เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 youth
 เยาวชน
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ศิษย์เก่า   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
2 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ศิษย์เก่า   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 2 บาท
3 short-story
 เรื่องสั้น
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ศิษย์เก่า   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
4 serial
 วารสาร
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ศิษย์เก่า   ยืมออกไม่ได้
5 reservmat
 หนังสือสำรอง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ศิษย์เก่า   ยืมออกไม่ได้
6 res_thesis
 วิจัย_วิทยานิพนธ์
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ศิษย์เก่า   ยืมออกไม่ได้
7 Refmat
 หนังสืออ้างอิง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ศิษย์เก่า   ยืมออกไม่ได้
8 new-serial
 วารสารใหม่
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ศิษย์เก่า   ยืมออกไม่ได้
9 Fic
 นวนิยาย
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ศิษย์เก่า   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
10 bk
 หนังสือ
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ศิษย์เก่า   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
11 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ศิษย์เก่า   ยืมออกไม่ได้
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.