ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สารเสพติด
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด
   นริสา วงศ์พนารักษ์ / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY150
น256ก 2561 
จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว=Family therapy and family ..
   อุมาพร ตรังคสมบัติ / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WM420 อ846จ 2561 
แนวปฏิบัติ: การดูแลภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชในผู้ที่มีปัญหาสารเสพ..
   บุญศิริ จันศิริมงคล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM270
บ575น
2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]