพงษ์ บรรณาธิการ,เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์, จิตติมา รุจิเวชพงศธร, ภาวินพัวพรพงษ์ WQ100 ส244 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 2553 10
1565.13399158620 สารพัน Newborn care สไตล์ศิริราช^nเล่ม 1 / บรรณาธิการ พิมล วงศ์ศิริเดช WQ100 ส671 2553 กรุงเทพฯ : สาขาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 2553 8
1566.13399159410 ก้าวทันโภชนาการกับชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย/อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธุ์ และ สุภาพรรณ ตันตราชีวธร อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธุ์ และ สุภาพรรณ ตันตราชีวธร WS115 อ462ก 2553 กรุงเทพมหานคร : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 2553 2553 4
1567.13399160235 เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลหน่วยที่ 7-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) = Nursing concept and process / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY100 ส747ม 2553 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 5
1568.13399160237 เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลหน่วยที่ 1-6 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) = Nursing concept and process / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY100 ส747ม 2553 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 9
1569.13399159997 เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลหน่วยที่ 1-6 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY100 ส747ม 2553 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 11
1570.13399158916 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2 / บรรณาธิการโดย อภิญญา เพียรพิจารณ์ อภิญญา เพียรพิจารณ์ WY100 อ253น 2553 นนทบุรี : โครงการตำรา สวัสดิการวิชาการ สบช., 2553 2553 31
1571.13399158178 ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล = Basic skills in nursing / สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน,ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ WY101 ส732ท 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 2553 10
1572.13399158745 การบริหารการพยาบาล / โดยอมร สุวรรรนิมิตร อมร สุวรรณนิมิตร WY105 อ16ก 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
1573.13399158740 การพยาบาลปฐมภูมิกับการสร้างเสริมพลังอำนาจชุมชน / โดย อมร สุวรรณนิมิตร อมร สุวรรณนิมิตร WY106 อ16ก 2553 มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2553 2553 1
1574.13399158464 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2553 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2553 2553 55
1575.13399158465 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2553 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2553 2553 55
1576.13399158462 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2553 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2553 2553 5
1577.13399159114 การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย/บรรณาธิการโดย ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, บรรณาธิการ WY152 ก274 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553 2553 64
1578.13399158038 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย =Oncology nursing : prevention and caring / พัสมณฑ์คุ้มทวีพร พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร WY156 พ587ก 2553 กรุงเทพฯ : ฮายาบุสะ กราฟฟิก, 2553 2553 20
1579.13399158373 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม1 / บรรณาธิการโดยวรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ WY157 ก227 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553 2553 10
1580.13399158742 การพยาบาลในระยะคลอด / โดยพร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม WY157 พ17ก 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
1581.13399159998 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ / ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย, ผู้แต่ง; กรองกาญจน์ ศิริภักดี, ผู้ปรับปรุง ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย, ผู้แต่ง; กรองกาญจน์ ศิริภักดี, ผู้ปรับปรุง WY159 ป191ก 2553 นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 5
1582.13399158746 การบำบัดทางจิตเวชและการให้การพยาบาล = Psychiatrictherapies and nursing interventions / โดยนริสา วงศ์พนารักษ์ นริสา วงศ์พนารักษ์ WY160 น256ก 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
1583.13399160130 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย พจนา ปิยะปกรณ์ชัย WY163 พ172ก 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553 2553 1
1584.13399158361 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล = Trends &Issue of Nursing Profession/ วิจิตรา กุสุมภ์...(และคณะ) วิจิตรา กุสุมภ์ WY16 ว528ป 2553 กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2553 2553 3
1585.13399158741 กฏหมายและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาล=Low and ethics for nurse/โดย พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม และ ชำนาญ มีนิยม พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม และ ชำนาญ มีนิยม WY32 พ17ก 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
1586.13399158737 ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม : แนวคิดและการประยุกต์ในการพยาบาลสูติศาสตร์ / โดยพร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม WY86 พ17ท 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
1587.13399158744 ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม : แนวคิดและการประยุกต์ / โดยพร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม WY86 พ17ท 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
1588.13399155026 รู้เขา รู้เรา เริงศักดิ์ ปานเจริญ กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553 2553 3
1589.13399151330 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล WB115 ค961ก 2553 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 2553 9
1590.13399152781 เวชพันธุศาสตร์พื้นฐาน มหัทธนา กมลศิลป์ QZ050 ม224ว 2553 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2553 2553 8
1591.13399151242 ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2 : โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WB110 ส846ต 2553 กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2553 2553 3
1592.13399149791 วัณโรคในเด็ก / จามรี ธีรตกุลพิศาล จามรี ธีรตกุลพิศาล WF415 จ313ว 2553 ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553 2553 15
1593.13399149781 ดูแล "ปอด" ให้ปลอดโรค / ดารณีกร ขันธุ์ม่าน ดารณีกร ขันธุ์ม่าน WF600 ด422ด 2553 กรุงเทพฯ: Fell Good, 2553 2553 3
1594.13399143959 การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย WY108 ว171ก 2553 สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553 2553 15
1595.13399144410 การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ วิจิตร ศรีสุพรรณ WY154.5 ว523ก 2553 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., 2553 2553 140
1596.13399144217 คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว = Working with the family / สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ WY200 ส661ย 2553 กรุงเทพ : หมอชาวบ้าน, 2553 2553 12
1597.13399158200 Tell No One : อย่าบอกใคร ฮาร์ลาน โคเบน ผู้แปล : อริณี เมธเศรษฐ กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 255325531
1598.13399158483 นางฟ้าในมือซาตาน มณีจันทร์ กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 255325531
1599.13399158484 รักที่ต้องมนตรา ทมยันตี กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255325531
1600.13399158487 ถ้ารู้...(กู)..ทำไปนานแล้ว ณัฐพบธรรม กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 255325532
1601.13399158275 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย พิสณุ ฟองศรี กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 255325533
1602.13399158618 การสื่อสารในองค์การ / ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 255325531
1603.13399158277 เคล็ดวิชา Grammar ขั้นเทพ วิไลลักษณ์ ใจกว้าง กรุงเทพฯ : Go on Book, 255325533
1604.13399158637 สร้างระบบ e-Learning ด้วย moodle ฉบับสมบูรณ์ / อาณัติรัตนถิรกุล อาณัติ รัตนถิรกุล กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255325533
1605.13399158643 มหัศจรรย์แห่งรัก=Love analysis vol.1 ว.วชิรเมธี กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255325532
1606.13399158219 ทาสคนเถื่อน พลอยเพชร กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 255325531
1607.13399158220 ฤารัก มานัส กรุงเทพฯ : พิมพ์อรุณ, 255325531
1608.13399158448 เกมซ่อนรัก ชาครียา กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 255325531
1609.13399158470 ทำสิ่งที่รัก ยังไงก็รุ่ง บัณฑิต อึ้งรังษี กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 255325531
1610.13399158364 ระบำมยุรา ชญาน์พิมพ์ กรุงเทพฯ : อินเลิฟ, 255325531
1611.13399158664 Only You ขอเพียงได้รักคุณ ริญจน์ธร กรุงเทพมหานคร : อรุณ, 255325531
1612.13399158668 ขอบคุณความรักที่ทำให้ฉันได้รู้จักเธอ ต้นกล้า นัยนา นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 255325531
1613.13399158813 100 วิธีหลับยาก แก้ง่าย / โดยสวี่ซื่อเจี๋ย, เฉินจือหยิน ; เรืองชัย รักศรีอักษรแปล 1 สวี่ซื่อเจี๋ย กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 255325532
1614.13399158281 คนฉลาดแสร้งโง่ อิบูคิ ทาคทชิ กรุงเทพฯ :^fสำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์ 255325532
1615.13399158566 5,000 คำศัพท์ต้องรู้ ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ / โดยกองบรรณาธิการนิตยสาร I get english กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 255325532
1616.13399158241 อขิทโร ลูกปัดสิเน่หา เล่ม 2 วรรณวรรธน์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255325531
1617.13399158648 PowerPoint สำหรับครู /โดย เนาวนิตย์ สงคราม(ใจมั่น) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325532
1618.13399158323 ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย ว.วชิรเมธี กรุงเทพฯ : ปราณ พับลิชชิ่ง, 255325532
1619.13399158255 ความลับของสมอง เรียนอย่างไรให้สมองมีความสุข โมกิ เคนนิชิโร่, ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ แปล กรุงเทพฯ : ส.ส.ท., 255325533
1620.13399158313 ข้ามฟ้าหิมาลัย พิมพิสุธญ์ กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 255325531
1621.13399158695 ลดคอเลสเตอรอลง่ายๆ ด้วยตนเอง/ โดย สมสกุล ศรีพิสุทธิ์1 สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ กรุงเทพฯ : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊ค จำกัด, 255325533
1622.13399158696 65 วิธีพูดดีดีได้ใจคน / โดยทิภาพร เยี่ยมวัฒนา ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา กรุงเทพฯ : คุณธรรม, 255325533
1623.13399158699 คุณธรรมนำความรู้ (ฉบับปรับปรุงใหม่) / โดยอาจอง ชุมสาย ณอยุธยา อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 255325533
1624.13399158702 ลบเหลี่ยมไอน์สไตน์ = The second book of general ignorance/ John Lloyd, John Michinson ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ แปล ลอยด์, จอห์น กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 255325531
1625.13399159096 แนวข้อสอบ TU-GET โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255325531
1626.13399158703 มานุษยวิทยาสุขภาพ = Health anthropology / บุญเลิศสดสุชาติ บุญเลิศ สดสุชาติ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 255325533
1627.13399158568 พจนานุกรมภาษาจีน ฉบับนักเรียน อังกฤษ-จีน-ไทย, จีน-อังกฤษ-ไทย / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล สมชาย ชัยธนะตระกูล กรุงเทพฯ : PAGE PLUS, 255325531
1628.13399158684 หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง) / โดยอาภรณ์ ใจเที่ยง อาภรณ์ ใจเที่ยง กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 255325533
1629.13399158685 Model การจัดการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ / ถวัลย์ มาศจรัส ถวัลย์ มาศจรัส กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 255325533
1630.13399158547 Enlish พูดผิดไม่ต้องอาย พูดไม่ได้สมควรอาย POJANARD กรุงเทพมหานคร : Dดี, 255325535
1631.13399158690 มหัศจรรย์ ชาดอกไม้ 7 สี สุนทรียะแห่งชีวิตและเพื่อสุขภาพที่ดีเยี่ยมทุกวัน กฤษฎา กฤษณะเศรณี กรุงเทพมหานคร : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 255325531
1632.13399158320 ฝึกพูดภาษาเกาหลีจากคำศัพท์ ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ กรุงเทพฯ : Book Caff, 255325531
1633.13399158688 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า = Information for Education / โดยอำไพวรรณ ทัพเป็นไทย อำไพวรรณ ทัพเป็นไทย กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 255325533
1634.13399158492 เกี่ยวรัก..มาคล้องใจ บุษบาฮาวาย กรุงเทพฯ : ไอวี่ บุ๊คเฮ้าส์, 255325531
1635.13399159168 ทอล์คโชว์ ชุด สร้างคน สร้างชาติ ด้วยครูมืออาชีพ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา กรุงเทพมหานคร : บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด, 255325531
1636.13399159193 นิเวศวิทยาพื้นฐาน/โดยจิราภรณ์ คชเสนี จิราภรณ์ คชเสนี กรุงเทพมหานคร : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325533
1637.13399159250 จิตวิทยาสร้างครอบครัวอบอุ่น องุ่น มาลิก กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 255325531
1638.13399159253 ทอล์คโชว์ ชุด ชวนยิ้ม ปัจฉิมนิเทศ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัด, 255325531
1639.13399159285 บัลลังก์ไข่มุก/เธียร์ธีรินทร์ [นามแฝง] เธียร์ธีรินทร์ [นามแฝง] กรุงเทพมหานคร : Simply Book - lOVE & Destiny, 255325531
1640.13399159301 What a Girl Wants เขาหรือใครที่ใจเธอต้องการ/ช้องมาศ [นามแฝง] ช้องมาศ [นามแฝง] กรุงเทพมหานคร : อรุณ, 255325531
1641.13399159876 English for nursing and health care students : Reading of hospital dialogues / by PeterC. Schwarz and Amporn Thiengtrongdee1 ชวอตซ์, ปีเตอร์ ซี นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255325535
1642.13399159887 การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม / สรชัย พิศาลบุตร, เสาวรส ใหญ่สว่าง และ ปรีชา อัศวเดชานุกร สรชัย พิศาลบุตร, เสาวรส ใหญ่สว่าง และ ปรีชา อัศวเดชานุกร กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 255325535
1643.13399159896 สถิติสำหรับ Six Sigma ง่ายนิดเดียว = Statistics for Six Sigma made easy / Warren Brussee, เขียน; พรเทพ เหลือทรัพย์สุข, แปล Warren Brussee, เขียน; พรเทพ เหลือทรัพย์สุข, แปล กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ สำนักพิมพ์, 255325531
1644.13399158100 Pharmacotherapy in Cardiovascular Diseases/บรรณาธิการ นารัต เกษตรทัต, ณัฎฐดา อารีเปี่ยม และ ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ QV150 ฟ491 2553 กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
1645.13399159103 เภสัชวิทยา เล่ม 2 = Pharmacology II / บรรณาธิการโดย โพยม วงศ์ภูวรักษ์ และ พยงค์ เทพอักษร QV55 ภ781 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, 2553255380
1646.13399158908 ใช้ยาเท่าที่จำเป็นและใช้อย่างถูกวิธี วิชัย คูสกุล QV55 ว543ช 2553 กรุงเทพมหานคร : Feel good, 255325535
1647.13399158900 ตำราเภสัช สมพร ช้างเผือก QV752 ส266ต 2553 กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 255325533
1648.13399158097 ยาสามัญประจำบ้าน ชุดสมุนไพรไทยและการอยู่ไฟ ล่วมยา [นามแฝง] QV767 ล148ย 2553 กรุงเทพมหานคร : ภูมิปัญญา, 255325533
1649.13399158432 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and Clinical Immunology QW504 อ371ว 2553 กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255310
