เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789740330530
 ผู้แต่ง พรรณี หนูซื่อตรง
 ชื่อเรื่อง
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ = Anatomy andphysiology of endocrine system / พรรณี หนูซื่อตรง, อรพิน เกิดประเสริฐ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Anatomy and physiology of endocrine system
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 เลขเรียก WK100 พ273ก 2555
 เลขเรียก WK100 พ273ก 2555
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 190 หน้า : ภาพประกอบ + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
 หัวเรื่อง ต่อมไร้ท่อ--กายวิภาค
 หัวเรื่อง ต่อมไร้ท่อ--สรีรวิทยา
 ผู้แต่งร่วม อรพิน เกิดประเสริฐ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555  
  Barcode: 39723
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.10 
  Barcode: 39732
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.11 
  Barcode: 39733
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.12 
  Barcode: 39734
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.13 
  Barcode: 39735
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.14 
  Barcode: 39736
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.15 
  Barcode: 39737
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.16 
  Barcode: 39738
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.17 
  Barcode: 39739
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.18 
  Barcode: 39740
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.19 
  Barcode: 39741
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.2 
  Barcode: 39724
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.20 
  Barcode: 39742
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.21 
  Barcode: 39743
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.22 
  Barcode: 39744
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.23 
  Barcode: 39745
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.24 
  Barcode: 39746
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.25 
  Barcode: 39747
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.26 
  Barcode: 39748
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.27 
  Barcode: 39749
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.28 
  Barcode: 39750
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.29 
  Barcode: 39751
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.3 
  Barcode: 39725
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.30 
  Barcode: 39752
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.31 
  Barcode: 39753
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.32 
  Barcode: 39754
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.33 
  Barcode: 39755
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.34 
  Barcode: 39756
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.35 
  Barcode: 39757
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.36 
  Barcode: 39758
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.37 
  Barcode: 39759
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.38 
  Barcode: 39760
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.39 
  Barcode: 39761
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.4 
  Barcode: 39726
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.40 
  Barcode: 39762
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.41 
  Barcode: 39763
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.42 
  Barcode: 39764
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.43 
  Barcode: 39765
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.44 
  Barcode: 39766
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.45 
  Barcode: 39767
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.46 
  Barcode: 39768
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.5 
  Barcode: 39727
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.6 
  Barcode: 39728
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.7 
  Barcode: 39729
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.8 
  Barcode: 39730
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WK100 พ273ก 2555 ฉ.9 
  Barcode: 39731
หนังสือทั่วไป บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กายวิภาคศาสตร์แล..
Bib 13399159115


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.