เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
New Trend in Pediatric Practice 2008
   บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY159 ด764N 
NTC's Preparation for the TOEFL
   Broukal Milada and Nolan-Woods Enid / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420 B875n 
Nurse's Drug Reference
   Spratto R. George / 1997
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV39 S766d 
Nurses' quick reference to common laboratory & diagnostictes..
   Dunning, Marshall Barnett.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100
D924
2006 
Nursing Care of Children : principles & practice
   James, Susan Rowen / 2007
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Nursing Care Plans : Guidelines for individulaizing client c..
   Doenges,Marilynn E. / 2006
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Nursing health assessment : critical pocket guide
   Dillon, Patricia M.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100
D579N
2007 
Nursing leadership & management
   Kelly, Patricia
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY105
K29N
2012 
Nursing research : methods and critical appraisal forevidenc..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY20.5
N974
2010 
Nutrition & Biochemistry for Nurses
   SM Raju
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QU145
R181N 2010 
Nutrition now
   Brown, Judith E
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QU145
B878N
2008 
OB & GYN : Update & Practical IV
   อรรณพ ใจสำราญ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
OB & GYN : Update & Practical IX/บรรณาธิการโดย เจริญ ทวีผลเ..
   บรรณาธิการเจริญ ทวีผลเจริญ และ นิพนธ์ เขมะเพชร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WQ200
อ449
2553 
OB & GYN : Update & Practical V
   บรรณาธิการ สุรางค์ ตรีรัตนชาติ และคณะ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WP100 ส858O 
OB & GYN : Update & Practical VIII/บรรณาธิการ อรรณพ ใจสำราญ..
   บรรณาธิการ อรรณพ ใจสำราญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WP100
อ177O
2552 
OB & GYN : Update & Practical Vll/บรรณาธิการโดย ทัศน์วรรณ ร..
   บรรณาธิการทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร และ สมชัย นิรุตติศาสน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WQ200
อ449
2551 
OB & GYN : Update & Practical X/บรรณาธิการโดย นครินทร์ ศิริ..
   บรรณาธิการนครินทร์ ศิริทรัพย์ และ พธู ตัณฑ์ไพโรจน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WQ200
อ449
2554 
OB & GYN : Update & Practical XI/บรรณาธิการโดย พธู ตัณฑ์ไพโ..
   บรรณาธิการพธู ตัณฑ์ไพโรจน์ และ นพดล ไชยสิทธิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WQ200
อ449
2555 
Only You ขอเพียงได้รักคุณ
   ริญจน์ธร / 2553
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ร477ข 
Optimizing practice in pediatric respiratory diseases
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WS280
อ449
2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [123]   [แสดง 20/2443 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.