1650.13399158080 คู่มือวัคซีน 2010-2011 / บรรณาธิการ, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์... [และคนอื่นๆ] QW805 ค695 2553 กรุงเทพฯ : ราชวิทยากุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 255325535
1651.13399158293 Update vaccine from infancy to childhood and adolescence / ธันยวีร์ ภูธนกิจ ธันยวีร์ ภูธนกิจ QW805 ธ469U 2553 กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2553255310
1652.13399158911 National Forum on Birth Defects and Disabilities ครั้งที่ 1 : วันที่ 16-17 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลช กรุงเทพมหานคร ชมรมเวชพันธุศาสตร์กุมารแห่งประเทศไทย QZ50 N277 2553 กรุงเทพมหานคร : ชมรมเวชพันธุศาสตร์กุมารแห่งประเทศไทย, 2553255345
1653.13399158359 สารพันปัญหาและบทเรียนด้านการสื่อสารทางการแพทย์ : ฉบับพกพา/ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ ชิษณุ พันธุ์เจริญ W.62 ช576ส 2553 กรุงเทพฯ : ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 255325535
1654.13399158431 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ = Health Risk Assessment/โดยอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก W.85 อ176ก 2553 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255325535
1655.13399158149 การฆ่าตัวตาย : การรักษาและการป้องกัน = Suicide :management and prevention / มาโนช หล่อตระกูล มาโนช หล่อตระกูล W.864 ม456ก 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325535
1656.13399158631 ระบาดวิทยา = Epidemiology/โดย ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร WA105 พ981ร 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325531
1657.13399158090 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Principle of health science research / สุมัทนา กลางคาร, วรพจน์ พรหมสัตยพรต สุมัทนา กลางคาร WA20.5 ส842ห 2553 มหาสารคาม : สารคามการพิมพ์, 2553255310
1658.13399158811 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Principle of health science research / สุมัทนา กลางคาร, วรพจน์ พรหมสัตยพรต สุมัทนา กลางคาร WA20.5 ส842ห 2553 มหาสารคาม : สารคามการพิมพ์, 255325535
1659.13399159252 การดูแลผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นสูง = KATEC : Khon KaenAdvance Trauma and Emergency Care / ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น ; คณะผู้นิพนธ์ นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] WA292 ก226 2553 ขอนแก่น : โรงพยาบาลขอนแก่น, 255325533
1660.13399158810 การช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ บรรณาธิการ พรรณธร เจริญกุล WA395 พ262ก 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325533
1661.13399159915 ตำราการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ (80 Yrs c Quality of Life) วิชัย เทียนถาวร WA590 ว3211ต 2553 กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 255325531
1662.13399158804 ตัวเลขต้องรู้ เรื่อง สาธารณสุข 2552-2553 บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด WA900 บ226ต 2553 นนทบุรี : บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด, 255325531
1663.13399158548 35 ปี อายุรศาสตร์ มอ. อานุภาพ เลขะกุล บรรณาธิการ WB100 อ954ส 2553 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255325535
1664.13399158476 อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ, จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ...[และคนอื่นๆ] WB105 จ281อ 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 255325537
1665.13399158554 ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป1: แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา/โดย สุรเกียรติ อาชานานุภาพ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WB110 ส846ต 2553 กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 255325532
1666.13399158187 Common problems in internal medicine / บรรณาธิการ จันทราภา ศรีสวัสดิ์, ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, วิชัย ประยูรวิวัฒน์ WB115 ค186ม 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2553255326
1667.13399158797 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามมุมมองศาสนาคริสต์คาทอลิก สุภาพร ดาวดี...และคนอื่นๆ WB310 ส246ก 2553 กรุงเทพมหานคร : แม่พระยุคใหม่, 255325536
1668.13399158530 อาการภายนอกบอกโรคภายใน ตามศาสตร์ตะวันออก / โดย พนิดา กุลประสูติดิลก พนิดา กุลประสูติดิลก WB327 พ199 2553 กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 255325534
1669.13399159113 Clinical Practice Guideline 2010 เล่มที่ 1 /วิทยา ศรีดามา วิทยา ศรีดามา WB501 ว582C 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255322
1670.13399159004 ดนตรีบำบัด/โดยบุษกร บิณฑสันต์ บุษกร บิณฑสันต์ WB550 บ481ด 2553 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325532
1671.13399158840 การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ทีมีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจ บรรณาธิการ พีรยา มั่นเขตวิทย์ WB555 พ794ก 2553 เชียงใหม่ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255325535
1672.13399158190 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ / วัชรินทร์รังษี ภาณุรัตน์ และคณะ วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ WC200 ว514ก 2553 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
1673.13399158829 แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ.2553 WC503 ศ814น 2553 ศูนย์พัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย, 255325538
1674.13399158834 ข้อดี กระดูกแกร่ง กล้ามเนื้อแข็งแรง บรรณาธิการ ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย WE100 ร495ข 2553 กรุงเทพมหานคร : รีดเดอร์ส ไดเจสท์, 255325531
1675.13399158305 Orthopaedic trauma / ธีรชัย อภิวรรธกุล บรรณาธิการ WE175 ธ237อ 2553 เชียงใหม่ : แสงศิลป์, 2553255310
1676.13399158796 กินดื่มต้านภาวะกระดูกพรุน / โดยวนิดา คุ้มอนุวงศ์ วนิดา คุ้มอนุวงศ์ WE250 ว153ก 2553 กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 255325533
1677.13399158188 สรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / ภนารี บุษราคัมตระกูล ภนารี บุษราคัมตระกูล WE500 ภ146 2553 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
1678.13399158988 การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลัง รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล WE725 ร622ก 2553 ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255325535
1679.13399158508 ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียมเล่ม 2:ข้อสะโพก วัชระ วิไลรัตน์ และคณะ WE870 ว382ต 2553 กรุงเทพเวชสาร : กรุงเทพมหานคร, 2553255310
1680.13399158735 การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ ทนันชัย บุญบูรพงศ์ WF145 ท116ก 2553 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณธแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553255310
1681.13399158509 Pharmacotherapy in Cardiovascular Diseases/บรรณาธิการ นารัต เกษตรทัต, ณัฎฐดา อารีเปี่ยม และ ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ WG200 น481P 2553 กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255310
1682.13399158049 ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือด / บรรณาธิการปรีชา เอื้อโรจนอังกูร WG300 ศ371 2553 กรุงเทพฯ : หน่วยโรคหัวใจ กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2553255320
1683.13399158052 โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ = Essential hypertension / พีระ บูรณะกิจเจริญ พีระ บูรณะกิจเจริญ WG340 พ796 2553 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2553255310
1684.13399158346 ภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูงในเด็ก = Pediatric pulmonaryhypertension / บรรณาธิการโดยอลิสา ลิ้มสุวรรณ, พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ WG340 ภ226 2553 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2553255315
1685.13399158844 วิทยาหลอดเลือดดำ (Phlebology) บรรณาธิการ พรรธนมณฑน์ อุชชิน และคณะ WG600 ไม่พบรหัส 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255312
1686.13399158949 โรคกรดไหลย้อน / สุเทพ กลชาญวิทย์, บรรณาธิการ WI250 ร921 2553 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255315
1687.13399159133 ตับอ่อนอักเสบ : ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหารการให้การพยาบาลแบบบูรณาการ / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย และ ยุคนธร ทองรัตน์ พจนา ปิยะปกรณ์ชัย WI805 พ172ต 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 25532553110
1688.13399158405 ตำราผ่าตัดเล็กในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ / วชิร คชการบรรณาธิการ WJ168 ว145ต 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553255310
1689.13399159338 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ/พูนทรัพย์ โสภารัตน์ พูนทรัพย์ โสภารัตน์ WJ303 พ866ก 2553 เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255355
1690.13399158849 Textbook of hemodialysis เล่ม 2 บรรณาธิการ สมชาย เอี่ยมอ่อง และคณะ WJ378 ส241T 2553 นครปฐม : เอ ไอ พริ้นติ้ง, 255325534
1691.13399158257 Basic and Clinical Neuroscience 2/ ณัฐ พสุธารชาติ WL100 ณ321B 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255313
1692.13399158632 ประสาทวิทยาทันยุค = Modern neurology / ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร WL140 ก344ป 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255325531
1693.13399158369 การตรวจวินิจฉัยโรคระบบประสาท= Approach to neurological disorders/ บรรณาธิการ:อาคม อายาวิชานนท์ อาคม อายาวิชานนท์ WL141 อ591ก 2553 อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2553255311
1694.13399159057 โรคหลอดเลือดสมอง = Cerebrovascular diseases / บรรณาธิการโดย เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน WL355 ร281 2553 เชียงใหม่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255325535
1695.13399158406 การผ่าตัดโรคลมชัก/ บรรณาธิการโดย ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล WL385 ธ623ก^d2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325538
1696.13399158520 จิตเวชศาสตร์พื้นฐานและโรคทางจิตเวช สมภพ เรืองตระกูล WM100 ส271จ 2553 กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2553255310
1697.13399158013 การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย = Mental state examinationand interpretation / ณหทัย วงศ์ปการันย์, บรรณาธิการ WM141 ก227 2553 เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255326
1698.13399158851 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 39 บรรณาธิการ จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์ และคณะ WO100 จ225ศ 2553 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255325532
1699.13399158401 ตำราศัลยศาสตร์คลินิก 1 จุมพล วิลาศรัศมี WO100 จ638ต 2553 กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร, 255325535
1700.13399158855 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 10 บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน และคณะ WO100 พ247ศ 2553 กรุงเทพมหานคร : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 255325533
1701.13399158854 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 9 บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน และคณะ WO100 พ247ศ 2553 กรุงเทพมหานคร : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 255325533
1702.13399158977 คู่มือผ่าตัดเล็ก เกษียร ภังคานนท์ WO192 ก817ค 2553 กรุงเทพ: หมอชาวบ้าน, 255325538
1703.13399158874 ทศวรรษใหม่กับความปลดภัยทางวิสัญญี = Safety and Update in Anesthesia 2010 บรรณาธิการ มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ และคณะ WO275 ม215ท 2553 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255325533
1704.13399159878 การดูแลผู้บาดเจ็บที่ไม่ต้องพักรักษาในโรงพยาบาล = Outpatient management of trauma / ไชยยุทธ ธนไพศาล [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ ไชยยุทธ ธนไพศาล, พนอ เตชะอธิก, ทวีโชค วิษณุโยธิน และ สุนทราพร วันสุพงศ์, บรรณาธิการ WO700 ก451 2553 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2553255320
1705.13399158999 ธรรมชาติบำบัดโรคมดลูกรังไข่ / โดยลลิตา ธีระสิริ ;บรรณาธิการโดยสุภาณี พรหมนอก] ลลิตา ธีระสิริ WP320 ล145ส 2553 กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 255325532
1706.13399158328 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก/โดย ยุพิน เพียรมงคล ยุพิน เพียรมงคล WP480 ย421ก 2553 เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255371
1707.13399158777 มะเร็งเต้านม พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ และคณะ WP870 พ526ม 2553 กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์สุขภาพ, 2553255310
1708.13399158536 สูติศาสตร์ฉุกเฉิน = Emergency obstetrics / บรรณาธิการถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, ฐิติมา สุนทรสัจ, สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ WQ100 269ส 2553 กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการแม่และเด็กชุดที่ 10ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 2553255310
1709.13399158747 หลักสูตรวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา / โดยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย WQ18 จ249ห 2553 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325537
1710.13399159048 OB & GYN : Update & Practical IX/บรรณาธิการโดย เจริญ ทวีผลเจริญ และ นิพนธ์ เขมะเพชร บรรณาธิการเจริญ ทวีผลเจริญ และ นิพนธ์ เขมะเพชร WQ200 อ449 2553 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325532
1711.13399158862 ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม บรรณาธิการ ประภาพร สู่ประเสริฐ WQ240 ป342ภ 2553 เชียงใหม่ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255325533
1712.13399158143 การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา / ศศิธร พุมดวง ศศิธร พุมดวง WQ300 ศ291ก 2553 สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255325534
1713.13399159205 สารพัน Newborn Care สไตล์ศิริราช เล่ม1/โดยพิมล วงศ์ศิริเดช, บรรณาธิการ WS113 ส671 2553 a กรุงเทพฯ สาขาทารกแรกเกิดภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ฯศิริ 255325532
1714.13399158297 คู่มือการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเด็ก = Manual of pediatricinterview and physical examination / บรรณาธิการ ดุสิตสถาวร ... [และคนอื่น ๆ] WS141 ค695 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า : กองกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, 255325535
1715.13399158387 คู่มือการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเด็ก = Manual of pediatricinterview and physical examination / บรรณาธิการ ดุสิตสถาวร ... [และคนอื่น ๆ] WS141 ด695ค 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า : กองกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, 2553255310
1716.13399158453 Practical points in pediatric problems / บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา, ศิริลักษณ์ อัศวบำรุงกุล WS200 ก169P 2553 กรุงเทพฯ : กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ, 255325538
1717.13399158873 Best Practice in Pediatrics 2010 บรรณาธิการ นวลจันทร์ ปราบพล และคณะ WS200 น315B 2553 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255310
1718.13399159090 ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2 /สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี WS200 ส181ป 2553 กรุงเทพ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 255325532
1719.13399158024 Ambulatory pediatrics 1 / บรรณาธิการ นลินี จงวิริยะพันธุ์... [และคนอื่น ๆ] WS200 อ955 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325535
