เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9786167136479
 ผู้แต่ง ดาริน โต๊ะกานิ
 ชื่อเรื่อง
ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ / ดารินโต๊ะกานิ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556
 เลขเรียก WY157 ด429ท 2556
 เลขเรียก WY157 ด429ท 2556
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 217 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง การพยาบาลผดุงครรภ์
 หัวเรื่อง สูติศาสตร์
 หัวเรื่อง ครรภ์--การพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556  
  Barcode: 34366
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.10 
  Barcode: 34375
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.11 
  Barcode: 34376
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.12 
  Barcode: 34377
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.13 
  Barcode: 34378
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.14 
  Barcode: 34379
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.15 
  Barcode: 34380
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.16 
  Barcode: 34381
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.17 
  Barcode: 34382
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.18 
  Barcode: 34383
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.19 
  Barcode: 34384
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.2 
  Barcode: 34367
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.20 
  Barcode: 34385
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.21 
  Barcode: 34386
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.22 
  Barcode: 34387
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.23 
  Barcode: 34388
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.24 
  Barcode: 34389
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.25 
  Barcode: 34390
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.26 
  Barcode: 34391
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.27 
  Barcode: 34392
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.28 
  Barcode: 34393
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.29 
  Barcode: 34394
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.3 
  Barcode: 34368
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.30 
  Barcode: 34395
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.31 
  Barcode: 34396
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.32 
  Barcode: 34397
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.33 
  Barcode: 34398
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.34 
  Barcode: 34399
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.35 
  Barcode: 34400
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.36 
  Barcode: 34401
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.37 
  Barcode: 34402
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.38 
  Barcode: 34403
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.39 
  Barcode: 34404
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.4 
  Barcode: 34369
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.40 
  Barcode: 34405
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.41 
  Barcode: 34406
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.42 
  Barcode: 34407
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.43 
  Barcode: 34408
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.44 
  Barcode: 34409
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.45 
  Barcode: 34410
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.46 
  Barcode: 34411
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.47 
  Barcode: 34412
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.48 
  Barcode: 34413
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.49 
  Barcode: 34414
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.5 
  Barcode: 34370
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.50 
  Barcode: 34415
หนังสือทั่วไป บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.51 
  Barcode: 34416
หนังสือทั่วไป บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.52 
  Barcode: 34417
หนังสือทั่วไป บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.53 
  Barcode: 34418
หนังสือทั่วไป บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.54 
  Barcode: 34419
หนังสือทั่วไป บนชั้น
51. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.55 
  Barcode: 34420
หนังสือทั่วไป บนชั้น
52. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.56 
  Barcode: 34421
หนังสือทั่วไป บนชั้น
53. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.57 
  Barcode: 34422
หนังสือทั่วไป บนชั้น
54. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.58 
  Barcode: 34423
หนังสือทั่วไป บนชั้น
55. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.59 
  Barcode: 34424
หนังสือทั่วไป บนชั้น
56. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.6 
  Barcode: 34371
หนังสือทั่วไป บนชั้น
57. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.60 
  Barcode: 34425
หนังสือทั่วไป บนชั้น
58. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.7 
  Barcode: 34372
หนังสือทั่วไป บนชั้น
59. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.8 
  Barcode: 34373
หนังสือทั่วไป บนชั้น
60. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ด429ท 2556 ฉ.9 
  Barcode: 34374
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผดุงครรภ์]
    หัวเรื่อง [สูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [ครรภ์ การพยาบาล]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ทักษะทางการพยาบา..
Bib 13399158922


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.