เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9746453858
 ผู้แต่ง สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
 ชื่อเรื่อง
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 1-6
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
 เลขเรียก WQ100 ส747ก 2554
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 9
 รูปเล่ม 377 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง การพยาบาลครอบครัว
 หัวเรื่อง การพยาบาลผดุงครรภ์
 หัวเรื่อง สูติศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.1  
  Barcode: 38386
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.10 
  Barcode: 38395
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.11 
  Barcode: 38396
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.12 
  Barcode: 38397
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.13 
  Barcode: 38398
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.14 
  Barcode: 38399
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.15 
  Barcode: 38400
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.16 
  Barcode: 38401
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.17 
  Barcode: 38402
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.18 
  Barcode: 38403
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.19 
  Barcode: 38404
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 38387
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.20 
  Barcode: 38405
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.21 
  Barcode: 38406
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.22 
  Barcode: 38407
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.23 
  Barcode: 38408
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.24 
  Barcode: 38409
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.25 
  Barcode: 38410
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.26 
  Barcode: 38411
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.27 
  Barcode: 38412
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.28 
  Barcode: 38413
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.29 
  Barcode: 38414
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 38388
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.30 
  Barcode: 38415
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.31 
  Barcode: 38416
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.32 
  Barcode: 38417
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.33 
  Barcode: 38418
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.34 
  Barcode: 38419
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.35 
  Barcode: 38420
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.36 
  Barcode: 38421
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.37 
  Barcode: 38422
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.38 
  Barcode: 38423
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.39 
  Barcode: 38424
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 38389
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.40 
  Barcode: 38425
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.41 
  Barcode: 38426
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.42 
  Barcode: 38427
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.43 
  Barcode: 38428
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.44 
  Barcode: 38429
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.45 
  Barcode: 38430
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.46 
  Barcode: 38431
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.47 
  Barcode: 38432
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.48 
  Barcode: 38433
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.49 
  Barcode: 38434
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 38390
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.50 
  Barcode: 38435
หนังสือทั่วไป บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.51 
  Barcode: 38436
หนังสือทั่วไป บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.52 
  Barcode: 38437
หนังสือทั่วไป บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 38391
หนังสือทั่วไป บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 38392
หนังสือทั่วไป บนชั้น
51. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.8 
  Barcode: 38393
หนังสือทั่วไป บนชั้น
52. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.1 ฉ.9 
  Barcode: 38394
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 1-6]

    ผู้แต่ง [สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลครอบครัว]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผดุงครรภ์]
    หัวเรื่อง [สูติศาสตร์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลครอบครั..
Bib 13399159075


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.