1720.13399158025 Ambulatory pediatrics 2/ บรรณาธิการ นลินี จงวิริยะพันธุ์... [และคนอื่น ๆ] WS200 อ955 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325535
1721.13399158439 แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติในเด็กแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทยืแห่งประเทศไทย WS280 ส759น 2553 กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย , 255325535
1722.13399159064 การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ electrolyte ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล WS320 ช642ก 2553 นนทบุรี: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 255325535
1723.13399159381 การดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่น/วิโรจน์ อารีย์กุล วิโรจน์ อารีย์กุล WS350 ว387ก 2553 กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 255325532
1724.13399158819 Pediatric Critical Care : Evolving Concepts and Current Practice บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร และคณะ WS366 ด764P 2553 กรุงเทพมหานคร : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, 255325534
1725.13399158675 ทันตกรรมจัดฟันรักษา = Orthodontic treatment / โดยธีระวัฒน์ โชติกเสถียร ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร WU400 ธ237ท 2553 กรุงเทพฯ : เด็นทัล ไอเดีย, 255325532
1726.13399158890 ไซนัสอักเสบ = Rhinosinusitis บรรณาธิการ พีรพันธ์ เจริญชาศรี และคณะ WV340 พ793ซ 2553 กรุงเทพมหานคร : Pentagon Advertising, 255325535
1727.13399158962 ตำรา 'ต้อหิน' / มัญชิมา มะกรวัฒนะ มัญชิมา มะกรวัฒนะ WW290 ม213ต 2553 ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255325535
1728.13399158915 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1/บรรณาธิการโดย เรณู สอนเครือ เรณู สอนเครือ, บก. WY100 ร765น 2553 นนทบุรี : โครงการตำรา สวัสดิการวิชาการ สบช., 25532553151
1729.13399158560 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: บูรณาการสู่การปฏิบัติ/บรรณาธิการโดย สมจิต หนุเจริญกุล และ อรสา พันธ์ภักดี WY100 ส236ก 2553 กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2553255311
1730.13399158377 ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล : Basic skill in nursing/บรรณาธิการโดยสิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา; ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน; ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ WY101 ส732ท 2553 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325538
1731.13399158941 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล หน่วยที่ 6-10 = Issues and trends in Nursing Management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY105 ม241ป 2553 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 255325535
1732.13399158942 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล หน่วยที่ 11-15 = Issues and trends in Nursing Management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY105 ม241ป 2553 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 255325535
1733.13399158991 เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์ / บรรณาธิการ ประไพโรจน์ประทักษ์ WY106 ว252 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553255380
1734.13399158997 เตรียมความพร้อมทุกด้านเมื่อตั้งครรภ์ / โดย ธัญจิรา อิ่มประภา ; บรรณาธิการ วรวัฒน์ เอียวสินพานิช ธัญจิรา อิ่มประภา WY150 ธ445ต 2553 กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 255325532
1735.13399159129 คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจ / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ WY152.5 ฉ432ค 2553 กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2553255350
1736.13399159386 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3 = Medical-Surgical Nursing Crinical Management for Positive Outcomes 7th. แบล็ค, จอยซ์ เอ็ม. WY152 บ896ก 2553 กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ กรุ๊ป เพรส จำกัด, 255325532
1737.13399158251 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients / บรรณาธิการ เพลินตา ศิริปการ ... [และคนอื่น ๆ] WY154 พ924ก 2553 ขอนแก่น : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553255310
1738.13399158375 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม3 / บรรณาธิการโดยศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ WY157 ก227 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553255312
1739.13399158937 การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด = Perioperative nursing / เรณู อาจสาลี เรณู อาจสาลี WY161 ร765ก 2553 กรุงเทพฯ : เอ็น พี เพรส, 2553255380
1740.13399158083 การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4 / สมพร ชินโนรส, ไสว นรสาร;บรรณาธิการ WY161 ส265ก 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325536
1741.13399158430 ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์/โดยบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร WY20.5 บ418ร 2553 กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด, 255325535
1742.13399158964 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2540 และข้อบังคับ ระเบียบประกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง / โดย งานกฎหมายสภาการพยาบาล WY32 พ371พ 2553 นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2553255365
1743.13399158296 จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล สิวลี ศิริไล WY85 ส733จ 2553 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325539
1744.13399159393 สำนวนจีนสุดฮิต หวาง เสี่ยว หนิง กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด, 255325531
1745.13399160526 ชนะตนเองเพื่อความสำเร็จ สมิต อาชวนิจกุล กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊ค, 255325531
1746.13399160114 การใช้โสตทัศนูปกรณ์ / เนตร หงษ์ไกรเลิศ, ธนะเมศฐ์ รฐาพงศ์พัชรา, ปณิธาน มหุวรรณ เนตร หงษ์ไกรเลิศ, ธนะเมศฐ์ รฐาพงศ์พัชรา, ปณิธาน มหุวรรณ นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255325533
1747.13399160122 การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี / สุพานี สฤษฏ์วานิช สุพานี สฤษฏ์วานิช กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255325532
1748.13399160143 การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / วิเชียร วิทยอุดม วิเชียร วิทยอุดม กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 255325531
1749.13399160145 ตัวอย่างการบันทึกเหตุการณ์หลัก : ST-A-R เทคนิค / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 255325533
1750.13399160167 ศาสตร์แห่งความง่าย = Simple-ology / มาร์ก จอยเนอร์, เขียน ; รัชนี เอนกพีระศักดิ์, แปล มาร์ก จอยเนอร์, เขียน ; รัชนี เอนกพีระศักดิ์, แปล กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 255325531
1751.13399160169 What is lean six sigma? / Michael L. George, David Rowlands, Bill Kastle ; วิทยา สุหฤทดำรง, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข แปล Michael L. George, David Rowlands, Bill Kastle ; วิทยา สุหฤทดำรง, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข แปล กรุงเทพฯ : อี. ไอ. สแควร์, 255325531
1752.13399160170 พูดเป็นชีวิตเปลี่ยน = It depends on the way you talk / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล นนทบุรี : โนวเลดจ์ เมคเกอร์, 255325531
1753.13399160171 พูดดี...ดี มีแต่คนรัก / อรอุมา เพิร์ต อรอุมา เพิร์ต กรุงเทพฯ : Dดี, 255325531
1754.13399160173 มหัศจรรย์แห่งรัก = Love analysis ว. วชิรเมธี กรุงเทพฯ : เท่น้ำเทท่า, 255325531
1755.13399160191 วิตามิน กินถูกสุขภาพดี / สุพัฒตรา แซ่ลิ่ม สุพัฒตรา แซ่ลิ่ม กรุงเทพฯ : แสงดาว, 255325531
1756.13399160192 รู้ก่อนป่วยด้วยแพทย์แผนจีน / หมอไพร หมอไพร กรุงเทพฯ : Bizbook, 255325531
1757.13399160194 มะพร้าวฆ่ามะเร็ง / Miss Healthy Miss Healthy กรุงเทพฯ : เอ ทีม บิสซิเนส, 255325531
1758.13399160244 การกระจายสินค้าแบบลีน = Lean distribution : Applying lean manufacturing to distribution logistics and supply chain / Kirk D. Zylstra, เขียน ; วิทยา สุหฤทดำรง และ ชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย, แปล Kirk D. Zylstra, เขียน ; วิทยา สุหฤทดำรง และ ชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย, แปล กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ สำนักพิมพ์, 255325531
1759.13399160248 ออกแบบเว็บไซต์ง่ายๆ สไตล์มืออาชีพด้วย Dreamweaver CS4 / นัตติมา กวนพา นัตติมา กวนพา กรุงเทพฯ : โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign), 255325532
1760.13399160269 "Fibre" เส้นใยอาหาร : สารสำคัญเพื่อคนรักสุขภาพและรูปร่าง / วชิรา วิเศกก์สมบูลย์ วชิรา วิเศกก์สมบูลย์ กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 255325532
1761.13399160273 White ocean strategy : กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 255325532
1762.13399160274 นิยายอิงธรรมะ : วงล้อศักดิ์สิทธิ์ / ไวทย์ สันตยารมณ์ ไวทย์ สันตยารมณ์ สงขลา : เทมการพิมพ์, 255325532
1763.13399160276 ไขรหัสกรรม / ฐาปนีย์ อตีตา ฐาปนีย์ อตีตา กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 255325531
1764.13399160277 All for education : เมื่อมหาวิทยาลัยก้าวไปพร้อมกับโรงเรียน / อรุณศรี จิตต์แจ้ง อรุณศรี จิตต์แจ้ง กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 255325531
1765.13399160278 คู่มือทดสอบความฉลาดและศักยภาพของพลังสมอง = Test and assess your brain / คาร์เตอร์, ฟิลิป เจ ; รัชนี เอนกพีระศักดิ์ แปล คาร์เตอร์, ฟิลิป เจ ; รัชนี เอนกพีระศักดิ์ แปล กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 255325531
1766.13399160283 ใจเปี่ยมสุข / เปี่ยมสุข เมนะเศวต เปี่ยมสุข เมนะเศวต กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255325532
1767.13399160287 ครบเครื่องเรื่องจัดการไวรัส & สปายแวร์ อย่างมืออาชีพ / พิษณุ ปุระศิริ พิษณุ ปุระศิริ กรุงเทพฯ : ไอดีซี, 255325531
1768.13399160296 มือใหม่ขอเป็นเซียน Windows 7 / สยาม สงวนรัมย์ สยาม สงวนรัมย์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255325533
1769.13399160306 อ่านจิตวิทยาอ่านคน อ่านเรื่องเล่าจากอีสป / ศรีเรือน แก้วกังวาล ศรีเรือน แก้วกังวาล กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 255325531
1770.13399160311 วัคซีนสายพันธุ์ใหม่ วัคซีนความสำเร็จ / ศ. ชาตบุตร ศ. ชาตบุตร กรุงเทพฯ : ออลอะเบาท์บุ๊ค, 255325531
1771.13399160312 The Numbers / อมิตา อริยอัชฌา อมิตา อริยอัชฌา กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 255325531
1772.13399160350 การสื่อสารในองค์การ ม.ป.ท., 255325531
1773.13399160353 การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์: การประยุกต์ในการพยาบาลทารกแรกเกิด/ฟองคำ ติลกสกุลชัย ฟองคำ ติลกสกุลชัย WY159 ฟ155ก 2553 กรุงเทพมหานคร : หจก. พรี-วัน, 2553255310
1774.13399160223 Say no to มะเร็ง / Patrick Holford, เขียน ; ปณต, แปล Patrick Holford, เขียน ; ปณต, แปล QZ200 ฮ287ส 2553 กรุงเทพฯ : ตะวันส่อง, 255325532
1775.13399160229 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-7 = Occupational health and safety management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA400 ม246อ 2553 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255325535
1776.13399160233 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-8 = Health system and epidemiology for occupational health and safety / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA400 ม246อ 2553 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255325535
1777.13399160221 ไม่ใช้ "ยา" ก็หายป่วยได้ / มานพ ประภาษานนท์ มานพ ประภาษานนท์ WB555 ม256ม 2553 กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 255325533
1778.13399160060 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย หน่วยที่ 1-7 = Disaster management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA250 ส418ก 2553 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255325531
1779.13399160013 ไม่ใช้ "ยา" ก็หายป่วยได้ / มานพ ประภาษานนท์ มานพ ประภาษานนท์ WB555 ม256ม 2553 กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 255325531
1780.13399159872 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการคลอดก่อนกำหนด / ดวงกมล ปิ่นเฉลียว ดวงกมล ปิ่นเฉลียว WQ300 ด153ค 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255325535
1781.13399151211 Clinical Practice Guideline 2010 เล่มที่ 1 /วิทยา ศรีดามา วิทยา ศรีดามา WB501 ว582C 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255310
1782.13399144385 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต/เพียรดี เปี่ยมมงคล เพียรดี เปี่ยมมงคล WY160 พ949ก 2553 กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 255325535
1783.13399154163 ตำรา กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป = General Anatomy ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ QS4 ผ381ต 2553 เชียงใหม่: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255310
1784.13399153777 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล ชวนพิศ วงศ์สามัญ QU25 ช271ก 2553 ขอนแก่น: ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น., 255325531
1785.13399152499 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่มที่1 สภาการพยาบาล W.032 ส226ร 2553 กรุงเทพฯ: สภาการพยาบาล, 2553255370
1786.13399152487 การฆ่าตัวตาย: การรักษาและการป้องกัน มาโนช หล่อตระกูล W.864 ม455ก 2553 กรุงเทพฯ: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 255325538
1787.13399150390 บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ณัฐวรรณ สุวรรณ WC350 ณ352บ 2553 กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255311
1788.13399149522 ความรู้พื้นฐานทางคลินิก การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ ยงยุทธ ศิริปการ WE168 ย127ค 2553 กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ป เพรส, 2553255310
1789.13399149985 ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด 'การอบรมระยะสั้น อายุรศาสตร์หัวใจ ครั้งที่ 2' ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร WG200 ป469ศ 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์, 2553255310
1790.13399149975 โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อน พลภัทร โรจน์นครินทร์ WG540 พ441ร 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 2553255317
1791.13399147870 เลือดออกในทางเดินอาหาร = Gastrointestinal Bleeding สุพจน์ พงศ์ประสบชัย WI143 ส826ล 2553 กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพเวชสาร, 2553255310
1792.13399148351 ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ = Textbook of Pain Management in Clinical Practice ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ WL704 ศ287ต 2553 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 2553255320
1793.13399147126 ศัลย์เสวนา = Surgical Forum : Breast, Bowel and minimal invasive surgery สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ WO140 ส232ศ 2553 สงขลา: หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553255310
1794.13399146796 เนื้องอกทางนรีเวชในเด็กและวัยรุ่น/จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ WP145 จ419น 2553 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 2553255312
1795.13399145970 ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยะเพศ = Disorders of sex development สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล WS320 ส236ค 2553 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 255325535
1796.13399144157 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล = Professional Nursing Development อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม WY016 อ792ก 2553 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255333
