เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 6 ธันวาคม 2558  มาทำงานพรุ่งนี้แทน
2 31 กรกฎาคม 2558  วันเข้าพรรษา
3 30 กรกฎาคม 2558  วันอาสาฬหบูชา
4 31 พฤษภาคม 2558  มาทำงานพรุ่งนี้แทน
5 13 พฤษภาคม 2558  วันพืชมงคล
6 5 พฤษภาคม 2558  วันฉัตรมงคล
7 12 เมษายน 2558  ช่วงสงกรานต์
8 5 เมษายน 2558  มาทำงานพรุ่งนี้แทน
9 4 มีนาคม 2558  วันมาฆบูชา
10 2 มกราคม 2558  
11 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
12 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
13 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
14 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
15 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
16 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
17 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
18 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.