เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9786167502229
 ผู้แต่ง ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
 ชื่อเรื่อง
การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด / ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ซีจี ทูล, 2555
 เลขเรียก WY157 ช114ก 2555
 เลขเรียก WY157 ช114ก 2555
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 111 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
 หัวเรื่อง การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง การคลอด--การพยาบาล
 หัวเรื่อง สตรีมีครรภ์--การพยาบาล
 หัวเรื่อง การพยาบาลฉุกเฉิน
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555  
  Barcode: 40358
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.10 
  Barcode: 40367
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.11 
  Barcode: 40368
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.12 
  Barcode: 40369
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.13 
  Barcode: 40370
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.14 
  Barcode: 40371
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.15 
  Barcode: 40372
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.16 
  Barcode: 40373
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.17 
  Barcode: 40374
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.18 
  Barcode: 40375
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.19 
  Barcode: 40376
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.2 
  Barcode: 40359
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.20 
  Barcode: 40377
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.3 
  Barcode: 40360
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.4 
  Barcode: 40361
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.5 
  Barcode: 40362
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.6 
  Barcode: 40363
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.7 
  Barcode: 40364
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.8 
  Barcode: 40365
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.9 
  Barcode: 40366
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลฉุกเฉิน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลสตรีที่..
Bib 13399159119


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.