1797.13399144028 จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล /สิวลี ศิริไล สิวลี ศิริไล WY085 ส733จ 2553 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2553255310
1798.13399143929 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4 = Medical-Surgical Nursing: clinical management for positive outcomes 7th แบล็ค, จอยซ์ เอ็ม. WY152 บ896ก 2553 กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ กรุ๊ป เพรส จำกัด, 2553255311
1799.13399159879 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2 = Medical-Surgical Nursing Crinical Management for Positive Outcomes 7th. แบล็ค, จอยซ์ เอ็ม. WY152 บ896ก 2553 กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ กรุ๊ป เพรส จำกัด, 255325531
1800.13399144127 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical Care Nursing : A Holistic Approach วิจิตรา กุสุมภ์ WY154 ว528ก 2553 กรุงเทพฯ : ห้างห้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, 255325539
1801.13399144045 ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม)/บรรณาธิการ นันทนา ธนาโนวรรณ นันทนา ธนาโนวรรณ, บรรณาธิการ WY156.7 น418ต 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553255322
1802.13399144418 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย = Oncology nursing : Prevention and caring พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร WY156 พ587ก 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ฮายามุสะ กราฟฟิก, 2553255310
1803.13399144035 การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ วรรณี สัตยวิวัฒน์ WY157.59 ว272ก 2553 กรุงเทพฯ : หจก.เอ็นพีเพรส, 255325537
1804.13399147076 การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4/บรรณาธิการโดยสมพร ชินโนรส สมพร ชินโนรส, บก. WY161 ส265ก 2553 กรุงเทพฯ: รำไทยเพรส จำกัด, 2553255311
1805.13399155023 ถ้ารู้...คงผอมไปนานแล้ว โรสแมรี่ กรุงเทพฯ: อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 255325531
1806.13399155027 ร้อยแปดพันเเก้า มะขามต้านโรค มนตรี แสนสุข กรุงเทพ: planB, 255325532
1807.13399155176 เรียนรู้หลักไวยากรณ์อังกฤษง่ายนิดเดียว ประเพศ ไกรจันทร์ กรุงเทพฯ: สยาม, 255325533
1808.13399155179 25 ก้าวเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น ธนาคา Tanaka กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255325535
1809.13399156233 เงินเดินดิน สฤณี อาชวานันทกุล กรุงเทพฯ: openbooks, 255325531
1810.13399156235 ทุนดีดี เรียนฟรีทั่วโลก ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ กรุงเทพมหานคร: ทาเลนท์อินเตอร์, 255325531
1811.13399156242 ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทิศนา แขมมณี กรุงเทพมหานคร: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
1812.13399156247 จิตวิทยาการศึกษา สุรางค์ โค้วตระกูล กรุงเทพมหานคร: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 255325535
1813.13399156354 พุทธทาสธรรมคำกลอน: เส้นทางสู่ความสุขเย็น พุทธทาส อินฺทปัญโญ กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 255325531
1814.13399156360 ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น สม สุจีรา กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 255325532
1815.13399156790 ง่ายๆสไตล์ เซน โจโกะ เบค, ชาร์ลอตต์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ, 255325531
1816.13399156793 เชาว์อารมณ์ในองค์การ ชาญชัย อาจินสมาจาร มปท: มปพ., 255325533
1817.13399156801 จับจ้องที่จุดหมาย มิใช่ที่อุปสรรค สงกรานต์ ธรรมบุตร กรุงเทพฯ: MINIBEAR PUBLISHING, 255325531
1818.13399156802 วิธีสู่ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน เชาว์ ทองบุลำดวน กรุงเทพฯ: MINIBEAR PUBLISHING, 255325535
1819.13399156807 The Secret เดอะซีเร็ต เบิร์น, รอนดา กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 255325531
1820.13399156819 วิธีคิด ภาค2 : วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตลอดกาลและตลอดไป โพชาด้า, โจอาคิม เดอ กรุงเทพ: บี มีเดีย, 255325533
1821.13399157200 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สุวิมล ว่องวาณิช กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255325536
1822.13399157206 ผ่าสมองสองผู้ก่อตั้งกูเกิล แบรนด์, ริชาร์ด แอล กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 255325531
1823.13399158005 เราล้อมไว้หมดแล้ว จรัญ ยั่งยืน กรุงเทพมหานคร: มติชน, 255325532
1824.13399153757 หลักการและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการคลินิก จิตรบรรจง ตั้งปอง QU25 จ445ห 2553 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255310
1825.13399153422 มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ: การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะเภสัชศาสตร์ QV350 ม246ม 2553 กรุงเทพฯ: นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996), 2553255310
1826.13399153432 สมุนไพรลดไขมันในเลือด 140 ชนิด จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก QV767 จ653ส 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2553255310
1827.13399152965 ตรวจเลือด ไวรัสลงตับ ประสาร เปรมะสกุล, พลเอก QW170 ป411ต 2553 กรุงเทพฯ: หจก. อรุณการพิมพ์, 255325532
1828.13399152607 ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิก สุคันธา สิงห์ทอง QY4 ส748ค 2553 กรุงเทพฯ: โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255325535
1829.13399152774 คู่มือ ดูแลเด็กโรคมะเร็ง พวงทอง ไกรพิบูลย์ QZ275 พ465ค 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325538
1830.13399152522 คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) W84 ส691ค 2553 กรุงเทพมหานคร: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 255325532
1831.13399152160 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติ ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน WA390 ณ249ก 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325535
1832.13399151350 เวชศาสตร์ทันยุค 2553 มณี รัตนไชยานนท์ WB100 ม125ว 2553 กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2553255310
1833.13399151278 อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล บก. WB100 ม725อ 2553 เชียงใหม่: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255325539
1834.13399151340 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล WB105 ส232ว 2553 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 255325534
1835.13399151345 Manual of Medical Therapeutics ชุษณา สวนกระต่าย WB300 ช639M 2553 กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
1836.13399151196 ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดุจใจ ชัยวานิชศิริ WB320 ด662ต 2553 กรุงเทพ: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
1837.13399151231 ศาสตร์น่ารู้สำหรับงานกายภาพบำบัดชุมชน น้อมจิตต์ นวลเนตร์ WB460 น358ศ 2553 ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553255310
1838.13399151272 ดูแลสุขภาพบำบัดโรค ด้วยสมาธิและจิตใต้สำนึก พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา WB885 พ126ด 2553 กรุงเทพฯ: ฟีลกูด, 255325535
1839.13399150380 Update on Pediatric Infectious Diseases 2010 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย WC100 ส2930 2553 กรุงเทพฯ: สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2553255311
1840.13399149604 การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกาย มารยาท ณ นคร WE180 ม466ก 2553 เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255340
1841.13399149584 ชีววิทยาของกระดูก : ชีวเคมีระดับเซลล์และโรคที่พบบ่อย สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก WE200 ส723ช 2553 กรุงเทพมหานคร: คณะทันตแพทยศาสสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
1842.13399149609 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก WE258 ส723น 2553 กรุงเทพมหานคร: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255325535
1843.13399149548 รักษาปวดหลังให้หายขาด มานพ ประภาษานนท์ WE755 ม443ร 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325536
1844.13399149555 เรื่องที่ต้องรู้ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม อารี ตนาวลี WE870 อ659ร 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 255325536
1845.13399149574 ดูแล" เท้า" ศูนย์รวมแห่งสุขภาพดี นิชาพร เย็นสิชล WE880 น558ด 2553 กรุงเทพฯ: Fell Good, 2553255310
1846.13399149794 Chest X-RAY เล่ม 2 ปัญหาที่พบบ่อย วิวัฒนา ถนอมเกียรติ WF225 ว744C 2553 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 255325533
1847.13399147867 ริดสีดวงทวารหนัก ปริญญา ทวีชัยการ WI605 ป458ร 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325533
1848.13399147865 นิ่วในถุงน้ำดี พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ WI755 พ526น 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325533
1849.13399148169 ไทรอยด์ เทพ หิมะทองคำ WK200 ท596ท 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325534
1850.13399148167 เบาหวาน : วิธีควบคุมน้ำตาลด้วยตัวเองอย่างได้ผล รุ้งระวี นาวีเจริญ WK810 ร632บ 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325532
1851.13399148341 ประสาทวิทยาทันยุค ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร WL100 ก344ป 2553 กรุงเทพฯ: หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553255310
1852.13399147580 รู้จัก เข้าใจ ดูแล ภาวะซึมเศร้า สายฝน เอกวรางกูร WM171 ส661ร 2553 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255325535
1853.13399147619 จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค ทินกร วงศ์ปการันย์ WM420 ท446จ 2553 เชียงใหม่: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255315
1854.13399147087 ตำราศัลยศาสตร์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ WO100 ส773ต 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิ มพ์แห่งจุฬาฯ, 2553255310
1855.13399147106 ตำราศัลยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ WO100 ส773ต 2553 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2553255310
1856.13399147121 Atlas of endoscopic forehead lift นนท์ โรจน์วชิรนนท์ WO600 น154A 2553 กรุงเทพมหาานคร: ไทยเอฟแฟคท์, 255325535
1857.13399147116 Frontier in wound care พรอนงค์ อร่ามวิทย์ WO700 พ295F 2553 กรุงเทพ: ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย, 255325534
1858.13399146806 ปวดท้องประจำเดือน ชัญวลี ศรีสุโข WP560 ช362ป 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325532
1859.13399146807 พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านม พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ WP870 พ722พ 2553 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553255310
1860.13399146557 ทบทวนการผดุงครรภ์ MWR (Midwifery Review) เพื่อนช่วยจำ(นามแฝง) WQ021 พ953ท 2553 กรุงเทพฯ: มปท., 2553255315
1861.13399146588 คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ Handbook for Modern Mom วิทยา ถิฐาพันธ์ WQ200 ว582ค 2553 กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยน ครีเอชั่น, 2553255310
1862.13399146602 เวชปฏิบัติปริกำเนิดในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง วิทยา ดิฐาพันธ์ WQ210 ว582ว 2553 กรุงเทพมหานคร: สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย, 255325535
1863.13399146597 ตำราคลอดก่อนกำหนด Preterm Labour สายฝน ชวาลไพบูลย์ WQ330 ส661ต 2553 กรุงเทพฯ: โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325536
1864.13399145963 โรคเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) ไพรัช ประสงค์จีน WS342 พ987ร 2553 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325539
1865.13399144871 ตำรา หู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป พิชิต สิทธิไตรย์ WV140 พ648ต 2553 เชียงใหม่: ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255325535
1866.13399144721 กลยุทธ์สู่การพัฒนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล WX167 น146ก 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 255325535
1867.13399144726 แนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Guidelime of Referral System Development) สุวิภา นิตยางกูร WX215 ส882น 2553 นนทบุรี: สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 255325532
1868.13399144336 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล อารีย์วรรณ อ่วมตานี WY020.5 อ663ก 2553 กรุงเทพมหานคร : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2553255310
1869.13399144016 ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล มานิตย์ จุมปา WY032 ม453ข 2553 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2553255310
1870.13399144070 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: บูรณาการสู่การปฏิบัติ สมจิต หนุเจริญกุล WY100 ส236ก 2553 กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จำกัด, 2553255315
1871.13399144412 ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล : Basic skill in nursing สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา WY101 ส732ท 2553 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325532
1872.13399144162 กระบวนการพยาบาล: เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวม เพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ ศิราณี อินทรหนองไผ่ WY106 ศ444ก 2553 มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553255313
1873.13399143944 การพยาบาลในระบบสุขภาพ หทัยชนก บัวเจริญ WY108 ห135ก 2553 กรุงเทพฯ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553255314
1874.13399144285 การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆ ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ WY152 ล461ก 2553 กรุงเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ์, 2553255316
1875.13399143835 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม2 WY157 ม134ก 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255325535
1876.13399144137 การพยาบาลสตรีในระยะคลอด สุกัญญา ปริสัญญกุล WY157 ส739ก 2553 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255310
1877.13399143899 การพยาบาลทารกแรกเกิด กนกวรรณ ฉันธนะมงคล WY159 ก125ก 2553 สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553255314
1878.13399143994 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ WY159 ม246ต 2553 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 255325532
1879.13399143992 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ WY159 ม246ต 2553 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 255325533
1880.13399144307 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ WY159 ว585ต 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325539
1881.13399144303 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ WY159 ว585ต 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325539
1882.13399144377 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ศรีพิมล ดิษยบุตร WY160 ศ231ส 2553 ศรีสะเกษ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2553255315
1883.13399144109 สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม1 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ WY161 ก773ส 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล, 2553255318
1884.13399144295 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์, พันตำรวจเอก หญิง WY161 น146ก 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325539
1885.13399144119 สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 อุษาวดี อัศดรวิเศษ, บก. WY161 อ864ส 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล, 2553255310
1886.13399144003 คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล: ทบทวนสาระต้วอย่างข้อสอบ (NCLEX-RN REVIEW: 5th ed) เล่ม2 คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ WY21.100 ค126ค 2553 กรุงเทพฯ : CENGAGE Learning(Thailand), 2553255310
