ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตบำบัด
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบำบัดทางจิตเวชและการให้การพยาบาล = Psychiatrictherapies a..
   นริสา วงศ์พนารักษ์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WY160
น256ก
2553 
จิตบำบัดแนวความหมายในชีวิต = Logotherapy
   อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WM420
อ388
2554 
จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว=Family therapy and family ..
   อุมาพร ตรังคสมบัติ / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WM420 อ846จ 2561 
เทคนิคในการทำให้จิตใจของผู้ป่วยที่เคยได้รับความกระทบกระเทือน..
   ณัฐวัฒน์ งามสมุทร, ดาวชมพู พัฒนาประภาพันธุ์, นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์, ศุภรา เชาว์ปรีชา, สุชาติ พหลภาคย์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM420
ท591
2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]