ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การให้คำปรึกษาครอบครัว

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อุมาพร ตรังคสมบัติ
 ชื่อเรื่อง 
จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว=Family therapy and family counseling/อุมาพร ตรังคสมบัติ
 ISBN  974-853-391-3
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพมหานคร : ซันต้าการพิมพ์, 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 7
 ลักษณะทางกายภาพ  414 หน้า
 เลขเรียก  WM420 อ846จ 2561
 หัวเรื่อง  จิตบำบัด
 หัวเรื่อง  การให้คำปรึกษาครอบครัว
 หัวเรื่อง  สารเสพติด
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM420 อ846จ 2561 ฉ.1 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 14 สิงหาคม 2563
  จอง
2. หนังสือ
หนังสือ
WM420 อ846จ 2561 ฉ.2 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WM420 อ846จ 2561 ฉ.3 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WM420 อ846จ 2561 ฉ.4 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WM420 อ846จ 2561 ฉ.5 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]