1887.13399144090 สมรรถนะและการออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ และความชำนาญเฉพาะทางของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สภาการพยาบาล. คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุ์ WY21 ส226ส 2553 กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 255325535
1888.13399158672 ไม่มีหญิงสาวในบทกวี = No women in poetry / ซะการีย์ยาอมตยา ; ปรียาภรณ์ เจริญบุตร, สุนิดา สุพันธมาตย์ แปล ซะการีย์ยา อมตยา กรุงเทพฯ : 1001 nights editions, 2554 2554 1
1889.13399158820 สมุนไพรต้านมะเร็ง/โดยวรกมล ไพศาลสุธีธรรม วรกมล ไพศาลสุธีธรรม กรุงเทพมหานคร : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006), 2554 2554 2
1890.13399159897 ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1 / พรรณาภา สิริมงคลสกุล พรรณาภา สิริมงคลสกุล กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554 2554 3
1891.13399160146 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา กัลยา วานิชย์บัญชา กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2554 2554 2
1892.13399160154 การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา กัลยา วานิชย์บัญชา กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 2554 2
1893.13399160184 ประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์) จากยุคหินถึงโลกาภิวัฒน์ / อนันตชัย จินดาวัฒน์ อนันตชัย จินดาวัฒน์ กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2554 2554 1
1894.13399160198 น้ำดื่มสมุนไพรใกล้ตัวแต่ไกลโรค วิโรจน์ ไววานิชกิจ กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554 2554 2
1895.13399160215 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7 = Public health information systems management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 2554 5
1896.13399160231 เอกสารการสอนชุดวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ หน่วยที่ 1-8 = Communicable disease and non-communicable disease / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 2554 5
1897.13399160234 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15 = Public health information systems management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 2554 5
1898.13399160240 ศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี / อุมาสวรรค์ ชูหา อุมาสวรรค์ ชูหา กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์, 2554 2554 2
1899.13399160241 ศิลปะการจับจีบผ้า / อุมาสวรรค์ ชูหา อุมาสวรรค์ ชูหา กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์, 2554 2554 2
1900.13399160307 ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2 / พรรณาภา สิริมงคลสกุล พรรณาภา สิริมงคลสกุล กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554 2554 2
1901.13399158300 คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก / ประสาร เปรมะสกุล ประสาร เปรมะสกุล QY400 ป171ค 2554 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2554 2554 7
1902.13399160635 คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง / ประสาร เปรมะสกุล ประสาร เปรมะสกุล QY400 ป171ค 2554 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2554 2554 15
1903.13399158014 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 / สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงศ์, บรรณาธิการ 0 สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงศ์, บรรณาธิการ QZ4 พ162 2554 กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ), 2554 2554 15
1904.13399160131 บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 2554 / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ... [และคนอื่นๆ] ; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, บรรณาธิการ วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ... [และคนอื่นๆ] ; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, บรรณาธิการ W32.JT3 บ228 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 2554 1
1905.13399158739 ระบาดวิทยาพื้นฐาน / สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ WA105 ส733ร 2554 กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติ้งเฮาส์, 2554 2554 4
1906.13399160187 Clinical epidemiology / กิตติ ต่อจรัส, สุธีพานิชกุล, บรรณาธิการ WA110 ก344ค 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554 2554 1
1907.13399159778 การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน=ER Trauma care/บรรณาธิการโดย ไชยยุทธ ธนไพศาล, และคณะ ไชยยุทธ ธนไพศาล, ทวีโชค วิษณุโยธิน และ พนอ เตชะอธิก WA292 ช296ก 2554 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2554 2554 20
1908.13399158084 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 / [บรรณาธิการ ปราณี ทู้ไพเราะและคณะ] WB115 ก492อ 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 2554 11
1909.13399160070 การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์ / คณะบรรณาธิการ:จันทราภา ศรีสวัสดิ์ และคนอื่น ๆ WB115 จ281ก 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554 2554 8
1910.13399158736 การประชุมระดับชาติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเรื่องความเชื่อมโยงของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ = National forum ofpalliative care : The harmony of education to service / บรรณาธิการโดย ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา, อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช, ศากุนปวีนวัฒน์, WB310 ก479 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 2554 5
1911.13399160107 การตรวจร่างกายทางออร์โทปิดิคส์ = Physical Examination in Orthopaedics / ก่อกู้ เชียงทอง, บรรณาธิการ ก่อกู้ เชียงทอง, บรรณาธิการ WE141 ก342ก 2554 เชียงใหม่: คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 2554 5
1912.13399158362 โรคกระดูกสันหลังเสื่อม : หลักฐานเชิงประจักษ์ เล่ม 2 =Degenerative diseases of the spine : an evidence-based approach / กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, เสมอเดือน คามวัลย์, ชัช สุมมานนท์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย WE725 ก673ร 2554 ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 2554 5
1913.13399158221 โรคของตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน / พวงทอง ไกรพิบูลย์ เขียน พวงทอง ไกรพิบูลย์ WI700 พ465ร 2554 กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2554 2554 10
1914.13399158294 ตับอ่อนอักเสบ = Pancreatitis / บรรณาธิการ สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร WI805 ต285 2554 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554 2554 5
1915.13399158330 โรคในไตและกระเพาะปัสสาวะ / พวงทอง ไกรพิบูลย์ พวงทอง ไกรพิบูลย์ WJ102 พ465ร 2554 กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2554 2554 10
1916.13399160211 สรีรวิทยาของไต ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์และของกรดด่าง = Renal Physiology Electrolytes and Acid-Base Disorders / ดุสิต จิรกุลสมโชค, .....[คนอื่นๆ] ดุสิต จิรกุลสมโชค, สัญญา ร้อยสมมุติ, ปณคพร วรรณานนท์, เทอดไทย ทองอุ่น, วิยะดา ปัญจรัก WJ301 ด764ส 2554 ขอนแก่น: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น, 2554 2554 1
1917.13399158965 การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม/ศศิธร ชิดนายี ศศิธร ชิดนายี WJ378 ศ291ก 2554 นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554 2554 120
1918.13399160032 ความรู้เรื่องเบาหวาน ฉบับสมบูรณ์ / เทพ หิมะทองคำ ... [และคนอื่น ๆ]; บรรณาธิการ รัชตะ รัชตะนาวิน, ธิดา นิงสานนท์ เทพ หิมะทองคำ WK810 ท256ค 2554 กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2554 2554 2
1919.13399158041 Basic and clinical neuroscience 3 / บรรณาธิการ ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, นิจศรี ชาญณรงค์ 0 ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, นิจศรี ชาญณรงค์ WL100 บ827 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 2554 10
1920.13399158634 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ = Neuroanatomy / โดย มีชัย ศรีใส มีชัย ศรีใส WL101 ม596ป 2554 กรุงเทพฯ : Year Book Pub., 2554 2554 3
1921.13399158054 ประสาทวิทยาทันยุค = Modern neurology / ก้องเกียรติกูณฑ์กันทรากร ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร WL140 ก344ป 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 2554 9
1922.13399158040 Frontier in wound care / บรรณาธิการ พรอนงค์ อร่ามวิทย์,พรพรหม เมืองแมน WO700 ฟ129 2554 กรุงเทพฯ : ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย, 2554 2554 10
1923.13399158056 มะเร็งนรีเวชวิทยา = Gynecologic oncology / จตุพลศรีสมบูรณ์, ชำนาญ เกียรติพีรกุล, บรรณาธิการ WP145 ม269 2554 กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 2554 2554 17
1924.13399158154 เวชศาสตร์ปริกำเนิด : คัดกรอง & ป้องกัน & ส่งเสริมสุขภาพ / วิทยา ถิฐาพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ WQ210 ว896ก 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย, 2554 2554 10
1925.13399158351 ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ = Obstetrics complications / บรรณาธิการ คมสันติ์ สุวรรณพฤกษ์, เด่นศักดิ์พงศ์โรจน์เผ่า WQ240 ภ476ซ 2554 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2554 2554 22
1926.13399159044 การพยาบาลสูติศาสตร์: ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์/โดยสุภาวดี เครือโชติกุล สุภาวดี เครือโชติกุล WQ240 ส839ก 2554 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2554 2554 81
1927.13399158763 ฉลาดรู้พัฒนาการลูกรัก / รัตนา พงษ์วานิชอนันต์ รัตนา พงษ์วานิชอนันต์ WS105 ร114ฉ 2554 กรุงเทพมหานคร : รักลูก, 2554 2554 2
1928.13399158738 Manual of pediatric mechanical ventilation/ ดุสิต สถาวร, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ และ นวลจันทร์ ปราบพาล, บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร/ บรรณาธิการ WS280 ด764M 2554 กรุงเทพมหานคร: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, 2554 2554 5
1929.13399158471 การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง) / บรรณาธิการ นิตยา ไทยาภิรมย์, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น นิตยา ไทยาภิรมย์, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ WS320 ก226 2554 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 2554 125
1930.13399158896 ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน / ประเสริฐ อัสสันตชัย, บรรณาธิการ ประเสริฐ อัสสันตชัย, บรรณาธิการ WT120 ป422ป 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 2554 9
1931.13399158050 หลักและแนวปฏิบัติในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ = Principles and guideline for disinfection andsterilization / อะเคื้อ อุณหเลขกะ อะเคื้อ อุณหเลขกะ WX167 อ463ล 2554 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 2554 5
1932.13399160126 การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษาการพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยมะเร็งการพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว / สุรีย์ ธรรมิกบวร สุรีย์ ธรรมิกบวร WY100 ส867ก 2554 กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554 2554 1
1933.13399158016 การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล/ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, บรรณาธิการ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, บรรณาธิการ WY106 ก226 2554 กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, 2554 2554 35
1934.13399158463 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2554 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2554 2554 25
1935.13399158185 การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ / ผ่องพรรณ อรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง WY152 ผ192ก 2554 ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 2554 10
1936.13399158449 คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / โดยอุบล จ๋วงพานิช อุบล จ๋วงพานิช WY156 อ832 2554 ขอนแก่น : หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์, 2554 2554 60
1937.13399158036 ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 1 (ระยะตั้งครรภ์)/ บรรณาธิการโดย อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล WY157 ค172 2554 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 2554 110
1938.13399158318 ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 2 (ระยะคลอดและหลังคลอด)/ บรรณาธิการโดย อภิรัช อินทรางกุล ณ อยุธยา 0 อภิรัช อินทรางกุล ณ อยุธยา, บรรณาธิการ WY157 ค172 2554 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 2554 105
1939.13399158269 การพยาบาลทารกแรกเกิด / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล กนกวรรณ ฉันธนะมงคล WY159 ก15ก 2554 กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักส์, 2554 2554 20
1940.13399159081 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5 เอกสารการสอนชุดวิชา 51207 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY159 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 2554 62
1941.13399160120 ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ หน่วยที่ 1-5 = Health system and management / สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช W.84 ส747ร 2554 นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 2554 5
1942.13399160100 ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ หน่วยที่ 11-15 = Health system and management / สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช W.84 ส747ร 2554 นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 2554 3
1943.13399160342 ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ หน่วยที่ 6-10 = Health system and management / สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช W.84 ส747ร 2554 นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 2554 4
1944.13399144363 การพยาบาลที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง = Best nursing practice in cancer care วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร WY156 ว113ก 2554 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2554 2554 10
1945.13399158630 ไม่มีหญิงสาวในบทกวี = No women in poetry / ซะการีย์ยาอมตยา ; ปรียาภรณ์ เจริญบุตร, สุนิดา สุพันธมาตย์ แปล ซะการีย์ยา อมตยา กรุงเทพฯ : 1001 nights editions, 255425541
1946.13399158218 รุ้งไม่จาง รัศมีจันทร์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255425541
1947.13399158762 พลังจิตพิชิตมะเร็ง / ภูสิต เพ็ญศิริ ; ชฎาพร นาวัลย์ผู้เรียบเรียง ภูสิต เพ็ญศิริ กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 255425542
1948.13399158666 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย กรองทอง จุลิรัชนีกร กรุงเทพมหานคร : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425545
1949.13399158798 ฮา ราเซตามอล ลูกเป็ดขี้เกียจ กรุงเทพมหานคร : บันลือบุ๊คส์, 255425543
1950.13399159143 อาณาจักรแห่งเม็ดทราย/โดย ชาครีย์นรทิพย์ [นามแฝง] ชาครีย์นรทิพย์ [นามแฝง] กรุงเทพมหานคร : พิมพ์คำ, 255425541
1951.13399158812 100 วิธีรับมือประจำเดือน = Health care for menstruation / หยางจวิ้นกวง , ไล่จืออิ๋น, หลี่ชิงหยง ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ แปล1 หยาง, จวิ้นกวง กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 255425542
1952.13399158607 รวมสูตร & ฟังก์ชั่น Macro & VBA : Excel 2010 / โดย ดวงพร เกี๋ยงคำ ดวงพร เกี๋ยงคำ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425543
1953.13399159006 มงกุฎกุหลาบ เล่ม2 โรสลาเรน กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255425541
1954.13399159007 เตรียมกายใจสู่บั้นปลายชีวิต / โสภาพรรณ รัตนัย โสภาพรรณ รัตนัย กรุงเทพฯ : แสงดาว, 255425542
