เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9786161104863
 ผู้แต่ง พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
 ชื่อเรื่อง
ตับอ่อนอักเสบ : ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหารการให้การพยาบาลแบบบูรณาการ / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย และ ยุคนธร ทองรัตน์
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553
 เลขเรียก WI805 พ172ต 2553
 เลขเรียก WI805 พ172ต 2553
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 53 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง ตับอ่อน--โรค
 หัวเรื่อง ตับอ่อนอักเสบ
 ผู้แต่งร่วม ยุคนธร ทองรัตน์
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553  
  Barcode: 40685
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.10 
  Barcode: 40694
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.11 
  Barcode: 40695
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.12 
  Barcode: 40696
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.13 
  Barcode: 40697
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.14 
  Barcode: 40698
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.15 
  Barcode: 40699
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.16 
  Barcode: 40700
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.17 
  Barcode: 40701
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.18 
  Barcode: 40702
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.19 
  Barcode: 40703
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.2 
  Barcode: 40686
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.20 
  Barcode: 40704
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.21 
  Barcode: 40705
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.22 
  Barcode: 40706
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.23 
  Barcode: 40707
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.24 
  Barcode: 40708
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.25 
  Barcode: 40709
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.26 
  Barcode: 40710
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.27 
  Barcode: 40711
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.28 
  Barcode: 40712
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.29 
  Barcode: 40713
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.3 
  Barcode: 40687
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.30 
  Barcode: 40714
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.31 
  Barcode: 40715
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.32 
  Barcode: 40716
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.33 
  Barcode: 40717
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.34 
  Barcode: 40718
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.35 
  Barcode: 40719
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.36 
  Barcode: 40720
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.37 
  Barcode: 40721
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.38 
  Barcode: 40722
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.39 
  Barcode: 40723
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.4 
  Barcode: 40688
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.40 
  Barcode: 40724
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.41 
  Barcode: 40725
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.42 
  Barcode: 40726
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.43 
  Barcode: 40727
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.44 
  Barcode: 40728
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.45 
  Barcode: 40729
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.46 
  Barcode: 40730
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.47 
  Barcode: 40731
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.48 
  Barcode: 40732
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.49 
  Barcode: 40733
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.5 
  Barcode: 40689
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.50 
  Barcode: 40734
หนังสือทั่วไป บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.6 
  Barcode: 40690
หนังสือทั่วไป บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.7 
  Barcode: 40691
หนังสือทั่วไป บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.8 
  Barcode: 40692
หนังสือทั่วไป บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WI805 พ172ต 2553 ฉ.9 
  Barcode: 40693
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [พจนา ปิยะปกรณ์ชัย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตับอ่อนอักเสบ ป..
Bib 13399159133


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.