เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789746725705
 ผู้แต่ง ขวัญพนมพร ธรรมไทย
 ชื่อเรื่อง
การพยาบาลจิตเวช : สู่การปฏิบัติ เล่มที่ 1 = Psychiatricnursing : to practice (Volume I) / ขวัญพนมพร ธรรมไทย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Psychiatric nursing : to practice (Volume I)
 พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
 เลขเรียก WY160 ข171ก 2554
 เลขเรียก WY160 ข171ก 2554
 รูปเล่ม 120 หน้า : ตาราง
 หัวเรื่อง Psychiatric nursing
 หัวเรื่อง Mental health
 หัวเรื่อง การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง การพยาบาล
 หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554  
  Barcode: 30306
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.10 
  Barcode: 30315
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.11 
  Barcode: 31317
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.12 
  Barcode: 31318
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.13 
  Barcode: 31319
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.14 
  Barcode: 31320
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.15 
  Barcode: 31321
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.16 
  Barcode: 31322
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.17 
  Barcode: 31323
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.18 
  Barcode: 31324
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.19 
  Barcode: 31325
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.2 
  Barcode: 30307
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.20 
  Barcode: 31326
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.21 
  Barcode: 34026
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.22 
  Barcode: 34027
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.23 
  Barcode: 34028
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.24 
  Barcode: 34029
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.25 
  Barcode: 34030
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.26 
  Barcode: 34031
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.27 
  Barcode: 34032
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.28 
  Barcode: 34033
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.29 
  Barcode: 34034
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.3 
  Barcode: 30308
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.30 
  Barcode: 34035
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.31 
  Barcode: 34036
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.32 
  Barcode: 34037
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.33 
  Barcode: 34038
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.34 
  Barcode: 34039
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.35 
  Barcode: 34040
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.36 
  Barcode: 34041
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.37 
  Barcode: 34042
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.38 
  Barcode: 34043
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.39 
  Barcode: 34044
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.4 
  Barcode: 30309
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.40 
  Barcode: 34045
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.41 
  Barcode: 34046
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.42 
  Barcode: 34047
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.43 
  Barcode: 34048
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.44 
  Barcode: 34049
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.45 
  Barcode: 34050
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.46 
  Barcode: 34051
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.47 
  Barcode: 34052
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.48 
  Barcode: 34053
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.49 
  Barcode: 34054
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.5 
  Barcode: 30310
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.50 
  Barcode: 34055
หนังสือทั่วไป บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.51 
  Barcode: 34056
หนังสือทั่วไป บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.52 
  Barcode: 34057
หนังสือทั่วไป บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.53 
  Barcode: 34058
หนังสือทั่วไป บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.6 
  Barcode: 30311
หนังสือทั่วไป บนชั้น
51. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.7 
  Barcode: 30312
หนังสือทั่วไป บนชั้น
52. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.8 
  Barcode: 30313
หนังสือทั่วไป บนชั้น
53. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ข171ก 2554 ฉ.9 
  Barcode: 30314
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Mental health]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวช ..
Bib 13399158020


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.