1955.13399158646 ใช้ให้เป็น-เล่นให้คุ้มกับสมาร์ทโฟน BlackBerry 6 /โดย ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425542
1956.13399158647 Facebook & twitter /โดย ปวีณา มีป้อง...(และคนอื่นๆ) กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น, 255425542
1957.13399158202 สัตยาธิษฐาน เล่ม 2 น้ำหนึ่ง กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255425541
1958.13399158203 กีฏมนตรา หมอกมุงเมือง กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255425541
1959.13399158549 รวมคำถามยอดฮิต = ภาษาอังกฤษน่ารู้ / โดยนันทนา โอซาว่า นันทนา โอซาว่า กรุงเทพฯ : Book Caff, 255425542
1960.13399158698 สวย สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติ กับ 278 สูตรสมุนไพร : ปลอดภัย ไร้สารเคมี/โดย เจตน์สิริ ปูชปุณณรัศมิ์ เจตน์สิริ ปูชปุณญรัศมิ์ กรุงเทพมหานคร : แพรธรรม, 255425545
1961.13399159005 มงกุฎกุหลาบ เล่ม1 โรสลาเรน กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255425541
1962.13399158209 สัตยาธิษฐาน เล่ม 1 น้ำหนึ่ง กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 255425541
1963.13399158728 กว่าจะเป็นหมอ วโรรส โรจนะ กรุงเทพมหานคร : เด็กดี, 255425541
1964.13399158683 ความเป็นครู / โดยวิไล ตั้งจิตสมคิด วิไล ตั้งจิตสมคิด กรุงเทพน ; โอเดียนสโตร์, 255425543
1965.13399158195 ขโมยสมองไอน์สไตน์ / ชองอึนกี, เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์, แปล 1 ชองอึนกี กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 255425545
1966.13399158324 รักนอกรอบ Mituna & Paikeaw กรุงเทพฯ : ยาหยี-ยาใจ, 255425541
1967.13399159174 facebook & twitter Provision กรุงเทพมหานคร : Provision, 255425542
1968.13399159189 เคมีทั่วไป เล่ม 2 / รานี สุวรรณพฤกษ์ รานี สุวรรณพฤกษ์ กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 255425545
1969.13399159194 ฟิสิกส์ (กลศาสตร์ : หน่วยของการวัด กฏของการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรง ทฤษฎีสัมพันธภาพ)/โดย วุทธิพันธุ์ ปรัชญาพฤทธิ์ และ สุวรรณ คูสำราญ วุทธิพันธุ์ ปรัชญาพฤทธิ์ และ สุวรรณ คูสำราญ กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน., 255425545
1970.13399159279 ลิขิตรักฉบับสวรรค์/Mignonne [นามแฝง] Mignonne [นามแฝง] กรุงเทพมหานคร : ยาหยี-ยาใจ, 255425541
1971.13399159287 หลงกลิ่นจันทน์/ณิชนิตา [นามแฝง] วรรณภา แก่นพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร : อรุณ, 255425541
1972.13399159302 รักหลงฤดู/ฮายาชิ คิซาระ0 ฮายาชิ คิซาระ กรุงเทพมหานคร : พิมพ์คำ, 255425541
1973.13399159904 โครมาโตกราฟีแบบของเหลวแรงดันสูง : หลักการและการประยุกต์ใช้ = High performance liquid chromatography : principles and applications / พัฒนา เหล่าไพบูลย์ ขอนแก่น : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255425541
1974.13399158298 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ของ แขน ขา และหลัง / นิธิมา เพียวพงษ์ นิธิมา เพียวพงษ์ QS4 น614ก 2554 กรุงเทพฯ : ทวีโชติการพิมพ์, 2554255422
1975.13399158905 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งคัดหลั่งและสารน้ำจากการสวนล้าง สำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ QU105 ว712ค 2554 กรุงเทพมหานคร : เลิฟมีเลิฟมายบุ๊ค, 255425549
1976.13399158352 Pharmacotherapy in infectious diseases / บรรณาธิการ นารัตเกษตรทัต, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์และณัฏฐดา อารีเปี่ยม QV250 ฟ352 2554 กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425545
1977.13399158210 ยาที่มีความเสี่ยงสูง/ อภิฤดี เหมะจุฑา อภิฤดี เหมะจุฑา QV38 อ262ย 2554 กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425545
1978.13399158245 คู่มือยา = Handbook of drugs / ปราณี ทู้ไพเราะ ปราณี ทู้ไพเราะ QV39 ป445 2554 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด N P Press, 2554255410
1979.13399158984 เภสัชวิทยา 1 = Pharmacology I / บรรณาธิการโดย พยงค์เทพอักษร และคณะ QV55 ภ781ช 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, 2554255480
1980.13399158347 คู่มือวัคซีน 2012-2013 และปัญหาที่พบบ่อย / บรรณาธิการโดย วีระชัย วัฒนวีรเดช ... [และคนอื่น ๆ]. QW805 ค695 2554 กรุงเทพฯ : ศูนย์ทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 255425546
1981.13399158079 คู่มือวัคซีน 2012 และประเด็นในการสื่อสาร / บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ ... [และคนอื่น ๆ]. QW805 ค695 2554 กรุงเทพฯ : ศูนย์ทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 255425545
1982.13399158139 วัคซีน / บรรณาธิการ โอฬาร พรหมาลิขิต, อัจฉราตั้งสถาพรพงษ์, อุษา ทิสยากร QW805 ว211 2554 กรุงเทพฯ : นพชัยการพิมพ์, 2554255412
1983.13399158301 คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง / ประสาร เปรมะสกุล ประสาร เปรมะสกุล QY400 ป171ค 2554 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 255425547
1984.13399158814 มะเร็งร้ายที่ต้องรู้จัก / โดยวิโรจน์ ไววานิชกิจ วิโรจน์ ไววานิชกิจ QZ201 ว712ส 2554 กรุงเทพฯ : Feel good 255425542
1985.13399158380 วิทยาการระบาดโรคมะเร็ง : หลักและวิธีการ / สุพรรณีพรหมเทศ สุพรรณี พรหมเทศ^ukku^uph QZ220.1 ส829 2554 ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554255410
1986.13399158909 พยาธิสรีรวิทยาของกลุ่มโรคที่มีความสำคัญทางด้านการพยาบาลและการแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ QZ4 ว712พ 2554 กรุงเทพมหานคร : เลิฟมีเลิฟมายบุ๊ค, 2554255410
1987.13399158165 เวชจริยธรรม / บรรณาธิการ ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์,สุจินต์ อุบลวัตร, วิชัย ประยูรวิวัฒน์ W.50 ว895 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554255411
1988.13399158131 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ / พรรณทิพา ศักดิ์ทอง พรรณทิพา ศักดิ์ทอง W84.41 พ262ค 2554 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425543
1989.13399158057 ระบาดวิทยาพื้นฐาน / สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ WA105 ส733ร 2554 กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติ้งเฮาส์, 255425545
1990.13399158773 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน :การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Health promotionand disease prevention in community : an application ofconcepts and theories to practice / อาภาพร เผ่าวัฒนา ...[และคนอื่น ๆ] WA590 ก523ร 2554 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 255425542
1991.13399158339 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน :การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Health promotionand disease prevention in community : an application ofconcepts and theories to practice / โดยอาภาพร เผ่าวัฒนา ...[และคนอื่น ๆ] WA590 อ225ก 2554 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา, 255425543
1992.13399158085 อาการอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ,บัญชา สถิระพจน์ บัญชา สถิระพจน์ WB100 บ253อ 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554255420
1993.13399158600 Critical care medicine : make it easy / บรรณาธิการโดย ดุสิตสถาวร, อนันต์ วัฒนธรรม, เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ WB105 ค159ต 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 255425545
1994.13399158105 คู่มือแพทย์เวร / บรรณาธิการ จารุพิมพ์ สูงสว่าง ...[และคนอื่น ๆ] WB105 ค695อ 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราชสำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255420
1995.13399158817 คู่มือแพทย์เวร / บรรณาธิการ จารุพิมพ์ สูงสว่าง ...[และคนอื่น ๆ] WB105 ค695อ 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราชสำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 255425545
1996.13399158789 ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ = Emergency medicine / บรรณาธิการ ณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา ... [และคนอื่น ๆ] WB105 ภ476 2554 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554255437
1997.13399158099 อายุรศาสตร์ราชวิถี = Evidence-based practice in criticalcare medicine / บรรณาธิการ ประเสริฐ ธนกิจจารุ WB105 อ641 2554 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
1998.13399158953 คู่มือโรค : Handbook of diseases / โดยปราณี ทู้ไพเราะ ปราณี ทู้ไพเราะ WB110 ป446ค 2554 กรุงเทพฯ : เอ็นพี เพรส, 255425542
1999.13399158436 การปรึกษาปัญหาผู้ป่วยอายุรกรรมที่พบบ่อย = Consultativeinternal medicine 2011 / บรรณาธิการโดย บดินทร์ ขวัญนิมิตร WB115 ก491 2554 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255425544
2000.13399158315 Clinical practice guideline 2011.^nเล่มที่ 2 / บรรณาธิการโดย วิทยา ศรีดามา WB115 ค174 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425548
2001.13399158042 Practical points in internal medicine / บรรณาธิการอำนาจ ชัยประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ] WB115 พ895 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554255410
2002.13399159918 การประเมินสุขภาพ / ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช และแสงหล้า พลนอก, บรรณาธิการ WB141.4 ก491 2554 พิษณุโลก : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 255425541
2003.13399158018 การซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคอายุรศาสตร์ / พรภัทร ธรรมสโรช, และคณะ บรรณาธิการ WB200 ก226 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554255420
2004.13399158136 ฉลาดตรวจสุขภาพ ฉบับรู้ทันโรคถอย เล่ม1 / ประสาร เปรมะสกุล ประสาร เปรมะสกุล WB205 ป411ฉ 2554 กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 255425545
2005.13399158137 ฉลาดตรวจสุขภาพ ฉบับรู้ทันโรคถอย เล่ม2 / ประสาร เปรมะสกุล ประสาร เปรมะสกุล WB205 ป411ฉ 2554 กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 255425545
2006.13399158824 การประชุมระดับชาติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเรื่องความเชื่อมโยงของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ = National forum ofpalliative care : The harmony of education to service / บรรณาธิการโดย ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา, อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช, ศากุนปวีนวัฒน์, WB310 ก479 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425545
2007.13399159761 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป/บรรณาธิการโดย กิ่งแก้ว ปาจรีย์ กิ่งแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ WB320 ก632ว 2554 กรุงเทพมหานคร : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255415
2008.13399159101 ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู / บรรณาธิการ, ภัทราวุธ อินทรกำแหง WB320 ต226 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า 2554255422
2009.13399158823 การแพทย์บูรณาการ 1 ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare/ ผู้เรียบเรียง นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] WB327 น3711ก 2554 กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425545
2010.13399158267 การแพทย์บูรณาการ 1 ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare/ ผู้เรียบเรียง นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] WB327 น3711ก 2554 กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425542
2011.13399158500 การแพทย์บูรณาการ 2 ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare/ ผู้เรียบเรียง นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] WB327 น3711ก 2554 กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425542
2012.13399158501 การแพทย์บูรณาการ 3 ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare/ ผู้เรียบเรียง นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] WB327 น3711ก 2554 กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425542
2013.13399158502 การแพทย์บูรณาการ 4 ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare/ ผู้เรียบเรียง นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] WB327 น3711ก 2554 กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425542
2014.13399158321 การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย / บรรณาธิการโดยธิดานิงสานนท์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ปรีชา มนทกานติกุล WB330 ก459 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 255425545
2015.13399159916 กินเป็น ไม่เป็นมะเร็ง / เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ WB400 ร629ก 2554 กรุงเทพฯ : เอ็มไอเดส, 255425545
2016.13399159000 สมาธิบำบัดแบบ SKT รักษาสารพัดโรคได้ด้วยตัวเอง / สมพร กันทรดุษฏี-เตรียมชัยศรี สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี WB890 ส166ส 2554 กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 255425542
2017.13399158146 Update on pediatric infectious diseases 2011 /บรรณาธิการ พิรังกูรเกิดพาณิช, วีระชัย วัฒนวีรเดช, ทวี โชติพิทยสุนนท์, WC100 อ216 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2554255410
2018.13399158358 องค์ความรู้ (Factsheet) เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่ / บรรณาธิการโดยวรยา เหลืองอ่อน ; ผู้เรียบเรียงคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554] WC195 อ114 2554 นนทบุรี : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค, 255425543
2019.13399158088 โรคขี้แมว : ความรู้พื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ = Toxoplasmosis : basic knowledge to clinical practice/ เยาวลักษณ์ สุขธนะ เยาวลักษณ์ สุขธนะ WC725 ย547ร 2554 กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพเวชสาร, 255425545
2020.13399158316 โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชน / โดยชุติมาศิริกุลชยานนท์ ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ WD210 ช617ร 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425545
2021.13399158945 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / โดยเกล็ดแก้วด่านวิวัฒน์ เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ WE101 ก574ก 2554 กรุงเทพฯ : ไอกรุป เพรส, 2554255460
2022.13399159829 ตำราออร์โธปิดิคส์ 2 = Textbook of Orthopaedics 2/ บรรณาธิการ ภานุพันธ์ ทรงเจริญ WE168 ต217 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย, 2554255412
2023.13399159085 ออร์โธปิดิกส์ ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครั้งที่ 3 บรรณาธิการ วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ และคณะ WE168 ว743อ 2554 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 255425541
2024.13399158266 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ :กระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุด = Trauma: fractures and dislocations / สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ... [และคนอื่น ๆ] WE175 น927ส 2554 กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2554255412
2025.13399158385 โรคข้อ รักษาด้วยธรรมชาติบำบัด/ ลลิตา ธีระสิริ ลลิตา ธีระสิริ WE304 ล145ร 2554 กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 255425544
2026.13399158469 โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis / โดยมนาธิปโอศิริ มนาธิป โอศิริ WE346 ม151ร 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425545
2027.13399158498 โรคกระดูกสันหลังเสื่อม : หลักฐานเชิงประจักษ์ เล่ม 1 =Degenerative diseases of the spine : an evidence-based approach / กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, เสมอเดือน คามวัลย์, ชัช สุมมานนท์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย WE725 ก673ร 2554 ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255425545
2028.13399159137 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม : กรณีศึกษา / ปรียสลิล ไชยวุฒิ ปรียสลิล ไชยวุฒิ WE860 ป472 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255450
