ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง บุญศิริ จันศิริมงคล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  บุญศิริ จันศิริมงคล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
 ชื่อเรื่อง 
แนวปฏิบัติ: การดูแลภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชในผู้ที่มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน / บุญศิริ จันศิริมงคล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
 ISBN  978-616-30-5732-7
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : แผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน, 2556
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  122 หน้า
 เลขเรียก  WM270 บ575น 2556
 หัวเรื่อง  การดูแลภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช--ผู้เสพสารเสพติด
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM270 บ575น 2556 ฉ.1 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]