เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆSAY HELLO TO ASEAN!
คำค้น:
 
 ฐานข้อมูลออนไลน์

Mosby's Nursing Consult

    ฐานข้อมูลทางการพยาบาล Mosby's Nursing Consult ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลยา evidence based ฯลฯ (จัดซื้อปี 2555)
[ คู่มือการใช้งาน ]
Mosby's Nursing Skill

 ฐานข้อมูลทางการพยาบาล Mosby's Nursing Skill รวบรวมวิดีโอเกี่ยวกับ    ทางการพยาบาล
[ ทดลองใช้สิ้นสุด 13 มี.ค.55 ]

Proquest
ฐานข้อมูลทางการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยวารสาร สิ่งพิมพ์ วิดีโอ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ฯลฯ
(จัดซื้อปี 2553-4)
[ คู่มือการใช้งาน]
ThaiLIS
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของ วิทยานิพนธ์รายงานการวิจัย บทความ วิชาการ และ อื่น ๆ
[ คู่มือการใช้งาน ]


Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
Essential biology / ศุภณัฐ ไพโรหก..
ศุภณัฐ ไพโรหก..
อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ, ..
ตำราพยาธิวิทยากายวิภาค. เล่ม 1 = ..
เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ร่วมสมัยในเ..
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบ..
พรรณี หนูซื่อ..
การพยาบาล หู คอ จมูก (ฉบับปรับปรุ..
ศรีสุนทรา เจิ..
ตำราอายุรศาสตร์ทั่วไป = General In..
นิธิพัฒน์ เจี..
Clinical practice in pediatrics :..
กิตติ ต่อจรัส..
โรคหลอดเลือดดำ / บรรณาธิการ จุมพล..
การเตรียมตัวก่อนการดมยาสลบ / บรรณ..
ศิริวรรณ จิรส..
ตับอ่อนอักเสบ : ปัญหาการย่อยและกา..
พจนา ปิยะปกรณ..
ทักษะทางคลินิก/โดย จินตนา ศิรินา..
จินตนา ศิรินา..
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วย..
การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหา..
ชูเกียรติ เกี..
ตำราวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และสา..
สมเกียรติ วั..
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพย..
จันทร์เพ็ญ สั..
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพ..
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร..
ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2 /สถาบันสุ..
สถาบันสุขภาพเ..
Law of nurse/ นครินทร์ นันทฤทธิ์
นครินทร์ นันท..
หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบ..
การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือด / วิโ..
วิโรจน์ ไววา..
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/โดยอนุศั..
อนุศักดิ์ ฉิ่..
ตำราออร์โธปิดิคส์ เล่ม 1/ บรรณาธิ..
พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิกา..
ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด=..
โรคหลอดเลือดสมอง = Cerebrovascula..
คู่มือผู้สูงอายุ : ฉบับเตรียมตัวก..
บรรลุ ศิริพาน..
Basic and Clinical Neuroscience 2..
Update on pediatric infectious di..

วัสดุฯแนะนำ

ทรงพระเจริญ...


ฟังธรรม...
Hong-Samut
อ่านการ์ตูน


ฐานข้อมูลออนไลน์


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.