เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to Englishคำค้น:


 
เว็บไซต์ทางการแพทย์ที่น่าสนใจ
 
ป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ป่วย ครอบครัว คนใกล้ชิด และบุคคลทั่ว ๆ ไป จัดทำขึ้นโดยหอสมุดแห่งชาติด้านการแพทย์  (national library of medicine) เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรค การเจ็บป่วย และสุขภาวะ          ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ
เมดไทย (Medthai) เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราได้ร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในเว็บไซต์แห่งนี้ก็มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หรือใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาแต่อย่างใด
 
ตำราหลักทางการพยาบาล 5 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2561
การพยาบาลเด็ก
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ์

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

English for Communication /Jitsajee..
Jitsajee Pibuln..
การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก=Nursing..
วิลาวัลย์ อุดมก..
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ=DysLipidemi..
นันทกร ทองแตง ..
ตำรานรีเวชวิทยา/บรรณาธิการโดย กิติร..
กิติรัตน์ เตชะ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์/บรรณาธิการ ประ..
ประทุม สร้อยวง..
ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย /บรรณาธิการโ..
เกื้อเกียรติ ป..
Nutrition review /บรรณาธิการ, สิรกา..
สิรกานต์ เตชะวณ..
Evidence-based pharmacotherapy of c..
ปวีณา สนธิสมบัต..
Fast-Track TOEIC grammar/สุทิน พูลส..
สุทิน พูลสวัสดิ์
Longman preparation series for the ..
Lougheed, Lin,1..

วัสดุฯแนะนำ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.