เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9746453874
 ผู้แต่ง สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
 ชื่อเรื่อง
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 11-15
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
 เลขเรียก WQ100 ส747ก 2554
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 10
 รูปเล่ม 377 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง การพยาบาลครอบครัว
 หัวเรื่อง การพยาบาลผดุงครรภ์
 หัวเรื่อง สูติศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.1  
  Barcode: 38500
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.10 
  Barcode: 38509
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.11 
  Barcode: 38510
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.12 
  Barcode: 38511
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.13 
  Barcode: 38512
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.14 
  Barcode: 38513
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.15 
  Barcode: 38514
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.16 
  Barcode: 38515
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.17 
  Barcode: 38516
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.18 
  Barcode: 38517
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.19 
  Barcode: 38518
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.2 
  Barcode: 38501
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.20 
  Barcode: 38519
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.21 
  Barcode: 38520
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.22 
  Barcode: 38521
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.23 
  Barcode: 38522
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.24 
  Barcode: 38523
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.25 
  Barcode: 38524
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.26 
  Barcode: 38525
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.27 
  Barcode: 38526
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.28 
  Barcode: 38527
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.29 
  Barcode: 38528
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.3 
  Barcode: 38502
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.30 
  Barcode: 38529
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.31 
  Barcode: 38530
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.32 
  Barcode: 38531
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.33 
  Barcode: 38532
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.34 
  Barcode: 38533
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.35 
  Barcode: 38534
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.36 
  Barcode: 38535
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.37 
  Barcode: 38536
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.38 
  Barcode: 38537
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.39 
  Barcode: 38538
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.4 
  Barcode: 38503
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.40 
  Barcode: 38539
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.41 
  Barcode: 38540
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.42 
  Barcode: 38541
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.43 
  Barcode: 38542
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.44 
  Barcode: 38543
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.45 
  Barcode: 38544
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.46 
  Barcode: 38545
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.47 
  Barcode: 38546
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.48 
  Barcode: 38547
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.49 
  Barcode: 38548
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.5 
  Barcode: 38504
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.50 
  Barcode: 38549
หนังสือทั่วไป บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.51 
  Barcode: 38550
หนังสือทั่วไป บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.52 
  Barcode: 38551
หนังสือทั่วไป บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.53 
  Barcode: 38552
หนังสือทั่วไป บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.54 
  Barcode: 38553
หนังสือทั่วไป บนชั้น
51. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.55 
  Barcode: 38554
หนังสือทั่วไป บนชั้น
52. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.56 
  Barcode: 38555
หนังสือทั่วไป บนชั้น
53. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.57 
  Barcode: 38556
หนังสือทั่วไป บนชั้น
54. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.58 
  Barcode: 38557
หนังสือทั่วไป บนชั้น
55. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.59 
  Barcode: 38558
หนังสือทั่วไป บนชั้น
56. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.6 
  Barcode: 38505
หนังสือทั่วไป บนชั้น
57. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.60 
  Barcode: 38559
หนังสือทั่วไป บนชั้น
58. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.61 
  Barcode: 38560
หนังสือทั่วไป บนชั้น
59. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.62 
  Barcode: 38561
หนังสือทั่วไป บนชั้น
60. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.7 
  Barcode: 38506
หนังสือทั่วไป บนชั้น
61. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.8 
  Barcode: 38507
หนังสือทั่วไป บนชั้น
62. หนังสือ
หนังสือ
WQ100 ส747ก 2554 ล.3 ฉ.9 
  Barcode: 38508
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 11-15]

    ผู้แต่ง [สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลครอบครัว]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผดุงครรภ์]
    หัวเรื่อง [สูติศาสตร์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลครอบครั..
Bib 13399159077


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.