เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9786162791697
 ชื่อเรื่อง
เลือดออกในสมอง / บรรณาธิการ สรยุทธ ชำนาญเวช
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Cover title: คู่มือความรู้ภาคประชาชนเรื่อง เลือดออกในสมอง
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
 เลขเรียก WL355 ล934 2556
 เลขเรียก WL355 ล934 2556
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 96 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง ภาวะเลือดออกในสมอง
 หัวเรื่อง หลอดเลือดสมองผิดปกติ
 ผู้แต่งร่วม สรยุทธ ชำนาญเวช, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556  
  Barcode: 37050
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.10 
  Barcode: 37059
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.11 
  Barcode: 37060
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.12 
  Barcode: 37061
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.13 
  Barcode: 37062
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.14 
  Barcode: 37063
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.15 
  Barcode: 37064
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.16 
  Barcode: 37065
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.17 
  Barcode: 37066
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.18 
  Barcode: 37067
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.19 
  Barcode: 37068
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.2 
  Barcode: 37051
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.20 
  Barcode: 37069
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.21 
  Barcode: 37070
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.22 
  Barcode: 37071
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.23 
  Barcode: 37072
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.24 
  Barcode: 37073
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.25 
  Barcode: 37074
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.26 
  Barcode: 37075
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.27 
  Barcode: 37076
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.28 
  Barcode: 37077
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.29 
  Barcode: 37078
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.3 
  Barcode: 37052
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.30 
  Barcode: 37079
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.31 
  Barcode: 37080
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.32 
  Barcode: 37081
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.33 
  Barcode: 37082
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.34 
  Barcode: 37083
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.35 
  Barcode: 37084
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.36 
  Barcode: 37085
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.37 
  Barcode: 37086
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.38 
  Barcode: 37087
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.39 
  Barcode: 37088
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.4 
  Barcode: 37053
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.40 
  Barcode: 37089
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.41 
  Barcode: 37090
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.42 
  Barcode: 37091
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.43 
  Barcode: 37092
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.44 
  Barcode: 37093
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.45 
  Barcode: 37094
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.46 
  Barcode: 37095
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.47 
  Barcode: 37096
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.48 
  Barcode: 37097
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.49 
  Barcode: 37098
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.5 
  Barcode: 37054
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.50 
  Barcode: 37099
หนังสือทั่วไป บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.51 
  Barcode: 37100
หนังสือทั่วไป บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.52 
  Barcode: 37101
หนังสือทั่วไป บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.53 
  Barcode: 37102
หนังสือทั่วไป บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.54 
  Barcode: 37103
หนังสือทั่วไป บนชั้น
51. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.55 
  Barcode: 37104
หนังสือทั่วไป บนชั้น
52. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.56 
  Barcode: 37105
หนังสือทั่วไป บนชั้น
53. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.57 
  Barcode: 37106
หนังสือทั่วไป บนชั้น
54. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.58 
  Barcode: 37107
หนังสือทั่วไป บนชั้น
55. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.59 
  Barcode: 37108
หนังสือทั่วไป บนชั้น
56. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.6 
  Barcode: 37055
หนังสือทั่วไป บนชั้น
57. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.60 
  Barcode: 37109
หนังสือทั่วไป บนชั้น
58. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.7 
  Barcode: 37056
หนังสือทั่วไป บนชั้น
59. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.8 
  Barcode: 37057
หนังสือทั่วไป บนชั้น
60. หนังสือ
หนังสือ
WL355 ล934 2556 ฉ.9 
  Barcode: 37058
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [หลอดเลือดสมองผิดปกติ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เลือดออกในสมอง ..
Bib 13399158995


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.