เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9786162791727
 ชื่อเรื่อง
โรคหลอดเลือดดำ / บรรณาธิการ จุมพล วิลาศรัศมี ...[และคนอื่น ๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Cover title: คู่มือความรู้ภาคประชาชนเรื่องโรคหลอดเลือดดำ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
 เลขเรียก WG610 ร924 2556
 เลขเรียก WG610 ร924 2556
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 64 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง หลอดเลือดดำ--โรค
 หัวเรื่อง หลอดเลือดดำขอด
 หัวเรื่อง หลอดเลือดดำอักเสบ
 หัวเรื่อง หลอดเลือด--โรค
 ผู้แต่งร่วม จุมพล วิลาศรัศมี, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556  
  Barcode: 39440
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.10 
  Barcode: 39449
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.11 
  Barcode: 39450
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.12 
  Barcode: 39451
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.13 
  Barcode: 39452
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.14 
  Barcode: 39453
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.15 
  Barcode: 39454
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.16 
  Barcode: 39455
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.17 
  Barcode: 39456
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.18 
  Barcode: 39457
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.19 
  Barcode: 39458
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.2 
  Barcode: 39441
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.20 
  Barcode: 39459
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.21 
  Barcode: 39460
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.22 
  Barcode: 39461
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.23 
  Barcode: 39462
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.24 
  Barcode: 39463
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.25 
  Barcode: 39464
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.26 
  Barcode: 39465
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.27 
  Barcode: 39466
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.28 
  Barcode: 39467
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.29 
  Barcode: 39468
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.3 
  Barcode: 39442
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.30 
  Barcode: 39469
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.31 
  Barcode: 39470
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.32 
  Barcode: 39471
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.33 
  Barcode: 39472
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.34 
  Barcode: 39473
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.35 
  Barcode: 39474
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.36 
  Barcode: 39475
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.37 
  Barcode: 39476
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.38 
  Barcode: 39477
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.39 
  Barcode: 39478
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.4 
  Barcode: 39443
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.40 
  Barcode: 39479
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.41 
  Barcode: 39480
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.42 
  Barcode: 39481
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.43 
  Barcode: 39482
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.44 
  Barcode: 39483
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.45 
  Barcode: 39484
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.46 
  Barcode: 39485
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.47 
  Barcode: 39486
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.48 
  Barcode: 39487
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.49 
  Barcode: 39488
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.5 
  Barcode: 39444
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.50 
  Barcode: 39489
หนังสือทั่วไป บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.51 
  Barcode: 39490
หนังสือทั่วไป บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.52 
  Barcode: 39491
หนังสือทั่วไป บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.53 
  Barcode: 39492
หนังสือทั่วไป บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.54 
  Barcode: 39493
หนังสือทั่วไป บนชั้น
51. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.55 
  Barcode: 39494
หนังสือทั่วไป บนชั้น
52. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.56 
  Barcode: 39495
หนังสือทั่วไป บนชั้น
53. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.57 
  Barcode: 39496
หนังสือทั่วไป บนชั้น
54. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.58 
  Barcode: 39497
หนังสือทั่วไป บนชั้น
55. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.59 
  Barcode: 39498
หนังสือทั่วไป บนชั้น
56. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.6 
  Barcode: 39445
หนังสือทั่วไป บนชั้น
57. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.60 
  Barcode: 39499
หนังสือทั่วไป บนชั้น
58. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.61 
  Barcode: 39500
หนังสือทั่วไป บนชั้น
59. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.62 
  Barcode: 39501
หนังสือทั่วไป บนชั้น
60. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.63 
  Barcode: 39502
หนังสือทั่วไป บนชั้น
61. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.64 
  Barcode: 39503
หนังสือทั่วไป บนชั้น
62. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.65 
  Barcode: 39504
หนังสือทั่วไป บนชั้น
63. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.66 
  Barcode: 39505
หนังสือทั่วไป บนชั้น
64. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.67 
  Barcode: 39506
หนังสือทั่วไป บนชั้น
65. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.68 
  Barcode: 39507
หนังสือทั่วไป บนชั้น
66. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.69 
  Barcode: 39508
หนังสือทั่วไป บนชั้น
67. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.7 
  Barcode: 39446
หนังสือทั่วไป บนชั้น
68. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.70 
  Barcode: 39509
หนังสือทั่วไป บนชั้น
69. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.71 
  Barcode: 39510
หนังสือทั่วไป บนชั้น
70. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.72 
  Barcode: 39511
หนังสือทั่วไป บนชั้น
71. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.73 
  Barcode: 39512
หนังสือทั่วไป บนชั้น
72. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.74 
  Barcode: 39513
หนังสือทั่วไป บนชั้น
73. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.75 
  Barcode: 39514
หนังสือทั่วไป บนชั้น
74. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.76 
  Barcode: 39515
หนังสือทั่วไป บนชั้น
75. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.77 
  Barcode: 39516
หนังสือทั่วไป บนชั้น
76. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.78 
  Barcode: 39517
หนังสือทั่วไป บนชั้น
77. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.79 
  Barcode: 39518
หนังสือทั่วไป บนชั้น
78. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.8 
  Barcode: 39447
หนังสือทั่วไป บนชั้น
79. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.80 
  Barcode: 39519
หนังสือทั่วไป บนชั้น
80. หนังสือ
หนังสือ
WG610 ร924 2556 ฉ.9 
  Barcode: 39448
หนังสือทั่วไป บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: โรคหลอดเลือดดำ ..
Bib 13399159126


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.