เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9740325574
 ผู้แต่ง สุภาวดี เครือโชติกุล
 ชื่อเรื่อง
การพยาบาลสูติศาสตร์: ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์/โดยสุภาวดี เครือโชติกุล
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2554
 เลขเรียก WQ240 ส839ก 2554
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
 รูปเล่ม 195 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
 หัวเรื่อง การพยาบาลสูติศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554  
  Barcode: 37786
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.10 
  Barcode: 37795
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.11 
  Barcode: 37796
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.12 
  Barcode: 37797
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.13 
  Barcode: 37798
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.14 
  Barcode: 37799
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.15 
  Barcode: 37800
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.16 
  Barcode: 37801
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.17 
  Barcode: 37802
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.18 
  Barcode: 37803
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.19 
  Barcode: 37804
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.2 
  Barcode: 37787
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.20 
  Barcode: 37805
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.21 
  Barcode: 37806
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.22 
  Barcode: 37807
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.23 
  Barcode: 37808
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.24 
  Barcode: 37809
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.25 
  Barcode: 37810
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.26 
  Barcode: 37811
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.27 
  Barcode: 37812
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.28 
  Barcode: 37813
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.29 
  Barcode: 37814
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.3 
  Barcode: 37788
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.30 
  Barcode: 37815
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.31 
  Barcode: 37816
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.32 
  Barcode: 37817
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.33 
  Barcode: 37818
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.34 
  Barcode: 37819
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.35 
  Barcode: 37820
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.36 
  Barcode: 37821
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.37 
  Barcode: 37822
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.38 
  Barcode: 37823
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.39 
  Barcode: 37824
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.4 
  Barcode: 37789
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.40 
  Barcode: 37825
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.41 
  Barcode: 37826
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.42 
  Barcode: 37827
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.43 
  Barcode: 37828
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.44 
  Barcode: 37829
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.45 
  Barcode: 37830
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.46 
  Barcode: 37831
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.47 
  Barcode: 37832
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.48 
  Barcode: 37833
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.49 
  Barcode: 37834
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.5 
  Barcode: 37790
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.50 
  Barcode: 37835
หนังสือทั่วไป บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.51 
  Barcode: 37836
หนังสือทั่วไป บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.52 
  Barcode: 37837
หนังสือทั่วไป บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.53 
  Barcode: 37838
หนังสือทั่วไป บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.54 
  Barcode: 37839
หนังสือทั่วไป บนชั้น
51. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.55 
  Barcode: 37840
หนังสือทั่วไป บนชั้น
52. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.56 
  Barcode: 37841
หนังสือทั่วไป บนชั้น
53. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.57 
  Barcode: 37842
หนังสือทั่วไป บนชั้น
54. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.58 
  Barcode: 37843
หนังสือทั่วไป บนชั้น
55. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.59 
  Barcode: 37844
หนังสือทั่วไป บนชั้น
56. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.6 
  Barcode: 37791
หนังสือทั่วไป บนชั้น
57. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.60 
  Barcode: 37845
หนังสือทั่วไป บนชั้น
58. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.61 
  Barcode: 37846
หนังสือทั่วไป บนชั้น
59. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.62 
  Barcode: 37847
หนังสือทั่วไป บนชั้น
60. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.63 
  Barcode: 37848
หนังสือทั่วไป บนชั้น
61. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.64 
  Barcode: 37849
หนังสือทั่วไป บนชั้น
62. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.65 
  Barcode: 37850
หนังสือทั่วไป บนชั้น
63. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.66 
  Barcode: 37851
หนังสือทั่วไป บนชั้น
64. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.67 
  Barcode: 37852
หนังสือทั่วไป บนชั้น
65. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.68 
  Barcode: 37853
หนังสือทั่วไป บนชั้น
66. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.69 
  Barcode: 37854
หนังสือทั่วไป บนชั้น
67. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.7 
  Barcode: 37792
หนังสือทั่วไป บนชั้น
68. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.70 
  Barcode: 37855
หนังสือทั่วไป บนชั้น
69. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.71 
  Barcode: 37856
หนังสือทั่วไป บนชั้น
70. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.72 
  Barcode: 37857
หนังสือทั่วไป บนชั้น
71. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.73 
  Barcode: 37858
หนังสือทั่วไป บนชั้น
72. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.74 
  Barcode: 37859
หนังสือทั่วไป บนชั้น
73. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.75 
  Barcode: 37860
หนังสือทั่วไป บนชั้น
74. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.76 
  Barcode: 37861
หนังสือทั่วไป บนชั้น
75. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.77 
  Barcode: 37862
หนังสือทั่วไป บนชั้น
76. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.78 
  Barcode: 37863
หนังสือทั่วไป บนชั้น
77. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.79 
  Barcode: 37864
หนังสือทั่วไป บนชั้น
78. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.8 
  Barcode: 37793
หนังสือทั่วไป บนชั้น
79. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.80 
  Barcode: 37865
หนังสือทั่วไป บนชั้น
80. หนังสือ
หนังสือ
WQ240 ส839ก 2554 ฉ.9 
  Barcode: 37794
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สุภาวดี เครือโชติกุล]

    หัวเรื่อง [ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลสูติศาส..
Bib 13399159044


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.