เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000 a 4500
008    130529s2556 th a s000 0 tha d
020    ^a9786162791666
050 ^a WO200^bก453 2556
060 ^a WO200^bก453 2556
100 0  ศิริวรรณ จิรสิริธรรม, บรรณาธิการ
245 00 ^aการเตรียมตัวก่อนการดมยาสลบ /^cบรรณาธิการ ศิริวรรณ จิรสิริธรรม
246 14 ^aคู่มือความรู้ภาคประชาชนเรื่องการเตรียมตัวก่อนการดมยาสลบ
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aกรุงเทพฯ :^bคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล,^c2556
300    ^a168 หน้า :^bภาพประกอบ
650  7 ^aการระงับความรู้สึก
650  7 ^aยาระงับความรู้สึก
650  7 ^aวิสัญญีวิทยา
700 0  ^aศิริวรรณ จิรสิริธรรม,^eบรรณาธิการ
999    ^aบรรณารักษ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556  
  Barcode: 40388
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.10 
  Barcode: 40397
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.11 
  Barcode: 40398
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.12 
  Barcode: 40399
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.13 
  Barcode: 40400
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.14 
  Barcode: 40401
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.15 
  Barcode: 40402
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.16 
  Barcode: 40403
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.17 
  Barcode: 40404
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.18 
  Barcode: 40405
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.19 
  Barcode: 40406
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.2 
  Barcode: 40389
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.20 
  Barcode: 40407
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.21 
  Barcode: 40408
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.22 
  Barcode: 40409
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.23 
  Barcode: 40410
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.24 
  Barcode: 40411
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.25 
  Barcode: 40412
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.26 
  Barcode: 40413
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.27 
  Barcode: 40414
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.28 
  Barcode: 40415
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.29 
  Barcode: 40416
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.3 
  Barcode: 40390
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.30 
  Barcode: 40417
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.4 
  Barcode: 40391
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.5 
  Barcode: 40392
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.6 
  Barcode: 40393
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.7 
  Barcode: 40394
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.8 
  Barcode: 40395
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WO200 ก453 2556 ฉ.9 
  Barcode: 40396
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ศิริวรรณ จิรสิริธรรม, บรรณาธิการ]

    หัวเรื่อง [การระงับความรู้สึก]
    หัวเรื่อง [ยาระงับความรู้สึก]
    หัวเรื่อง [วิสัญญีวิทยา]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การเตรียมตัวก่อน..
Bib 13399159128


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.