เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000 a 4500
008    130521s2555 th a 001 0 tha d
020    ^a9786167502229
050 ^a WY157^bช114ก 2555
060 ^a WY157^bช114ก 2555
100 0  ^aชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
245 10 ^aการพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด /^cชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aนนทบุรี :^bซีจี ทูล,^c2555
300    ^a111 หน้า :^bภาพประกอบ
650  7 ^aภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
650  7 ^aการพยาบาลสูติศาสตร์
650  7 ^aการคลอด^xการพยาบาล
650  7 ^aสตรีมีครรภ์^xการพยาบาล
650  7 ^aการพยาบาลฉุกเฉิน
710 2  ^aมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.^bคณะพยาบาลศาสตร์.^bสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
999    ^aบรรณารักษ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555  
  Barcode: 40358
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.10 
  Barcode: 40367
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.11 
  Barcode: 40368
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.12 
  Barcode: 40369
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.13 
  Barcode: 40370
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.14 
  Barcode: 40371
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.15 
  Barcode: 40372
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.16 
  Barcode: 40373
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.17 
  Barcode: 40374
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.18 
  Barcode: 40375
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.19 
  Barcode: 40376
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.2 
  Barcode: 40359
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.20 
  Barcode: 40377
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.3 
  Barcode: 40360
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.4 
  Barcode: 40361
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.5 
  Barcode: 40362
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.6 
  Barcode: 40363
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.7 
  Barcode: 40364
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.8 
  Barcode: 40365
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ช114ก 2555 ฉ.9 
  Barcode: 40366
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลฉุกเฉิน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลสตรีที่..
Bib 13399159119


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.