เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9742937915
 ชื่อเรื่อง
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม2/บรรณาธิการโดย มณีภรณ์ โสมานุสรณ์
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556
 เลขเรียก WY157 ม134ก 2556
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 10
 รูปเล่ม 213 หน้า: ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง การคลอด
 หัวเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด
 หัวเรื่อง การพยาบาลมารดาหลังคลอด
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.1 
  Barcode: 37271
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.10 
  Barcode: 37280
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.11 
  Barcode: 37281
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.12 
  Barcode: 37282
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.13 
  Barcode: 37283
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.14 
  Barcode: 37284
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.15 
  Barcode: 37285
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.16 
  Barcode: 37286
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.17 
  Barcode: 37287
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.18 
  Barcode: 37288
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.19 
  Barcode: 37289
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.2 
  Barcode: 37272
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.20 
  Barcode: 37290
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.21 
  Barcode: 37291
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.22 
  Barcode: 37292
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.23 
  Barcode: 37293
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.24 
  Barcode: 37294
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.25 
  Barcode: 37295
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.26 
  Barcode: 37296
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.27 
  Barcode: 37297
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.28 
  Barcode: 37298
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.29 
  Barcode: 37299
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.3 
  Barcode: 37273
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.30 
  Barcode: 37300
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.31 
  Barcode: 37301
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.32 
  Barcode: 37302
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.33 
  Barcode: 37303
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.34 
  Barcode: 37304
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.35 
  Barcode: 37305
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.36 
  Barcode: 37306
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.37 
  Barcode: 37307
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.38 
  Barcode: 37308
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.39 
  Barcode: 37309
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.4 
  Barcode: 37274
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.40 
  Barcode: 37310
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.41 
  Barcode: 37311
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.42 
  Barcode: 37312
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.43 
  Barcode: 37313
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.44 
  Barcode: 37314
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.45 
  Barcode: 37315
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.46 
  Barcode: 37316
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.47 
  Barcode: 37317
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.48 
  Barcode: 37318
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.49 
  Barcode: 37319
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.5 
  Barcode: 37275
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.50 
  Barcode: 37320
หนังสือทั่วไป บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.51 
  Barcode: 37321
หนังสือทั่วไป บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.52 
  Barcode: 37322
หนังสือทั่วไป บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.53 
  Barcode: 37323
หนังสือทั่วไป บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.54 
  Barcode: 37324
หนังสือทั่วไป บนชั้น
51. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.55 
  Barcode: 37325
หนังสือทั่วไป บนชั้น
52. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.56 
  Barcode: 37326
หนังสือทั่วไป บนชั้น
53. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.57 
  Barcode: 37327
หนังสือทั่วไป บนชั้น
54. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.58 
  Barcode: 37328
หนังสือทั่วไป บนชั้น
55. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.59 
  Barcode: 37329
หนังสือทั่วไป บนชั้น
56. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.6 
  Barcode: 37276
หนังสือทั่วไป บนชั้น
57. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.60 
  Barcode: 37330
หนังสือทั่วไป บนชั้น
58. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.61 
  Barcode: 37331
หนังสือทั่วไป บนชั้น
59. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.62 
  Barcode: 37332
หนังสือทั่วไป บนชั้น
60. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.63 
  Barcode: 37333
หนังสือทั่วไป บนชั้น
61. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.64 
  Barcode: 37334
หนังสือทั่วไป บนชั้น
62. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.65 
  Barcode: 37335
หนังสือทั่วไป บนชั้น
63. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.66 
  Barcode: 37336
หนังสือทั่วไป บนชั้น
64. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หายและจ่ายแล้ว
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.67 
  Barcode: 37337
หนังสือทั่วไป บนชั้น
65. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.68 
  Barcode: 37338
หนังสือทั่วไป บนชั้น
66. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.69 
  Barcode: 37339
หนังสือทั่วไป บนชั้น
67. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.7 
  Barcode: 37277
หนังสือทั่วไป บนชั้น
68. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.70 
  Barcode: 37340
หนังสือทั่วไป บนชั้น
69. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.71 
  Barcode: 37341
หนังสือทั่วไป บนชั้น
70. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.72 
  Barcode: 37342
หนังสือทั่วไป บนชั้น
71. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.73 
  Barcode: 37343
หนังสือทั่วไป บนชั้น
72. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.74 
  Barcode: 37344
หนังสือทั่วไป บนชั้น
73. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.75 
  Barcode: 37345
หนังสือทั่วไป บนชั้น
74. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.76 
  Barcode: 37346
หนังสือทั่วไป บนชั้น
75. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.77 
  Barcode: 37347
หนังสือทั่วไป บนชั้น
76. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.78 
  Barcode: 37348
หนังสือทั่วไป บนชั้น
77. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.79 
  Barcode: 37349
หนังสือทั่วไป บนชั้น
78. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.8 
  Barcode: 37278
หนังสือทั่วไป บนชั้น
79. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.80 
  Barcode: 37350
หนังสือทั่วไป บนชั้น
80. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ม134ก 2556 ล.2 ฉ.9 
  Barcode: 37279
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การคลอด]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลทารกแรกเกิด]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลมารดาหลังคลอด]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลสูติศาส..
Bib 13399159031


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.