2029.13399158087 การผ่าตัด minimally invasive surgery-total knee arthroplasty / บรรณาธิการ: อารี ตนาวลี WE870 ก491ต 2554 กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 255425545
2030.13399158426 โรคหืด : อิมมูโนวิทยาโมเลกุลและการรักษาด้วยยา / บรรณาธิการโดย กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ WF553 ร924 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราชสำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 255425546
2031.13399158063 100 ข้อสงสัย ไขปัญหา โรคหัวใจ / ผู้แต่งEdward K. Chung, ผู้แปลบุญจง แซ่จึง Chung, Edward K. WG113 ช349ห 2554 กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425545
2032.13399158259 100 ข้อสงสัย ไขปัญหา โรคหัวใจ / ผู้แต่งEdward K. Chung, ผู้แปลบุญจง แซ่จึง Chung, Edward K. WG113 ช349ห 2554 กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425543
2033.13399158081 ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด= Cardiac emergencies / บรรณาธิการ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน WG205 ป266ภ 2554 กรุงเทพ ฯ : ภาพพิมพ์, 255425545
2034.13399158433 การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด : แนวคิดและการปฏิบัติ / โดยนิตยา เพ็ญศิรินภา นิตยา เพ็ญศิรินภา WG210 น578 2554 กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2554255410
2035.13399158428 การจัดการอาการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว = Symptommanagement : nursing care for pediatric patients withleukemia / โดยพูลสุข ศิริพูล พูลสุข ศิริพูล WH250 พ871ก 2554 ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554255435
2036.13399158238 การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ = Colonoscopy/บรรณาธิการ สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, ธวัชชัย อัครวิพุธ และ อุดม คชินทร WI520 ก277 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425544
2037.13399158333 ตำรามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เล่ม 1 = Textbook of cancer of colon, rectum and anus / ปริญญา ทวีชัยการ, บรรณาธิการ WI529 ป458ต 2554 กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554255410
2038.13399158525 โรคตับ : การป้องกันและรักษา / โดย ม. อึ้งอรุณ, (เมฆีย์ อึ้งอรุณ) ม. อึ้งอรุณ, (เมฆีย์ อึ้งอรุณ) WI700 ม232ร 2554 กรุงเทพฯ : สมิต, 255425545
2039.13399158247 ตับอ่อนอักเสบ = Pancreatitis / บรรณาธิการ สุพจน์พงศ์ประสบชัย, รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร WI805 ต285 2554 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 255425545
2040.13399158396 Textbook of Nephrology 2 / บรรณาธิการ สมชาย เอี่ยมอ่อง ...[และคนอื่น ๆ] WJ300 ส241T 2554 กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 255425543
2041.13399158397 Textbook of Nephrology เล่ม 1 / บรรณาธิการ สมชาย เอี่ยมอ่อง ...[และคนอื่น ๆ] WJ300 ส241T 2554 กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 255425543
2042.13399158151 โรคไตอักเสบลูปัส=Lupus nephritis/บรรณาธิการ ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ WJ353 ย264ร 2554 กรุงเทพมหานคร : มปท., 255425545
2043.13399158748 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคต่อมไร้ท่อขั้นพื้นฐาน / โดยวิโรจน์ ไววานิชกิจ วิโรจน์ ไววานิชกิจ WK140 ว712 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554255410
2044.13399158857 Current Practical Guige to Stroke Management บรรณาธิการ ดิษยา รัตนากร และคณะ WL355 ด586C 2554 กรุงเทพมหานคร : สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย, 255425544
2045.13399158028 ตำราโรคลมชักในเด็ก / อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ WL385 อ171ต 2554 กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2554255421
2046.13399158276 ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ = Textbook of Pain Management in Clinical Practice ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ WL704 ศ287ต 2554 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 2554255410
2047.13399158434 จิตบำบัดแนวความหมายในชีวิต = Logotherapy / โดยอรัญญา ตุ้ยคำภีร์ อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ WM420 อ388 2554 กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554255410
2048.13399158184 พื้นฐานศัลยศาสตร์ ม.อ. เล่ม1 / บรรณาธิการ ศักดิ์ชาย เรืองสิน WO100 พ816 2554 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554255415
2049.13399159053 ตำราศัลยศาสตร์: พื้นฐานศัลยศาสตร์และอาการของโรคศัลยกรรมสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป วุฒิชัย ธนาพงศธร WO100 ว865ต 2554 กรุงเทพฯ: ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, 255425542
2050.13399158555 ตำราพื้นฐานศัลยศาสตร์และอาการของโรคศัลยกรรม สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/โดยวุฒิชัย ธนาพงศธร วุฒิชัย ธนาพงศธร WO100 ว865ต 2554 กรุงเทพฯ: ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, 255425541
2051.13399158155 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 40=Update trauma management /บรรณาธิการ อนันต์ ตัณมุขยกุล, เรวัต ชุณหสุวรรณกุล, พรพรหม เมืองแมน WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
2052.13399158156 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 41 : ศัลยศาสตร์ตกแต่งในปี 2554/บรรณาธิการ บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น, กมลวรรณ เจนวิถีสุข, อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
2053.13399158157 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 42 : ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก/บรรณาธิการ วรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร, ปิยะ สมานคติวัฒน์, ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์, ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
2054.13399158158 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 43 : ปัญหาที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ/ บรรณาธิการ วชิร คชการ WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
2055.13399158159 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 44 : ศัลยศาสตร์สำหรับโรคเมตาบอลิคและโรคอ้วน/บรรณาธิการ ธีรพล อังกูลภักดีกุล, ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์, ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์ WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
2056.13399158160 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 45 : Variety in neurosurgery common comp/บรรณาธิการ สงวนสิน รัตนเลิศ WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
2057.13399158161 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 46 : ภาวะฉุกเฉินในช่องท้องทางกุมารศัลยศาสตร์/บรรณาธิการ สุเมธ ธีรรัตน์กุล WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
2058.13399158162 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 47 : การผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยไตวาย/บรรณาธิการ โสภณ จิรสิริธรรม, ศิริวรรณ จิรสิริธรรม, สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ, วสันต์ สุเมธกุล WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
2059.13399158163 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 48 : Acute care surgery/บรรณาธิการ โสภณ จิรสิริธรรม, พรเทพ เปรมโยธิน WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
2060.13399159368 ตำราศัลยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)/บรรณาธิการ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และ พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ WO100 ส773ต 2554 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255425541
2061.13399158390 คู่มือหัตถการทางวิสัญญี = Handbook of anestheticprocedures / [บรรณาธิการ วิรัตน์ วศินวงศ์] WO235 ว691ค 2554 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255425545
2062.13399158126 คู่มือหัตถการทางวิสัญญี = Handbook of anestheticprocedures / [บรรณาธิการ วิรัตน์ วศินวงศ์] WO275 ค695 2554 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255425543
2063.13399158082 ความรู้พื้นฐานเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์ / บรรณาธิการ, โอสรี อัครบวร และสุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา WO700 ค181 2554 สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554255411
2064.13399158263 ตำรานรีเวชวิทยา เล่ม1 / บรรณาธิการ: วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร WP100 ต367ว 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425547
2065.13399158264 ตำรานรีเวชวิทยา เล่ม2 / บรรณาธิการ: วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร [และคนอื่นๆ] WP100 ต367ว 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425546
2066.13399158621 ตำรานรีเวชวิทยา เล่ม1 / บรรณาธิการ: วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร WP100 ต367ว 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255410
2067.13399158622 ตำรานรีเวชวิทยา เล่ม2 / บรรณาธิการ: วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร [และคนอื่นๆ] WP100 ต367ว 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255410
2068.13399158868 วิทยาการร่วมสมัยในมะเร็งนรีเวชวิทยา = Contemporary Evidence-Based Medicine in Gynecologic Oncology บรรณาธิการ จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ และคณะ WP145 จ419ว 2554 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255425545
2069.13399159075 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 1-6 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WQ100 ส747ก 2554 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255452
2070.13399159076 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 7-10 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WQ100 ส747ก 2554 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
2071.13399159077 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 11-15 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WQ100 ส747ก 2554 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
2072.13399158542 ศัพท์สูติ-นรีเวช / โดยสุนีย์ สุนทรมีเสถียร และ นัยนา แขดกิ่ง สุนีย์ สุนทรมีเสถียร WQ13 ส337ศ 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255418
2073.13399158237 แม่มือใหม่ ใส่ใจเรื่องท้อง/ทรายแก้ว [นามแฝง] ทรายแก้ว [นามแฝง] WQ150 ท172ม 2554 กรุงเทพมหานคร : คลื่นอักษร, 255425541
2074.13399158617 40 สัปดาห์พัฒนาครรภ์คุณภาพ สายฝน ชวาลไพบูลย์ WQ200 ส661 2554 กรุงเทพมหานคร: รักลูก, 255425541
2075.13399159049 OB & GYN : Update & Practical X/บรรณาธิการโดย นครินทร์ ศิริทรัพย์ และ พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ บรรณาธิการนครินทร์ ศิริทรัพย์ และ พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ WQ200 อ449 2554 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425542
2076.13399158138 การตั้งครรภ์ในมารดาวัยเสี่ยง / เอกชัย โควาวิสารัช, ปัทมาพรหมสนธิ, บุญศรี จันทร์รัชชกูล บรรณาธิการ WQ240 ก451ร 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย), 2554255410
2077.13399158472 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุง / โดยมาลีวัล เลิศสาครสิริ มาลีวัล เลิศสาครศิริ WQ240 ม226ก 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, 2554255420
2078.13399158144 การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา / ศศิธร พุมดวง ศศิธร พุมดวง WQ300 ศ291ก 2554 สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554255426
2079.13399158482 การใช้เทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด: การใช้ผลงานวิจัย/โดยสินีนาฏ หงษ์ระนัยและอรุณี พึ่งแพง สินีนาฏ หงษ์ระนัย WQ300 ส727ก 2554 มปท : มปพ, 255425545
2080.13399159104 การพยาบาลมารดาหลังคลอด/วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ WQ500 ว729ก 2554 ชลบุรี: โรงพิมพ์ศรีศิลปการพิมพ์., 2554255460
2081.13399159120 ตจวิทยา = Dermatology /บรรณาธิการ ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล WR100 ต12 2554 กรุงเทพฯ : ยูเนี่ยนครีเอชั่น, 2554255450
2082.13399158147 ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / บรรณาธิการ ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย ... [และคนอื่น ๆ] WS103 ต227 2554 [กรุงเทพฯ] : ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย, 2554255415
2083.13399158302 วิธีเลี้ยงลูกจากในสู่นอก : รู้ใจเรา เข้าใจลูก / โดยแดเนียล เจ. ซีเกล และ แมรี ฮาร์ตเซลล์ ; แปล/เรียบเรียงสุรเกียรติ อาชานานุภาพ และ ตุลาพร อาชานานุภาพ1 ซีเกล, แดเนียล เจ WS113 ซ332ว 2554 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 255425547
2084.13399158029 กุมารเวชศาสตร์ทันยุค / บรรณาธิการโดย ศุกระวรรณ อินทรขาว ...[และคนอื่น ๆ] WS200 ก246 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2554255417
2085.13399158066 คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ กาญจนาตั้งนรารัชชกิจ ... [และคนอื่น ๆ] WS200 ค695 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425545
2086.13399158270 คู่มือตรวจโรคเด็กด้วยตนเองเบื้องต้น = A guide to self-diagnosis and treatment your child / ปิติกานต์ บูรณาภาพ:บ.ก.เรียบเรียง WS200 ป343ค 2554 กรุงเทพฯ : วิทยสถาน, 255425545
2087.13399158048 Pocket book of pediatrics / ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช,สมใจ กาญจนพงศ์กุล, ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร, บรรณาธิการ WS200 พ482 2554 [นนทบุรี] : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2554255435
2088.13399158477 ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ, วนิดา เปาอินทร์ ... [และคนอื่นๆ] วนิดา เปาอินทร์ WS200 ว171ต 2554 กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2554255410
2089.13399158311 Advanced pediatrics : an endless professional learning / บรรณาธิการโดยนวลจันทร์ ปราบพาล ... [และคนอื่น ๆ] WS200 อ941 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425545
2090.13399158244 Acute care pediatrics / บรรณาธิการ ประพันธ์ อ่านเปรื่อง... [และคนอื่น ๆ] WS205 อ937 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554255427
2091.13399158356 Optimizing practice in pediatric respiratory diseases / บรรณาธิการโดยอรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ] WS280 อ449 2554 กรุงเทพฯ : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, 2554255415
2092.13399158599 โรคหัวใจแต่กำเนิด = Congenital heart disease / บรรณาธิการโดย พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ, วิชัย เบญจชลมาศ WS290 ร921 2554 กรุงเทพฯ : สุขขุมวิทการพิมพ์, 255425545
2093.13399158379 Pediatric endocrinology : practical issues forpediatricians / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ... [และคนอื่น ๆ]บรรณาธิการ WS330 พ791พ 2554 กรุงเทพฯ : ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย, 255425545
2094.13399158883 Pediatric Endocrinology : Practical Issues for Pediatricians บรรณาธิการ สมจิตร จารุรัตนศิริกุล และคณะ WS330 ส236P 2554 ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย, 255425545
2095.13399158894 การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ WS420 ก768ก 2554 กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 255425544
2096.13399158065 ตำราหู คอ จมูก : สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / บรรณาธิการ ธีรพร รัตนาเอนกชัย, สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง WV140 ต367 2554 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2554255415
2097.13399158344 ตำราระบาดวิทยาและมาตรการควบคุมของเชื้อจุลชีพดื้อยาในโรงพยาบาล = Epidemiology and control of nosocomial drug-resistant microorganisms / อนุชา อภิสารธนรักษ์ อนุชา อภิสารธนรักษ์ WX167 อ187 2554 กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554255412
