ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, บรรณาธิการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ =Prenatal nursing care/บรรณาธิการ..
   ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, บรรณาธิการ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY157 ก495 2560 
พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บรรณาธิการ ศิริอร สินธุ ปิย..
    / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS16
พ219
2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.