เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789748818160
 ชื่อเรื่อง
สาระทบทวน การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดา และทารก
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, 2549
 เลขเรียก WY157 ล216ส 2549
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
 รูปเล่ม 249 หน้า
 หัวเรื่อง การผดุงครรภ์
 หัวเรื่อง การพยาบาลมารดา
 หัวเรื่อง การพยาบาลทารก
 ผู้แต่งร่วม ละอียด แจ่มจันทร์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม สุรี ขันธรักษวงศ์, บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.01 
  Barcode: 30181
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.02 
  Barcode: 30182
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.03 
  Barcode: 30183
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.04 
  Barcode: 30184
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.05 
  Barcode: 30185
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.06 
  Barcode: 30186
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.07 
  Barcode: 30187
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.08 
  Barcode: 30188
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.09 
  Barcode: 30189
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.10 
  Barcode: 30190
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.11 
  Barcode: 30191
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.12 
  Barcode: 30192
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.13 
  Barcode: 30193
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.14 
  Barcode: 30194
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.15 
  Barcode: 30195
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.16 
  Barcode: 30196
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.17 
  Barcode: 30197
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.18 
  Barcode: 30198
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.19 
  Barcode: 30199
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.20 
  Barcode: 30200
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.21 
  Barcode: 30201
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.22 
  Barcode: 30202
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.23 
  Barcode: 30203
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.24 
  Barcode: 30204
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.25 
  Barcode: 30205
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.26 
  Barcode: 30206
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.27 
  Barcode: 30207
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.28 
  Barcode: 30208
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.29 
  Barcode: 30209
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.30 
  Barcode: 30210
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.31 
  Barcode: 33641
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.32 
  Barcode: 33642
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.33 
  Barcode: 33643
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.34 
  Barcode: 33644
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.35 
  Barcode: 33645
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.36 
  Barcode: 33646
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.37 
  Barcode: 33647
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.38 
  Barcode: 33648
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.39 
  Barcode: 33649
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.40 
  Barcode: 33650
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.41 
  Barcode: 33651
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.42 
  Barcode: 33652
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.43 
  Barcode: 33653
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.44 
  Barcode: 33654
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.45 
  Barcode: 33655
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.46 
  Barcode: 33656
หนังสือทั่วไป บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.47 
  Barcode: 33657
หนังสือทั่วไป บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.48 
  Barcode: 33658
หนังสือทั่วไป บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.49 
  Barcode: 33659
หนังสือทั่วไป บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ล216ส 2549 ฉ.50 
  Barcode: 33660
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [สาระทบทวน การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดา และทารก]

    หัวเรื่อง [การผดุงครรภ์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลมารดา]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลทารก]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สาระทบทวน การผดุง..
Bib 13399158010


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.