2098.13399158053 หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล =Prevention of nosocomial infections principles andguidelines / อะเคื้อ อุณหเลขกะ อะเคื้อ อุณหเลขกะ WX167 อ271ห 2554 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255425545
2099.13399158089 การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล= Surveillance and outbreak investigation of nosocomial infections / อะเคื้อ อุณหเลขกะ อะเคื้อ อุณหเลขกะ WX167 อ590ก 2554 เชียงใหม่ : มิ่งเมืองนวรัตน์, 255425545
2100.13399158130 Patient safety in the ICU / บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร WX218 พ281 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2554255420
2101.13399158425 กฏหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล L&E NR (Low and Ethics Nursing Review)/โดยเพื่อช่วยจำ(นามแฝง) เพื่อนช่วยจำ(นามแฝง) WY032 พ953ก 2554 มปท: มปพ, 2554255455
2102.13399159051 กระบวนการพยาบาล / บรรณาธิการโดย สุระพรรณ พนมฤทธิ์, และ [สุภาภรณ์อุดมลักษณ์] WY100 ก2181 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, 2554255450
2103.13399158015 การพยาบาลพื้นฐาน แนวคิดและการปฎิบัติ / บรรณาธิการ, สุปาณีเสนาดิสัย, วรรณภา ประภาไพพานิช WY100 ก226 2554 กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2554255420
2104.13399158681 แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล / โดยจันทร์เพ็ญ สันตวาจา จันทร์เพ็ญ สันตวาจา WY100 จ272น 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255410
2105.13399158885 การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล / โดยนงนุช บุญยัง นงนุช บุญยัง WY100 น139 2554 สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255425545
2106.13399158447 กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก/โดยวิจิตรา กุสุมภ์, อรุณี เฮงยศมาก, กาญจนา ศิริเจริญวงศ์, ลดาพร ทองสง และ สุมิตตา สว่างทุกข์ วิจิตรา กุสุมภ์ WY100 ว528ก 2554 กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2554255415
2107.13399159069 การบำบัดทางการพยาบาล / โดย คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY100 ศ142ก 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255450
2108.13399158047 กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์กรรวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ / ศิราณี อินทรหนองไผ่ ศิราณี อินทรหนองไผ่ WY100 ศ444ก 2554 มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554255412
2109.13399158918 การบริหารการพยาบาล/บรรณาธิการโดยนิตยา ศรีญาณลักษณ์ นิตยา ศรีญาณลักษณ์ WY105 น577ก 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก, 2554255455
2110.13399158191 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / โดย ผ่องพรรณอรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง^ukku^unu WY152.5 ผ225 2554 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2554255410
2111.13399158019 การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ/ผ่องพรรณ อรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง WY152 ผ225ก 2554 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2554255465
2112.13399158167 ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ / วิไลวรรณ ทองเจริญ,บรรณาธิการ WY152 ศ374 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255422
2113.13399159106 การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล /ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ศิริพันธุ์ สาสัตย์ WY152 ศ465ก 2554 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554255450
2114.13399159078 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 1-5 เอกสารการสอนชุดวิชา51208 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY152 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
2115.13399159079 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10 เอกสารการสอนชุดวิชา 51208 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY152 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
2116.13399159080 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 11-15 เอกสารการสอนชุดวิชา 51208 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY152 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
2117.13399159406 การพยาบาลผู้สูงอายุ/อรวรรณ แผนคง อรวรรณ แผนคง WY152 อ373ก 2554 กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255425545
2118.13399159099 ภาวะช็อคและการพยาบาล/โดยวัลภา คุณทรงเกียรติ วัลภา คุณทรงเกียรติ WY154 ว442ภ 2554 ชลบุรี : ศรีศิลปการพิมพ์, 2554255470
2119.13399158374 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม2 / บรรณาธิการโดยมณีภรณ์ โสมานุสรณ์ WY157 ก227 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255410
2120.13399158103 คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ / โดยศรีนวล โอสถเสถียร ศรีนวล โอสถเสถียร WY157 ศ213ค 2554 กรุงเทพฯ : น่ำกังการพิมพ์, 2554255415
2121.13399158355 การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอด / โดยสุภาพ ไทยแท้ สุภาพ ไทยแท้ WY157 ส838 2554 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554255422
2122.13399158021 การพยาบาลและหัตถการทางตา/เอื้องพร พิทักษ์สังข์ เอื้องพร พิทักษ์สังข์ WY158 อ931ก 2554 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255415
2123.13399158443 การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2 / บรรณาธิการโดย วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, อุษณีย์ จินตะเวช0 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, อุษณีย์ จินตะเวช, บรรณาธิการ WY159 ก226 2554 เชียงใหม่ : ครองช่างการพิมพ์, 2554255411
2124.13399159082 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10 เอกสารการสอนชุดวิชา 51207 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY159 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
2125.13399159083 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15 เอกสารการสอนชุดวิชา51207 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY159 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
2126.13399159071 หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก / บรรณาธิการ ยุพยงค์ ทังสุบุตร...[และคณะ] WY159 ห171 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255420
2127.13399158020 การพยาบาลจิตเวช : สู่การปฏิบัติ เล่มที่ 1 = Psychiatricnursing : to practice (Volume I) / ขวัญพนมพร ธรรมไทย ขวัญพนมพร ธรรมไทย WY160 ข171ก 2554 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554255480
2128.13399158478 การพยาบาลจิตเวช / โดยสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว WY160 ส869 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554255438
2129.13399158756 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช/โดยอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย WY160 อ332ก 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554255410
2130.13399158045 การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม / บรรณาธิการ นัทธมน วุทธานนท์ WY161 ก226 2554 เชียงใหม่ : นันทพันธ์พริ้นติ้ง, 2554255410
2131.13399158553 สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2/ บรรณาธิการโดย อุษาวดี อัศดรวิเศษ อุษาวดี อัศดรวิเศษ, บก. WY161 อ864ส 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนาการพิมพ์ 255425541
2132.13399158177 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย พจนา ปิยะปกรณ์ชัย WY163 พ172ก 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255435
2133.13399158751 การบริหารจัดการสุขภาพทางการพยาบาล / โดยจรรจา สันตยากร,รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค, ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ จรรจา สันตยากร WY16 จ146ก 2554 131 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม. พิษณุโลก : ตระกูลไทย, 255425541
2134.13399159357 สาระทางการพยาบาลเพื่อความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ/ฟาริดา อิบราฮิม ฟาริดา อิบราฮิม WY16 ฟ62ส 2554 นนทบุรี : ธนาเพรส, 255425547
2135.13399158446 ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก / บรรณาธิการโดย ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ... [และคนอื่นๆ] WY320 ป525 2554 กรุงเทพฯ : ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย, 2554255410
2136.13399158194 วิเคราะห์กฎหมายพยาบาลและผดุงครรภ์ / นครินทร์ นันทฤทธิ์ นครินทร์ นันทฤทธิ์ WY32 น131ว 2554 เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2554255410
2137.13399159132 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2540 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/ โดย งานกฎหมายสภาการพยาบาล WY32 พ371พ 2554 นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 25542554109
2138.13399159254 ทอล์คโชว์ ชุด หัวร่อต่ออายุ สุขเป็นก็เป็นสุข พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัด, 255425541
2139.13399160082 การเขียนโครงการวิจัย : หลักการและแนวปฏิบัติ / สมคิด พรมจุ้ย สมคิด พรมจุ้ย นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์, 255425542
2140.13399160176 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ / ปิยนาถ บุนนาค ... [และคนอื่นๆ] ปิยนาถ บุนนาค ... [และคนอื่นๆ] กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425541
2141.13399160178 มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ ฉบับสมบูรณ์ 2012-2013 / กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 255425541
2142.13399160182 กับดักความสุข 2 / สุกิจ ศุภกิจเจริญ สุกิจ ศุภกิจเจริญ เชียงใหม่ : ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ, 255425542
2143.13399160183 กับดักความสุข รุกฆาตความสำเร็จ / สุกิจ ศุภกิจเจริญ สุกิจ ศุภกิจเจริญ เชียงใหม่ : ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ, 255425541
2144.13399160189 HPLC โครมาโตกราฟีแบบของเหลวแรงดันสูง หลักการและการประยุกต์ใช้ = High Performance Liquid Chromatography Principles and Applications / พัฒนา เหล่าไพบูลย์ พัฒนา เหล่าไพบูลย์ ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255425541
2145.13399160242 ศิลปะการตัดกระดาษตกแต่งป้ายนิเทศ / เย็นจิตร วงษาลังการ เย็นจิตร วงษาลังการ ม.ป.ท., 255425541
2146.13399160246 สร้างสถานะอนาคตแบบลีน ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า (Creating your lean future state) / ลุยส์เตอร์ ทอม และ ดอน แท็ปปิง ; วิทยา สุหฤทดำรง ... [และคนอื่น ๆ] : แปล ลุยส์เตอร์ ทอม และ ดอน แท็ปปิง ; วิทยา สุหฤทดำรง ... [และคนอื่น ๆ] : แปล กรุงเทพฯ : อี.ไอ. สแควร์, 255425541
2147.13399160289 101 เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = 101 Creative problem solving techniques / ฮิกกิ้นส์, เจมส์ เอ็ม : เขียน ; วิทยา สุหฤทดำรง และ ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว : แปล ฮิกกิ้นส์, เจมส์ เอ็ม : เขียน ; วิทยา สุหฤทดำรง และ ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว : แปล กรุงเทพฯ : อี.ไอ. สแควร์, 255425541
2148.13399160308 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำสถานศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล และคณะ ส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล, แสงโสม ถนอมสิงห์ และ พัชรี ดำรงสุนทรชัย นนทบุรี : วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก, 255425541
2149.13399160513 Fast-Track TOEIC vocabulary new TOEIC tests with MP3 cd สุทิน พูลสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 255425542
2150.13399160692 ศาสนธรรมกับสุขภาพ/มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.) มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย (มพท.) และ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) 294.3015 กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.), 255425542
2151.13399160188 ไมโสพรอสตอล = Misoprostol / สายพิณ พงษธา สายพิณ พงษธา QV175 ส226ม 2554 เชียงใหม่ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255425541
2152.13399160220 กำลังคนด้านสุขภาพ : ที่เป็นมา เป็นอยู่ และจะเป็นไป / บรรณาธิการ นงลักษณ์ พะไกยะ, เพ็ญนภา หงษ์ทอง นงลักษณ์ พะไกยะ, เพ็ญนภา หงษ์ทอง W.76 ก227 2554 นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.), 255425541
2153.13399160190 ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of clinical research / พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, บรรณาธิการ พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, บรรณาธิการ W20.5 ต227 2554 กรุงเทพฯ : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425541
2154.13399160217 ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข บรรพ 4 2554-2555 / บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด WA900 ต217 2554 นนทบุรี : อัลฟา รีเสิร์ช, 255425542
2155.13399160236 เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15 = Mental health promotion and psychiatric nursing / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช WY160 ก522 2554 นนทบุรี : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 255425547
2156.13399159884 ชีวเคมีทางโภชนาการ = Nutritional biochemistry / สุนีย์ สหัสโพธิ์ สุนีย์ สหัสโพธิ์ QU50 ส821ช 2554 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 255425545
2157.13399160137 การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ / เพ็ญนภา ศรีหริ่ง ... [และคนอื่นๆ] เพ็ญนภา ศรีหริ่ง, กาญจนา สานุกูล, อวิรุทธ์ สิงห์กุล, ชุติมา วิจิตรานุวัตร QV786 ก491 2554 กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 255425541
2158.13399160142 การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ = Community capacity building : concept and application / ผู้เขียน, วีณา เที่ยงธรรม, สุนีย์ ละกำปั่น และอาภาพร เผ่าวัฒนา วีณา เที่ยงธรรม, สุนีย์ ละกำปั่น และอาภาพร เผ่าวัฒนา WA546.JT3 ว815ก 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425541
2159.13399160151 คู่มือหมอประจำบ้าน. เล่ม 1 (หมวด ก-ป) = The doctors book of home remedies / The Editors of Prevention Health Books ; พิสิฐ วงศ์วัฒนะ, แปล The Editors of Prevention Health Books ; พิสิฐ วงศ์วัฒนะ, แปล WB327 ค695ม 2554 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 255425545
2160.13399159993 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ = Communicable disease and non-communicable disease / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WC100 ส747ร 2554 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255425545
2161.13399160009 คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554 / บรรณาธิการ, วรยา เหลืองอ่อน วรยา เหลืองอ่อน WC195 ค695 2554 นนทบุรี : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 255425543
2162.13399160006 ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับอักเสบซี โรคตับในเด็ก / ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ... [และคนอื่นๆ] ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, สมบัติ ศรีประเสริฐสุข, พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์, วรนุช จงศรีสวัสดิ์, นันทิยา ศรีสุนทร WC536 ข929 2554 กรุงเทพฯ : ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 255425541
2163.13399159883 ธาลัสซีเมีย : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ / เทพ นันทพูลทรัพย์ เทพ นันทพูลทรัพย์ WH170 ท595ธ 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255453
2164.13399159999 HPV-related diseases and HPV vaccines / วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ, ภานนท์ เกษมศานติ์, จตุพล ศรีสมบูรณ์, บรรณาธิการ วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ, ภานนท์ เกษมศานติ์, จตุพล ศรีสมบูรณ์, บรรณาธิการ WP480 H872 2554 กรุงเทพฯ : ร