เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง
Pocket book of pediatrics / ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช,สมใจ กาญจนพงศ์กุล, ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร, บรรณาธิการ
 พิมพลักษณ์ [นนทบุรี] : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2554
 เลขเรียก WS200 พ482 2554
 เลขเรียก WS200 พ482 2554
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่1
 รูปเล่ม 618 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง เด็ก--โรค
 หัวเรื่อง กุมารเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง โรค--ในวัยทารกและเด็ก
 หัวเรื่อง ผู้ป่วยเด็ก--การดูแล
 หัวเรื่อง ผู้ป่วยเด็ก--การดูแล
 ผู้แต่งร่วม ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม สมใจ กาญจนพงศ์กุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554  
  Barcode: 30361
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.10 
  Barcode: 30370
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.11 
  Barcode: 30371
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.12 
  Barcode: 30372
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.13 
  Barcode: 30373
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.14 
  Barcode: 30374
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.15 
  Barcode: 30375
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.16 
  Barcode: 30376
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.17 
  Barcode: 30377
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.18 
  Barcode: 30378
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.19 
  Barcode: 30379
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.2 
  Barcode: 30362
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.20 
  Barcode: 30380
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.21 
  Barcode: 30499
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.22 
  Barcode: 30500
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.23 
  Barcode: 31669
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.24 
  Barcode: 31670
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.25 
  Barcode: 31671
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.26 
  Barcode: 31672
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.27 
  Barcode: 31673
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.28 
  Barcode: 31674
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.29 
  Barcode: 31675
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.3 
  Barcode: 30363
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.30 
  Barcode: 31676
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.31 
  Barcode: 31677
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.32 
  Barcode: 31678
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.33 
  Barcode: 31679
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.34 
  Barcode: 31680
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.35 
  Barcode: 31681
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.4 
  Barcode: 30364
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.5 
  Barcode: 30365
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.6 
  Barcode: 30366
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.7 
  Barcode: 30367
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.8 
  Barcode: 30368
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WS200 พ482 2554 ฉ.9 
  Barcode: 30369
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กุมารเวชศาสตร์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Pocket book of p..
Bib 13399158048


Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.